Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:16


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2011

 

Protokół Nr XIV/2011
 
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 26 sierpnia 2011 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz. 12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny by Radny Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy w Birczy – Pan Józef Żydownik, zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,
Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.      Informacja Dyrektora ZEAS i dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
7.      Informacja Skarbnika Gminy w zakresie finansów w oświacie na rok szkolny
2011/2012.
8.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bircza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Kuźminie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia „Gospodyń Wiejskich“ w Kuźminie,
w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Żohatynie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia „Wspólne Dobro“ w Żohatynie,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
9.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
10. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 78.543,00 zł.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Ad.4
W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 24 czerwca 2011 r. do dnia 26 sierpnia br. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik
- jak niżej:
1) uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żurawicy,
2) uczestniczył w uroczystości “Dni Birczy”,
3 spotkał się z redakcją Gazety “Nasze Słowo” w sprawie remontu cerkwi w Kotowie,
4) założył Komitet Odnowy i Odbudowy Cerkwi Zabytkowej w Kotowie, stając na jego czele,
5) wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie decyzji na zbiórkę
publiczną dla tego komitetu, taka decyzja już zapadła, wystąpił do prasy o nagłośnienie,
przeprowadził rozmowy z projektantem, który będzie projektował dokumentację,
6) był w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie dotacji na modernizację samochodu pożarniczego Kuźmina,
7) kilkakrotnie wyjeżdżał i spotykał się w Arłamowie w sprawie utworzenia lotniska na terenie Gminy Bircza,
8) wystąpił z pismem do Gminy Żydowskiej w sprawie zapłaty za działkę, którą oni chcą uzyskać nieodpłatnie,
9) podpisał umowę z Prezesem Arłamowa na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego w Kuźminie,
10) kilkakrotnie wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie środków finansowych związanych z remontem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy w ramach projektu “Odnowa Wsi”,
11) był u Marszałka Województwa w sprawie przesunięcia terminu oddania hali sportowej w Birczy, ponieważ zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem mamy termin oddania hali do końca bieżącego roku,
12) uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gmin Bieszczadzkich Pogranicza w Cisnej, którego tematem były sprawy dot. oświaty, sprawa naliczania podatku od dróg,
13 ) uczestniczył w zakończeniu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wetlinie i sprawach podatków z tym związanych, które Państwo na samorządy nakłada,
14) był w Bieszczadzkim Parku Narodowym w Ustrzykach Górnych, chodzi o to, że są już zakusy, żeby powstał Turnicki Park Narodowy,
15) był w Lutowiskach na pokazie rozwoju turystyki, pokazie koni,
16. spotkał się kilkakrotnie w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków i przebudowy przepompowni w Birczy,
17. wraz z RZGW i Radnymi dokonał kontroli potoków na terenie gminy, prace w tym zakresie idą bardzo powoli,
18. spotkał się z Fundacją z Niemiec na temat programu rozwoju Polski Wschodniej, rozwoju gospodarstw ekologicznych, rozwoju agroturystyki w Polsce Wschodniej,
19. podpisał rozstrzygnięcie przetargu na kanalizację w Rudawce,
20. uczestniczył w “Dniach Dubiecka”,
21. wspólnie ze strażakami zajmował się zabezpieczaniem dachów po gradobiciu w miejscowości Roztoka i Kuźmina,
22. powołał komisję do szacowania szkód po gradobiciu i wystąpił ze stosownym pismem
o środki finansowe,
23. uczestniczył w pikniku wsi Malawa i Lipa,
24. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Boguszówce,
25. uczestniczył w “Dniach Cisnej”,
26. przygotował i ogłosił przetarg na wykonanie drogi na ulicy Słonecznej i na Bartkowskie w ramach usuwania skutków powodzi,
27. wystąpił do Zakładu Energetycznego w Przemyślu z prośbą o wykonanie przyłącza do hali sportowej w Birczy,
28. był w Zarządzie Dróg w Przemyślu w sprawie naprawy szkody na przejściach kanalizacji w miejscowości Rudawka i w RZGW na przejściach przez potoki,
29. był w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w sprawie wydania pozwolenia na remont cerkwi w Kotowie, Niedługo wystąpi o wydanie pozwolenia na remont cerkwi,
30. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Nowej Wsi,
31. w Ustrzykach Dolnych uczestniczył w jarmarku turystycznym,
32. kierował akcją powodziową na terenie gminy, (powódź wystapiła po gradobiciu). Dzięki fachowej pomocy strażaków mieszkańcy otrzymali pomoc,
33. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Starej Birczy,
34. objechał gminę po powodziach i szacowaniach szkód,
35. w ramach pilnych prac należało naprawić zniszczone mosty, pozostałe prace będą wykonywane sukcesywnie,
36. wystąpił do Zakładu Karnego w Medyce o skierowanie więźniów do prac na terenie Gminy Bircza, więźniowie zostali skierowani i wykonują bardzo wiele różnych prac, po dożynkach będą kierowani do czyszczenia rzek,
37. pomagał inwestorowi w rozpoczęciu budowy brykieciarni w Leszczawie Dolnej,
38. wielokrotnie wyjeżdżał do Biura Obsługi Inwestycyjnej w sprawie hali sportowej, hala sportowa budowana była do tej pory na podstawie dokumentacji budowlanej, ale żeby można było realizować szczegółowe prace, należało zlecić wykonanie dokumentacji wykonawczej,
39. był w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie zniesienia użytku ekologicznego przy lotnisku,
40. uczestniczył w gminnym rodzinnym Dniu Sportu,
41. w ZGF TP podpisał aneks do umowy,
42. nadzorował remonty przy Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej i Sufczynie.
W Leszczawie Dolnej pozostały jeszcze do wykonania prace na zewnątrz budynku (ocieplenie i odwodnienie),
43. wielokrotnie z RZGW objeżdżał potoki na terenie gminy,
44. w związku z powodzią wystąpił do Marszałka Województwa o dodatkowe środki na naprawę dróg w ramach tzw. funduszy ochrony gruntów rolnych,
45. z Przewodniczącym Rady Gminy spotkał się z pracownikami Urzędu oraz kierownikami jednostek w sprawie oszczędności.,
46. przygotował materiały do przetargu na halę sportową,
47. spotkał się z Radami Pedagogicznymi Szkół w Sufczynie, Gimnazjum i Lipie w sprawach dot. problemów oświatowych, ponieważ krąży pogłoska, że nauczyciele nie będą mieć płaconych wynagrodzeń. “Informowałem nauczycieli w styczniu br., że istnieje takie zagrożenie, ale nauczyciele mogą spokojnie pracować, bo nic takiego im nie grozi. Świadczenia urlopowe również będą wypłacone..Stowarzyszeniom tez będziemy pomagać”.
Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt powiedział: mimo, że jestem chaotyczny, ale jeśli mi zaufacie, to napewno przetrwamy ten trudny rok”.
Ad.5.
Jako pierwszy informację o działalności Komisji za okres międzysesyjny złożył przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota, następnie przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Artur Buczek, przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej
i Rodziny – Pan Kazimierz Cap.
 
Ad.6.
Informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 przedstawiła Pani Teresa Dutkowska – Dyrektor ZEAS w Birczy – jak załącznik
do protokołu.
Następnie krótkie informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 kolejno złożyli Dyrektorzy poszczególnych szkół, a mianowicie:
- Pani Monika Bodnar – Dyrektor Gimnazjum w Birczy,
- Pani Czesława Pankiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy,
- Pani Maria Pawliszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej, która szczególnie podziękowała Panu Wójtowi za złożenie wniosku do Ministerstwa, w wyniku czego szkoła otrzymała środki na remont, a także za pomoc w oddelegowaniu pracowników gminy do prac przy budynku szkolnym,
- Pani Jolanta Lichota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipie,
- Pani Ewa Beń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie,
- Pani Dzisława Chabko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźminie,
- Pani Edyta Płowy – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żohatynie.
Zarówno Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźminie jak i w Żohatynie poinformowały, że bardzo duży wkład w przygotowaniu placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego mieli rodzice, za co im bardzo serdecznie dziękują.”Dzięki ich pomocy wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.”.
Z przedstawionych informacji przez Dyrektorów poszczególnych szkół wynikało, że wszystkie szkoły na dzień 1 września br. będą należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.
Po wysłuchaniu informacji Dyrektora ZEAS i dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku szkolnego Pan Przewodniczący powiedział: “pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, że w naszej gminie rozpoczynają kształcenie dzieci, dwie niepubliczne szkoły.
Dla całej gminy jest to na pewno wyzwanie, dlatego naszą rolą będzie również podobne traktowanie, takie samo nawet, jak i szkół publicznych.
Będziemy musieli wykazać się dużą mądrością, odwagą w tym, żeby również udzielić pomocy tym szkołom z tego względu, że w nich uczą się nasze dzieci. W jakimś sensie bolesna była likwidacja tych szkół, zafundowana nam przez takie przepisy, zmiany przepisów i niestety musieliśmy to zrobić. Ale teraz musimy zadbać o to, żeby dzieci szczególnie na tym nie cierpiały.”
 
Ad.7.
Informację w zakresie finansów w oświacie na rok szkolny 2011/2012 udzieliła Skarbnik Gminy – Pan Bogumiła Sowa-Wiśniowska – jak niżej.
 
“W okresie uchwalania budżetu mówiliśmy wiele o problemach finansowych zarówno w oświacie jak i innych jednostkach organizacyjnych naszej gminy, temat finansów podnoszony był niejednokrotnie na wielu spotkaniach z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, kierownikami pozostałych jednostek i ich pracownikami a także radnymi, sołtysami i mieszkańcami.
Szczegółowo przedstawialiśmy wspólnie z Wójtem państwu sytuację finansową w oświacie na sesjach w dniach 11 lutego poświęconej sprawom zamiaru likwidacji 4 placówek oświatowych , 26 lutego sesji poświęconej uchwaleniu budżetu na 2011 rok oraz na sesji odbytej 16 maja br. w sprawie likwidacji szkół., co uwidocznione jest protokołami z obrad sesji Rady oraz protokołami z posiedzeń poszczególnych komisji Rady.
Przy uchwalaniu budżetu na br. mówiliśmy o braku środków w samej oświacie w kwocie 3.177.000,00 zł w stosunku do otrzymywanych środków z Ministerstwa Finansów ujętych jako subwencja oświatowa. Zapewnialiśmy, że jako gmina jesteśmy w stanie dołożyć ok. 1.600.000,00 zł., natomiast pozostałą kwotę tj. niespełna 1.600.000,00 zł. nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć w budżecie.
Na dzień dzisiejszy po wielu poczynionych oszczędnościach zarówno przez dyrektorów szkół jak i Radę planowany brak środków przedłożony przez Panią Dyrektor ZEAS zmniejszył się z 1.600.000,00 zł. do kwoty około 800.000,00 zł. (łącznie z odprawami) .
Pomimo tego miesiąc listopad i grudzień będzie trudnym okresem dla wszystkich kierowników jednostek reprezentujących wszystkie grupy społeczne, a szczególnie dla dyrektorów szkół realizujących zatwierdzony budżet ( dotyczy braku środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych) .
Od samego początku mieliśmy świadomość, że obecny rok zarówno dla Rady jak i osób podejmujących określone decyzje jest rokiem reform, skierowaniem uwagi w pierwszej kolejności na pozyskanie takich dochodów, aby pokryły one w pełni wydatki, a niejednokrotnie i rozchody
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.
Na dzisiejszej sesji wprowadzamy ponadplanowe dochody wypracowane wg stanu na dzień 31 lipca br. w wysokości 111.000,00 zł. I mamy nadzieję i dołożymy wszelkich starań aby podobną kwotę , a może nawet wyższą pozyskać w drugim półroczu z ponadplanowych dochodów z różnych tytułów. Będziemy dokonywać w miarę możliwości zmian w budżecie zwiększając plan na oświatę.
Ponadto w przyszłym miesiącu po ostatecznym wyliczeniu odpraw będziemy składać wnioski do Ministerstwa o zabezpieczenie środków rezerwy na odprawy dla nauczycieli, w tym
w szczególności ze szkół zlikwidowanych.
Proszę o współpracę wszystkich myślę, że wspólnymi siłami i dobrą wolą postaramy się przejść przez ten trudny okres nie przerzucając winy na nikogo. Bo niczyją winą są niskie dochody w stosunku do wydatków i oczekiwań społecznych.
Na koniec chciałabym państwu przedstawić obecną sytuację w oświacie tj:
- informuję, że nie mamy zobowiązań z tytułu obsługi ajencyjnej w żadnej ze szkół oprócz Birczy, ajent nie rości pretensji z tego tytułu
- w stosunku do firmy dowożącej uczniów do szkół posiadamy zobowiązanie za 1 m-c tj. 06/2011
- istnieje zobowiązanie z tytułu przeglądów i remontów gimbusów szkolnych
Wystawione faktury na przedstawione zobowiązania opiewają na kwotę 60.787,07 zł.
Jeśli chodzi o świadczenia urlopowe wypłacane z ZFŚS to:
- do dnia dzisiejszego nauczycielom z 4 szkół zlikwidowanych zostały wypłacone w 100 %
- może nawet jak się uda to dziś lub w poniedziałek wypłacone będą kolejne 2 lub 3 szkoły
Bircza, Leszczawa i Lipa i ostatnie 2 szkoły na przełomie miesiąca sierpnia/września.
Do dnia dzisiejszego nie wystąpiły żadne zaległości z tytułu wypłat wynagrodzeń
i pochodnych.
Ponadto informuję, że szczegółową sytuację finansową przedstawiłam Radzie oraz RIO
w formie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz
z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 
Pragnę zaznaczyć, iż przedstawiona sytuacja finansowa nie uwzględnia środków na ewentualnie powstające szkoły prowadzone przez stowarzyszenia.”
 
Ad.8.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/64/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bircza oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przed podjęciem w/w uchwały w rozdziale 2 § 2 pkt 1 wykreślono słowa “nie niższej niż” oraz w pkt. 2 wykreślono słowa: “nie niższej niż”,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/65/2011 w sprawie przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Kuźminie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Kuźminie,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/66/2011 w spraw przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku komunalnego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Żohatynie wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Wspólne Dobro w Żohatynie,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/67/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek w miejscowości Boguszówka,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/68/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki w miejscowości Stara Bircza,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/69/2011 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek w Rudawce,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/70/2011 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w kwocie 700.000,00 zł,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/71/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 134.400,00 zł,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/72/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 2.000,00 zł,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/73/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – kwota 78.543,00 zł.
 
Ad.9.
W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Urban Zbigniew zapytał, kiedy zostanie wykonane odprowadzenie wody od budynku Szkoły Podstawowej w Żohatynie.
Ponadto mieszkańcy Borownicy, Żohatyna i Jawornika proszą Wójta, by poczynił starania o wydłużenie kursu busa do tych miejscowości, który w chwili obecnej kończy kurs w Lipie.
Pan Urban zwrócił się również z prośbą o zabezpieczenie kładki przy posesji Pana Jacka Mirka w Birczy.
 
Radna Pani Teresa Madej zapytała, czy już wiadomo, kiedy zostanie wykonana zatoczka koło Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej.
 
Pan Wójt odpowiedział Panu Urbanowi, że porozmawia z przewoźnikiem busa i udzieli odpowiedzi na następnej sesji Rady Gminy, kładka koło Pana Mirka zostanie wykonana
w najbliższym czasie.
Odnośnie odprowadzenia wody od szkoły w Żohatynie, Pan Wójt poinformował, że do rozpoczęcia roku szkolnego prace te zostaną wykonane.
Pan Wójt poinformował, że w tej chwili brak jest ludzi do wykonywania prac, ale ma zapewnienie Urzędu Pracy, że otrzyma 10 osób do zatrudnienia w ramach prac publicznych., tutaj jednak Rada musi podjąć stosowną uchwałę.
Pani Madej Pan Wójt odpowiedział, że zatoczka koło szkoły w Leszczawie Dolnej narazie nie może być wykonana ze względu na brak środków finansowych.
Radny Pan Adam Wilgucki skierował pytanie do Pani Sekretarz, czy Pani Sekretarz wie coś na temat przecięcia dębów przy drodze powiatowej.
Pani Sekretarz odpowiedziała, że sprawa jest zgłoszona do Starostwa P:owiatowego w Przemyślu i prace będą wykonane dopiero wówczas, gdy liście opadną.
Następnie Pan Wójt poinformował, że sołtysi otrzymają pisma wraz z wykazem nieruchomości w danej miejscowości z prośbą o zorganizowanie zebrania wiejskiego i zajęcie stanowiska przez mieszkańców sołectwa odnośnie tych nieruchomości.
 
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo Ministra Środowiska
z dnia 25 lipca 2011 r. dot. projektowanego Turnickiego Parku Narodowego oraz w skrócie przedstawił pismo Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia br. dot. zagospodarowania lotniska na terenie Nadleśnictwa Bircza. Z pisma wynika, że to lotnisko nigdy nie będzie do gminy przekazane.
Pan Przewodniczący poinformował, że pismo dot. lotniska otrzymają wszyscy Radni
z materiałami na najbliższą sesję.
 
Ad.10.
 
Przed zakończeniem sesji Pan Przewodniczący zaprosił wszystkich do udziału
w dożynkach, które odbędą się 28 sierpnia 2011 r.
Ponadto w związku z tym, że za kilka dni będzie rozpoczęcie roku szkolnego zwrócił się do Państwa Dyrektorów szkół z prośbą, żeby nie ulegać żadnym demagogiom, żeby nie ulegać żadnym podszeptom.
“ Chcemy, żeby Państwo pracowali bez żadnego wstrząsu. Chcemy, żeby Państwo dobrze pracowali przy tym kryzysie, który nadchodzi, nadchodzi kryzys dwustronny. Z jednej strony jest mała liczba uczniów, a z drugiej strony grozi nam kryzys, o którym się nie mówi. Nie staramy się stwarzać żadnych barier, wprost przeciwnie, chcemy, żeby Państwu było dobrze pracować. Proszę z nami rozmawiać i informować o waszych problemach.”
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął
XIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-12-05 15:05:30
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-12-05 15:06:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl