Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XII/2013

 

Protokół Nr XII/2013
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 03 września 2013 roku w sali
Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 830 do godz.900.
Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.  
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
         - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
     4.  Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Następnie przed udzieleniem wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, Pan Wójt przypomniał, że na ostatniej sesji  mówił o tym, że będzie wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej ze względu na to, że Wojewoda przyznał Gminie Bircza 200.000,00 zł na wykonanie remontu drogi gminnej Nr 116006R w miejscowości Kuźmina – Leszczawka. Jest to trochę za mała kwota , żeby wykonać remont tej drogi, ale z drugiej strony nie można zrezygnować z takiej kwoty.
Ze względu na to, że jest krótki termin wykonania zadania, należy pilnie rozpocząć procedurę przetargową , dlatego też podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie jest niezbędne.
            Pani Skarbnik wyjaśniając poinformowała, że w piątek 30.08.2013 r. otrzymała faks, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Gminie Bircza środki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie w 2013 roku zadania pn.: ”Remont drogi gminnej Nr 116006R w miejscowości Kuźmina-Leszczawka.
Wysokość dotacji wynosić będzie 200.000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Natomiast co najmniej 20% - muszą to być środki własne, które będą wprowadzane do budżetu na następnych sesjach.
Pan Wójt poinformował, że w dniu 01 września br. odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Leszczawka, na którym to mieszkańcy podjęli uchwałę o dokonaniu wycinki drewna z lasu mienia gminnego z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie remontu w/w drogi.
            Po udzieleniu wyjaśnienia – Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LVII/59/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.4.
            Zakończenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:29:57
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:32:17

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl