Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 06:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2012

 

Protokół Nr III/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.11.00.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwiony).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójta Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Birczy,
b) w sprawie oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości – działka Nr 205/1
o powierzchni 0,44 ha wraz z budynkiem po Szkole Podstawowej i działka Nr 205/2
o powierzchni 0,11 ha w miejscowości Huta Brzuska,
c) w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
d) w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych.
4.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad
Ad.2.
W tym punkcie porządku obrad, na wniosek Radnego Pana Kazimierza Cap, za zgodą Wójta jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres
30 lat nieruchomości – działka Nr 205/1 o powierzchni 0,44 ha wraz z budynkiem po Szkole Podstawowej i działka Nr 205/2 o powierzchni 0,11 ha w miejscowości Huta Brzuska.
Wójt wnioskował, żeby w punkcie 3 wprowadzić “e” Stanowisko Rady Gminy w sprawie likwidacji przez Rząd tzw. “Janosikowego”, czyli podatku, który płacą bogate gminy na rzecz gmin biedniejszych.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Birczy w związku z brakiem naboru do tego liceum.
Wójt wyjaśnił, że jest likwidowane liceum, w którym klasa praktycznie nie istniała.
Pan Buczek prosił o mobilizację o nabór młodzieży do szkoły średniej w Birczy, powiedział również, że mamy Liceum Ogólnokształcące i Liceum o mocnym profilu informatycznym.
Pan Buczek zwrócił się do Radnych i sołtysów o zapraszanie Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy na zebrania wiejskie, celem promowania szkoły średniej.
Pan Buczek podkreślił również, że mamy bardzo dobrą kadrę, są stypendia i jest to jedyna szkoła w powiecie, w której nie ma narkotyków.
Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie minimum 16 osób, to niestety ta szkoła przestanie istnieć.
Jest to jedyna szkoła średnia w powiecie, którą prowadzi Gmina i musimy robić wszystko, żeby ta szkoła istniała.
Po krótkiej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/18/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Birczy,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/19/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek: Nr 386, 387, 397 i 394 położonych w miejscowości Sufczyna,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/20/2012 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 10/18 położonej w miejscowości Lipa,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/21/2012 w sprawie zawarcia porozumienia
i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych.
Po podjęciu uchwał Pan Wójt odczytał stanowisko Rady Gminy w sprawie podatku tzw. “Janosikowego”.
Pan Przewodniczący wyjaśniając powiedział, że zajęcie tego stanowiska to będzie to, że bogate gminy płacą część swoich podatków na rzecz gmin biedniejszych. Gdyby gminy bogate przestały dopłacać, te gminy biedniejsze dostalyby mniejszą subwencję.
Pan Przewodniczący poinformował również, że od pewnego czasu gminy bogate, rady gmin bogatych, samorządy bogate bardzo mocno prowadzą kampanię w prasie, radiu i telewizji na rzecz tego, żeby część tego podatku nie płacić na gminy biedniejsze, tylko zatrzymać go dla siebie jako dochody własne i przeznaczyć je na swój rozwój, tylko, że zapominają, że najczęściej ten rozwój gmin bogatych również dzieje się dzięki gminom biednym. To nie jest tak, że wszystko jest jednoznaczne i proste, gdyby tak było, że można sobie żyć i korzystać z dobrodziejstw całego kraju, to byłoby bardzo dobrze, ale tak niestety nie jest. I po to się rozdziela i cały budżet
i wszelkiego rodzaju dochody, żeby w miarę możliwości równoważyć poziom życia wszystkich mieszkańców w całym kraju. Stąd są zasiłki dla ludzi biednych, są dopłaty na ucznia, dopłaty górskie, dopłaty obszarowe ARiMR itd., itd.
Między gminami bogatymi i biednymi i tak są duże dysproporcje choćby z tego powodu , że wielkie ośrodki handlowe, biznesowe, przemysłowe są tam, gdzie jest dobra łączność, autostrady, drogi itd.,itd. A więc ci, którzy żyją daleko mają być poszkodowani. Tak być nie może i stąd to stanowisko jest zaproponowane właśnie przez gminy, które czują się zagrożone takim podejściem do sprawy i mamy nadzieję, że nasz parlament takiej zmiany w tej ustawie o dochodach nie dokona, stąd to nasze stanowisko.
Wobec powyższego Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie tzw. “Janosikowego” w wersji przedstawionej przez Wójta.
Przyjęte stanowisko stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
W związku z obecnością na sesji Radnego Powiatu – Pana Józefa Piotrowskiego
Radni dyskutowali na temat remontu dróg powiatowych na terenie gminy.
Radny Pan Adam Wilgucki zapytał, czy będą remontowane drogi powiatowe na terenie gminy, głównie chodziło mu o drogę w kierunku Woli Korzenieckiej
Pan Jan Lichota zwrócił się do Pana Piotrowskiego z prośbą o poczynienie starań, żeby przy drogach powiatowych były zbierane śmieci.
Radny Pan A.Buczek – może udałoby się uzyskać poparcie finansowe w sprawie powstania birczańskiego orlika.
Pan Wójt zapytał, ile Starostwo dokłada do szkoły średniej w Nienadowej i co było powodem, że szkoła ta została przejęta przez Stowarzyszenie.
Pan Piotrowski poinformował, że Starostwo do szkoły w Nienadowej dopłaca 300.000,00 zł.
Ponadto Pan Piotrowski odpowiedział na postawione mu pytania, poinformował między innymi, że w roku bieżącym planowane jest położenie 2,5 km dywanika na drodze Rudawka – Kotów, 940 mb. dywanika na drodze Łodzinka, do Jasienicy tam, gdzie nie ma dywanika zostanie nawieziony tłuczeń.
Pan Piotrowski powiedział również, że jeżeli Starostwo otrzyma następną promesę, to będzie wzięta pod uwagę Gmina Bircza z możliwością położenia części dywanika na drogach, głównie w Jasienicy, Brzeżawie i Leszczawie Górnej.
W Sufczynie będzie remontowany pierwszy most jadąc od strony Birczy.
Pan Wójt podziękował Radnemu Powiatu przede wszystkim za to, że przychodzi na sesje Rady Gminy oraz prosił, żeby przekazać podziękowania Staroście, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu za to, że będą kontynuowane prace remontowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Bircza w miejscowości Jasienica, Brzeżawa, Kotów.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Gminy nie stać na dofinansowywanie remontu dróg powiatowych, Powiat ma nadwyżkę budżetową, może zaciągać kredyty i remontować drogi powiatowe (tak przeczytał w gazecie), chyba, ze jest to nieprawdą
“W mojej ocenie współpraca z Radą Powiatu nie jest dobra, uważam, że Gmina Bircza jest traktowana inaczej, ale sytuacja ta może się poprawić. Powiat to według mnie powinien być jak ojciec, służyć pomocą prawną, pomocą merytoryczną, ale niestety stosunku ojcowskiego zabrakło, ciągle musimy prosić o drogi, to nie są pretensje do Radnego Powiatu. Chciałbym, żeby ta współpraca była dobra, czego życzę z całego serca”.
Pan Wójt poinformował, że w chwili obecnej trwa remont GOK-u, że zostanie przywrócone wydawanie “Wiadomości Birczańskich”, poinformował również, że podjął działania dotyczące zmiany wizerunku Gminy Bircza (wymiana okien w budynku Posterunku Policji w Birczy, wymiana przystanku w Leszczawie Dolnej itp.). “Wcześniej mówiłem, że będę składał wniosek o środki na remont budynku Urzędu Gminy, GOK,SiT, SP Kuźmina, świetlicy w Leszczawce, Rudawce i Sufczynie, szkoły w Sufczynie i świetlicy w Brzusce. Takim sposobem , dopłacając tylko 15% środków finansowych, doprowadzimy do poprawy wizerunku obiektów publicznych na terenie Gminy Bircza”.
Radny Pan R.Okołowicz zwrócił się z prośbą o postawienie przystanku autobusowego w miejscowości Jasienica.
Pod koniec sesji Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Wiesławie Matusz - kierownikowi GOPS Bircza, która poinformowała, że na terenie gminy są organizowane prace społeczno-użyteczne. Prace te na terenie gminy są organizowane od 5-ciu lat. Pani Matusz wyjaśniła, że prace społeczno-użyteczne są organizowane dla osób, które są osobami długoletnimi
bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, jako poszukujący pracy.
Prace społeczno-użyteczne, to są prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej, to mogą być prace porządkowe, jak: czyszczenie rowów, wycinka zakrzaczeń przy drogach, ponadto kobiety wykonują również prace u osób chorych i starszych.
Staramy się, żeby te prace wykonywane były na terenie swojej miejscowości, 40 godzin miesięcznie, 10 godzin tygodniowo.
W roku bieżącym można zatrudnić 20 osób, podań jest 25, dlatego Pani Matusz prosiła o pomoc w dokonaniu wyboru tych pracowników. Pani Matusz poinformowała również, że prace społeczno-użyteczne finansowane są w 60% przez Urząd Pracy i w 40% przez Gminę.
Radny Pan St.Chrobak proponował, żeby w Starej Birczy do tych prac zatrudnić osobę, która sprawuje opiekę nad świetlicą.
 
Pan Przewodniczący uważa, że ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia osób do prac społeczno-użytecznych powinien podjąć Wójt i Kierownik GOPS.
Pan Przewodniczący podziękował Pani Matusz za udział w sesji i przedstawienie powyższego tematu.
Ad.5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, kadencji 2010 – 2014, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Danuta Fornal.
 
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2012-07-23 13:09:06
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-07-23 13:12:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl