Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-12-2023, Sobota, 03:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr II/2013

Protokół Nr II/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 18 marca 2013 roku w sali

Nr 12  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 830  do godz.930.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli Radni: Pan Czesław Mliczek, Pan Jerzy Pisz i Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.  

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwał:

          - w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi

            Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy,

          - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność

            Gminy Bircza,

- w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań

            ponad gminnych,

          - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

     4.  Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan  Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad  Rada przystąpiła do podejmowania uchwał, jak niżej:

 

- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Zmiana dot. dopisania w paragrafie 6 ust.1 punktu 8 o brzmieniu: „prowadzenie  kawiarenki (sklepiku).

Pani Sekretarz wyjaśniła, ze zmiany w Statucie wynikają tylko z tego, że w GOK, SiT jest prowadzona w/w działalność i żeby  wszystko było dopięte na ostatni guzik, musi być wprowadzona zmiana do statutu.

            Po przedstawieniu w/w projektu uchwały i wyjaśnieniu Pani Sekretarz, Pan Przewodniczący zapytał Panią Skarbnik i Wójta, czy w związku z tym, że będzie prowadzona kawiarenka, a w GOK-u były realizowane zadania ze środków unijnych, czy to nie będzie kolidować z tym, czy nie powinno być zapisane, że ewentualny dochód  będzie przeznaczony na działalność statutową GOK-u.

Pan Wójt odpowiedział, że wynika to z formy organizacyjnej GOK-u.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że prowadzenie kawiarenki będzie w GOK-u, a środki unijne  otrzymywała Gmina.

            Pani Sekretarz ponownie wyjaśniając, powiedziała, że GOK, SiT  nie płaci żadnych podatków w związku z tym, że prowadzi kawiarenkę (sklepik), a pieniądze ze sprzedaży  w sklepiku przeznaczy na działalność statutową.

            „Czy to nie powinno być zapisane w uchwale (w statucie)” – zapytał Pan Przewodniczący.

            Pani Skarbnik  - „myśmy środki unijne otrzymali na remont sanitariatów.”

            Pan Przewodniczący – „na co by te środki nie były, Jeżeli na hali mamy ten problem, to tutaj będzie ten sam problem.”

Pan Wójt – „szkoła jest inną organizacją.”

            Pan Przewodniczący – „szkoła jest taką samą, identyczną  organizacją.”

            Pan Wójt – ‘tu chodzi o działalność statutową.”

            Pan Przewodniczący – „czyli to znaczy, że środki będą przeznaczone na działalność statutową.”

           

            Pan Wójt, Pani Skarbnik  odpowiedzieli jednoznacznie, że GOK może prowadzić  taką działalność  i nie ma tu żadnego zagrożenia.

            Pan Przewodniczący jeszcze raz zadał jednoznaczne pytanie: ”tak może być, jest to coś innego, niż w przypadku hali sportowej, tak?”

Pan Wójt – „dla mnie tak.”

            Pani Skarbnik – „tak.”

            Wobec powyższego Pan Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w  Birczy.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XLVII/8/2013 stanowi załącznik do protokołu.
            Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/9/2013  w sprawie  zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 81/1

o pow.0,16 ha, położonej w miejscowości Żohatyn.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/10/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 36 o pow.0,22 ha, położonej w miejscowości Roztoka.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/11/2013 w sprawie  zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponad gminnych, dot. „organizacji powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrzyków dziecięcych pn.; „Tropem Jasia i Małgosi” – kwota 5.000,00 zł.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr XLVII/12/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok  - kwota 64.455,46 zł.

            Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/13/2013 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 273.568,80 zł.

Szczegółowego wyjaśnienia do uchwał budżetowych udzieliła Pani Skarbnik.

 

Ad.4.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XLVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Pan Przewodniczący poinformował również, że następna sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2013 roku.

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 13:56:36
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 13:57:39

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl