Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 03:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVI/2013

Protokół Nr XVI/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  20 listopada 2013 roku w sali

Nr 12  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 900  do godz.930.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12.  Nieobecni byli Radni:  Pan Czesław Mliczek, Pan Zbigniew Urban oraz Pan Tadeusz Wilgucki.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.

W sesji uczestniczyli również sołtysi.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND- POKL.09.01.01-18-

  032/13, pt.: „Mały człowiek – ważna sprawa” złożonego w ramach

  Priorytet IX POKL, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego

  Kapitał Ludzki.

4.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie

przyjęcia do realizacji projektu nr WND- POKL.09.01.01-18- 032/13, pt.: „Mały człowiek –

ważna sprawa” złożonego w ramach  Priorytet IX POKL, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że został złożony projekt utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego, który już funkcjonuje od 1 października 2013 roku. Żeby dopełnić  pewne formalności  przed podpisaniem  umowy, musza być dołączone niezbędne dokumenty, załączniki i w związku z tym została zwołana sesja w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym. Środki, które wpłyną z tego projektu zostaną przeznaczone na wyposażenie drugiego oddziału przedszkolnego, zatrudnienie nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz na inne potrzeby wynikające z funkcjonowania przedszkola.

            Pani Skarbnik dodała, że środki zostaną przeznaczone na zakup mebli, zabawek i wyposażenia, a wkład gminy, to: udostępnienie pomieszczenia, ułożenie paneli, energia elektryczna, czyli całe zadanie opiewa na kwotę ponad 400.000,00 zł i te środki w całości zostaną przeznaczone na funkcjonowanie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Birczy.

            Pani Sekretarz poinformowała, że w/w projekt będzie realizowany w okresie  od 01 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 roku.

 

Po udzieleniu wyjaśnienia do w/w projektu uchwały, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę

Nr LXI/72/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr WND- POKL.09.01.01-18- 032/13, pt.: „Mały człowiek – ważna sprawa” złożonego w ramach  Priorytet IX POKL, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiącą załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

            Zakończenia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 08:45:19
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 08:48:36

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl