Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XX/2012

 

Protokół Nr XX/2012
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 31 grudnia 2012 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.8.30 do godz. 9.30.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecna była Pani Grażyna Ćwan (usprawiedliwiona).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Pani Teresa Dutkowska – inspektor w UG Bircza oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
4.      Zakończenie obrad
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych, Wójta Gminy Bircza, Panią T. Dutkowską oraz sołtysów.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad nie wnoszono zastrzeżeń, zatem porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt proponował, żeby nie czytać projektów uchwał, ponieważ do tych projektów uchwał zostały wprowadzone wnioski, zgłoszone na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku.
Wobec powyższego jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
Pan Wójt przedstawił, jakie poprawki zostały naniesione.
Poprawki zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza została podjęta jednogłośnie i jako Nr XLV/107/2012 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLV/108/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bircza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLV/109/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak załącznik do protokołu.
Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLV/110/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak załącznik do protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że według wszelkich obliczeń nie może zaproponować mniej niż 9,00 zł od osoby zamieszkującej daną miejscowość oraz 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Radny Pan A. Pacławski zgłosił wniosek formalny o odrzucenie przedstawionego wyżej projektu uchwały, ponieważ - jak stwierdził – stawki są za wysokie.
Radny Pan Zbigniew Urban zabierając głos powiedział, że jest przeciwny wnioskowi P. Radnego Pacławskiego, gdyż jeśli Rada nie podejmie tej uchwały o wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to Wojewoda ustali stawki i będą one na pewno wyższe.
Pan Urban stwierdził, że nie rozumie po co był ten protest 19 grudnia br., skoro dzisiaj Radni nie chcą głosować za podjęciem w/w uchwały.
Na dzień dzisiejszy Pan Urban proponował takie stawki jak w Gminie Fredropol.
Dalej mówił do Radnych: ”uderzcie sie w piersi, według mnie szczerze nie postępujecie w stosunku do swoich mieszkańców.
Ja proszę o 5 minut przerwy i przedyskutowanie projektu uchwały o ustaleniu opłat za śmieci, bo mieszkańcy wywiozą was na taczkach.”
Radny Pan Buczek w odniesieniu do wypowiedzi Pana Urbana dot. protestu, powiedział, że protest był przeciwko wysokości stawek opłat za śmieci. Taki był znak mojego protestu, że stawki są za wysokie – dodał Pan Buczek.
Nie mogę dzisiaj głosować za tymi stawkami, nie wiele się tu zmieniło.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Głosowanie przedstawiało się następująco: 0 Radnych “za”. 10 Radnych głosowało “przeciw”, 4 Radnych wstrzymało się od głosu.
Wobec powyższego uchwała nie została przyjęta.
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zakończył XLV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-02-26 08:34:51
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-02-26 08:37:02

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl