Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 06:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2011

Protokół Nr I/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godfz.18.00 do godz.19.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes GS”SCh” - Pan Marian Pempuś, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie – Pani Ewa Beń, Kierownik Posterunku Energetycznego w Nowej Wsi – Pan Stanisław Szacki oraz sołtysi Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Przedstawienie koncepcji zmniejszenia kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bircza - przez Kierownika Posterunku Energetycznego w Nowej Wsi.
5.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza,
- w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bircza do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
6.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie wprowadzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.
Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmiany został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
 
Ad.3.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Szackiemu – Kierownikowi Posterunku Energetycznego w Nowej Wsi, który zabierając głos powiedział między innymi, że należy przyjąc politykę oświetleniową, tj. ustalić jak te oświetlenia uliczne mają się świecić.
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy z Urzędu Gminy wpłynęło 3 pisma dotyczące jak oświetlenie ma sie świecić.
Ostatnie pismo wpłynęło 10 stycznia br., w którym jest napisane, żeby oświetlenie było włączone o godz.17.30 do godz.21.00.
Tu się przeplata technika z koncepcją, co my chcemy.
Obecne zegary, które są – nie ma możliwości , żeby on się włączył o godz.17.30.
W sumie niewiadomo, jak to oświetlenie ma sie świecić.
Każdy wyjazd – wyłączenie, przesterowanie zegara wiąże się z kosztem ok.500,00 zł, które to środki pobierane są z konserwacji. Na terenie Gminy Bircza jest 35 punktów sterowniczych.
Pan Szacki proponował, korzystając z kalendarza, gdzie są wschody i zachody słońca, by oświetlenie świeciło się następująco:
- od 1.03. do 31.08 – oświetlenie nie musi się świecić rano,
- od 1.05. do 31.08 – oświetlenie nie musi się świecić wieczorem,
- od 1.09 po południu powinno się świecić.
Pan Wójt zwracał się z pytaniem, czy jest możliwość przesterowania oświetlenia w samej Birczy.
Otóż jest taka możliwość, ale wiąże się to z pewnymi kosztami, gdyż w tej sytuacji należy zakupić szafę sterowniczą, której koszt wynosi w granicach 3.000,00 zł.
Wówczas można by zrobić tak, że Rynek byłby oświetlony całą noc, natomiast pozostałe ulice – tak jak w terenie.
Koszt konserwacji oświetlenia za cały rok 2010 wyniósł 27.000,00 zł.
Ilość zaoszczędzonych środków przeznacza się na zakup lamp oświetleniowych.
I tak w miejscowości Bircza w 2010 roku zakupiono lampy na kwotę 10.275,75 zł.
Również w 2009 roku zaoszczędzono środki w wysokości około 10.000,00 zł, które zostały przeznaczone na modernizację oświetlenia.
W miejscowości Bircza wszystkie lampy są wymienione na mniejsze. Były 400W
i 200W – zostały wymienione na 150W.
Wymieniono również lampy na mniejsze w miejscowości Korzeniec i Stara Bircza w stronę Nadleśnictwa. Wszystkie oprawy zostały wymienione w ramach konserwacji, dodatkowych kosztów gmina nie poniosła.
Oczywiście w ramach konserwacji wymieniane są żarówki, reklamacje typu: naprawa lamp, wyjazdy.
Pan Szacki zasugerował, żeby zakupić zegary i stworzyć taki program optymalny, żeby można go było modyfikować cały czas tak, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby oświetlenie można było dostosować np. żeby w okresie świąt świeciło się całą noc.
To trzeba sprecyzować i zaprogramować zegary tak, by światło świeciło się jednakowo we wszystkich miejscowościach.
Żeby zmniejszyć koszty oświetlenia, należy wymienić wszystkie żarówki na 150W lub zmniejszyć ilość lamp, bądź wymienić lampy na energooszczędne.
Kończąc swoje wystąpienie, Pan Szacki powiedziała, że należy opracować plan oświetlenia, jak to oświetlenie ma się świecić i wtedy do tego planu można rozwiązania techniczne zastosować.
Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który na początku swojego wystąpienia powiedział, że po uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym pozwolił sobie wprowadzić taki temat do programu sesji, żeby Radnym przybliżyć, jakie są koszty oświetlenia ulicznego w całej gminie.
Celem jest również wprowadzenie programu oszczędnościowego nie tylko w zakresie oświetlenia ulicznego, ale również program oszczędnościowy będzie
obejmował inne działy.
Największym kosztem w zakresie oświetlenia ulicznego jest miejscowość Bircza, która notabene jest oświetlana przez całą noc.
“Dlatego wystąpiłem z wnioskiem o rozdzielenie centrum miejscowości Bircza od ulic bocznych, tj. w centrum miejscowości Bircza niech się świeci całą noc, natomiast w bocznych ulicach niech się światło świeci tak jak w terenie.”
Pan Wójt jednoznacznie stwierdził, że akceptuje zakup szafy sterowniczej do miejscowości Bircza, co przyczyni się do bardzo dużych oszczędności.
Ponadto Pan Wójt ustali politykę oświetleniową na cały rok, dostosowując ją do kalendarza wschodu i zachodu słońca oraz do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych w Birczy (Dni Birczy, dożynki, itp.).
Pan Wójt dodał, że opracuje program oświetlenia ulicznego i przekaże komisjom do akceptacji. Od 1.03. nowy program oświetlenia ulicznego zostanie wdrożony w życie.
Pan Wójt zapytał, dlaczego w Korzeńcu i Hucie Brzuskiej są tak wysokie koszty oświetlenia.
Pan Szacki odpowiedział, że w tych miejscowościach nie są jeszcze wymienione wszystkie żarówki na mniejsze.
Ponadto Pan Szacki powiedział, że jeżeli Gmina się zdecyduje na zakup szafy sterowniczej do Birczy, wówczas należy zwrócić się z pismem do Zakładu Energetycznego i to nie będzie dodatkowy wydatek, gdyż na to zostaną przeznaczone pieniądze z konserwacji.
Obecnie na terenie gminy jest 11 sztuk zegarów najnowszego typu, jak już wcześniej zaznaczył Pan Szacki co roku około 10.000 zł przeznaczanych jest na inwestycje związane nie tylko z konserwacją bieżącą.
Na terenie gminy jest 35 sterowań, 11 jest już zakupionych, potrzeba jeszcze 24, część można zakupić w tym roku, gdyż nie da się od razu wszystkich wymienić.
Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że przy wydatkach, jakie są ponoszone na oświetlenie uliczne bardziej opłaca się zakupić szafę sterowniczą do Birczy, żeby Bircza była rozłączona oraz pozostałe zegary najnowszego typu, niż na koniec roku płacić kolosalne kwoty za oświetlenie.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Szackiemu za udział w sesji
i przybliżenie wiadomości na temat funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.
 
Ad.5. Podjęcie uchwał.
Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyborów
do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Bircza.
Po naniesieniu poprawek jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VI/1/2011 w sprawie wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Bircza.
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VI/2/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki w miejscowości Boguszówka.
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VI/3/2011 w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
- Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VI/4/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bircza do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.
Uchwała Nr VI/5/2011 w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie. Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.
 
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad Sołtys wsi Malawa – Pan Bronisław Kwaśnicki zwrócił się z prośbą o posypanie drogi gminnej “Mogielnica-Leszczawka”, ponieważ doszło tam już do dwóch wypadków.
Pan Wójt odpowiedział, że jutro rano hasz zostanie dowieziony, a kierowcy sami mają sobie posypać.
Sołtys wsi Kotów – Pan Stefan Czycz poinformował, że zwrócił się z pismem do Urzędu Gminy o zaginięciu jednej lampy oświetlenia ulicznego i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi, ani lampy nie zamontowano.
Pan Wójt - odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji.
Radny Pan Adam Wilgucki – słup na drodze koło Pana Steca należy przesunąć co najmniej o 2 metry.
Pan Szacki odpowiedział, że rozezna temat i postara się sprawę załatwić pozytywnie.
Ponadto Pan Szacki poinformował, że wszelkie reklamacje dot. oświetlenia powinno się zgłaszać do Urzędu Gminy, podając numer słupa, przyczynę, a wówczas pracownik Urzędu Gminy zgłosi do Zakładu Energetycznego. Na takie zgłoszenie pracownik Zakładu Energetycznego będzie wyjeżdżał w teren. Pan Szacki powtórzył, że każdy wyjazd liczony jest z konserwacji.
Pod koniec obrad Pan Wójt podziękował Kierownikowi Posterunku Energetycznego w Birczy za oszczędnościowe działania przy konserwacji oświetlenia ulicznego na korzyść Urzędu Gminy.
 
Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął VI sesję kadencji 2010 – 2014, dziękując wszystkim za udział.
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-03-07 13:14:51
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-03-07 13:33:35

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl