Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIX/2013

 Protokół Nr XIX/2013

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w Sali klubowej Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

  

 

Sesja trwała od godz.900 do godz.1000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Czesław Mliczek  oraz Pan Tadeusz Wilgucki.

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.  

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

 

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4.     Informacja o działalności Wójta za okres  międzysesyjny.

 

5.     Informacja dot. rozwiązywania problemów społecznych występujących w Gminie 

 

 Bircza.

6.     Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

- w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę

  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.

7.    Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie  porządku obrad informacje ze swojej działalności za okres międzysesyjny złożył Wójt- Pan Józef Żydownik  - jak niżej:

1)      Z Panią sołtys i Radnymi m-ci Kuźmina dokonał przeglądu budynku P. Januszczak Heleny w tej miejscowości, który uległ zniszczeniu podczas wichury jesienno-zimowej. Szczególnie zniszczeniu uległ komin, który został naprawiony przez pracowników Urzędu Gminy.

2)      W Lutowiskach uczestniczył w sympozjum na temat Fauna Europy- ochrona szczególna dot. Parku narodowego. W programie Państwa jest utworzenie do 2020 roku dwóch Parków Narodowych, w tym Turnickiego Parku Narodowego. Jakie jest nasze stanowisko dotyczące utworzenia Turnickiego Parku Narodowego wszyscy wiemy. Tą sprawą zajmiemy się na oddzielnej sesji Rady Gminy.

3)      Uczestniczył w spotkaniu o Wojewody na temat rankingu gmin pt.” Aktywna Gmina Podkarpacia”.

Poinformował, że na Podkarpaciu jest 160 gmin, Gmina Bircza zajmuje 74 miejsce. Na 10 gmin Powiatu Przemyskiego wyprzedza nas tylko Gmina Medyka która zajmuje 53 miejsce. Dalej Pan Wójt powiedział, że to że Gmina Bircza tak dobrze prosperuje, jest zasługą radnych, sołtysów a szczególnie Pani Skarbnik, bo ten ranking dotyczy głównie spraw finansowych. W tym miejscu Pan Wójt jeszcze raz podziękował Pani Skarbnik za wszelkie działania podejmowane w tym zakresie.
Pan Wójt porównał Gminę Bircza z innymi gminami Powiatu Przemyskiego i stwierdził, że gospodarka finansowa naszej  Gminy jest na 5 a nawet na 6, albo jeszcze lepiej.

4)      Był w Rzeszowie kilka razy w sprawie uzupełnienia wniosków na remonty świetlic i parkingu przy Kościele w Leszczawie Dolnej oraz Leszczawce.

5)      Z Panią Skarbnik był u Marszałka w sprawie zweryfikowania przetargu na budowę kanalizacji w Leszczawie Dolnej. W dniu 19.12.2013 wpłynęło do Urzędu Gminy pismo, że przetarg został pozytywnie zweryfikowany. Z kwoty 3 800 000,00 zł po przetargu zeszliśmy na kwotę 1 400 000,00 zł, co oznacza, że są duże oszczędności, a to z kolei oznacza, że dobrze są organizowane przetargi i nie ma tu jakichś przekrętów.

6)      Prowadził nadzór nad pracami dot. termomodernizacji budynków, kolejne 3 budynki zostały oddane do użytku, jeszcze jest 3 obiekty tj. GOKSiT, świetlica w Brzusce i 2 budynki szkoły w Sufczynie.

7)      Zlecił zakup parapetów do Urzędu Gminy i świetlicy w Rudawce, parapety są montowane przez grupę remontową przy Urzędzie Gminy.

8)      Prowadził nadzór nad remontem cerkwi w Kotowie. Poinformował, że prace przy remoncie cerkwi zbliżają się ku końcowi.

9)      Zgłosił remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi w miejscowości Lipa i Korzeniec, według kosztorysu koszt remontu tych dróg wyniesie około 400 000,00 zł.

10)  Uczestniczył w otwarciu turnieju piłki nożnej, gdzie uczestniczyło 6 sołectw, poinformował, że na nowej hali codziennie odbywają się różne zajęcia sportowe, nie spełniły się więc pogaduszki że ta hala będzie nam tylko generować koszty.

11)  Był w Zakładzie Energetycznym w Przemyślu w sprawie zasilania Pałacu Humnickich.

12)  Spotkał się kilkakrotnie z projektantem Pałacu Humnickich w Birczy, ponieważ nie wszystkie prace można było przewidzieć, nie wszystkie piwnice były wolne, część piwnic została zasypana, czego nie dało się stwierdzić na etapie opracowania dokumentacji. Wykonywane były prace geologiczne na zewnątrz, a wewnątrz takich prac się nie wykonywało. Wszystkie prace idą zgodnie z planem.

13)  Dokonuje objazdu gminy, wycinane są zakrzaczenia, a drewno pochodzące z tej wycinki wykorzystywane jest do palenia w kotłowniach UG i GOKSiT.

14)  Zlecił przecinkę drzew w Birczy.

15)  Zostały zmienione godziny  oświetlenia ulicznego  w Rynku w Birczy, celem oszczędności wydatków na ten cel.

16)  Prawie codziennie jest w Leszczawie Dolnej, na przeglądzie budowy kanalizacji w Leszczawie Dolnej, prace przebiegają zgodnie z planem.

17)  Zaangażował się w pomoc w zorganizowaniu spotkania członków Koła Emerytów i Rencistów oraz wyboru nowego Zarządu KEiR.

18)  Z Przewodniczącym Rady uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w SP Lipa.

19)  Był w Starostwie w sprawie uregulowania stanu formalno-prawnego potoku 
„ Korzeniecki”.

20)  Był w Urzędzie Pracy w Przemyślu w sprawie zatrudnienia na rok 2014. Poinformował, że będą kontynuowane prace społeczno-użyteczne, staże mniej będzie zatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, postara się żeby 70-80 osób miało zatrudnienie na w/w prace w trakcie roku, dzięki temu na terenie gminy będzie zrealizowanych wiele różnych zadań, w tym również inwestycyjnych.

21)  Był w Starostwie w Przemyślu z rodzicami z terenu Gminy Bircza, których trzech synów odbywało służbę wojskową. Rodzice zostali odznaczeni medalami.

22)  Uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Straży Granicznej w Huwnikach.

23)  Z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z pracownikami Urzędu Gminy oraz kierownikami jednostek podporządkowanych.

24)  Nadzorował remont mostu i przepustu w Woli Korzenieckiej.

25)  Nadzorował remont kładek w Sufczynie.

26)  Z Radnym z m-ci Jasienica nadzorował prace przy świetlicy wiejskiej w tej m-ci, ponadto Wójt poinformował, że musi być uregulowany stan formalno prawny działki na której stoi świetlica.

27)  Podziękował wszystkim którzy przyczynili się do wydania „Wiadomości Birczańskich”.

28)  Został złożony jeden projekt na lata 2014-2020- baseny geotermalne, który został przyjęty przez Marszałka Województwa,

29)  Został  złożony drugi wniosek  na wykorzystanie energii odnawialnych, który także został  przyjęty przez Marszałka Województwa,

30)  Chciałbym, żebyśmy w części przeszli z oświetleń tradycyjnych na oświetlenia fotowoltaniczne, będzie nas to mniej kosztować  i wtedy będzie można na dłużej włączać oświetlenie uliczne.

Pan Wójt podziękował za udzielenie głosu i wysłuchanie informacji.

 

Ad.5.

            Informacja dot. rozwiązywania problemów społecznych występujących w Gminie Bircza.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że  celowo wnioskował o wprowadzenie  tego tematu do porządku obrad sesji, ponieważ wiele rodzin, osób znajduje się w trudnej  sytuacji, ale często jest też tak, że  są  to ludzie honorowi, nie przyznający się do sytuacji, w jakiej się znajdują.

W związku z tym Pan Wójt apelował do Radnych,  Sołtysów  i Dyrektorów szkół , by konsultowali się z rodzinami, mającymi problemy, powiadamiali Wójta, pracowników GOPS.

GOPS oczywiście ze swojej strony podejmuje działania, ale zdaniem Wójta napewno rodziny takie szybciej wejdą w kontakt z Radnym lub sołtysem, niż z urzędnikiem.

Napewno na terenie gminy jest wiele osób chorych, samotnych, którym trzeba pomóc.

„O to apeluję do Radnych i sołtysów, jeśli zauważą taką sytuacje i proszę nas informować,

a my będziemy podejmować stosowne działania.”

            Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Sekretarz, która poinformowała, że temat wprowadzony do porządku obrad sesji jest takim rozpoczęciem działania w kierunku społecznym. „Oczywiście tymi sprawami zajmuje się GOPS, ale my wszyscy możemy w jakiś sposób pomóc osobom bardzo potrzebującym. Chcemy się nastawić  na pomoc osobom z problemami, chodzi o takie ludzkie podejście  do tego tematu. Często organizowana jest szlachetna paczka. W tym roku bardziej zaangażowali się w te pomoc pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Bardzo prosimy o współpracę w tym zakresie , o pomoc i kontakt z nami, o informowanie nas o rodzinach, które mają problemy i którym potrzebna jest pomoc, a my będziemy ze swej strony podejmować działania.”

            Następnie głos zabrała Pani Wiesława Matusz – Kierownik GOPS Bircza, która podobnie jak Pan Wójt i Pani Sekretarz podkreśliła, że w temacie, o którym mowa , bardzo ważna jest współpraca. Pani Matusz powiedziała, że jeśli chodzi o przemoc , często jest tak, ze jest ona niewidoczna, jest to sprawa bardzo delikatna i trudno jest dotrzeć do tej rodziny. Dlatego zwróciła się z prośbą do Dyrektorów szkół, Radnych i sołtysów, jeśli wiedzą, że w danej rodzinie coś się dzieje, żeby poinformować GOPS, a pracownicy swoimi sposobami razem z Policją postarają się dotrzeć do tej rodziny i w rezultacie pomóc, żeby nie doszło do tragedii.

Kolejną sprawą jest jeszcze problem osób starszych. Często jest tak, że bliska rodzina nie chce opiekować się osobami starszymi, tylko wymaga od GOPS umieszczenia  takiej osoby w Domu Pomocy Społecznej.  Pani Matusz wyjaśniła, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby umieścić osobę starszą w DPS. Koszty pobytu w DPS pokrywa gmina. W tej chwili najtańszy pobyt w DPS kosztuje 3.000,00 zł miesięcznie. Emerytura takiej osoby, to często 800,00 – 900,00 zł z dodatkiem pielęgnacyjnym. Tylko 70% można wziąć z tej kwoty za pobyt w DPS, a pozostałą kwotę pokrywa Gmina.

Od roku 2014, a może dopiero od 2015 ma być zmiana ustawy, gdzie osoba pozostawia jakikolwiek majątek, a chce  być umieszczona w DPS, to z tego majątku pieniądze  będą szły na pobyt tej osoby w DPS. Tutaj jest taka znieczulica ze strony dzieci, bo jeśli rodzice wychowali kilkoro dzieci, to brak jakiejś organizacji, żeby zaopiekować się rodzicem, kiedy takiej opieki potrzebuje. W tym momencie Pani Matusz zwróciła się z prośbą do Radnych i sołtysów, żeby jeśli takie  sytuacje się zdarzają, że osoba chce być umieszczona w DPS, ponieważ nie ma się nią kto opiekować, żeby jednak wpłynąć na tę rodzinę, by tej osoby nie umieszczać w DPS.

Następnym problemem, o którym Pani Matusz powiedziała, jest problem bezrobocia na terenie naszej gminy. Tak jak Pan Wójt powiedział, dużą pomocą jest organizacja prac społeczno-użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, staże. Jeśli chodzi o prace społeczno-użyteczne, to jest kwota 320,00 zł miesięcznie, do tego dochodzi jeszcze jakaś pomoc finansowa z GOPS i zawsze to jest jakiś zastrzyk finansowy.

Kolejnym problemem, o którym Pani Matusz poinformowała jest problem alkoholizmu. W tym roku przez psychiatrę i psychologa  zostało przebadanych 12 osób, które naprawdę były w złym stanie psychicznym. Z tych osób 6 osób zostało skierowane na przymusowe leczenie, gdzie Sąd wydał postanowienie  i te osoby systematycznie  będą umieszczane na leczeniu. Osoby, które w sierpniu lub wrześniu otrzymały postanowienie  o przymusowym leczeniu, maja wyznaczony termin na umieszczeniu w szpitalu dopiero w miesiącu marcu, bądź kwietniu, ponieważ w terminie wcześniejszym nie ma miejsca.

Sprawa ubóstwa – jest prawie w każdej rodzinie zaliczane, w której dochód nie przekroczy 456,00 zł na osobę.

Pani Matusz poinformowała, że GOPS zatrudnia na staż junior, później te osoby mogą korzystać z innej pomocy, PCPR. W tej chwili GOPS realizował projekt dla osób niepełnosprawnych, gdzie było zrobiona rekrutacja do końca grudnia i na następny rok na staż zostanie zatrudnionych 5 osób.

Również osoby bezrobotne z naszego terenu uczestniczyły w rekrutacji projektu Word. W ramach tego projektu zostało zatrudnionych bardzo dużo osób. Osoby te znalazły zatrudnienie w Urzędzie , w sklepach, w szkolnictwie w GOK,SiT, gdzie te osoby muszą mieć zapewnione  pracę, a wynagrodzenie za pracę pokrywa firma Word.

            W tym momencie na obrady sesji przybył Ks. Prałat  Stanisław Kot, którego serdecznie przywitał Pan Przewodniczący i poprosił  o zajęcie  miejsca przy stole obok niego.

            Następnie głos zabrała Pani Krystyna Banaś – Kierownik środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, która poinformowała , że ŚDS służy wsparciem do godz.1530. Jest domem otwartym i każdy kto potrzebuje pomocy, może przyjść. Można się tu wykąpać oraz zjeść ciepły posiłek.

Pani Banaś podziękowała sołtysowi z Boguszówki i Leszczawy za skierowanie osób do ŚDS oraz zwróciła się do radnych i sołtysów o kierowanie osób potrzebujących do tego domu.

            Pan Krzysztof Urban – Kierownik Posterunku Policji w Birczy poinformował,  że jeśli otrzymują sygnały o przemocy w rodzinie, reagują na bieżąco, najpierw zakładają niebieską kartę, jeśli to jest bezskuteczne, wtedy wszczynają postępowanie przygotowawcze. Jeśli otrzymują informacje o występującym alkoholizmie w rodzinie, gdzie są dzieci, wtedy  kierują taką informację do Sądu – Wydziału dla Nieletnich. Jeżeli jest to osoba dorosła, to informacja taka kierowana jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tutaj na bieżąco Policja współpracuje z GOPS i jeśli zachodzi potrzeba, wspólnie udają się na interwencję . Kierownik Posterunku Policji również zwrócił się do Radnych i sołtysów o informowanie, jeśli zauważą przemoc w rodzinie na swoim terenie.

            Pani Monika Bodnar – Dyrektor Gimnazjum w Birczy zabierając głos powiedziała, że jej przedmówcy w zasadzie  powiedzieli wszystko. Jednak chyba największym problemem jest niski status społeczny. Często jest tak, że dziecko mówi w szkole, że żadne z rodziców nie pracuje, w związku z tym dziecko w takiej rodzinie nie ma zapewnionych podstawowych rzeczy do nauki, często brakuje  pieniędzy na książki, nie mówiąc już o komputerach, czy programach. Zdarzają się również przypadki, że w niektórych rodzinach rodzice nadużywają alkoholu i w takiej sytuacji staramy się reagować i pomagać tym dzieciom.

            Pan Przewodniczący podsumowując temat, powiedział, że tych kilka informacji, które zostały przedstawione świadczą o tym, że  sprawą należy się zająć bardziej szczegółowo, bardziej dogłębnie. Gmina Bircza zajmuje dobre miejsce w rankingu, ale przyszedł czas  na wykorzystanie tego potencjału, który tutaj jest potrzebny dla poprawy warunków życiowych.

„Prawdopodobnie tym problemem zajmiemy się już w styczniu, będzie to zależało od Wójta, jego współpracowników, wszystkich tych którzy się tym problemem zajmu ją, również Radnych i sołtysów.”

            Pan Wójt do tematu rozwiązywania problemów społecznych dodał jeszcze, „że Radni i urzędnicy idziemy bardziej w kierunku inwestycji, spraw remontowych, a zapominamy o człowieku. W związku z tym, tak jak w swoim wystąpieniu powiedziałem, będziemy kontynuować zatrudnianie ludzi, by ich status materialny się poprawił, żeby nam zakłady pracy nie ubywały, żeby młodzież miała ciepłe posiłki itd..

W całej naszej działalności wyżej poruszony temat był na drugim planie, w związku z tym musimy go wyciągnąć na pierwsze miejsce, ponieważ będzie źle.

Pan Wójt podziękował Panu Przewodniczącemu za umieszczenie tego tematu w porządku obrad sesji i zapewnił, że będzie starał się wrócić do tematu, mając szczegółowe dane ,  gdyż będzie  żądał szczegółowe dane od swoich współpracowników o sytuacji społecznej rodzin, ich problemów oraz sposobów rozwiązania.

 

Ad.6. Podjęcie uchwał:

 

- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok – kwota 3.435,00 zł i 152.100,00 zł.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota 3.435,00 zł, to SA ponadplanowe dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu  gminnego wsi Jasienica, które po odliczeniu pozyskania, zrywki i podatku zgodnie z protokołem zebrania wiejskiego na zakup wyposażenia  do świetlicy wiejskiej.

Załącznik Nr 3 mówi o ponadplanowych dochodach w kwocie 152.100,00 zł w kwocie, które w załączniku Nr 4 przeznacza się na podatek od nieruchomości (nasze drogi gminne) 73.876,00 zł w ciągu całego roku jest to kwota 900.000,00 zł, odsetki od kredytów – 5.490,00 zł, dotacja do GOK – 4.500,00 zł, biblioteki – 3.500,00 zł.  Pozostałą kwotę – 64.734,00 zł przeznacza się na oświatę, tj. na szkoły podstawowe – 45.034,00 zł i na Gimnazjum – 19.700,00 zł.

Po udzieleniu wyjaśnienia  uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok została podjęta  jednogłośnie i jako Nr  LXIV/90/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Bircza.

            Pan Wójt wyjaśnił, że mając na uwadze sytuację mieszkańców, proponuje utrzymać dopłaty na poziomie roku 2013, czyli o 0,60 zł  do 1m3  i 0,65 zł  do 1m3 ścieków. Dotyczy to mieszkańców: Birczy, Starej Birczy, Rudawki, Łodzinki, Kotowa oraz dojdzie nam po oddaniu do użytku kanalizacji – Leszczawa Dolna.  Jest to znaczący zastrzyk finansowy dla tych rodzin, dodał Pan Wójt.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXIV/91/2013 stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Pan Wójt wyjaśnił, ze projekt przedstawionej wyżej uchwały zmienia się na korzyść rodzin wielodzietnych. Jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka powyżej 5-ciu osób, to  opłaty będą uiszczane tylko za 5 osób. Ustalone w styczniu bieżącego roku stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych wystarczają nam na opłatę dla firmy, która odbiera  opady oraz obsługę administracyjną. Obecny projekt uchwały, jest to gest w stronę wielodzietnych.

Z obniżki skorzysta 121 rodzin, jest to wsparcie  samorządu jako pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, o których mówiliśmy na początku sesji dodał Pan Wójt.

W skali roku jest to kwota  około 17.000,00 zł mniejszy wpływ do budżetu gminy.

Po udzieleniu wyjaśnienia  przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała  Nr LXIV/92/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki  za pojemnik  o określonej pojemności.

            Po podjęciu  w/w uchwały, Pani Sekretarz zabierając głos powiedziała, że Pan Wójt na początku sesji podkreślił, że będą podejmowane działania  w rozwiązywaniu problemów społecznych, ale również będą podejmowane intensywne działania, zmierzające do promocji Gminy Bircza, a w szczególności do promocji uzdolnionych uczniów, dlatego prosiła o uważne słuchanie kolęd, nagranych na płytkę przez uczniów Szkoły Podstawowej w Lipie.

Pani Sekretarz podziękowała  Pani Dyrektor SP Lipa za podjęcie działań zmierzających do nagrania tej płytki z kolędami.

 

Ad.7.

            Zakończenia LXIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

                Po oficjalnym  zakończeniu sesji Pan Przewodniczący z okazji zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia  złożył  wszystkim obecnym  i ich rodzinom  życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości, pogody ducha, a nadchodzący Nowy rok 2014 , żeby był  dla wszystkich bezpieczny, żeby wzrosło bezpieczeństwo socjalne, żebyśmy mogli pomagać potrzebującym.

„Szanowni Państwo – życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt.”

            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że koniec roku jest takim podsumowaniem. Uważa on, że to co zostało zaplanowane na początku roku, zostało zrealizowane, za co serdecznie podziękował wszystkim obecnym: Radnym, sołtysom, Dyrektorom Szkół, urzędnikom, wszystkim obecnym i nieobecnym.

„Naszą misją realizujemy pewne ustalenia służące naszej społeczności lokalnej. Jestem człowiekiem, który popełnia błędy, nieraz na tej sali  z mojej strony były wypowiedziane  gorzkie słowa z moich ust pod adresem Państwa, chciałbym Państwa za to przeprosić i prosić o wybaczenie, a dołączając się do życzeń Pana Przewodniczącego, życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym Roku,  zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.”

            Następnie Ks. Prałat Stanisław Kot odmówił modlitwę, złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, odśpiewano kolędę i wszyscy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

 

 

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 08:52:39
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 08:53:17

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl