Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2013

 

Protokół Nr XIV/2013
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 07 października 2013 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.900 do godz.1130.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pani Teresa Madej  i Pan  Adam Wilgucki (usprawiedliwieni).
Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, z-ca Dyrektora Gimnazjum w Birczy – Pan Wrzesław Bartoszewicz, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś, Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani Anna Kozanecka, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan asp.sztab. Krzysztof Urban oraz z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu – Pan nadkom. Mariusz Rabka.
W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
5. Przedstawienie planu działania ZGKiM Sp.z o. o. w Birczy na lata 2014-2020 oraz planu
    przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych majątku trwałego przekazanego w użyczenie
    przez Gminę Bircza – referuje Prezes ZGKiM.
6. Przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza
    oraz planu likwidacji występujących zagrożeń w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza   oraz nieruchomości stanowiących współwłasność Państwa Ćwian Maria i Ćwian Zdzisław,
8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
9. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
            Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2
            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania pn.: „Dostawa oraz montaż nawierzchni trawy syntetycznej Desso Forte Multi 2020 na bieżnię o wymiarach 125 m x 5,0 m wraz z wklejeniem linii (625m2)” przy orliku w Birczy.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
            Protokoły z trzech ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 28.08.2013 r. do dnia 7.10.2013 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:
1)      uczestniczył w zebraniach wiejskich w miejscowości Leszczawka, Kuźmina i Łodzinka,
2)      uczestniczył w 2-dniowym szkoleniu Lokalnej Grupy Działania w Czarnej,
3)      uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Birczy,
4)      był w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie uzgodnienia pewnych spraw dot. przetargu na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej,
5)      dokonał objazdu dróg gminnych, szczególnie drogi Leszczawka-Kuźmina,
6)      w Związku Gmin Fortecznych w Przemyślu uczestniczył przy podpisaniu umowy na remont Pałacu Humnickich,
7)      z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w spotkaniu w Nadleśnictwie, które dotyczyło tematu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego,
8)      był w Straży Granicznej w sprawie zagospodarowania budynku po b.Szkole Podstawowej w Hucie Brzuskiej. Na początku był do tego pozytywnie nastawiony, ale gdy się dowiedział, że ma to być ośrodek dla cudzoziemców, uchodźców, więc odmówił, ale jest osoba z Sosnowca zainteresowana tym budynkiem w celu stworzenia ośrodka szkolno-wychowawczego dla młodzieży trudnej,
9)      poinformował, że kilka razy dziennie dokonuje objazdu świetlic oraz budynków szkolnych, na których wykonywana jest termomodernizacja tych budynków. W związku z tym zadaniem wynikają pewne problemy natury technicznej, ponieważ projekt termomodernizacji nie obejmował innych zadań związanych z realizacją tego zadania. Dokładniej ten temat przybliży inspektor nadzoru – Pan Duszyk w punkcie 7 porz. obrad,
10) uczestniczył w Borownicy w dniu 8.09.2013 r. w uroczystościach rocznicy walk obronnych o Borownicę,
11) uczestniczył w seminarium w Dębicy,
12) wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy spotkał się z Prezydentem Stalowej Woli, w związku z tym na dzień 27.10.2013 r. planuje się odsłonięcie częściowego remontu pomnika w Birczy,
13) zakończono wykonanie dachu nad tarasem hali sportowej w Birczy,
14) był w Ustrzykach w sprawie wywozu odpadów komunalnych, ponieważ kolejny przetarg został unieważniony ze względu na wysoką kwotę, jaką podała firma startująca w przetargu,
15) uczestniczył w Rzeszowie w szkoleniu na temat spraw związanych z ochroną środowiska, poinformował przy tym, że  czeka nas remont kapitalny oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Birczy,
16) kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniu rady budowy na temat termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
17) uczestniczył w spotkaniu na temat nowego oddziału przedszkola w Birczy. Dzięki temu, że ten oddział powstał, Zespół Szkół w Birczy dodatkowo otrzyma 343.000,00 zł oraz nowe etaty, a przecież nam o to chodzi,
18) uczestniczył w uroczystości 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
19) w Lesku uczestniczył kilkakrotnie w spotkaniach dot. strategii rozwoju Bieszczad,
20) poinformował, że został przygotowany Pałac Humnickich w Birczy do remontu, lokator się wyprowadził, firma, która wygrała przetarg zabezpiecza teren budowy, ale zaplanowane na ten rok zadania nie zostaną wykonane,
21) w Polańczyku uczestniczył w 2-dniowej konferencji na temat ochrony środowiska,
22) z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w Rzeszowie w uroczystych obchodach 32 rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego połączonych z wręczeniem sztandaru dla Koła Nr 8 ZŻWP im. 30 Sudeckiego Pułku Piechoty oraz odsłonięciem tablicy upamiętniającej 9. Dywizję Piechoty – 9. Dywizję Zmechanizowaną,
23) był w Biurze Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu, skąd Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej otrzyma środki na urządzenie stołówki dla dzieci,
24) był w Starostwie w sprawie pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Birczy,
25) uczestniczył w ogólnopolskich ćwiczeniach obrony cywilnej, które w Gminie Bircza wypadły pozytywnie,
26) uczestniczył w Rzeszowie w konferencji na temat środków 2014-2020, środki będą przyznawane głównie na duże projekty,
27) w Rzeszowie uczestniczył w konferencji na temat sieci szerokopasmowej, do roku 2019 sieć szerokopasmowa będzie wykonana,
28) w Zagórzu uczestniczył w Forum Gmin Podkarpackich,
29) uczestniczył w podkarpackiej konferencji samorządu terytorialnego,
30) był w Rzeszowie w celu naniesienia poprawek do wniosku na termomodernizację,
31) z Panem Lichotą udzielał wywiadu dla Życia Podkarpackiego na temat  wód geotermalnych,
32) Fundacja „Dziedzictwo Przyrody” w Leszczawie Dolnej – podpisał umowę na utworzenie punktu informacyjnego,
33) z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w Przemyślu w obchodach 10-lecia kardiologii,
34) w Boguchwale uczestniczył w jesiennej giełdzie rolniczej.
 
Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt podziękował szczególnie Radnemu Panu
J.Lichocie, ale nie tylko, bo również sołtys z Lipy – Pani Cz.Cybulskiej, Radnej miejscowości Brzeżawa – Pani G.Ćwan, sołtysowi wsi Malawa oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tych dożynek. To, że mieszkańcy z Lipy przygotowali aż 4 wieńce, oznacza, że wioska ta naprawdę się postarała i włożyła serce w organizację dożynek, po prostu mieszkańcy stanęli na wysokości zadania.
Jeszcze raz podkreślił Pan Wójt, że jednak najwięcej serca w organizację dożynek włożył Pan J.Lichota, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował.
„To, że nie uczyniłem tego na sesji w dniu 28.08.2013 r. nie było moim nietaktem, po prostu bardzo się śpieszyłem, dlatego przepraszam, że czynię to dopiero dzisiaj.
Podziękowania umieściłem na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń.
Takich dożynek, jakie odbyły się w Lipie nie było nigdy nawet w Birczy, było na co popatrzeć, a może to potwierdzić każdy, kto był na tych dożynkach.”
Pan Wójt jeszcze raz podziękował wszystkim za organizację tak wspaniałych dożynek, a za to, że nie podziękował od razu, przeprosił i powiedział, że nie było to jego zamierzonym celem.
Ad.5.
            W tym punkcie porządku obrad plan działania ZGKiM sp. z o.o. w Birczy na lata 2014 – 2020 oraz przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych majątku trwałego przekazanego w użyczenie przez Gminę Bircza – przedstawił Prezes Zakładu – Pan Jan Brodzicki – jak załącznik do protokołu.
Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
            Radny Pan A.Buczek zwrócił się z prośbą do Prezesa spółki komunalnej o przedstawienie rzeczowej informacji w sprawie zadłużenia spółki.
            Pan Prezes odpowiedział, że największe długi, to są długi wobec ZUS-u, jest to kwota około 70.000,00 zł, dlatego też spółka nie może startować w żadnym przetargu, ponieważ nie otrzyma zaświadczenia o nie zaleganiu.
            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że ujął Pan Prezes w swojej informacji pięknie remont urządzeń i sprzętu, ale nasuwa się pytanie, kto ten remont ma wykonywać.
            Pan Brodzicki  starał się wyjaśnić, jak to jest w praktyce, ale ciągle podkreślał przy tym, że majątek stanowi własność gminy.
            Radny Pan K.Cap zapytał Pana Brodzickiego, jak widzi rozwiązanie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców przysiółka Hucisko. Mieszkańcy płacą za śmieci, a samochód tam w ogóle nie dojeżdża.
            Pan Brodzicki odpowiedział, że był tam na miejscu i przeprowadził rozmowy z jednym z mieszkańców na temat odbioru odpadów  w taki sposób, że za odpłatnością dowoziłby te odpady do miejsca, z którego następnie odbierałby samochód-śmieciarka.
Jednak nie otrzymał jeszcze ostatecznej odpowiedzi.
            Pan Przewodniczący zabierając głos w odniesieniu do Pana Brodzickiego powiedział, że oczekiwał nieco innej informacji, a mianowicie informacji o zamierzeniach, jakie Pan Prezes ma na przyszłość, czy to co Pan Prezes robi jest dobre dla spółki, czy się opłaca. Jak Pan Prezes widzi przyszłość firmy za 2 lub 3 lata.
Ponadto Pan Przewodniczący powiedział, że Pan Prezes odniósł się w swojej  informacji do tego, że sieć kanalizacyjna i wodociągowa jest wyeksploatowana i wymaga ciągłego remontu, ale nie wspomniał Pan Prezes o nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która przynosi dochody. Jeśli zaś chodzi o majątek, został on użyczony spółce , a skoro został użyczony, powinien Pan tę bieżącą konserwację zapewniać.
„Dlatego chciałbym usłyszeć, czy to się opłaca co Pan robi, czy się nie opłaca i jakie zamierzenia Pan ma na przyszłość.”
            Pan Brodzicki odnośnie sieci Kotowa i Birczy powiedział, że konserwacja jest wykonywana na bieżąco, natomiast jeżeli chodzi o Łodzinkę – sieć nadaje się do wymiany, tj. na odcinku ok. 600 metrów. Część rur została już wymieniona, natomiast znalezienie jakiejkolwiek awarii na pozostałej części graniczy z cudem.
            Pan Wójt do Pana Prezesa – 600 metrów wodociągu, to nie jest żaden wydatek, nie powinien Pan nawet o tym mówić.
Jeśli zaś chodzi o majątek, to w uchwale jest zapisane, kto jest odpowiedzialny za majątek
oddany w użyczenie i kto powinien wykonywać remont oraz konserwację tego majątku.
Pan Wójt stwierdził, że rozwiązań, ale trzeba usiąść do stołu, przedyskutować pewne sprawy i obrać właściwe kierunki działania.
            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Pana Artura Buczka.
            Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.6.
            W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący Rady udzielił głosu z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu – Panu nadkom. Mariuszowi Rabka, który podziękował za zaproszenie na sesję oraz przeprosił za nieobecność Komendanta insp. Krzysztofa Pobuty, który nie mógł osobiście uczestniczyć w tej sesji.
Na wstępie swojego wystąpienia z-ca Komendanta Miejskiego Policji poinformował, że przez ostatnie lata w zmianach kadrowych było dopełnienie tego, żeby w Posterunku Policji w Birczy była 100% obsada etatowa. Jest to jeden z mierników, że obserwuje się spadek przestępczości, jeśli chodzi o przestępczość kryminalną przynajmniej w stosunku do roku ubiegłego. Nie są to duże spadki, ale każde przestępstwo mniej, to jest sukces nasz wspólny, gdyż współdziałanie z samorządem przyczynia się do tego, że jest bezpieczniej.
O szczegółach poinformuje Państwa Kierownik  Posterunku Policji w Birczy.
            Pan Przewodniczący podziękował Panu Komendantowi Policji w Przemyślu za przekazane informacje oraz poprosił o zabranie głosu przez Kierownika Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztofa Urbana, który przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Bircza za okres od 1.01.2013 r. do 5.10.2013 r. – jak niżej:
             W chwili obecnej stan etatowy Posterunku Policji w Birczy liczy 6
policjantów (kierownik , asystent 3-ch dzielnicowych i jeden policjant patrolowo- interwencyjny). W okresie dot. sprawozdania tylko jeden f-sz przebywał na krótkotrwałym zwolnieniu lekarskim. Służba w PP Bircza nie jest
pełniona całodobowo.
           
W bieżącym roku funkcjonariusze Posterunku Policji w Birczy wszczęli 72 dochod
Rodzaje stwierdzonych przestępstw:
1. pobicia -2,
2. kradzieże z włamaniem - 15,
3. kradzieże mienia - 12,
4. przywłaszczenie mienia-1
5. oszustwo -1
6. uszkodzenie mienia -2,
7.przestępstwa przeciwko rodzinie – 3( znęcanie się nad rodziną)
8.wypadki drogowe -3, 
9.kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości -22,
10. kłusownictwo -1,
11. kierowanie pojazdem wbrew zakazowi sądu-2,
12. inne 2
12. sprawy umorzone z BZP( brak znamion przestępstwa)
 
 Ponadto wymienionym okresie funkcjonariusze PP Bircza ujawnili 188 wykroczeń z tego:
- w 33 przypadkach sporządzono Wnioski o Ukaranie do sądu ( w 15 wniosków dot. zakłócania ładu, porządku i ciszy nocnej)
 
-nałożono 60 mandatów ( tym 10 za zakłócanie ładu i porządku),
- 95 sprawców pouczono
 
Najbardziej dokuczliwymi wykroczeniami były zakłócenia ładu i porządku publicznego popełnione przez sprawców pod wpływem alkoholu oraz wykroczenia drogowe w tym kolizje drogowe, których w 2013 roku na terenie
PP Bircza odnotowano 21 .
 
               Realizując swoje zadania w 2013 roku policjanci PP Bircza załatwili ogółem 446 interwencji , w tym 100 domowych oraz 5 interwencji związanych z przemocą w rodzinie zakończonych sporządzeniem „ Niebieskiej Karty”.
Ponadto funkcjonariusze PP Bircza zatrzymali i doprowadzili 80 osób, z tego:
 
Do wytrzeźwienia doprowadzono 46 osób, w tym
- do izby wytrzeźwień 26
-do aresztu 20
- zakładów karnych -7
- sądów -3
- prokuratur- 2
- innych doprowadzeń ( do miejsca zamieszkania, do innych organów, placówek służby zdrowia - 22
Ponadto:
- ujawniono 6 osób poszukiwanych,
-zatrzymano 11 dokumentów praw jazdy
-zatrzymano 41 dokumentów dowodów rejestracyjnych
-sporządzono 168 wywiadów i ustaleń dla sądów prokuratur , jednostek policji-
-wylegitymowano 2257 osób
-kontroli pojazdów 1488
-odwiedziny posesyjne 1011
Przeprowadzono 17 spotkań ( w tym 14 z dziećmi i młodzieżą)
               Na bieżąco utrzymywano i współpracę z Wójtem Gminy Bircza( stworzenie miejsca parkingowego dla pojazdów Policji) i Radą Gminy. Wspólnie z GOPS-em udzielano pomoc najbardziej potrzebującym - ofiarom przemocy i przeprowadzono wspólne interwencje w miejscach zamieszkania rodzin z problemami alkoholowymi. Funkcjonariusze współpracują z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi , Zespołem Interdyscyplinarnym i kuratorami sądowymi. Bardzo dobrze układa się współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną , która udziela nam pomocy i wsparcia
np. w poszukiwaniach osób zaginionych( 2 przypadki Jasienica i Żohatyn) i zabezpieczeniu zdarzeń drogowych.
                W roku 2013 realizowano także wspólne działania z funkcjonariuszami Straży Granicznej z placówki w Huwnikach.
                Wykonując zadania mające na celu zapewnienia ładu i porządku publicznego w miarę możliwości etatowych planowano służby w miejscach i porach najbardziej zagrożonych. Funkcjonariusze uczestniczyli w zabezpieczaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych organizowanych na terenie Gminy Bircza.   Służba pełniona była wszędzie tam, gdzie obecność funkcjonariuszy w danym czasie była najbardziej niezbędna. Na tle innych gmin w powiecie przemyskim gmina Bircza jest gminą bezpieczną.
                   Zatem wydaje się, że poziom bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bircza został utrzymany na przyzwoitym poziomie.
 
            Następnie głos zabrał Radny – Pan Stanisław Chrobak, który powiedział między innymi, że rzeczywiście sytuacja  bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza jest odbierana przez mieszkańców pozytywnie. Według Pana Chrobaka posterunek policji funkcjonuje bardzo dobrze, ale zapytał, czy jest możliwe, żeby odczytywanie z kamer odbywało się nie tylko w GOK-u, ale także na posterunku policji, napewno byłoby to bardziej bezpieczne dla mieszkańców.
Pan Chrobak zwrócił się również z wnioskiem, by poczynić starania o zamontowanie kamery przy drodze krajowej 28  na skrzyżowaniu przy wjeździe do Birczy.
Jest to wniosek mieszkańców i to również przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa.
Ponadto Pan Chrobak zwrócił się z wnioskiem, żeby ustawić znak zakazu zatrzymywania się i postoju  po lewej stronie od kościoła w Birczy.
            Pan Wójt w odniesieniu do ustawienia znaku, poinformował, że wystąpił do Starostwa o zmianę planu organizacyjnego ruchu w Birczy.
Pan Wójt poinformował, że wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zamontowanie kamery przy drodze krajowej 28 w Birczy.
            Pan Wójt w odniesieniu do Kierownika Posterunku Policji w Birczy Pana K.Urbana powiedział między innymi: „ my staramy się pomagać, ale wy też powinniście ze swojej strony podejmować stosowne kroki, jeśli chodzi o poprawę wizerunku budynku, w którym mieści się posterunek, zarówno wizerunku wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Postaramy się przekazać dla potrzeb posterunku przynajmniej 2 komputery, przy wymianie komputerów w urzędzie gminy.
Wskazane byłoby, żeby posterunek był czynny całodobowo.
Będziemy rozbudowywać budynek urzędu gminy, również do realizacji tego zadania mogłaby się włączyć policja, jesteśmy chętni do przeprowadzenia rozmów w tym temacie.”
            Radny Pan R.Okołowicz zapytał, czy były prowadzone sprawy dot. wypalania traw.
            Odpowiedzi udzielił Kierownik Posterunku Policji w Birczy.
            Pani E.Kunik – sołtys wsi Kuźmina zwróciła się z prośbą o oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w Kuźminie, gdyż w miejscu tym przechodzą dzieci do szkoły oraz ludzie do kościoła i często zdarza się, że z dużą szybkością przejeżdżają tamtędy samochody.
            Pan Wójt odpowiedział, że wystąpi z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ jest to droga krajowa.
            Pan Przewodniczący korzystając z obecności przedstawicieli Policji zwrócił się z prośbą o podjęcie działań dot.ograniczenia przejeżdżania ciężkich samochodów załadowanych drewnem po drodze Bircza – Nienadowa.
            Pan nadkom. M.Rabka zabierając ponownie głos powiedział, że cieszy go deklaracja wspólnego działania na rzecz poprawy wizerunku, jeśli chodzi o obiekt, w którym mieści się Posterunek Policji w Birczy. Ta deklaracja na pewno spotka się z odzewem i również ze swojej strony zadeklarował pomoc.
            Pan Przewodniczący podziękował Panu z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu oraz Kierownikowi Posterunku Policji w Birczy za udział w sesji.
 
Ad.7.
            W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek Nr 294 – 297 o łącznej powierzchni 0,24 ha, położonych w miejscowości Brzeżawa.
Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie jako Nr LIX/67/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
- następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIX/68/2013 w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz nieruchomości stanowiących współwłasność Państwa Cwian Maria i Cwian Zdzisław.
W obydwu wyżej wymienionych przypadkach Radna Pani Grażyna Ćwan nie brała udziału w głosowaniu.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LIX/69/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
- w dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013, związanych z przygotowaniem i realizacją zadania pn.: „Dostawa oraz montaż nawierzchni trawy syntetycznej Desso Forte Multi 2020 na bieżnię o wymiarach 125 m x 5,0 m wraz z wklejeniem linii (625m2)” przy orliku w Birczy.
Pan Wójt wyjaśnił, że jednym z elementów zakończenia hali sportowej w Birczy jest wykonanie bieżni, w związku z tym został przygotowany ten projekt uchwały.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Pana Wójta, uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LIX/70/2013 stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad.8.   Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
            W tym punkcie porządku obrad, w związku z tym, że Pan Przewodniczący z ważnych przyczyn  musiał opuścić obrady, przekazał prowadzenie obrad swojemu zastępcy – Pani Grażynie Ćwan.
            Pani w-ce Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Duszykowi – inspektorowi nadzoru budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją.
Pan Duszyk poinformował, że przy realizacji w/w zadania wyszły inne zadania, np. wykonanie podprzybitki, wykonanie kominów, wykonanie zniszczonych dachów tutaj wymieniono również dachy z eternitów na blachę. Zadań tych nie można było ująć przy termomodernizacji . To, że właśnie Wójt podjął decyzję, żeby w dwóch przypadkach zmienić pokrycie dachowe z eternitu na blachę, jest to bardzo ważna sprawa.
Firmy, które wygrały przetarg na wykonanie w/w zadania, starają się wykonywać te zadania w sposób należyty. Każdy budynek, to inny problem.
 
Pan Duszyk podziękował za zaproszenie na sesję , a prowadząca obrady w-ce Przewodnicząca Rady podziękowała Panu inspektorowi za przybycie na sesję oraz udzielenie informacji.
 
            Następnie głos zabrał Radny Pan Z. Urban, który zwrócił się z apelem do Przewodniczącego Rady o zapraszanie sołtysów na wszystkie sesje Rady Gminy.
Na ostatniej sesji, która odbyła się w godzinach wieczornych, była podjęta między innymi uchwała w sprawie kredytu.  
O takich sprawach sołtysi powinni wiedzieć. Powinno im być przedstawione   jaki to jest kredyt, na jakich zasadach będzie zaciągany, czy jest to konieczne itp.
            Pan Urban będąc przy głosie prosił o załatwienie sprawy dot. drogi do Pana Wiesława Małachowskiego zam. Jawornik Ruski.
            Odnośnie kredytu Pani Skarbnik w odniesieniu do Pana Urbana powiedziała między innymi, że: „ to co Pan mówi nie jest prawdą, ponieważ Pan uchwalał ten kredyt 29 stycznia 2013 roku, a teraz jest tylko i wyłącznie realizacja.  29 stycznia tego roku był uchwalany kredyt i to w jaki sposób będzie on spłacany. Czyli, że przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 2.336.000,00  i w całości zostały przeznaczone na rozchody w 2013 r. Budżet był uchwalany 29 stycznia br. i Pan głosował za jego uchwaleniem. Na tej sesji obecni byli sołtysi, kierownicy jednostek i słyszeli o tym. Teraz jest tylko realizacja tego budżetu. Ponadto Radni otrzymali materiały 14 dni przed sesją budżetową , był więc czas, żeby się dokładnie zapoznać.”
            Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że zgadza się z tym, co powiedziała Pani Skarbnik, ale budżet był uchwalony w styczniu, tj. ponad pół roku temu, a w ciągu tego czasu wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o dochody i wydatki.
Pan Urban uważa, że wszyscy powinni usłyszeć wyjaśnienie, jaki jest dug publiczny Gminy Bircza.
„Napewno dużo dochodów wpływa, Wójt zabrał się za remont budynków użyteczności publicznej – to dobrze, ale z jednej strony podejmujemy uchwałę o zaciągnięciu zobowiązań, a z drugiej strony remontujemy budynki użyteczności publicznej, do których gmina musi dołożyć środki i nikt nie mówi w jakiej wysokości.”
            Pani Skarbnik - „to prawda, że w ciągu roku wpływają ponadplanowe dochody, dodatkowe dotacje, ale wynik finansowy do tej pory się nie zmienił. Trzeba dogłębniej wczytać się w budżet.”
Pan Urban ponownie zabierając głos stwierdził, że wszystkie sesje zwoływane w godzinach wieczornych, a szczególnie sesje budżetowe są podejrzane.
Pani Skarbnik: na ostatniej sesji głównie były podejmowane uchwały w sprawie ponadplanowych dochodów oraz z tytułu dodatkowych dotacji, z przeznaczeniem na konkretny cel, ponadto  wszystkie projekty uchwał Radni otrzymali w materiałach na sesję.
Pan Wójt zabierając głos powiedział, że sesja w dniu 30 września została zwołana na jego wniosek głównie dlatego, że chodziło o podjęcie uchwały w sprawie opłat za przedszkole, ponieważ zmieniła się ustawa o systemie oświaty.
 Ci mieszkańcy co są podejrzliwi – dobru tej gminy nie służą. Trzeba umieć zaciągnąć kredyty, spłacać je oraz realizować inwestycje. Oddane zostały do użytku 2 duże inwestycje – hala sportowa i orlik, zmniejszyło się zadłużenie, będziemy spłacać kredyt – ponad 2 mln złotych kredytu i inwestycje idą. Trzeba ludziom pewne sprawy dementować. Jeśli chodzi o zadłużenie, to na koniec roku 2012  wynosiło 33,34 %.
Pani Skarbnik poinformowała, że zadłużenie na  koniec roku 2012 roku wynosiło 8 197 558, 94 zł.  „ Po III kwartale br.  na zakończenie hali sportowej i orlika spłaciłam już 802 250, 00 zł z własnych środków i mam nadzieję, że spłacę go w całości bez dodatkowych zobowiązań do końca tego roku, tym bardziej, że są zamrożone środki od Marszałka za halę - blisko 300 000 zł,  z FOGR-u blisko 56 000 zł, plac zabaw ok. 20 000 zł, to co było planowane  powinno być zrealizowane.
Wszystko jest jawne, od stycznia nic się nie zmieniło wynik finansowy się nie zmienił, bilanse się nie zmieniają, wszystko jest czarno na białym. Mamy 8 mln zadłużenia, ale mamy też inwestycje” – powiedziała na koniec swojego wyjaśnienia Pani Skarbnik. Ponadto Pani Skarbnik powiedziała, że Radni co najmniej 3 razy do roku otrzymują na piśmie dane dotyczące gospodarki finansowej, tj. projekt budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu za I i II półrocze oraz projekty uchwał, w których zawarte są wszystkie aspekty finansowe.
Pan Urban zwrócił się z prośbą do Wójta o wyjaśnienie sprawy dot. drogi Pana Wiesława Małachowskiego zam. Jawornik Ruski.
Pan Wójt wyjaśnił, że droga, o której mowa przebiega po gruncie Pana Małachowskiego i trzeba tę drogę albo przełożyć, albo dokonać podziału. Panu Małachowskiemu zostało napisane, żeby się określił i do tej pory Pan Małachowski nie określił się jednoznacznie. Ponad to zostało Panu Małachowskiemu wyraźnie napisane, że w tym roku nie ma fizycznej możliwości przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego, albo przełożenie tej drogi. W związku z tym zadanie to zostanie zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. Takie pismo Pan Małachowski otrzymał.
Pani Sekretarz poinformowała, że Pan Małachowski otrzymał odpowiedź w dniu 04.06.2013 r.
Odnośnie zapraszania sołtysów na wszystkie sesje Pani w-ce przewodnicząca poinformowała, że przekaże tę sprawę Panu Przewodniczącemu.
Radny Pan Okołowicz – pytał kiedy zostanie włączone światło uliczne, gdyż ludzie wieczorem chodzą do kościoła.
Pan Wójt odpowiedział, że po rozeznaniu sprawy  w terenie, na to pytanie odpowie Panu Radnemu telefonicznie. Powiedział, że światło będzie włączone tam, gdzie są kościoły.
Radny Pan Lichota nawiązując do wypowiedzi Wójta na początku sesji przeprosił Pana Wójta za swoją niecierpliwość i niewłaściwe zachowanie. „Jeżeli chodzi o dożynki, to chcieliśmy pokazać, że nie tylko nie narzekamy, ale też potrafimy sprawy wziąć w swoje ręce i coś od siebie dać”. Pan Lichota jeszcze raz przeprosił Pana Wójta, a Panią Skarbnik prosił o przedstawienie wydatków GOK-u na dożynki porównując z je z wydatkami jakie ponoszone były  na ten cel w latach ubiegłych.
            Radny Pan St.Chrobak zwrócił się z prośbą o podjęcie działań związanych z rozebraniem tamy zbudowanej przez bobry na rzece w kierunku Rudawki.
Pan Chrobak zwrócił się również z prośbą o załatwienie sprawy dot. drogi do Pani Soszki w Starej Birczy, która była remontowana w ubiegłym roku.
Ponadto Pan Chrobak zgłosił, że po opadach deszczu na orliku pojawiły się kałuże, w związku z tym należałoby zgłosić reklamację do wykonawcy.
            Odnośnie tamy zbudowanej przez bobry, Pan Wójt poinformował, że wystąpi do RZGW o jej rozbiórkę.
            W sprawie orlika zostanie zgłoszona reklamacja.
Natomiast w sprawie drogi do P.Soszki zostaną podjęte działania zmierzające do uregulowania tej sprawy.
            Sołtys wsi Wola Korzeniecka pytał, czy będzie wykonywany remont świetlicy wiejskiej w tej miejscowości, gdyż świetlica uległa częściowemu spaleniu.
            Pan Wójt odpowiedział, że najpierw muszą być wykonane prace na zewnątrz budynków użyteczności publicznej.
           
            Pod koniec sesji Pani Skarbnik przedstawiła analizę finansową imprez od roku 2007 – jak niżej:
 
- Rok 2007 – 15.530,77 zł - Dni Birczy i dożynki,
- Rok 2008 -   20.759,94 zł - Dni Birczy i dożynki,
- Rok 2009 -     7. 790,44 zł – Dni Birczy i dożynki,
- Rok 2010 -      5.274,92 zł - Dożynki,
- Rok 2011 -      3.823,00 zł - Dożynki,
- Rok 2012 -      3.771,33 zł -  Dożynki (Huta Brzuska),
- Rok 2013 -      2.278,57 zł - Dożynki (Lipa).
 
            Reasumując Pani Skarbnik powiedziała, że z analizy tej wynika, że można organizować imprezy, oszczędnie gospodarując środkami.
 
 
Ad.8.
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, W-ce Przewodnicząca Rady zamkończyła LIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:36:42
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-11-19 14:38:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl