Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 03:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VIII/2013

Protokół Nr VIII/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 09 lipca 2013 roku w sali Nr 12  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 2030  do godz.2100.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pan Czesław Mliczek, Pan Jan Lichota, Pan Kazimierz Cap oraz Pan Artur Buczek (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

 

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

         - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

          2013, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania „Budowa

          kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna  

          i Stara Bircza.”

     4.  Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały             

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013, związanych

z przygotowaniem i realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza.”

            Pani Skarbnik udzielając wyjaśnienia do przedstawionego projektu uchwały omówił Wieloletnią Prognozę Finansową, w której są zawarte  środki finansowe  zarówno po stronie  dochodów w kwocie 2.803.438 zł  jak i wydatków w 2014 roku na podstawie umowy z Marszałkiem.

Pani Skarbnik omówiła również poszczególne źródła dochodów z przeznaczeniem na w/w

zadanie inwestycyjne.

Ponadto Pani Skarbnik powiedziała: „ aby Wójt mógł podpisać umowę z wykonawcą  

na realizację w/w zadania, musi mieć upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania,                                                             w związku z tym niezbędne jest podjęcie proponowanej uchwały.”

 

Wobec powyższego jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIII/49/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna  i Stara Bircza .”

            Po podjęciu w/w uchwały Pan Wójt szeroko omówił przyczyny opóźnienia realizacji zadania, które wynika ze względu zbyt długo trwającej procedury przetargowej (liczne zapytania ofertowe, złożoność i zakres zamówienia oraz specyficzny charakter inwestycyjny).

 

Ad.4.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady  zamknął  LIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 14:13:06
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 14:13:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl