Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IX/2013

Protokół Nr IX/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 15 lipca 2013 roku w sali Nr 12  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 2030  do godz.2100.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli Radni: Pan Jan Lichota,  Pan Andrzej Pacławski oraz Pan Tadeusz Wilgucki (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

 

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

         - w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

      4.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

             W tym punkcie porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że załącznik Nr 1 mówi o ponadplanowych dochodach z tytułu uzyskania wpływów za szkodę powstałą w wyniku pożaru w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korzeniecka.

Załącznik Nr 2 mówi o przeznaczeniu tych środków, a mianowicie w całości przeznacza się je na zakup materiałów i wyposażenie do tej świetlicy, natomiast usługę wykonają pracownicy Urzędu Gminy.

Jeśli chodzi o załącznik Nr 3, Pani Skarbnik powiedziała: „tak jak mówiłam na sesji w dniu

9 lipca br. zmniejszamy  na podstawie aktualnego harmonogramu Urzędu Marszałkowskiego z projektu PSeAP – 37.284,00 zł – jest to kwota  w tym roku uwolniona i przeniesiona na rok następny. W tej sprawie będzie podejmowana jeszcze jedna uchwała  na następnej sesji – w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  Zmiana będzie polegać na zabezpieczeniu środków finansowych na projekt PSeAP na 2014 rok według aktualnego haromonogramu przesłanego przez Lidera.”

Również Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmniejszamy na usługach w gospodarce  mieszkaniowej, gospodarce gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę 112.958,63 zł.

Pani Skarbnik podkreśliła, że według złożonej deklaracji podatku od nieruchomości będzie niezbędna  o wiele wyższa kwota, niż w tej chwili uwolniono. Wszystkie środki przeznacza się na zwrot dotacji w wysokości 109.814,63 zł oraz naliczonych odsetek w wysokości 40.428,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie protokołu i szeregu pism pokontrolnych zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa hali sportowo-widowiskowej w Birczy.”

            Po udzieleniu wyjaśnienia, jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIV/50/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – jak załącznik do protokołu.

 

 

Ad.4.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2013-08-05 14:14:47
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-08-05 14:15:37

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl