Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XI/2011

Protokół Nr XI/2011

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 14 lipca 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.2000 do godz.21³o.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa -Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie
podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok,
- zmieniającą uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
5.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad .
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, którą Radni otrzymali z materiałami na sesję, a wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota – 92.156,89 zł.
Radny Pan Stanisław Chrobak wnioskował wprowadzenie po punkcie 4 punktu 5
o treści: „Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych”, punkt 5 otrzymałby punkt 6.
Pan Wójt wyraził zgodę.
Wnioskowane wyżej zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/48/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 92.156,89 zł,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/49/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok dot. zadania: ”Zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy”,
Pani Skarbnik wyjaśniła, że z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części zadania z 2011
na 2012 rok zmuszeni jesteśmy do podjęcia stosownych uchwał, celem podpisania umowy partnerskiej.
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/50/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 rok dot. zadania pn.: „Rozbudowy, przebudowy modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowych w miejscowości Bircza
woj. podkarpackie”.
Pan Wójt wyjaśnił, że działania związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Birczy musiały zapaść, ponieważ istniejąca oczyszczalnia jest zbyt mała, żeby pomieścić wszystkie ścieki i w związku z tym naliczane są kary. Rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków będzie wyglądać podobnie jak w Nienadowej i Dubiecku.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/51/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 55/2 o pow. 0,1212 ha, położonej w miejscowości Nowa Wieś,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/52/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy, Pan Wójt wyjaśnił, że zmiana dot. głównie zmiany statutu młodzieżowej rady gminy.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad Radny miejscowości Kuźmina Pan Jerzy Pisz poinformował, że w dniu 11 lipca br. miejscowość Roztokę i Kuźminę nawiedziła burza, w wyniku której spadł grad, który spowodował ogromne szkody, niszcząc dachy oraz doszczętnie uprawy rolne.
W związku z tym zwrócił się do Radnych i Wójta o udzielenie pomocy poszkodowanym.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że wie o tej tragedii, gdyż był na miejscu i widział co się wydarzyło. Gdy przyjechał na miejsce zdarzenia, zastał Wójta, który bezpośrednio udzielał pomocy poszkodowanym.
Radny Pan Stanisław Chrobak wnioskował o zmianę organizacji ruchu w miejscowości Bircza. Chodziło mu o to, żeby przez Birczę była droga jednokierunkowa.
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w tej sytuacji znacznie zwiększyłby się ruch koło gimnazjum, ale można o tym podyskutować.
Radny Pan Buczek proponował drogę dwukierunkową na odcinku do plebanii.
Radny Pan Urban Zbigniew zgodził się z propozycją P.Buczka, natomiast był niezbyt przekonany do propozycji Pana Chrobaka.
Radny Pan Jan Lichota – jeśli już miałaby być droga jednokierunkowa, to od Kościoła.
Pan Przewodniczący uważa, że w temacie zmiany organizacji ruchu muszą się wypowiedzieć fachowcy, muszą opracować stosowną dokumentację, na podstawie której Rada będzie mogła podjąć właściwą decyzję.
W związku z tym, że były różne propozycje zmiany organizacji ruchu w Birczy, Pan Przewodniczący zwrócił się do P.Wójta o wypowiedź w tej sprawie.
Pan Wójt zanim wypowiedział się w sprawie zmiany organizacji ruchu poinformował, że zamierza przygotować projekt uchwały w sprawie opłat za parkowanie samochodów w centrum Birczy.
Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu w Birczy podlega ona akceptacji wszystkich użytkowników drogi, musi być opracowana stosowna dokumentacja przez fachowców. Pan Wójt jednak sugerował, żeby się wstrzymać ze zmianą organizacji ruchu, ponieważ on ma wiele pomysłów związanych z tym tematem, między innymi wykonanie parkingu pod Kościołem, koło obelisku oraz na placu cerkiewnym.
Radny Pan Buczek odnośnie parkingu na placu cerkiewnym – wstrzymałby się, ponieważ tam kiedyś, kiedy osunęła się ziemia od strony głównej mogą być pochówki.
 
Odnośnie klęski gradobicia w miejscowości Roztoka i Kuźmina w dniu 11.07.2011 r. Pan Wójt podziękował sołtysom i Radnemu tych miejscowości za zaangażowanie w udzieleniu pomocy poszkodowanym. Zniszczone dachy zostały zabezpieczone plandekami do czasu oszacowania przez firmy ubezpieczeniowe.
Pan Wójt poinformował, że ze strony gminy nie będzie żadnych odszkodowań, ale po sporządzeniu protokołów i bilansu strat zostanie wypracowana jakaś strategia.
Pan Wójt zapewnił pokrycie kosztów utylizacji eternitu. Ponadto osobom chorym, starszym, samotnym deklaruje wykonanie dachów przez pracowników gminy. Żadnej pomocy finansowej ze strony gminy nie będzie.
Pan Wójt jeszcze raz podziękował sołtysom, Radnemu z Kuźminy oraz strażakom, którzy zabezpieczali uszkodzone dachy.
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że skoro został poruszony temat zmiany organizacji ruchu, wskazane byłoby zorganizować sesję z udziałem policji oraz osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i organizację ruchu.
Ponadto będąc przy głosie Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że coraz częściej jesteśmy narażeni na trąby powietrzne, dlatego wskazane byłoby założenie w przyszłości w budżecie funduszu, który przeznaczony byłby na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Radny Pan Lichota – “klęski podobnego rodzaju mogą zdarzyć się wszędzie, dlatego mam sugestię, żeby ksiądz w kościele ogłosił zbiórkę pieniędzy dla osób poszkodowanych, a także
można byłoby założyć konta dla poszkodowanych.”
Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że będzie organizowany gminny rodzinny dzień sportu, zachęcając Radnych i ich rodziny do udziału.
Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował, że gmina otrzymała środki w wysokości 100.000 zł na remont drogi w Birczy od ulicy
Słonecznej i 100.000 zł na remont drogi na Bartkowskie, a także 80.000 zł na windę do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.
 
Ad.6.
Zakończenia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-08-12 09:07:06
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-08-12 09:08:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl