Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 13:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2013

Protokół Nr IV/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 21 maja 2013 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.830 do godz.1330.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Jerzy Pisz i Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwieni).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko,  Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz,

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4.Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5.Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (Malawa, Sufczyna, Huta Brzuska, Brzeżawa, Dobrzanka),

·         w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości,

·         w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza,

·         w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                w miejscowości Rudawka – Stara Bircza,

6.    Przedstawienie Planu Rozwoju Biblioteki w Birczy na lata 2012 – 2015 w ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek.

7.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

8.    Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad  na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 

 

Ad.4.

 

Informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 26 marca do dnia 20 maja 2013 roku złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      Uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza. Jednym z tematów  posiedzenia była sprawa odpadów komunalnych, a drugim tematem było opracowanie  strategii rozwoju Bieszczad. Ponieważ strategia będzie sfinansowana  ze środków  Marszałka ,  a Gmina Bircza należy do związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza, w związku z tym strategia jest opracowana pod kątem nowego  naboru wniosków 2014 – 2020. Chodzi tu o nowe środki unijne. Wytypowane zostały takie zadania, jak: drogi, kanalizacja, wodociągi, turystyka.

Na jedno z w/w zadań będzie możliwość  ubiegania się o środki unijne,

2)      wspólnie z Panią Skarbnik  podpisał umowę  na budowę placu zabaw w Birczy. Będą czynione  starania , żeby plac zabaw był zakończony  na koniec czerwca br., kiedy to planowane jest oficjalne otwarcie hali sportowej,

3)      ogłosił przetarg na  drogę „Trakt węgierski”, tj. odcinek od plebanii do stacji TRAFO, oczywiście zadanie to będzie finansowane  ze środków własnych oraz ogłosił przetarg na w/w drogę od strony  Woli Korzenieckiej i ta część będzie finansowana  ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji. Przetarg  będzie rozstrzygnięty  do końca  maja br. i ten odcinek drogi będzie wykonywany na początku przyszłego tygodnia. Również ta droga będzie wykonana do końca czerwca, tj. do otwarcia hali sportowej,

4)      uczestniczył w TV Rzeszów  w debacie na temat odpadów komunalnych,

5)      z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy był w Wojtkowej, w Tyrawie Wołoskiej

w szkołach gimnazjalnych w sprawie naboru do liceum o profilu wojskowym Birczy,

6)      podpisał  umowę  u notariusza w Przeworsku w sprawie służebności przesyłu gazu dla inwestycji pn.: ”Gazociąg wysokiego ciśnienia  8,4 MPa, średnicy DN 700 relacji Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach stanowiących własność Gminy Bircza,

7)      z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w posiedzeniu klubu „Leśnik”, zostały dokonane zmiany składu Zarządu. Nowym Prezesem Zarządu został wybrany Pan Janusz Dutkowski,

8)      z kilkoma Radnymi oraz pracownikami Urzędu uczczono rocznicę katastrofy smoleńskiej,

9)      był w Przemyślu i przeprowadził rozmowy na temat doposażenia hali sportowej, chodzi szczególnie o kosze  do piłki ręcznej – 3 kosze, jednak ze względu na duży koszt, będzie możliwość zakupu tych koszy dopiero w przyszłym roku,

10)  w Żohatynie wraz z radą sołecką negocjował temat zamiany działek koło szkoły. Mieszkańcy chcą wybudować plac zabaw koło szkoły i boisko. Mimo, że proponowano dwukrotnie większą działkę i strona wstępnie zgodziła się, jednak potem zmieniła decyzję,

11)  uczestniczył w zebraniu wiejskim w Malawie, Rudawce, Kotowie, Hucie Brzuskiej i Lipie,

12)  był w Przemyślu  i uczestniczył w negocjacji na temat zakupu kostki brukowej koło hali sportowej,

13)  był w Nadleśnictwie Dynów w sprawie remontu drogi gminnej koło P. Hawrylaka w miejscowości Borownica. Pan Nadleśniczy zapewnił, że częściowo dofinansuje remont tej drogi (ok. 10.000 zł), także utrzymamy przejezdność tej drogi,

14)  wytyczono drogę do hali sportowej od strony „Traktu Węgierskiego”, zostały wykonane prace ziemne oraz podżwirowano  tę drogę. Na razie brak środków na dalsze prace,

15)  dokonał objazdu  świetlic i innych budynków, które są wytypowane do termomodernizacji w roku bieżącym. Pod koniec tygodnia prawdopodobnie zostanie  ogłoszony przetarg na wykonanie  w/w zadania. Z panią Skarbnik podpisał już stosowną umowę u Marszałka,

16)  zakończono remont świetlicy wiejskiej w Starej Birczy,

17)  w Zespole Szkół w Birczy spotkał się z młodzieżą na temat rozwoju Gminy Bircza

i spraw samorządowych,

18)  kilkakrotnie wyjeżdżał do Sanoka  do projektanta  budowy kanalizacji w Leszczawie Dolnej, przetarg na budowę tej inwestycji ma być rozstrzygnięty 22.05.2013 r. Termin rozstrzygnięcia przetargu był kilka razy przesuwany, ponieważ było bardzo dużo pytań dot. w/w inwestycji i doszło do tego, że autor  projektu zażądał od Gminy kolosalnej kwoty za tzw. nadzór  autorski  ok. 170.000 zł, ale nie podpisano umowy.

Wynegocjowano natomiast kwotę 10.000 zł  za udzielanie wyjaśnień  związanych z przetargiem, ponieważ techniczne sprawy muszą być z autorem  uzgadniane,

19)  uczestniczył w spotkaniu Policji na temat przestępstw związanych z ochroną środowiska, dot. wysypywania śmieci do lasów, odprowadzania szamb do rowów,

20)  był u Pani Konserwator Zabytków  w Przemyślu w sprawie remontu cerkwi w Kotowie, otrzymaliśmy 50.000 zł, również jest obiecane, że od Marszałka otrzymamy 50.000 zł,

21)  był w Zarządzie Dróg Powiatowych w  Przemyślu w sprawie czyszczenia rowów przy drogach powiatowych, rowy będą czyszczone,

22)  kilkakrotnie wyjeżdżał do Kotowa, ponieważ mieszkańcom b. PGR  brakuje wody,

a ponadto studnie znajdują się na gruntach prywatnych i w związku z tym prowadził negocjacje dot. zamiany gruntów,

23)  przebudowano część kanalizacji pod zamkiem w Birczy,

24)  kilkakrotnie wyjeżdżał  do Biura Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu  w celu zasięgnięcia porad prawnych, technicznych oraz budowlanych  dot. przetargu na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej, porad udzielał Prezes BOI – Pan Bogumił Gąska, wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 4.597.639,74 zł,

25)      był w Sanoku w sprawie zakupu kostki brukowej do hali sportowej w Birczy oraz zakupu  dwuteownika  na remont mostu w Woli Korzenieckiej, który w najbliższym czasie będzie  remontowany, dziś będą wprowadzone do budżetu środki ze sprzedaży drewna, które  będą przeznaczone  na remont dróg  w tej miejscowości, gdyż w ubiegłym  nic tam nie było robione,

26)  kilka razy wyjeżdżał  do Rzeszowa w sprawie  wodociągu do orlika w Birczy. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy orliku i w najbliższym czasie inwestycja ta zostanie zgłoszona do odbioru,

27)  uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Birczy,

28)  uczestniczył w obchodach „Święta Flagi” , 2.05.2013 r. odbył się przemarsz  do Łomnej,

29)  wspólnie z Radnymi uczestniczył w uroczystości  z okazji konstytucji 3-go Maja,

30)  razem z Przewodniczącym Rady uczestniczył w spotkaniu z okazji „Dnia Strażaka”,

31)  spotkał się z lokatorami mieszkań komunalnych w Birczy – P. Kierkało i Stachura  w sprawie wykupu  mieszkań, został ogłoszony przetarg na sprzedaż mieszkań z lokatorami,

32)  w GS Bircza uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Spółdzielni,

33)  spotkał się z młodzieżą Gimnazjum na temat spraw samorządowych,

34)  z Panią Skarbnik podpisał  umowę u Marszałka na termomodernizację  budynków,

35)  był w GDDKiA w Rzeszowie w sprawie budowy chodnika w Birczy, pod Ośrodkiem Zdrowia w Birczy. Jednak ze względu na brak środków finansowych, realizacja tego zadania  w tym roku nie będzie możliwa , natomiast jest opracowana  dokumentacja na remont mostu koło cmentarza  w Birczy, ale wykonanie w/w zadania planowana jest na przyszły rok,

36)  był u Marszałka w sprawie negocjacji środków  na drogi, Gmina Bircza otrzyma  56.000 zł  z  przeznaczeniem na wykonanie dróg w Birczy,

37)  w Rzeszowie uczestniczył w seminarium na temat ochrony środowiska,

38)  zatwierdził część arkuszy organizacyjnych szkół, z wyjątkiem  arkuszy Zespołu Szkół w Birczy, w której to szkole będą wprowadzone zmiany oszczędnościowe,

39)  spotkał się z Radnymi w sprawie oddania hali sportowej, termin oddania hali ustalono na 30.06.2013 r. , część zaproszeń została już wysłana,

40)  w Rzeszowie uczestniczył w konferencji na temat bezrobocia, wstępna koncepcja jest taka, że opieka społeczna będzie łączona z Powiatowymi Urzędami Pracy,

41)  dokonuje objazdu dróg gminnych,

42)  zakończyła się kontrola Marszałka w zakresie budowy hali sportowej,

43)  po sesji będzie prowadził negocjacje w sprawie zakupu sklejki na meble do hali sportowej, które będą wykonane na umowę – zlecenie,

44)  w Przemyślu uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP – Bronisławem Komorowskim na temat spraw samorządowych,

45)  uczestniczył w Telekomunikacji w spotkaniu  w sprawie telefonu do hali sportowej,

46)  podjął decyzję dot. łatania drogi w Birczy, część wjazdu na parking i część wjazdu koło Pana Sznilika, ale koszty pokryje GDDKiA,

47)  wynegocjował, że remont drogi w Brzeżawie wykona  Nadleśnictwo, również Nadleśnictwo dofinansuje remont drogi Leszczawka-Pastewnik,

48)  podjął decyzję o naprawie schodów koło Banku Spółdzielczego w Birczy,

49)  wykonano chodnik koło kwiaciarni w Birczy, materiały zostały zakupione przez wspólnotę mieszkaniową,

50)  wynegocjował za darmo 80 m2 kostki brukowej dla Gminy,

51)  podjęto decyzję o modernizacji części wodociągu i ujęcia wody w Łodzince.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad  podjęto niżej wymienione uchwały:

- jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XLIX/22/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 20 o pow.0,2725, położonej w miejscowości Malawa,

- jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr XLIX/23/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek o numerach: 123/9 o pow. 0,1362 ha, 123/10  o pow. 0,1147 ha,  123/11 o pow. 0,0382 ha, położonych w miejscowości Sufczyna,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/24/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 194/6 o pow. 0,0490 ha,

położonej w miejscowości  Sufczyna,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/25/2013  w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 36/2 o pow.0,03 ha położonej w miejscowości Huta Brzuska,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/26/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność  Gminy Bircza, dot. zbycia 1/3 niewydzielonej części działki Nr 18 o pow.0,97 ha położonej miejscowości Huta Brzuska,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/27/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 410 o pow. 1,17 ha położonej w miejscowości Brzeżawa,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/28/2013 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 36/2 o pow. 0,2710 ha położonej w miejscowości Dobrzanka,

- jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr XLIX29/2013 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości, dot. działki Nr 518/1 o pow.0,2057 ha  oraz działki Nr 443/5 o pow. 0,9589 ha, położonych w miejscowości Korzeniec stanowiących własność Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Rzeszowie.

W/w działki zostały zajęte pod drogę gminną Nr 116012 Huta Brzuska – Krępak – Łazy.

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/30/ 2013 w sprawie  wyrażenia zgody  na przekazanie  w użytkowanie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIX/31/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Rudawka – Stara Bircza,

- również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr  XLIX/32/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Wyjaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok udzielała Pani Skarbnik.

Wszystkie podjęte uchwały  stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Pani Ewa Ozibko przedstawiła  Plan Rozwoju Biblioteki w Birczy na lata 2012 – 2015 w ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek.

Niniejszy Plan stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Zbigniew Urban w imieniu mieszkańca  Jawornika Ruskiego – Pana Zańko, zwrócił się z prośbą  o rozgraniczenie drogi w Jaworniku Ruskim – przysiółek Rybne, gdyż część drogi przebiega przez jego posesję.

Ponadto Pan Urban przypomniał, że 20.04.2013 r. odbyły się obchody upamiętniające rocznicę pomordowanych mieszkańców Borownicy przez bandy UPA i zapytał  dlaczego nie zaprasza się przedstawicieli władz Powiatu Przemyskiego, Województwa, Parlamentarzystów. Był okres, kiedy to było praktykowane w latach wcześniejszych, a teraz jakby ten zwyczaj zanika.

Radny Pan  Stanisław Chrobak zabierając głos powiedział, że pewien mieszkaniec naszej gminy zapytał dlaczego nie obchodzi się masowych rocznic napadów na Birczę.

Ponadto Pan Chrobak poinformował, że w dniu 9.06.2013 r.  jest Dzień Rodziny w Przemyślu, prosząc o  wzięcie udziału.

Pan Przewodniczący zabierając głos w sprawie  mieszkania dla rodziny Kierkałów, uważa, że nie będzie korzystne dla gminy sprzedaż mieszkania z lokatorami, może należałoby rozważyć możliwość  sprzedaży mieszkania na raty.

 

Pan Wójt na powyższe pytania i uwagi odpowiedział następująco:

- odnośnie sprawy Jawornika – Pan Wójt zapozna się z tematem i podejmie stosowne działania. Na pewno nie będzie  problemu z rozgraniczeniem gruntu.

- odnośnie zapraszania przedstawicieli różnych władz na uroczystość w Borownicy, Pan Wójt uważa, że  ta uroczystość jest typową uroczystością dla mieszkańców Borownicy i czy zapraszanie  różnych władz ma sens.

„Proszę jednak Panią Sekretarz o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.”

- Napady na Birczę – potwierdza, że  warto to zainicjować.

- Jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań z lokatorami – nie ma tu żadnego zagrożenia, niemniej jednak zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie sprzedaży mieszkań na raty, ale najpierw spotka się z tymi mieszkańcami, czy będą zainteresowani taką formą zakupu mieszkań.

Radny Pan Urban zabierając głos odnośnie sprzedaży  mieszkania dla Pani Kierkało,  uważa, że ta kobieta jest w trudnej sytuacji  i należałoby jej w jakiś sposób pomóc. Na pewno w chwili obecnej nie stać jej na wykup mieszkania.

„Jeśli chodzi o moralne podejście do tematu, nie powinniśmy sprzedawać mieszkania tej Pani z lokatorami” – dodał Pan Urban.

Pan Wójt ponownie – „rozumiem sytuację ludzi biednych, ale za mojej kadencji żadnemu biednemu włos z głowy nie spadnie. Ludzie, którzy są naprawdę biedni, są pod stałą opieką GOPS-u.

Jestem przeciwnikiem utrzymywania  lokali mieszkalnych. Czynsz za mieszkania komunalne, to są sprawy groszowe.  Taktem jest, że jest to rola samorządu, ale nas nie stać na utrzymywanie mieszkań komunalnych. Wycofam  się jednak z przetargu i przeprowadzę rozmowy z lokatorami w sprawie sprzedaży mieszkań na raty.”

 

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył XLIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 


Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 14:04:35
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 14:05:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl