Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2010

Protokół Nr V/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.8.30 do godz. 9.00.
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy Bircza-Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
pn.:” Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2011”.
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Wojciech Bobowski.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone 2 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3. Podjęcie uchwał.
 
Jako pierwszy Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 125.545,56 zł, przedstawiając - kolejno objaśniała.
Radny Pan Urban zwrócił się do Wójta z prośbą o szczegółowy nadzór nad odśnieżaniem dróg, żeby do tego zaangażować Radnych i sołtysów, by faktury za odśnieżanie były przez nich podpisywane.
Pana Urbana interesowało również odśnieżanie dróg w Borownicy, Jaworniku i Żohatynie., kto przeprowadza przetargi i na jakiej zasadzie.
Pan Wójt odpowiedział, że w pierwszej kolejności odśnieżane są te drogi, którymi dowożone są dzieci do szkół i tam, gdzie występują duże spadki.
Odnośnie przetargów odbywają się one zgodnie z przepisami.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - kwota 125.545,56 zł została podjęta przez Radę przy 13 głosach “za”, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr V/15/2010 stanowi załącznik do protokołu
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn: ”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2011”
Pan J.Chrobak – z-ca Wójta wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne z uwagi na fakt nie wykorzystania w 2010 roku dotacji finansowej w wysokości 300.000,00 zł przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki, przenosząc ją do wykorzystania w 2011 roku na wykonanie prac przy budowie hali sportowo-widowiskowej oraz zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji Ministra Sportu i Turystyki w 2010 roku w wysokości 34.189,69 zł.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr V/16/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Również załącznik do protokołu stanowi podjęta jednogłośnie uchwała Nr V/17/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 300.000,00 zł.
Załącznik do protokołu stanowi podjęta jednogłośnie uchwała Nr V/18/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 2.700,00 zł.
Wyjaśnień do uchwał udzielała Pani Skarbnik.
 
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął V sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2010-2014, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
Protokołowała;
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-03-07 13:12:49
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-03-07 13:14:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl