Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2012

 

Protokół Nr I/2012
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 stycznia 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.900 do godz.1300.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójta Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska , Z-ca Dyrektora Gimnazjum w Birczy – Pan Wrzesław Bartoszewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor SP Leszczwa Dolna – Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, Kierownik ŚDS Bircza – Pani Krystyna Banaś, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Birczy – Grzegorz Dutkowski, Elżbieta Majcher – pracownik UG Bircza oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
c) w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
d) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2012-2018:
- przedstawienie projektu uchwały,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
- przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały,
- głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta,
- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2012 – 2018.
e) w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
- przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej,
- głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Wójta,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2012 rok.
6.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta po ppkt ”e” jednogłośnie zostały wprowadzone 2 projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
Natomiast na wniosek Radnej Pani Grażyny Ćwan jednogłośnie po ppkt „e” został wprowadzony projekt uchwały podpisany przez grupę Radnych (5-ciu Radnych) w sprawie diet dla Radnych.
Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porz. obrad Pan Józef Żydownik – Wójt Gminy Bircza złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 21 grudnia 2011 roku do dnia
30 stycznia 2012 roku – jak niżej:
1.      nadzorował prace remontowe przy zakończeniu remontu wietlicy wiejskiej w Malawie,
(została doprowadzona woda, wykonano toalety i wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków),
2.      uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza w Hoczwi,
3.      był w Zakładzie Energetycznym w Przemyślu w sprawie przebudowy linii na oczyszczalni ścieków w Birczy w związku z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków,
4.      spotkał się z projektantem przebudowy ścieków w Birczy, prace przebiegają zgodnie z planem,
5.      podjął działania w kierunku udzielenia pomocy dla dwóch mieszkańców naszej gminy, konkretnie z Lipy i Roztoki, którym spłonęły budynki gospodarcze,
6.      wraz z radcą prawnym był na rozprawie administracyjnej w sprawie dot. odwołania od decyzji dot. likwidacji szkoły w Żohatynie, rozprawa została przesunięta na inny termin,
7.      wraz z Radnymi spotkał się z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy, dyskutowano o różnego rodzaju programach, które nie doprowadzałyby do ewentualnej upadłości firm.
8.      Podjął działania z zagospodarowaniem obiektu po części b. POM, gdyż firma, która prowadziła tam działalność gospodarczą – splajtowała,
9.      uczestniczył w zebraniu wiejskim w Hucie Brzuskiej i w Korzeńcu. Jednym z tematów zebrania było zagospodarowanie obiektów po b. szkołach. Huta Brzuska idzie do dzierżawy na 30 lat, został już ogłoszony przetarg, który podano do publicznej wiadomości. Natomiast w Korzeńcu część obiektu zostanie przeznaczona na świetlicę, natomiast druga część na dzierżawę z przeznaczeniem na działalność mieszkaniową, oświatową, turystyczną.
W Korzeńcu można by utworzyć przedszkole publiczne, i motel – to byłoby najbardziej wskazane,
10. ogłosił przetarg na halę sportową, rozstrzygnął go, ale zaraz go unieważnił w tym samym dniu. Ofert było wiele – najtańsza 4.300.000,00 zł, najdroższa - 5.300.000,00 zł, my mamy 2.600.000,00 w budżecie. Będzie musiał być ogłoszony drugi przetarg.
“Zrobię wszystko, żeby w tym roku oddać halę sportową w Birczy do użytku.”
11. ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości na terenie naszej gminy. Zwrócił się z apelem do Radnych i sołtysów o rozpropagowanie tego tematu wśród znajomych.
12. Wystąpił w obronie likwidacji Posterunku Energetycznego w Nowej Wsi, o pomoc poprosił naszych parlamentarzystów. Jeden z parlamentarzystów, a konkretnie Pan Marek Rząsa, który tak wytrwale bronił naszych gminnych szkół, a tak naprawdę tylko namieszał.
P:isze on, że PGE nie było reformowane 40 lat. Następnie zacytował część jego pisma: ”jestem pewny, że i Pana Wójta te argumenty przekonują, biorąc pod uwagę fakt, że musiał Pan niejednokrotnie podejmować podobne decyzje choćby w obszarze oświaty i edukacji, gdzie też ścierały się racje społeczne z ekonomicznymi. Niestety ku memu ubolewaniu, jak Pan Wójt zapewne pamięta, te ostatnie przeważyły.”
Cyt. Wójta - “Proszę Państwa porównywanie przez Posła oświaty do firmy, która działa
na zasadach prawa handlowego, czyli zyski wypracowuje poprzez zwiększanie opłat energii – to jest chamstwo. Kiedy się broni środowiska, z którego Pan szanowny poseł się wywodzi, to oczywiście trzeba społecznie o to dbać, ale kiedy się broni inną grupę społeczną, to już wartości ekonomiczne przeważają – jaka demagogia. Ja sobie z Panem Posłem zakoresponduję”,
13. przeprowadził rozmowy z Kierownikiem Posterunku Policji w Birczy w sprawie wymiany okien na posterunku, takie działania zostaną w późniejszym czasie podjęte,
14. spotkał się z Dyrektorem GOK,SiT w Birczy w sprawie wymiany okien, ponieważ będą podjęte działania w sprawie reformy administracji, żeby zmniejszyć koszty utrzymania administracji – ZEAS zostanie przeniesiony do GOK,SiT,
15. będą podjęte działania w sprawie zagospodarowania drink-baru, gdyż przez rok czasu na dzierżawę tego lokalu nikt sie nie zgłosił,
16. w związku z tym, że zbliżają się ferie, została podjęta decyzja o zakupie bilarda oraz stołu pingpongowego dla młodzieży, która będzie mogą się spotykać w GOK-u (koszt w granicach 4.000,00 zł), jest to jeden z postulatów Młodzieżowej Rady Gminy,
17. kilkakrotnie ogłaszany był przetarg na lokal po P.Frieske, mimo obniżanych cen ze skutkiem negatywnym.
W związku z powyższym została podjęta decyzja, że w lokalu tym zostanie uruchomiony punkt leczniczy dla zwierząt, jeden raz w tygodniu będzie przyjeżdżał lekarz weterynarii z Przemyśla, a w pozostałe dni dyżur będzie pełnił Pan Antoni Szałyga,
18. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Malawie i Woli Korzenieckiej,
19. spotkał się z Dyrektorem Zespołu Szkół w Birczy oraz Dyrektorem Gimnazjum w Birczy, prowadzone były rozmowy o oszczędnościach, dyskutowano o wypłaceniu wyrównania w kwocie 100.000,00 zł dla nauczycieli (wypłacono), odblokował dodatek motywacyjny, który będzie każdorazowo uzgadniany,
20. przeprowadził kontrolę odśnieżania dróg na terenie gminy, odśnieżać będzie się tam, gdzie zagrażać będzie zdrowiu i życiu mieszkańców – Wójt będzie decydował,
21. analizował wydatki na oświetleniu, objeździł świetlice, sprawdzał liczniki, sprawdzał stan zużycia energii i co jest powodem zużycia tej energii.
22. uczestniczył w jasełkach w SP Lipa,
23. był w Ustrzykach Dolnych z Prezesem Spółki Komunalnej w sprawie wspólnego startowania naszej spółki do przetargu na wywóz odpadów komunalnych, gdyż od 1-go stycznia br. zadanie to będzie należało do gminy, gmina będzie naliczać za odpady komunalne w formie podatku. Gmina będzie ogłaszać przetarg,
24. nadzorował remont garażu OSP w Brzeżawie,
25. analizował ze Skarbnikiem wydatki i korekty do projektu budżetu gminy na 2012 rok, wystąpił do Marszałka o środki finansowe na remont dróg w ramach tzw. “funduszów ochrony gruntów rolnych”. Wytypował 3 drogi: Wola Korzeniecka, Nowa Wieś i Sufczyna,
26. jako przewodniczący społecznego komitetu odbudowy cerkwi wystąpił do sponsorów o środki na remont tej cerkwi,
27. zamierza utworzyć społeczny komitet budowy hali sportowej w Birczy,
28. prowadził negocjacje z Powiatem w sprawie drogi Iskań – Jawornik Ruski, Starosta zaproponował, żeby gmina w ratach spłaciła te 86.000,00 zł, natomiast Wójt zaproponował, że Starosta odstępuje od kwoty 86.000,00 zł, a Wójt w zamian za to wygospodaruje podobną kwotę w budżecie gminy na remont drogi powiatowej, którą on wskaże. Wójt wskazał drogę w Brzeżawie i przekazać nieodpłatnie na rzecz Starostwa działkę w Żohatynie, o którą Starostwo się ubiegało. Jednak Starosta się nie zgodził na przedstawione warunki, wobec tego Pan Wójt stwierdził, że sprawa pójdzie do Sądu.
Starosta będzie ubiegał się o kwotę 86.000,00 zł, a Wójt o kwotę 1.09.000,00 zł, którą Gmina Bircza przyznała na remont drogi Wara-Stara Bircza,
29. zamierza się z inicjatywą rozpoczęcia procedury budowy wodociągu w Starej Birczy, jest nadwyżka wody, mapa do celów projektowych dużo by nie kosztowała, sytuacja finansowa spółki by się poprawiła,
30. uczestniczył w zebraniu wiejskim w Jasienicy, Sufczynie i Brzusce,
31. złożył projekt utylizacji azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - chodzi o mieszkańców Kuźminy i Roztoki, którym dachy zostały zniszczone w wyniku gradobicia. Mieszkańcy otrzymali pomoc finansową od gminy, od Wojewody i teraz jeszcze gmina wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska pokryje koszty utylizacji eternitu, także nie powinni czuć się osamotnieni twierdząc, że Wójt sie na nich obraził;
“Ja się na nikogo nie obraziłem. Jestem Wójtem, mam ludziom pomagać i to robię”.
32. podpisał umowę na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,
33. negocjował podwyżkę dla przewoźników dowożących dzieci, gdyż zwrócili się z taką prośbą, w związku ze wzrostem cen paliwa, też im pomoże.
To też jest taki gest, Wójt w ramach ochrony wszystkich przedsiębiorców działających
na terenie naszej gminy. Wtedy nikt nie będzie pisał w internecie, że więźniowie pracowali
“Usiądziemy do stołu i wynegocjujemy takie kwoty, żeby obie strony były zadowolone.
Dziękuję Państwu za uwagę.”
 
Ad.5.
a) jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/1/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 – jak załącznik do protokołu,
 
b) jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/2/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok – jak załącznik do protokołu,
 
       c.)            w tym ppkt przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów I wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pan Wójt poinformował, że do tej pory prowizja dla sołtysów była jednakowa dla wszystkich, czyli 12% od zebranej kwoty.
Po przeanalizowaniu, w jakiej wysokości sołtysi pobierali prowizję oraz biorąc pod uwagę to, że podatek rolny w roku bieżącym jest wyższy od roku ubiegłego, postanowił przygotować projekt uchwały o zróżnicowanej wysokości prowizji od zebranych kwot podatku. Szczególnie brał pod uwagę względy ekonomiczne. Niektórzy sołtysi są również Radnymi – to też było brane pod uwagę.
Pan Przewodniczący zapytał, dlaczego np. W Leszczawie Górnej proponuje się 8%,
a w Leszczawie Dolnej – 10% prowizji.
Pan Wójt odpowiedział, że sołtys Leszczawy Górnej pobiera również dietę Radnego.
Pan Przewodniczący - “ten argument mnie nie przekonuje, jak obniżamy, to wszystkim jednakowo.”
Pani Skarbnik - “ różnicując, nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić, wręcz odwrotnie, chcieliśmy w miarę możliwości zrównać. Braliśmy pod uwagę również fakt, że w gminach ościennych % prowizji jest niższy niż u nas. “
Radny Pan Urban zabierając głos powiedział, że żyjemy w państwie demokratycznym i tłumaczenie, że ta sama osoba jest Radnym i sołtysem nie jest przekonywujące.
Pan Urban wnioskował, żeby wysokość stawki prowizji ustalić na jednakowym poziomie.
Pan Mliczek - może ustalmy – 6%.”
Radny Pan Buczek zabierając głos powiedział, że skoro nauczycielom zrównywaliśmy dodatki, to ustalmy też prowizję dla sołtysów na jednakowym poziomie.
Pan Buczek wnioskował - 7 % dla wszystkich.
Pan Przewodniczący twierdził, że zróżnicowanie procentowe będzie niesprawiedliwe, dlatego też wnioskował 9% lub 10% dla wszystkich sołtysów.
Pan Urban wnioskował 10% dla wszystkich.
Pan Buczek wycofał swój wniosek.
Pan Przewodniczący zapytał ponownie, dlaczego w Leszczawie Górnej proponuje się 8%, a w Leszczawie Dolnej – 10% prowizji.
Pani Skarbnik - “w Leszczawie Górnej ta sama osoba jest i Radnym i sołtysem – bralismy pod uwagę względy ekonomiczne”.
Pan Przewodniczący - “ten argument mnie nie przekonuje, gdyż każdy ma prawo być Radnym i sołtysem, jeśli go mieszkańcy wybiorą.
Jeżeli chcemy, żeby sołtysi otrzymywali prowizję na tym samym poziomie, co do tej pory, to moja propozycja jest 9% dla wszystkich sołtysów.
Mój wniosek jest 9% dla wszystkich.”
Pierwszy wniosek Pana Urbana jest 10%.
Radny Pan Adam Wilgucki proponował, może ktoś z sołtysów się wypowie..
Jednak nikt z sołtysów nie zabierał głosu.
Radny Pan Jan Lichota zabierając głos w tej sprawie powiedział:, że wnioskodawcom chodzi o to, że sołtysi i tak kwotowo nie stracą, gdyż  podatki w tym roku są wyższe, niż w roku ubiegłym. “Uważam, że wniosek wnioskodawcy jest adekwatny”.
Pan Urban – tu chodzi o małe pieniądze, a za chwilę będziemy rozmawiać o budżecie, o dużych kwotach.”
W związku z tym, że nikt z Radnych w tym temacie nie zabierał więcej głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Urbana, tj 10% prowizji dla wszystkich.
Za wnioskiem głosowało 4 Radnych, 1 osoba się wstrzymała, 10 Radnych głosowało przeciw.
Wobec tego wniosek nie przeszedł.
Wniosek Pana Przewodniczącego, tj. 9% dla wszystkich.
8 Radnych głosowało “za”, 4 głosy przeciw , 3 głosy wstrzymujące się.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego I od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 10 głosach “za” i 5 głosach wstrzymujących się i jako Nr XXVI/3/2012 stanowi załącznik do protokołu.
d) w tym punkcie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2012 - 2018.
Następnie została odczytana uchwała Nr 11/19/2011 z dnia 17 stycznia 2012 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Birczy
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał uchwałę komisji z dnia w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2018 oraz opinię do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.
Uchwała Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik do protokołu.
Po przedstawieniu w/w dokumentów Radny Pan Urban skierował pytanie do Pana Przewodniczącego, dlaczego Radni wraz z materiałami na sesję nie otrzymali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż – jak stwierdził Pan Urban – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Radni powinni otrzymać 14 dni przed sesją projekt uchwały budżetowej oraz opinię RIO, by Radni wiedzieli jak RIO wyraża się o naszej gminie. Dalej powiedział Pan Urban, że jest to poważna sprawa i nie dostarczenie opinii RIO Radnym przed sesją budżetową świadczy o lekceważeniu Radnych.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Pan Radny Urban jest w błędzie, dlatego, że opinia RIO musi być odczytana na sesji budżetowej, natomiast nie musi być przesłana Radnym, tym bardziej, gdy były wysyłane materiały na sesję, opinia jeszcze nie doszła.
Pani Skarbnik zabierając głos w tej sprawie powiedział, że w ubiegłym roku była taka sytuacja, że opinia RIO została przesłana, wtedy też były komentarze, że za późno, więc od tego roku będziemy to robić tak, jak mówi ustawa, a ustawa o finansach mówi tak: §238 pkt 3 - opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
Pani Skarbnik powołała się również na uchwałę Nr LXXII/76/2010 z dnia 22.10.2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bircza, gdzie w § 6 pkt 1 jest napisane, jakie punkty powinny być uwzględnione na sesji, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej i jest napisane między innymi: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej.
“W poprzednich latach byłam nadgorliwa i wysyłałam opinię RIO Radnym, ale było to źle odbierane, że za późno, dlatego od tego roku nie będę wysyłała
Opinia wpłynęła do Urzędu 19.01.2012 r. i w ciągu 7 dni od daty wpływu musi być opublikowana na stronach internetowych., co zostało uczynione, więc każdy mógł sobie przeczytać.”
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że opinia negatywna o wieloletniej prognozie finansowej jest od ubiegłego roku. Skutkiem tej sytuacji finansowej nie są to zadania jednoroczne, to sa skutki, które ciągną się od 2001 roku, od zatrzymania reformy, od blokowania reformy w tamtej kadencji Rady Gminy. Teraz RIO w ślad za przepisem ustawy o finansach publicznych każe redukować dług publiczny. To nie jest nic szczególnego. Nam tylko w jednym punkcie RIO zakwestionowała, że w 2013 roku spłata długu przekracza ustawowy wskaźnik 15%.
Do tego czasu ten dług minimalizujemy. W 2012 roku na 60% zadłużenia mamy 48%, w 2013 roku – 29%, w 2014 – 21% i tak dalej – maleje. Zatem działania moje, jako organu wykonawczego idą w dobrym kierunku, czyli regulujemy dług tak jak nam każe prawo i nic nie jest tu zaskoczeniem. To samo zrobiliśmy w ubiegłym roku, opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej również była negatywna, ale zredukowało się to, co brakowało w oświacie – 3.500.000,00 zł., Rudawka kanalizacja poszła, drogi poszły i wiele innych inwestycji Nie ma tu żadnego zagrożenia, wbrew krążącej opinii, która jest rozpowszechniana. Zagrożenie było w tamtym roku, a w tym roku idziemy do przodu. Proszę nie robić złej opinii. Większość kredytów zaciągała poprzednia Rada.
Pan Przewodniczący proponował, żeby zwrócić uwagę na stronę 3-cią tej prognozy, gdzie w tabelce Nr 9a jest zadłużenie wynikające z art.169, maksymalne zadłużenie - to jest 60%, a u nas w 2009 roku było ponad 42%, w 2010 roku – prawie 44%, w 2011 roku – prawie 38%, wykonanie w 2011 prawie 42%, w 2012 – 39%, czyli że nigdy nie było zagrożenia takiego, że będzie według tych opowieści krążących komisarz, dlatego ze gmina jest zadłużona, ale jak wynika z dokumentów, było to bezpieczne zadłużenie.
Radny Pan Jan Lichota w odniesieniu do Pana Urbana powiedział, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest na każde zawołanie, że służy ludziom, że opinię komisji konsultował z mądrzejszymi, ale jeśli Państwo Radni uważają, że ktoś będzie to robił lepiej, to on nie widzi przeszkód..
W dalszej części obrad Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Wójta do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt tej uchwały w ogóle nie ulega zmianie, w załączniku Nr 2 również nie nanosimy żadnych zmian – mówimy tu o przedsięwzięciach, natomiast w załączniku Nr 1 nanosimy poprawki, które wskazała RIO, a mianowicie odnośnie przekroczenia ponad 2% wskaźnika, gdzie maksymalnie jest 15%, a w naszym przypadku jest 17% spłaty długu w 2013 roku. Po prostu w 2013 roku musimy podnieść dochody, a obniżyć wydatki, bo inaczej nie będzie zachowany ten wskaźnik prawidłowy. Uczulam Państwa, ze jeśli będą uchwały w październiku, czy listopadzie, to mamy obowiązek wypracować takie dochody, żebyśmy ten wskaźnik osiągnęli.
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy stanowi załącznik do protokołu.
Radny Pan Urban skierował pytanie do Pani Skarbnik – jakie są zobowiązania do spłaty za rok 2011.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że około 500.000,00 zł wymagalnych, W chwili obecnej nie jest w stanie określić dokładnej kwoty.
W związku z tym, że w tej sprawie nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr XXVI/4/2012 stanowi załącznik do protokołu.
e) Pani Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.
Następnie odczytała uchwałę Nr 11/19/2011 z dnia 17 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2012 rok – jak załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik odczytała autopoprawkę Wójta do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, stanowiącą załącznik do protokołu
Autopoprawka Wójta została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
W tym momencie Pan Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.
Jako pierwszy głos zabrał Radny Pan Artur Buczek, dziękując Pani Skarbnik za wspólne prace nad budżetem, za wielokrotne wyjaśnianie.
“Myślę, że ten budżet trzyma się planu z lat poprzednich, ustalonych pewnych priorytetów przynajmniej z tamtej kadencji. Priorytetowe zaplanowane inwestycje mają zabezpieczenie w budżecie, jeżeli nie w całości, to przynajmniej na początek. Mamy priorytetową halę sportową, na którą nadal będziemy szukać pieniędzy. Mamy pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli, mamy pieniądze w tym budżecie na pomoc dla Stowarzyszeń, to jest bardzo ważne, dlatego że dobro dziecka jest najważniejsze, dzieci mają swoje szkoły.
Proszę Państwa, my nadal jednak musimy dokładać do oświaty, każdy chyba sobie zdaje z tego sprawę, tj. Prawie 2 mln złotych. Mamy na inwestycje w tym budżecie takie jak: hala sportowa, budowa kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Birczy.
Hala sportowa, to jest inwestycja dla dzieci z całej gminy, nie tylko dla dzieci z Birczy.. Mamy pieniądze na rozbudowę wodociągu. Ten budżet jest budżetem rozwojowym i proszę Państwa o głosowanie za przyjęciem tego budżetu. Może nie jest to budżet, jakiego byśmy sobie życzyli, ale jest to budżet na ten rok, na te czasy, które w tej chwili mamy zupełnie optymalny.
Bardzo proszę o głosowanie za budżetem.”
Radny Pan Urban zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o szczegółowe wyjaśnienie wydatków w dziale Transport oraz na co konkretnie jest przeznaczona kwota 50.000,00 zł – kanalizacja Leszczawa Dolna.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki w wysokości 50.000,00 zł na kanalizację w Leszczawie Dolnej zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy kanalizacji w Leszczawie Dolnej.
W dziale Transport są tylko zabezpieczone środki do udziału własnego na usuwanie skutków powodzi, na zimowe utrzymanie dróg oraz spłaty zobowiązań za rok ubiegły i żadne inne remonty dróg nie są zaplanowane. Kwota na odśnieżanie dróg została zaplanowana na podstawie 2011 roku .
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który powiedział między innymi, że jak co roku budżet budzi wiele emocji. Wcale się nie dziwię, ponieważ każdy z Was, jako reprezentant danej miejscowości chciałby, żeby coś się w jego miejscowości zmieniało. Ja się zgadzam ze wszystkimi głosami, ale niestety ustawa o finansach publicznych spowodowała, że musimy pewne działania oszczędnościowe poczynić, w tak, żeby miały sens i żeby była możliwość udźwignięcia przez budżet..
Budżet nie jest łatwy, nie mniej jednak spełnia oczekiwania mieszkańców, a szczególnie realizacji dużych inwestycji, na których nam szczególnie zależy, tj.: hala sportowa, Pałac Humnickich.
Skłaniam się ku temu, żeby się wstrzymać z remontem Pałacu Humnickich i przesunąć jego remont na następny rok, a zaplanowane środki przenieść na halę sportową.
Następny rok też nie będzie wesoły. Długoletnia prognoza finansowa powoduje, że mamy przekroczenia , 2% wypracowanych dochodów, żebyśmy utrzymali się w 15% - to są bardzo trudne decyzje. Sam czasami się lękam już od tamtego roku Budżet tamtego roczny kosztował mnie wielu wyrzeczeń, wielu protestów, które się na terenie gminy odbyły. uważam, że nie słusznie, społecznie to nikomu z naszej gminy nie zaszkodziło”.
Pan Wójt poinformował, że zauważył dobry objaw w kilku sołectwach, uczestnicząc w zebraniach wiejskich, a mianowicie zaproponował mieszkańcom pewien kompromis polegający na tym, że tam, gdzie jest to możliwe dokonać wycinki drewna w lasach mienia gminnego z przeznaczeniem na określone potrzeby danej miejscowości. Świadczy to o tym, że mieszkańcy rozumieją sytuację finansową gminy.
Nie będzie to rok łatwy, do pewnego momentu wydatki można ciąć, można zacisnąć pasa, ale ten zaciśnięty pas w pewnym momencie może pęknąć.. Musimy wspólnie usiąść do stołu, rozmawiać i pewną politykę realizować. Na pewno będzie ona trudna do realizacji, ale wierzę, że wnioski, które zostały złożone o środki zostaną pozytywnie rozpatrzone I uda się wykonać remont niektórych dróg, bo o to mieszkańcy najbardziej proszą. Poprawi się sytuacja w oświacie. W większości krążą informacje, że to Wójt jest przeciwnikiem oświaty.. Ja tak samo oświatę oceniam, jak każdą inną grupę społeczną. Nie oni są winni za to, że Rząd daje mniej pieniędzy, tylko cała odpowiedzialność za trudne decyzje, za przyciąganie spada na mnie. Mogę nauczycielom zapewnić, że mimo tej trudnej sytuacji już odblokowałem pieniądze, o których mówiłem i sukcesywnie będziemy rozmawiać o każdej złotówce. Wszyscy czekają na następny ruch.
Na jednej z sesji, chyba w październiku poleciłem Pani Sekretarz przeprowadzenie reformy w Urzędzie Gminy I oczywiście oczekuję, ale nie dłużej niż do końca lutego br. one muszą pójść, ale nie będą one tak drastyczne jak Państwo oczekują.
Jeśli mówimy o oszczędnościach, to ja przez 5 lat prowadzę te oszczędności w Urzędzie Gminy, a dowodem jest to, że moi urzędnicy od ponownego wyboru mnie na Wójta, tj. przez okres 5-ciu lat nie otrzymali żadnej podwyżki, czyli te oszczędności przez 5 lat Urząd wypracowuje.
Ja nie mówię, że Urząd jest ideałem – są dobre i złe strony, ale w tym wszystkim ja muszę brać pod uwagę dobro człowieka, urzędnika i urzędnika, który za parę miesięcy przechodzi na emeryturę, a pobory ma niewiele wyższe od najniższego wynagrodzenia. Teraz mimo tej trudnej sytuacji, ja na odejście będę musiał podwyższyć pobory tym osobom.
Przy reformie będę brał pod uwagę warunki społeczne na pierwszym miejscu, a ekonomiczne na drugim miejscu.
Ja cały czas w tej gmin pracowałem na to, żeby gmina sie rozwijała i żeby żadnej grupie społecznej krzywdy nie zrobić. Mam czyste sumienie, ale wśród tych różnych lat tamtej i tej kadencji nie udało mi się za wyjątkiem jednego pracownika, zwolnić z tytułu tego, że przez 2 lata nie pomogłem mu wyjść z choroby alkoholowej. Tu mam do siebie żal.
Będzie reforma , będą i podwyżki dla wybranej grupy ludzi. Przez 5 lat oszczędziłem. Jak Urząd funkcjonuje, to tylko ja mogę powiedzieć, bo ja jestem specem od administracji.
Analizując budżet, to jest taki budżet, który jest na nasze możliwości finansowe, gospodarcze
i społeczne i on nikogo nie dotknie. Będziemy zatrudniać osoby do prac społecznie-użytecznych, zwiększone zostaną wydatki socjalne dla ludzi w trudnych sytuacjach, wydatki na stypendia, będziemy udzielać pomocy rodzinom, które zostaną dotknięte klęskami żywiołowymi.
Jeśli będą reformy robione, to będą one kosmetyczne, ale będę starał się unikać zwalniania urzędników, bo nie tędy droga. Urzędnikowi trzeba dołożyć zadań, a nie wyrzucać go na bruk, bo to jest nasz mieszkaniec. Mówimy, że dopłacamy do urzędnika, dopłacamy również do nauczycieli,
dopłacamy do wszystkich, ale to są nasi mieszkańcy.
Reasumując, żeby nie przedłużać, deklaruję inną koncepcję z racji pewnych zadań.
Nieraz może unosiłem się emocjami, podchodziłem zbyt emocjonalnie do pewnych uwag i krytyki
Państwa. Staram się unikać takich drastycznych konfliktów. Jeżeli usiądziemy do stołu, będziemy dyskutować, ja uszanuję każde Państwa uwagi, zarówno dotyczące budżetu, jak i realizacji zadań, ale też widziałbym, jeśli gdzieś są możliwości uzyskania pieniędzy z lasów, podjąć takie uchwały.”
Kończąc Pan Wójt powiedział, że można ten budżet realizować, ponadto wyjaśnił, ze 50.000,00 zł na kanalizację w Leszczawie Dolnej, tj. na wykonanie rurociągu od Starej Birczy od Pana Wojtowicza w kierunku przejścia pod drogą, które będzie miało miejsce koło Pana Tadeusza Wilguckiego.
W ubiegłym roku wystąpiłem do Marszałka o środki na kanalizację.
Będę pisał do Premiera, żeby rynkiem pracy zajęła się gmina. Codziennie przychodzi do mnie kilka osób i błaga o pracę.
Bez wspólnych działań nic nie zrobimy. Muszę mierzyć siły na zamiary. Deklaruję, że osoby, które w rolnictwie, a chcą sie przekształcić, chca założyć działalność gospodarczą, chętnie im pomogę”.
Pod koniec swojego wystąpienia Pan Wójt powiedział: ”to jest mój pierwszy budżet, który nie ma deficytu i to jest mój sukces, zaciskanie pasa, ale społecznie nikomu nic się nie stało, nikt nie został bez środków do życia. Tu ogromny nacisk kładę na opiekę społeczną, żeby monitorowała, jeśli trzeba komuś udzieli pomocy.
Myślę, że ten budżet jest taki na jaki realia birczańskie pozwalają. Nigdy nie stawiam siebie jako wzór Wójta, który ma lekarstwo na rozwój tej gminy.
Proszę o zaakceptowanie tego budżetu, a w ciągu roku będziemy coś zmieniać.
Cisze się, że sytuacja w oświacie się unormowała, gdyż była ona trudna, ale nikt z nauczycieli nie stracił pracy. Dziękuję bardzo”.
Po zabraniu Wójta, Pan Przewodniczący powiedział, że pierwszy raz z taką powagą i przyjemnością słuchał wystąpienia Wójta.
“Myślę, że pracownicy Urzędu oraz nauczyciele poczuli, że przemawiał prawdziwy szef.
Nie tylko, że były przekroczenia dyscyplinowania, ale pełna troska o pracowników, a przede wszystkim o gminę.
Takiego wystąpienia od dawna oczekiwałem, myślę, że Państwo też”.
W dalszej części obrad Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Panu Urbanowi, który powiedział, że według niego projekt budżetu na 2012 rok nie spełnia jego oczekiwań.
W projekcie budżetu brakuje szczegółowych danych dotyczących wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Jeśli chodzi o dział Transport, powinno być dokładnie rozpisane na co zostaną przeznaczone środki, środki na oświetlenie uliczne – powinno być napisane konkretnie.
“Powinniśmy wyznaczyć zadania priorytetowe i żeby wyjść z kryzysu, muszą być podjęte wspólne działania.
Jeśli chodzi o ZGKiM – wiele razy mówiłem tu na sesji, żeby na siebie zarabiał, poprzez np. odśnieżanie oraz świadczenie innych usług.”
Pani Skarbnik jeszcze raz wyjaśniła na co zostaną przeznaczone środki w dziale Transport oraz poinformowała, że środki zabezpieczone w budżecie na światło uliczne, to są środki na oświetlenie i konserwację.
Jeśli chodzi o spółkę, to my z budżetu nie dokładamy ani złotówki. W budżecie nie ma dotacji podmiotowej do spółki”
Pani Skarbnik poinformowała również, że gmina nie dopłaca do śmieci, tylko do wody I do ścieków.
Pan Urban do Pana Wójta – mówił Pan, że w tym roku będzie wykonana dokumentacja na oświetlenie uliczne w Kuźminie, ale nie ma na ten cel zabezpieczonych środków w budżecie.
Pan Wójt odpowiedział, że zadanie to będzie wprowadzone do budżetu w trakcie roku, na pewno będą też wprowadzone inne zadania.
Odnośnie spółki Pan Wójt powiedział, że spółka może się utrzymać tylko wtedy, gdy pójdzie w kierunku rozbudowy wodociągu i zwiększenia odbiorców wody.
Pan Urban skierował pytanie do Pana Wójta, czy w tym roku myśli o remontach świetlic.
Pan Wójt odpowiedział, że zrobi wszystko, żeby dokończyć remont świetlicy w Jaworniku.
“Zrobię to dlatego, gdyż jestem postrzegany, że nie lubię mieszkańców Borownicy, Jawornika
i Żohatyna. Jestem człowiekiem, który się tutaj urodził, tutaj mieszka i będę mieszkał.
Ja nigdy nie stawiam sobie takich wartości jak mściwość. Chcę patrzeć ludziom w oczy uczciwie, ale chcę przedyskutować pewne sprawy, które są ponad moją możliwością.
Daję moje słowo, że remont świetlicy w Jaworniku zostanie dokończony na tyle, na ile mi finanse pozwolą”.
Ponieważ w sprawie budżetu nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bircza na rok 2012.
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Bircza na rok 2012 została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr XXVI/5/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/6/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dot. kwoty 5.500,00 zł.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/7/2012 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – dot. działki Nr 195/2 o pow. 025 ha, położonej w Nowej Wsi.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/8/2012 w sprawie diet dla radnych.
Podejmując w/w uchwałę Radni postanowili, że diety ich pozostają na dotychczasowym poziomie.
 
Ad.6 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
 
Pan Przewodniczący Rady odczytał wezwanie do zapłaty nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Kuźminie. Chodziło o wypłacenie środków z funduszu socjalnego.
Następnie odczytał artykuł z gazety “Nowiny” z dnia 24.01.2012 r. w sprawie konsekwencji, jakie ponoszą mieszkańcy tych miejscowości , gdzie zostały postawione wiatraki, w tym przypadku chodziło tu o miejscowość Orzechowce gm. Żurawica (artykuł w załączeniu protokołu).
Pan J. Pisz skierował pytanie do P. Wójta , czy są jakieś firmy zainteresowane stawianiem wiatraków.
Odnośnie wezwania do zapłaty Pan Wójt poinformował, że posiada opinię prawnika w tej sprawie, w której Pani Prawnik wyjaśniła, że jest to świadczenie celowe, a nie płacowe.
“Do Urzędu dotarły dokumenty, które skłaniałem się oddać do prokuratury”.
Pan Wójt dodał ponadto, że nauczyciele ze szkoły w Kuźminie otrzymali odprawy, otrzymali wszystkie świadczenia wynikające ze stosunku pracy, otrzymali wyrównanie, to wszystko wyniosło prawie 100.000,00 zł.
Pan Wójt zapewnił, że przed podjęciem ostatecznej decyzji w powyższej sprawy postara się porozmawiać z nauczycielami SP Kuźmina.
Odnośnie wiatraków Pan Wójt poinformował, że w chwili obecnej są trzy firmy zainteresowane wiatrakami, “jeśli Państwo Radni sobie życzą, to firmy te zostaną zaproszone na sesję i możemy drążyć temat. Jeśli powiem “nie” , to całe życie będę na “nie”.
Kiedy w 2000 roku powiedziałem o reformie oświaty, to skończyłem jako bezrobotny.
Ale warto było być bezrobotnym, żeby po 10-ciu latach potwierdzić, że moja decyzja odnośnie reformy oświaty była potrzebna. Gdyby była szybciej przeprowadzona, to sytuacja miałaby sie o wiele lepiej, ale ja nie będę nad tym ubolewał”.
Następnie Pan Wójt zapytał Pan a Przewodniczącego, czy zaprasza na sesje radnych powiatowych.
Pan Przewodniczący odpowiedział, że zapraszani są na każdą sesję.
Pan Wójt ponownie - “mimo, że to są moi urzędnicy, ja nie mam prawa ich dyscyplinować.
Chciałem im zadać kilka pytań, ponieważ ich nie ma, powiem Państwu o co chodzi..
Starostwo dokłada do szkoły średniej w Nienadowej 1.000.000,00 zł rocznie, do tego mają gospodarstwo rolne o pow. ok. 80 ha, za które pobierają pieniądze, mają stację przeglądu pojazdów, wpompowane 1.500.000,00 zł, wpompowane 1.200.000,00 zł na orlika.
My tez mamy szkole średnią, ale sami ją utrzymujemy, nikogo o pomoc nie prosimy. Jeśli chodzi o remont dróg, to ludzie na zebraniach pytają mnie o remonty dróg, ja im tłumaczę, że są to drogi powiatowe i te pytania powinni zadawać radnym powiatowym, których powinni zapraszać na zebrania”.
Radny Pan A.Buczek zabierając głos, stwierdził, ze nam bardziej potrzeba orlika, niż Dubiecku.
Radny Pan Stanisław Chrobak wnioskował, żeby opracować uchwałę idącą w kierunku, aby zabraniać sprzedaży gruntów pod budowę wiatraków.
Następnie głos zabrał Radny Pan J. Lichota, który wypowiadając się stwierdził, że Powiat dokłada do innych szkół, natomiast do Gminy Bircza, która najwięcej partycypowała w kosztach remontu dróg powiatowych – nie dokłada.
My – Radni walczymy o dobro Gminy, Wójt ryzykował, aby zmienić wizerunek gminy.
Tu trzeba normalnej współpracy gmina – powiat.
Pod koniec obrad Pan A. Buczek poinformował, że otrzymał anonim zatytułowany:
“Żebracy z Birczy”. Nikt się pod tym nie podpisał. Jest w nim wiele zarzutów, jeżeli chodzi o działalność gminy, jeżeli chodzi o działalność Wójta, jeżeli chodzi o działalność personalnie od imienia i nazwiska. Pan Buczek stwierdził, że jest to stek wysnuty z nienawiści haseł, które naprawdę nie mają pokrycia w rzeczywistości.
Ja jako Radny w tej miejscowości, Radny w tej Gminie apeluję, żebyśmy nie sugerowali się nienawiścią, mściwością i jeżeli już coś piszemy, byśmy mogli się podpisać.”
Pan Przewodniczący potwierdził, że rzeczywiście wpłynął taki anonim oraz poinformował, co w nim było zawarte. Stwierdził, że anonim ten powinien być opublikowany i musi być napisane wyjaśnienie do niego w internecie.
 
Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył XXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział..
 
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2012-07-23 12:58:40
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-07-23 13:01:59

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl