Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr II/2014

Protokół Nr  II/2014

 

 

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  05 lutego 2014 roku w sali  klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 830  do godz.900.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13.  Nieobecni byli Radni - Pan   Czesław Mliczek i Pan Andrzej Pacławski (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.  

W sesji uczestniczyli również sołtysi.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr LXV/97/2013 z dnia

  30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

  Finansowej dla Gminy Bircza,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- w sprawie  zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu

  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  4.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

         Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

 Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

 

           

 

         W tym punkcie porządku obrad  jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy w Birczy Nr LXV/97/2013 z dnia  30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że załącznik Nr 2 w/w uchwały nie zmienia się, natomiast w wyniku analizy wieloletniej prognozy finansowej oraz ze względu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  Nr III/632/2014  z dnia 28.01.2014 roku, uaktualnia się dane zawarte w załączniku Nr 1 do podjętej uchwały Rady Gminy Nr LXV/97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku  w latach 2014-2019 w kolumnie 14.1 „Spłaty rat kapitałowych  uaktualniono kwoty, które w obecnej chwili wynoszą:

Rok 2015 -                 1.441.000,00 zł

Rok 2016  -                1.431.000,00 zł

Rok 2017 -                 1.441.000,00 zł

Rok 2018  -                1.187.558,94 zł

Rok  2019 -                1.326.000,00 zł

W  kolumnie 2.1.3  i kolumnie  2.1.3.1. – „Wydatki na obsługę długu publicznego  oraz odsetki  wpisano kwotę  w 2020 roku – 10.000.00 zł, a także na wynagrodzenia  w roku 2020

w kolumnie 11.1 wpisano kwotę  8.700.000,00 zł , w kolumnie 11.2 -  890.000,00 zł .

Po udzieleniu wyjaśnień przez Panią  Skarbnik, jednogłośnie została podjęta  Nr LXVII/4/2014 w sprawie zmiany  uchwały Rady Gminy w Birczy Nr LXV/97/2013  z dnia 30 grudnia 2013 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Bircza.

 

Następnie został  przedstawiony projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Projekt tej uchwały jest ściśle powiązany  z uchwałą Nr LXV/98/2013 w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2013 rok, w której w § 1 ust.4  określono „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym”  w kwocie 700.000,00 zł. W § 2 w/w uchwały  kwotę te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXVII/5/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Kolejno przedstawiony został projekt uchwały  w sprawie   zaciągnięcia  pożyczki

pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że ten projekt uchwały również jest ściśle powiązany z uchwałą w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2014 rok, a mianowicie w § 2 uchwały budżetowej  na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu  budżetu określono kwotę  1.300.000,00 zł. Dalej Pani Skarbnik powiedziała, w chwili obecnej możemy ubiegać się o pożyczkę pomostową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 897.000,00 zł  na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza”. Stopa oprocentowania tej pożyczki wynosi ok. 0,4% w stosunku rocznym. Nie mamy 100-procentowej pewności, że otrzymamy tę pożyczkę, ale będziemy składać wniosek, gdyż jest to początek roku i będziemy robić wszystko, żeby tę pożyczkę otrzymać, ponieważ są to znacznie mniejsze koszty obsługi niż   kredyt komercyjny.

Spłata pożyczki pomostowej krótkoterminowej nastąpi z otrzymanych środków unijnych w kwocie 897.000,00 zł, natomiast o pozostałą kwotę  do kwoty 1.300.000,00 zł  będziemy  podejmować w przyszłości decyzje o zaciągnięciu kredytu  komercyjnego.

            Wobec powyższego jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXII/6/2014  w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały stanowią załącznik do protokołu.

 

 

Ad.4.

            Zakończenia  LXVII sesji  Rady Gminy w Birczy dokonał Przewodniczący Rady Gminy,  dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

                Teresa Ślimak

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-04-01 09:53:48
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-01 09:54:30

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl