Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 05:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VI/2011

Protokół Nr VI/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 roku, w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.1930 do godz.20oo.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie
podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na
2011 rok.
4. Zakończenie obrad
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad podjęte zostały niżej wymienione uchwały:
- jako pierwszy Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – 92.156,89 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że: “w związku z przesłanym przez Związek Gmin Fortecznych w Przemyślu dnia 22.04.2011 roku drogą elektroniczną nowego harmonogramu realizacji zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy” w ramach projektu “Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” z informacją, iż Związek Gmin Fortecznych zobowiązany jest do złożenia uaktualnionego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 kwietnia 2011 roku, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części zadania z 2011
na 2012 rok zmuszeni jesteśmy do podjęcia stosownych uchwał celem podpisania 28 kwietnia bieżącego roku umowy partnerskiej”.
Po udzieleniu wyjaśnienia jednogośnie została podjęta uchwała Nr XI/28/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok.
Następnie jednogłośnie podjęta została podjęta uchwała Nr XI/29/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. - kwota 92.156,89 zł.
 
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął
XI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-06-01 15:24:20
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-06-01 15:25:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl