Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2013

Protokół Nr V/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 13 czerwca 2013 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz.900 do godz.1000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pani Teresa Madej, Pan Ryszard Okołowicz i Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwieni).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko,  Dyrektor SP Lipa – Pani Jolanta Lichota, Dyrektor GOK, SiT w Birczy – Pani Anna Kozanecka.

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał:

·         w sprawie  nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Józefowi Żydownikowi,

·         w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

·         w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Bircza, w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

·         w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2013 rok.

5.    Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.    Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

 

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad  na wniosek Wójta jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Bircza oraz wprowadzone dwa projekty uchwał  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 

 

Ad.4.  Podjęcie uchwał.

            Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie  propozycji pierwszego projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Józefowi Żydownikowi.

Najpierw jednak poprosił  Panią Grażynę  Ćwan  o przedstawienie  wniosku  w tej sprawie.

Następnie Pan Przewodniczący powiedział, że po otrzymaniu wniosku w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Józefowi Żydownikowi, zwrócił się

z prośbą do wszystkich przewodniczących  stałych komisji o wydanie opinii w tej sprawie.

Opinię komisji Pan Przewodniczący odczytał osobiście.

Zarówno wniosek , jak i opinia stanowią załącznik do protokołu.

Kolejno Pan Przewodniczący poprosił Radnego Pana Lichotę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie  nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Józefowi Żydownikowi. Wnioskodawcami   projektu uchwały  byli Radni: Pan Jan Lichota, Pan Kazimierz Cap, Pan Artur Buczek i Pan Tadeusz Wilgucki.

Po przedstawieniu projektu uchwały Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział:

„ proszę Państwa, proszę spojrzeć na tę sprawę  nie jak na politykę, ale  na coś, co człowiek dobrze wychowany, są ludzie, którzy mają dobre podejście do takiego człowieka, zauważą  wkoło,  że nie jest tylko urzędnikiem, ale jest z człowiekiem z krwi i kości.

Ja się swojej gminy nie wstydzę dzięki Panu Józefowi Żydownikowi. Jeżdżę po wielu gminach, po wielkich, poważnych gminach, ale od kilku lat nie wstydzę się swojej gminy.

Moja gmina, kochana  mała ojczyzna  zmienia się wyraziście , zmienia się dość szybko za sprawą właśnie tego człowieka. Może nie wszyscy  lubią Pana Józefa Żydownika, ale wszyscy  powinni  szanować  go za te osiągnięcia, które zostały wymienione. Zespół tych osiągnięć jest tak olbrzymi, że nie można było wszystkich tutaj wymienić, opisać. Ja oczywiście jako syn tej ziemi pięknej birczańskiej gratuluję Wójtowi. Jestem dumny                        i zawsze będę dawał za przykład dobro naszej gminy i ludzi pokroju Pana Józefa Żydownika. Oczywiście jako Jan Lichota, jako mieszkaniec tej gminy gratuluję Ci Józefie Żydowniku”. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony przez Pana Lichotę projekt uchwały. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Pana
Józefa Żydownika. Uchwała ta została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr L/33/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Po podjęciu uchwały Pan Przewodniczący w odniesieniu do Pana Wójta powiedział :

„ Panie Wójcie,  Honorowy Obywatelu Gminy Bircza od tej chwili, myślę że nadanie tego tytułu jest ogromnym zaszczytem i nie wiem, czy jest wiele przypadków w naszym kraju, gdy urzędujący Wójt staje się Honorowym Obywatelem tej gminy, w której pełni tak ważną  funkcję, ale w Gminie Bircza na pewno jest to wyraz bardzo dużych osiągnięć. Tych zmian które zaszły podczas pełnienia przez Pana funkcji Wójta.  Trudno tego nie zauważyć i tylko ludzie, którzy nie chcieliby tego widzieć mogą mówić, że w Birczy nic się nie robi. Robi się dużo, robi się bardzo dużo. Wchodząc do tej sali są także stare fotografie, a jeszcze będą na tej wystawie uzupełnione i będzie można sobie porównywać jak wyglądała Bircza, a jak wygląda w tej chwili. Myślę, że dobrze wnioskodawcy napisali, że maksymalnie wykorzystano możliwości i środki zewnętrzne.  Z tego względu, pamiętacie jeszcze rok temu, pamiętacie tamtą kadencję, pamiętacie że ciągle Gmina Bircza miała być zadłużona, Gmina Bircza miała być zlicytowana, bo wszystko jest robione źle. A jak się okazuje jest coraz ładniej, coraz piękniej, coraz lepiej się ludziom żyje. I to jest właśnie wyraz, to nadanie tego tytułu, wyraz jakby tego podziękowania, ale Panie Wójcie to jest również wyraz olbrzymiego zaufania i oczekiwania działań, które będą podejmowane w przyszłości. Mamy nadzieję, że jeśli prowadzone są te duże przedsięwzięcia, to również będą prowadzone te mniejsze, te może nie tak ważne, nie tak widoczne.

Chodzi mi o człowieka, chodzi mi o tych ludzi, o stwarzanie im możliwości godnego życia. Ja wiem, że dzisiaj życie zrobiło się bardzo ciężkie, ale wszyscy rządzący na różnych szczeblach tłumaczą to kryzysem światowym, kryzysem w Europie.  Faktycznie sytuacja międzynarodowa nie jest tak ciekawa, ale wiele rzeczy zależy od stosunków międzyludzkich, wiele rzeczy zależy właśnie od tego posłuchania człowieka, od tej pomocy, od tego nawet „wyręczania” Urzędu Pracy, że są zatrudnieni ludzie w ramach prac interwencyjnych, że są zatrudnieni w inny sposób, że jest udzielana ludziom pomoc wielka, normalna w naturalnym życiu. Myślę że ten tytuł, który jest naprawdę tytułem bardzo zaszczytnym będzie właśnie tym takim również zobowiązaniem. Życzę Panu Wójtowi zakończenia tej kadencji i rozpoczęcia następnej w dobrym zdrowiu, poszanowaniu    i zaskarbieniu sobie u ludzi życzliwości. Dziękuję bardzo i gratuluję Panu.”

Na sali pojawiły się  gromkie brawa.

            Pan Wójt zabierając głos powiedział: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Z całą odpowiedzialnością i pokorą przyjmuję nadanie mi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza. Jestem podbudowany, że tak społeczeństwo Gminy Bircza doceniło mnie poprzez swoje podpisy, swoje zaangażowanie się. Ja bym tego nigdy  nie osiągnął nigdy tzn. Gmina nie osiągnęłaby tego nigdy, gdybym nie miał przy sobie ludzi takich jak: swoich współpracowników, urzędników, dyrektorów szkół, nauczycieli, sołtysów, radnych. Te osiągnięcia dały mi możliwość, że mogłem jako urzędnik typowo realizować pewną politykę  nakreśloną tutaj przez poszczególne kadencje rady gmin. W związku z tym,  to nadanie mi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza, będzie mnie mobilizować, żeby              w dalszym ciągu gmina się rozwijała i to deklaruję, bo na pewno większość sobie myśli, że ja jako Honorowy Obywatel będę miał jakieś profity z tego, raczej nie. Ja uważam, że będę musiał tutaj z siebie coś dać nie tylko jako urzędnik, ale i prywatnie będę starał się wspierać szkoły, różne stowarzyszenia czy inne możliwości finansowe. Będę starał się pomagać, żeby ta Gmina się dalej rozwijała - tak mi dopomóż Bóg.”

            Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za wystąpienie.

W związku z tym, że w Zespole Szkół był obchodzony dzień Patrona Szkoły, Pan Przewodniczący poinformował, że wraz z Panem A. Buczkiem oraz z Panią w-ce Wójt opuszczą obrady, a dalsze obrady sesji poprowadzi W-ce Przewodnicząca Rady- Pani Grażyna Ćwan.

W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza - dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Panem Andrzejem Pacławskim zam. Leszczawa Dolna na działkę Nr 397 o pow. 0,3975 ha, położoną w Leszczawie Dolnej.

            Uchwałę w powyższej sprawie jako Nr L/34/2013 Rada podjęła przy jednym  głosie wstrzymującym się .

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr L/35/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- kwota 56.000zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ze względu na małą kwotę będzie realizowana tylko jedna droga, tj. działka Nr 586  w miejscowości Nowa Wieś.

Następnie został przedstawiony kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- kwota 24.500,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasu wsi Leszczawka. Co prawda wycinka będzie jesienią, ale projekt uchwały został przygotowany wcześniej, gdyż mieszkańcy sobie życzą, żeby środki po odliczeniu kosztów zostały przeznaczone na odwodnienie działki oraz wykonanie płyty wokół Kościoła w Leszczawce.

Pani Skarbnik stwierdziła, że nie jest to zgodne z prawem, niemniej jednak mieszkańcy wielokrotnie wnioskowali o to, również uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatnim zebraniu wiejskim w dniu 10 marca bieżącego roku. ,,Żeby spełnić wolę mieszkańców m-ci

Leszczawka, proszę o przegłosowanie tej uchwały”.

Wobec powyższego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/36/2013 w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2013 rok.

            Następnie został przedstawiony kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 948.347,35 zł.

Po udzieleniu szczegółowego wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/37/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

            Kolejno został przedstawiony projekt uchwały  w sprawie  upoważnienia  Wójta Gminy Bircza do zaciągania  zobowiązań w zakresie  podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2013 rok.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że w chwili obecnej uwolniły się środki, ale musimy je zabezpieczyć w budżecie na przyszły rok, ponieważ jest podpisana umowa i aneks do umowy.

 

Ad.5.

            W tym punkcie porządku  obrad  nikt  nie zabierał głosu.

 

Ad.6.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, prowadząca obrady w-ce Przewodnicząca  Rady Pani Grażyna Ćwan zamknęła  L sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 


Protokołowała:

                Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 14:06:28
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 14:07:14

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl