Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-02-2020, Poniedziałek, 06:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwala Nr XXXV/177/08
Uchwala Nr XXXV/177/08
Rady Gminy w Birczy
z dnia 04 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm./ oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 200) r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, póz. 747 z póżn.zm./.
Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:
§ 1
l. Ustalić dopłaty do dostarczanej wody oraz przyjętych o oczyszczonych ścieków do
gospodarstw domowych z terenu Gminy Bircza, w wysokości:
A/ 2,15 zł brutto za l m3 wody,
B/ 2,51 zł brutto za l m' ścieków. 2. Dopłata podlega przekazaniu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z o.o. w Birczy. Warunki przekazania dopłaty zostaną określone w odrębnej umowie. 3Jednostki samorządowe i pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków ponoszą pełną
odpłatność zgodnie z zatwierdzonymi taryfami.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.
§3
Traci moc uchwała Nr XVI/99/2007 Rady Gminy w Birczy z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Birczy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bircza
§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku i zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bircza,

Autor:
Data: 2009-02-18 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-02-18 08:31:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl