Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 16:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVII/2013

Protokół Nr XVII/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  28 listopada 2013 roku w sali

Nr 12  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 900  do godz.930.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11.  Nieobecni byli Radni:  Pan Czesław Mliczek, Pan Andrzej Pacławski, Pan Jerzy Pisz oraz Pan Zbigniew Urban.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.

W sesji uczestniczyli również sołtysi.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w  sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Stara Bircza”,

- w  sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Leszczawa Dolna”,

       - w  sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Brzeżawa”,

- w  sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Lipa”,

- w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Leszczawka”,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  4.  Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad  przed przedstawieniem projektów uchwał, Pan Wójt  poinformował, że zostały złożone wnioski do PROW o środki unijne na remonty następujących świetlic: Stara Bircza, Nowa Wieś, Leszczawa Dolna, Brzeżawa, Lipa oraz Leszczawka – parking przy Kościele  na działce gminnej i Leszczawa Dolna – budowa parkingu przy Kościele.   Wnioski zostały merytorycznie pozytywnie zakwalifikowane przez Urząd Marszałkowski, ale należy nanieść i zatwierdzić zmiany do planów odnowy w/w miejscowości, a szczególnie chodzi o ustalenie hierarchi wykonywanych zadań.

            Pani Sekretarz przedstawiła, jakie zmiany w planach odnowy wsi poszczególnych miejscowości zostaną wprowadzone.

            Pan Wójt poinformował, że we wszystkich  miejscowościach, w których będą wprowadzane zmiany  do planów odnowy, odbyły się zebrania wiejskie, na których zostały podjęte stosowne uchwały zebrania wiejskiego.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

- jednogłośnie została podjęta uchwała  Nr LXII/73/2013 w sprawie wprowadzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Stara Bircza”,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXII/74/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Nowa Wieś”,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr  LXII/75/2013 w sprawie  zatwierdzenia zmian „Planu Odnowy miejscowości Leszczawa Dolna”,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXII/76/2013 w sprawie  zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Brzeżawa”,

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXII/77/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Lipa”,

- jednogłośnie  została podjęta uchwała Nr LXII/78/2013 w sprawie zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Leszczawka”.

W/w uchwały oraz plany odnowy po zmianach stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

            W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 19.014,00 zł.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to dochody netto ze sprzedaży drewna miejscowości Brzeżawa w wysokości 19.014,00 zł, które przeznacza się zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego jako dotację dla Kościoła w Brzeżawie, a dokładnie na konserwacje i remont zabytku ruchomego (ikonostasu), 816 zł na podatek leśny, 503 zł  na koszty zrywki i na zakup farby i materiałów niezbędnych do pozyskania drewna – 395,00 zł.

            Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXII/79/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 452.000,00 zł.

Do przedstawionego projektu w/w uchwały Pani Skarbnik udzieliła szczegółowego wyjaśnienia. Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik, Rada jednogłośnie  podjęła uchwałę Nr LXII/80/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.4.

            Zakończenia LXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 


Protokołowała:

                Teresa Ślimak

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 08:48:56
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 08:49:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl