Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2014

Sesja trwała od godz.900 do godz.1200.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni był Radni: Pan  Czesław Mliczek  i Pan Jerzy Pisz  (usprawiedliwieni).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza -  Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska,  Radny Powiatu - Pan Józef Piotrowski, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „AMICUS” w Birczy – Pan Antoni Szałyga.

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Podjęcie uchwał:

 - w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2014 roku,

 - w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

  ( w miejscowości Bircza i Kuźmina),

 - w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,

 - w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku

   ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury

   technicznej,

 - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

 - w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,

 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

7. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz po podjęciu uchwał: „ zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie planu ochrony dla obszarów ,,Natura 2000’’ Ostoja Przemyska  i Pogórze Przemyskie. Proponowane zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie. Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 21.02.2014 r. do 24.03.2014 r. złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1)      Uczestniczył w spotkaniu noworocznym emerytów.

2)      Uczestniczył w zebraniu strażackim w Brzeżawie i w Birczy.

3)      Uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Szkole Podstawowej w Sufczynie.

4)      Uczestniczył w zakończeniu ligi sołectw, w którym uczestniczyło Życie Podkarpackie.

5)      Spotkał się z pracownikami Urzędu w sprawie przygotowania przetargu na remonty świetlic, w związku z otrzymaniem środków od Marszałka.

6)      Spotkał się z inspektorem w sprawie rozliczenia termomodernizacji. Trwają prace końcowe przy budynku świetlicy w Leszczawce. Do końca kwietnia br. Gmina musi się rozliczyć z otrzymanych środków.

7)      Spotkał się z projektantem w sprawie wydania decyzji na budowę kaplicy cmentarnej w Birczy.

8)      Spotkał się z projektantem w sprawie projektu rozbudowy istniejącej świetlicy
w Brzeżawie oraz niezbędnego zakresu prac remontowych świetlicy wiejskiej
w Leszczawie Dolnej.

9)      Podpisał w PGE umowę na dostawę energii elektrycznej po nowych cenach tzw. grupa zakupowa dla wszystkich jednostek podporządkowanych.

10)  Spotkał się z projektantem, wykonawcą i kierownikiem  budowy na placu budowy Pałacu Humnickich w sprawie ustalenia niezbędnych prac w związku z decyzją Konserwatora Zabytków i zmiany dokumentacji, ponieważ co jakiś czas wykonawca odkrywa coś nowego i zawiadamia konserwatora, konserwator wydaje nowe wytyczne i wówczas projektant na tej podstawie musi dokonać zmiany w dokumentacji.

11)  Spotkał się z projektantem w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę budynku zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochotniczej Straży Pożarnej
w Birczy.

12)  Był w Rzeszowie w sprawie rozliczenia termomodernizacji, a konkretnie składał wniosek na zaliczkę.

13)  Spotkał się z wykonawcą w sprawie odbioru prac przy kanalizacji w Leszczawie Dolnej.

14)  Dokonał objazdu Gminy w sprawie ustalenia szczególnego zakresu prac remontowych świetlic.

15)  Dokonał zmiany zakresu prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Woli Korzenieckiej, ponieważ zgodnie z sugestią zebrania wiejskiego Pan Rabiej zostanie przeniesiony do mieszkania socjalnego w byłej Szkole Podstawowej w Rudawce.

16)  Zlecił przygotowanie pomieszczenia dla Pana Rabieja w Rudawce.

17)  Był w ZUD w sprawie przygotowania dokumentacji do odbioru kanalizacji
w Leszczawie Dolnej.

18)  Był w Rzeszowie z Panią Skarbnik w sprawie podpisania umów na remont świetlic.

19)  Odebrał promesę na remont drogi Korzeniec - Łazy.

20)  Zgłosił do Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie rozpoczęcie prac dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Birczy. Prace będą wykonywane przez grupę remontową zatrudnioną przy Urzędzie Gminy.

21)  Uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w Wyższej Szkole Prawa i Administracji
w Rzeszowie, na tym zgromadzeniu został przyjęty kodeks dobrej administracji, który postara się wprowadzić w naszym Urzędzie Gminy i jednostkach podporządkowanych.

22)  W Rzeszowie złożył wniosek u Marszałka o środki na remont Pałacu Humnickich  
i cerkwi w Kotowie.

23)  Poinformował, że otrzymaliśmy od Ministra Kultury środki w wysokości 200.000 zł na dalszy remont cerkwi w Kotowie.

24)  Zlecił wykonanie dokumentacji dendrologicznej na konserwację 4 pomników przyrody, tj. 1 dąb w Leszczawie Dolnej, 1 dąb w Birczy oraz 2 dęby w Kuźminie. Wszystkie zagrażają bezpieczeństwu, a w szczególności dąb w Birczy i w Leszczawie Dolnej. W tej sprawie był w WFOŚ, gdzie otrzymał obietnicę, że otrzyma 95% na konserwację tych pomników. Prace należałoby wykonać przed rozpoczęciem okresu wegetacji.

25)  Ustalił z Panią Sekretarz sprawę oznaczenia ulic w Birczy, która zajmie się zamówieniem odpowiednich tabliczek, żeby było wiadomo, gdzie jaka ulica się mieści.

26)  Uczestniczył kilkakrotnie na temat ustalania planu ,,Natura 2000’’ opracowanego przez Fundację Przyrodniczą w Leszczawie Dolnej. W planie tym są zagrożenia dla naszych wsi oraz całego obszaru ,,Natura 2000’’, dlatego ten punkt został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad.

27)  Spotkał się z mieszkanką Birczy w sprawie wykupu mieszkania.

28)  Był w Urzędzie Pracy w Przemyślu w sprawie zatrudnienia bezrobotnych. Jednak na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe ze względu na brak środków.

29)  Był w Starostwie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę budynku wielofunkcyjnego w Birczy (służb ratowniczych, obrony cywilnej i OSP).

30)  Uczestniczył w posiedzeniu Rady Budowy Pałacu Humnickich w Birczy.

31)  Zlecił wyplantowanie terenu za plebanią w Birczy.

32)  Zlecił obcięcie drzew w Birczy - koło kiosku w Birczy, koło Gimnazjum i Zespołu Szkół w Birczy, które zagrażały bezpieczeństwu.

33)  Spotkał się z inwestorem, który jest zainteresowany utworzeniem drugiej apteki w Birczy,

34)  Uczestniczył w rozpoczęciu i zakończeniu Rajdu Arłamów.

35)  Uczestniczył w zebraniu wiejskim w Hucie Brzuskiej.

36)  Spotkał się z projektantem przyłącza energetycznego do Pałacu Humnickich, w związku z tym, że musi być pozwolenie na budowę, sprawa trochę się wydłuży.

37)  Był w sanepidzie w sprawie warunków budowy wodnego placu zabaw w Birczy, w tej sprawie prowadzone są rozmowy w celu opracowania dokumentacji.

38)  Był na spotkaniu w WORD na temat zakończenia staży przez osoby z terenu Gminy Bircza.

39)  Spotkał się z Radnymi i Sołtysami z okazji ,,Dnia Sołtysa’’.

40)  Uczestniczył w Sanoku w spotkaniu na temat utworzenia klastru turystycznego. W tym celu, aby można było aplikować o środku, muszą być utworzone stowarzyszenia. Klaster turystyczny został poszerzony o trasy rowerowe, punkt widokowy w Birczy i w Łazach. Wartość projektu wzrosła o około 2 mln zł.

41)  Dokonał objazdu terenu z gminy w sprawie propozycji sprzedaży działek. Obecnie jest zastój w tym temacie, dlatego należy poczynić działania dotyczące ściągnięcia ludzi z zewnątrz do Gminy Bircza,.

42)  Był w WOŚ w Rzeszowie w sprawie pożyczki na kanalizację w Leszczawie Dolnej.

43)  Był w Borownicy w sprawie wycięcia drzew przy drodze, będzie tam około 30 mp drewna i zostanie przewiezione do Szkoły w Leszczawie Dolnej, żeby nie kupować węgla, tym samym zmniejszą się koszty na oświatę.

44)  Spotkał się z emerytami i Panią kardiolog Zasadną, która poinformowała o zagrożeniach  układu  krążenia.

45)  Zlecił pomalowanie mieszkania socjalnego dl Pana Rabieja i Państwa Pankiewiczów w byłej Szkole Podstawowej w Rudawce. Państwu Pankiewiczom wydzielono jeszcze jeden pokój.

46)  Spotkał się ponownie w Nadleśnictwa Bircza w sprawie planu ochrony przyrody ,,Natura 2000’’.

47)  Zlecił demontaż centralnego ogrzewania w byłej Szkole w Hucie Brzuskiej i przygotowanie obiektu do sprzedaży z przeznaczeniem na mieszkanie.

48)  Dokonał objazdu dróg gminnych – pilnie zachodzi potrzeba remontu drogi Leszczawka – Górny koniec oraz Rudawka – Zabereźki, którą to drogę należy wyremontować.

49)  Przeprowadził pozytywne rozmowy z kurią na temat wykupu gruntu koło Gimnazjum w Birczy. Kuria wyraziła zgodę, ale pod warunkiem, że Gmina pokryje koszty podziału działki.

50)  Był w Przemyślu jeszcze raz w sprawie pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego do Pałacu Humnickich, chodzi o to, żeby ten przyłącz przebiegał tak, by nie przeszkadzał w budowie placu wodnego w Birczy.

51)  Uczestniczył w seminarium w Rzeszowie na temat instalacji sanitarnych.

52)  Spotkał się z przedsiębiorcą w sprawie korzystania z hali sportowej w Birczy,

53)  Podjął decyzję dot. pomalowania pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w Birczy, są plany, żeby pogotowie zabrać do Dubiecka. Dzisiaj zostanie podpisane pismo
w sprawie sprzeciwu takiemu działaniu.

54)  Zlecił wykonanie drogi zapasowej do hali sportowej w Birczy oraz podjął decyzję w sprawie likwidacji byłej studni w parku w Birczy, która stanowi zagrożenie.

55)  Prowadził rozmowy z rodzicami w Zespole Szkół w Birczy w sprawie naboru młodzieży do szkoły średniej.

56)  Telefonicznie w radio Rzeszów brał udział w debacie na temat kodeksu  dobrej administracji.

57)  W Żohatynie spotkał się z Panią Sołtys i z wykonawcą w sprawie wykonania boiska koło szkoły, ustalony został zakres prac.

58)  W Brzusce zlecił wykonanie obróbek blacharskich przy świetlicy wiejskiej.

59)  Był w Sanoku na spotkaniu na temat wód termalnych, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel AGH z Krakowa, ale generalnie skupili się na źródłach wód termalnych w okolicach Sanoka ze względu na to, że tam mają najwięcej odwiertów. Na terenie naszej gminy jedyny odwiert jest w miejscowości Kuźmina. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele PGNiG.

60)  Wydał decyzję celu publicznego na budowę kaplicy cmentarnej w Birczy.

61)  Przygotował dokumentację na przetarg na w/w kaplicę.

62)  Zlecił przygotowanie dokumentacji na odwodnienie GOKSiT – wykonują tę dokumentację pracownicy tut. Urzędu Gminy.

63)  Poinformował, że zbliża się ku końcowi malowanie klatki schodowej w GOKSiT od strony  sceny, chodzi o to, żeby zakończyć malowanie przed przeglądem teatrzyków.

64)  Zlecił poszukiwanie wody w Łodzince ze względu na to. że brakuje wody w ujęciu wody w tej miejscowości. Tego ujęcia nie da się rozbudować, dlatego planowane jest  wykopanie studni głębinowej.

65)  Zlecił przygotowanie dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznej w szkole w Kuźminie. Zakład Energetyczny wykona zasilenie ale koszt od słupa do licznika należy do właściciela budynku, wstępnie  będzie to koszt około 3,5-4 tys. Złotych.

66)  W dniu 23.03.2014 r. uczestniczył w turnieju piłki nożnej „powitanie wiosny”, w którym uczestniczyła drużyna  Życia Podkarpackiego i Samorząd Gminy Bircza.

Pan Wójt podziękował wszystkim za wysłuchanie.

 

Ad. 5

Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2014 roku’’.

Pan Wójt poinformował, że w/w program został opracowany zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, został pozytywnie rozpatrzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Bezdomnym ,,AMICUS’’ w Birczy oraz zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Bircza. Ponadto Pan Wójt powiedział tak: żeby problem tego programu był rozwiązany, on widzi żeby przy projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczyć środki finansowe na czipowanie psów, w pierwszej kolejności w Birczy oraz miejscowościach koło Birczy, ponieważ tu jest największe skupisko ludzi, młodzieży itd. Jeśli będę ustalał projekt budżetu na 2015 rok, to deklaruję się na zabezpieczenie w budżecie kwoty na ten cel’’.

Po wypowiedzi Wójta, Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu A. Szałydze – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Bezdomnym ,,AMICUS’’ w Birczy, który w skrócie poinformował o najważniejszych sprawach dot. realizacji w/w programu. Szczególnie zwrócił się z prośbą do Radnych i Sołtysów o przestrzeganiu mieszkańców, by w sposób właściwy utrzymywali psy na swojej posesji.  Tutaj Pan Szałyga zwrócił się również z prośbą o pomoc do Kierownika Posterunku Policji w Birczy. Pan Szałyga poinformował, że to właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Jeżeli właściciele psów nie będą przestrzegać przepisów, spowodują wówczas podjęcie czynności prawnych, których kosztami zostanie obciążony właściciel zwierząt. W/w powiedział także, że na terenie gminy nie ma tendencji wzrostowej bezdomnych psów oraz rozwijania chorób.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia programu została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXIX/13/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIX/14/2014, w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (z Panią Stanisławą Zielińską).

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIX/15/2014 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza  (z Panią Bożeną Kowalską)

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIX/16/2014 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (z Panem Zdzisławem Chołubek).

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015. Pan Jan J. Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja, której jest przewodniczącym podtrzymuje swoją opinię z roku ubiegłego, żeby nie wyrażać zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. Pan Lichota wyjaśnił, że w przypadku naszej gminy jest to nie tylko niepotrzebne, ale i uciążliwe. Gdyby Wójt nic nie robił, to wówczas można byłoby się nad tym zastanowić. Ale w każdej miejscowości jest coś robione, są realizowane różne zadania. W przypadku utworzenia funduszu sołeckiego musielibyśmy zabezpieczyć kwotę ok. 400.000,00 zł w naszym budżecie. Druga sprawa – sama teza co do założenia funduszu sołeckiego, być może sprowadza się to w dużych miejscowościach, ale w naszej gminie byłoby to degradacją małych miejscowości, ponieważ tam, gdzie jest mniej mieszkańców – fundusz jest mniejszy.

Trzecia sprawa, możemy być gospodarzami własnych przedsięwzięć  i własnej inicjatywy.

Z tego co wiem zadania, które są realizowane w danej miejscowości, są wcześniej  konsultowane z mieszkańcami i na tej podstawie zadania te są realizowane.

Kolejna sprawa – to jest to, że Rada Sołecka musi przygotować stosowne dokumenty, na których nie wszyscy się znają, a to spowodowałoby różne niepotrzebne nerwy.

W każdej miejscowości inwestycje są prowadzone, każda miejscowość i tak korzysta ze środków z budżetu, dlatego uważamy, że nie ma potrzeby tworzenia funduszu sołeckiego.

Radny Pan Urban zabierając głos stwierdził, że według jego oceny środki na fundusz sołecki na 2015 rok powinny być zabezpieczone w budżecie. Nie zgadza się z twierdzeniem, że w każdej miejscowości są realizowane zadania, bo tak nie jest, np. na terenie miejscowości, gdzie on jest Radnym nic się nie robi. Pan Urban nie zgadza się również z tym, że rady sołeckie nie działają i nie poradziłyby sobie z przygotowaniem dokumentacji. Rady sołeckie są po to, żeby działały. W tej chwili rady sołeckie nie wykazują się swoją działalnością, ponieważ nie mają środków. Według oceny Pana Urbana w Gminie Bircza jedna osoba zarządza całym kapitałem, a tak nie powinno być, ponieważ żyjemy w państwie demokratycznym. Ponadto Pan Urban powiedział, że ustawa o funduszu sołeckim została stworzona między innymi po to, żeby realny Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego. Ale czy taka uchwała zostanie podjęta, zależy od Rady Gminy i wyborcy będą mieli pretensje do Rady Gminy, a nie do Wójta.

 ,,Ja jestem przeciwny projektowi uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy za 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.’’

Ponadto Pan Urban proponował, żeby na ten temat wypowiedzieli się sołtysi.

Pan Przewodniczący prosił o zabieranie głosu w powyższej sprawie przez sołtysów.

Jako pierwsza zgłosiła się Elżbieta Kunik  - sołtys wsi Kuźmina, która powiedziała, że na początku roku było spotkanie z telewizją Rzeszów w sprawie  funduszu sołeckiego, wówczas nikt nie przyszedł, żeby wypowiedzieć swoje zdanie. Zdaniem Pani Kunik, mimo że nie ma funduszu sołeckiego, wiele się dzieje, wiele zadań na terenie gminy jest realizowanych.

Pan Wójt – całkowicie się nie zgadza z panem Urbanem. Po pierwsze – musielibyśmy wyłożyć 400.000,00 zł, żeby zyskać 40.000,00 zł. W ubiegłym roku zostało wyłożonych 300.000,00 zł i ponad 1.400.000,00 zł zyskaliśmy – mamy załatwionych 10 obiektów, teraz jest realizowanych następne 5 obiektów – dokładamy 200,000 zł, zrobimy te 5, będą następne, czyli mamy 15 obiektów, dokładając 400,000 zł , czy to nie jest dobre podejście do tematu?

Pan Wójt widziałby, że rząd dałyby nam 40.000,00 zł, Gmina dzieli przez ilość mieszkańców i w styczniu się rozlicza. Wg Wójta lepiej jest aplikować o środki unijne na rozwiązanie całościowe. Została nam jeszcze świetlica w Jasienicy, Leszczawie Górnej, Brzeżawie, Jaworniku – docieplenie i w Hucie Brzuskiej. W ciągu trzech lat zostaną wykonane wszystkie świetlice. ,,Ja doprowadzę te obiekty do pewnego standardu. Po dociepleniu zewnętrznym świetlic, będzie można złożyć wniosek o środki na kompleksowe wyposażenie świetlic. Natomiast co w tych świetlicach będzie się działo, zależy od nas samych. Są zatrudnione osoby do prac społeczno–użytecznych, które również mogą organizować jakieś spotkania z Radnymi, młodzieżą itp., bo w chwili obecnej odbywa się zwykle jedno zebranie strażackie i dwa zebrania wiejskie i na tym się kończy funkcjonowanie świetlic, tak nie powinno być. Powstają place zabaw, chciałbym żeby place powstały w każdej miejscowości, żeby rodzice z dziećmi mogli przyjść, żeby nie musieli jechać do Birczy. Istniejące place zabaw staramy się rozbudowywać. Taki jest mój kierunek działania. 15 obiektów już jest, ja przygotowuję następne obiekty do remontu. Decyzja należy jednak do Państwa.

Ja uważam, że jeżeli rząd chce nam pomóc, to niech nam pomoże w inny sposób.’’

Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że mówimy o funduszu sołeckim na rok 2015 ze zwrotem w 2016 roku. Myśmy już przerabiali wyrażanie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego i to wyrażenie zgody skończyło się tym, że ani jeden wniosek nie wpłynął do 15-go września. Pani Skarbnik stwierdziła, że utworzenie funduszu sołeckiego jest nieuzasadnione ekonomicznie, ponieważ nie jesteśmy w stanie odzyskać 20%. Pani Skarbnik przedstawiła katalog ewentualnych prac, które mogłyby być realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Radny Pan Jan Lichota – skoro sołtysi są na sesji, to niech oni się wypowiedzą.

Radny Pan Artur Buczek – ja chciałbym podnieść rękę tak, jak chciałoby większość sołtysów.

Sołtys Nowej Wsi – Pan J. Demkiewicz zabierając głos stwierdził, że zapoznał się z przepisami, wie jakie warunki musi spełniać sołtys i rada sołecka, ile dokumentów się z tym wiąże, a dofinansowanie byłoby tylko 10-20%, gdyby to było 80%, można by było się potrudzić, a w tej sytuacji Pan Demkiewicz stwierdził, że nie jest za tym, żeby tworzyć fundusz sołecki.

Sołtys wsi Brzeżawa- Pan Stanisław Plis zabierając głos powiedział, że jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, to jest ewidentne i nie ma o czym dyskutować. Jeśli zaś chodzi o prowadzenie spraw biurowych, sołtysi by sobie nie poradzili z samą biurokracją. Ponadto, gdy środki są skumulowane w jednym miejscu to tak, a także rozdrobnienie środków prowadzi do niczego dobrego.

Pani Skarbnik ponownie zabierając głos powiedziała, że słuszna jest uwaga sołtysa wsi Brzeżawa, a mianowicie, że jest to niesamowita biurokracja, trzeba się wykazać pewną wiedzą, a ponadto wniosek i tak jest składany do Wójta i dalej to zadanie nie jest realizowane przez mieszkańców, tylko realizuje je Wójt.

Radna miejscowości Leszczawa Górna – Pani Teresa Madej zabierając głos przedstawiła jak to wygląda w jej miejscowości. Nie dość, że miejscowość jest mała, liczy niewiele mieszkańców, to jeszcze każdy miał inną koncepcję, trudno było dojść do porozumienia, dlatego jak stwierdziła Pani Madej, dla takich małych miejscowości tworzenie funduszu sołeckiego nie ma sensu.

Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że sprawa jest trudna, stwierdził, że być może kiedyś ustawa o funduszu sołeckim będzie miała rację bytu. W naszej gminie Państwo Sołtysi macie dużą możliwość wyrażania swoich racji, mieszkańcy mają duże możliwości wypowiadania swoich racji na zebraniach wiejskich, w których uczestniczą często Radni i Wójt. Jeśli mieszkańcy coś ustalają na zebraniu, to jest to realizowane.

Pani Skarbnik – ponownie stwierdziła, że tworzenie funduszu sołeckiego jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, w jakiej wysokości środki otrzymałaby Leszczawa Górna w przypadku utworzenia funduszu sołeckiego oraz inne miejscowości.

Najpierw trzeba byłoby założyć środki, do każdego wniosku trzeba byłoby wykonać kosztorys, także jest to związane z dużą biurokracją, a dwa lata wnioskujemy i czekamy na środki, także naprawdę jest to ekonomicznie nieuzasadnione, a szczególnie po przedstawieniu kwot realnych do wykorzystania.

Pan Wójt – uchwalanie ustawy o funduszu sołeckim, to jest także typowe działanie, żeby oderwać ludzi od problemów, które nurtują państwo. Zamiast tworzyć miejsca  pracy, bo tych najbardziej potrzeba, to jak Radna Pani Madej słusznie zauważyła, mieszkańcy będą się tylko kłócić i będzie powstawać nienawiść wśród nich ze względu na zbyt małe środki.

Pan Wójt powtórzył, że wolałby, by te środki, które są na fundusz sołecki, były przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy.

Sołtys wsi Lipa Pani Czesława Cybulska – na przykładzie swojej miejscowości, uważa że nie ma sensu tworzenia funduszu sołeckiego, stwierdza że musiałaby być sołtysem  jeszcze co najmniej 2 kadencje, żeby realizować zadania, które bez tworzenia funduszu sołeckiego można zrealizować w znaczenie krótszym terminie, uzyskując wyższe dofinansowanie.

Sołtys wsi Malawa – Pan Kazimierz Harłacz również uważa, że tworzenie funduszu sołeckiego nie ma sensu. Pan Harłacz będąc przy głosie poinformował, że w świetlicy w Malawie dzieje się wiele, młodzież często się spotyka i nawet przydałaby się większa świetlica.

W związku z tym, że nikt więcej nie zabrał głosu, pan Przewodniczący poddał głosowanie projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015. Radni głosowali za niewyrażaniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki w sposób następujący: 11 głosów ,,za’’, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos przeciwny.

Uchwała w powyższej sprawie jako Nr LXIX/17/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. zbycia działki Nr 513/1 o pow. 0,2686 ha, położonej w miejscowości Stara Bircza. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXIX/18/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Radny Pan Andrzej Pacławski wnioskował o odrzucenie tego projektu uzasadniając swój wniosek następująco: ,,ja rozumiem, że gmina poniosła olbrzymie koszty związane z wybudowaniem kanalizacji, istotnie wartość działek wzrosła w związku z wybudowaniem kanalizacji przez gminę, ale proszę zrozumieć też społeczeństwo, które nie jest bogate i dodatkowo musi ponieść koszty przyłączy oraz koszty inwentaryzacji oraz dodatkowo będzie ponosić koszty z tytułu odprowadzania ścieków. Także podjęcie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej byłoby dodatkowym obciążeniem dla społeczeństwa. W związku z powyższym wnioskuję o odrzucenie tego projektu uchwały.’’

Radny Pan Zbigniew Urban zabierając głos powiedział, że zgadza się z Panem Pacławskim, że ten projekt uchwały powinien być odrzucony, gdyż tu nie chodzi tylko o wybudowanie kanalizacji, ale również wybudowanie wodociągów, dróg itp. Tak naprawdę każdy mieszkaniec mógłby być podciągnięty pod tą opłatę. Pan Urban uważa,  że mamy już tyle różnego rodzaju opłat, że nie musimy uchwalać opłaty adiacenckiej.

W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Radni jednogłośnie zagłosowali za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 403.000,00 zł na sfinansowanie następującego przejściowego w 2014 roku deficytu budżetu gminy.

Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że w uchwale budżetowej uchwaliliśmy zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł.

Podjęliśmy też uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w kwocie 897.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadani pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna’’. Pozostało nam jeszcze 403.000,00 zł, które musimy zaciągnąć w banku komercyjnym i stąd ten projekt uchwały, ponieważ musimy sfinansować to zadanie, a także termomodernizację obiektów użyteczności publicznej do końca kwietnia br.

Radny Pan Urban zabierając głos w dyskusji powiedział, że przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok nadwyżka budżetowa wyniosła 630.000 zł, zaplanowany był kredyt na 2014 rok w wysokości 700.000 zł, czyli razem 1.330.000,00 zł na pokrycie zaległych kredytów i pożyczek. Ponadto w tym roku pod koniec stycznia lub na początku lutego podejmowaliśmy uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 700.000 zł. Jest początek roku, a my już bierzemy kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł -,,ja tu czegoś nie rozumiem, co będzie do końca roku. Chciałbym usłyszeć opinię Komisji Budżetu, która tak przed chwilą broniła środków na fundusz sołecki, na sesji 30 grudnia 2013 roku do uchwały w sprawie zmian w budżecie wprowadzaliśmy kwotę 95.000,00 zł na drogi i usłyszałem, że to środki na odśnieżanie. Wnioskuję Panie Przewodniczący przygotowanie na następną sesję wykazu, ile w okresie od listopada do kwietnia poszło na odśnieżanie dróg: kto je  wykonywał i tak samo jeśli chodzi o wydatki na drogi. Chciałbym wiedzieć, czy te środki są dobrze wydatkowane. Czytając w gazecie, dowiaduję się że firma żony Pana Wójta wykonywała odśnieżanie, czy też inne roboty. Według mnie tak nie powinno być, chodzi tu o moralność, a czy to jest zgodne z prawem, to jest inna rzecz, czy to jest w porządku, dlatego chciałbym uzyskać dokładne rozliczenie.

Pani Skarbnik w odniesieniu do Pan Urbana – coś Pan czytał, ale niedokładnie. My w tej chwili realizujemy to, co jest napisane w uchwale budżetowej, to co było uchwalane w styczniu, czyli nadwyżka budżetowa 661.000,00 zł i była w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek i też były przychody w wysokości 700.000,00 zł, które też były przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Razem jest to kwota 1.361.000,00 zł i taką mamy kwotę po stronie rozchodów, to było w uchwale budżetowej i to w tej chwili realizujemy. Ale też założyliśmy w uchwale budżetowej kredyt krótkoterminowy w wysokości  1.300.000,00 zł – przejściowy. Obecnie realizujemy zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji w Leszczawie Dolnej’’, zadanie to jest dotowane od Marszałka, w wysokości 925.798,00 zł wraz z I etapem.  Kredyt krótkoterminowy, który był zawarty w uchwale budżetowej dzielimy na 2 części. Mogliśmy wziąć cały kredyt w banku komercyjnym, ale ze względu na oszczędności, złożyliśmy wniosek na prefinansowanie zadania ,,Budowa kanalizacji’’ do WFOŚiGW po to, żeby założyć za Marszałka, a jak Marszałek nam odda, to oddamy pożyczkę, którą wzięliśmy w WFOŚiGW, czyli to jest pożyczka krótkoterminowa w wysokości 897.000,00 zł wzięta w WFOŚiGW – na zadanie ekologiczne, a teraz chcemy wziąć różnicę kredytu krótkoterminowego w wysokości 403.000,00 zł w banku komercyjnym. Nie jest to nic nowego, tylko to co jest zapisane w uchwale budżetowej.’’

Pan Urban - ,,ja dobrze rozumiem uchwałę budżetową, ale chodzi mi o to, czy środki są dobrze wydatkowane, tj. na ten cel, na który jest pisane w uchwale.’’

Pani Skarbnik odpowiadając – otrzymane środki np.. z WFOŚiGW – musi być w tym samym dniu i w tej wysokości – zapłacona faktura, nie można tych środków przeznaczyć na inny cel. Ten wydatek jest bezpośrednio kontrolowany przez udzielającego pożyczkę, tj. przez WFOŚiGW.

Pani Skarbnik poinformowała o wysokości środków przeznaczonych na odśnieżanie w ubiegłym sezonie zimowym – była to kwota niespełna 400.000,00 zł, natomiast na koniec roku w ogóle  nie było faktur za odśnieżanie, w tym roku wpłynęła tylko jedna faktura.

Pan Wójt zabierając głos powiedział: ,,cały budżet jest jawny, czytelny i pod kontrolą. Nie lubię mówić czegoś, co może wywołać pewne emocje, ale teraz muszę to powiedzieć, że jest parę nieudaczników, moich urzędników, którzy się wysilają na tym forum i to, że ich jeszcze nie zwolniłem, robię to tylko dlatego, żeby mieli z czego rodzinę utrzymać, takie oświadczenie napiszę w najbliższych dniach na stronie internetowej. Jeśli chodzi o moje finanse zawsze są jawne. Odnośnie odśnieżania – każdy Radny na następnej sesji otrzyma wykaz środków na odśnieżanie za rok ubiegły i obecny. Dziwię się Radnemu, że przeczytał jakiś artykuł w gazecie i to wzbudziło jego podejrzenie. Na jednej z sesji był taki krzyk, gdy ja zacząłem się mocno interesować odśnieżaniem, że jeden z Radnych wyszedł i zaczął krzyczeć, że przez moje ograniczenie odśnieżania, pewna starsza pani złamała nogę i pogotowie nie dojechało. Okazało się, że pogotowie dojechało, a ta pani złamała nogę koło swojego domu, żadnego zagrożenia nie było na drodze gminnej. Myślałem, że to Radny powie, ale do tej pory nie powiedział. Do tego czasu jak Radny wyszedł i zaczął krzyk robić, Pan X, nie będę tu wymieniać nazwiska, ale chodzi tu o mieszkańca Huty Brzuskiej, aż 16 godzin sobie naliczył, mimo że śniegu nie było. Ja ogłaszając przetarg ustaliłem stawkę zaporową. Cała procedura przetargowa jest na stronie internetowej. Pan Wójt poinformował jak przebiegała cała procedura przetargowa.. ,,Po pięciu przetargach zleciłem Pani Sekretarz, żeby przeprowadzała rozmowy z innymi wykonawcami na cenę zaporową, którą ustaliłem. Zgłosiło się tylko 2 firmy, w tym firma mojej małżonki. Moim miernotom pracownikom, którzy piszą pod pseudonimami na internecie i tylko nienawiść wprowadzają wśród społeczności lokalnej, mogę powiedzieć, żeby się wzięli solidnie do roboty, bo w pewnym momencie rzeczywiście znajdą się na bruku. Najlepszym rozwiązaniem tym wszystkim moim miernotom - urzędnikom, którzy tam piszą, proponuję jedno rozwiązanie – napisanie do Prokuratury, do NIK i innych instytucji państwowych, niech skontrolują i wtedy będziemy mogli oceniać. Żeby wszyscy tak chronili pieniądze publiczne tak jak ja chronię, to byłoby naprawdę dobrze. Bo za publiczne pieniądze mnie Prokurator rozliczy. Ja do pieniędzy publicznych przykładam więcej serca, niż do swoich własnych. Nie twórzmy niepotrzebnej atmosfery, bo ja złodziejem nie byłem, nie jestem i nie zamierzam być. A jeżeli gro niespełnionych ludzi, którzy mają tutaj ambicję budowania szklanych domów i wprowadzenia atmosfery nienawiści, niech w najbliższych wyborach startują na Wójta i będą rządzić pieniędzmi na prawo i na lewo. Co się tyczy wykazu na odśnieżanie, wszyscy otrzymują rozliczenie odśnieżania za rok ubiegły i bieżący”.

Radny Pan Tadeusz Wilgucki przeprosił Wójta za to, że na jednej z sesji powiedział, że z tego powodu że Wójt zabraniał odśnieżania i posypywania piaskiem drogi, kobieta złamała nogę na drodze gminnej, karetka nie mogła dojechać. Tak nie było, gdyż kobieta złamała nogę koło domu sam więc wprowadzony w błąd, dlatego jeszcze raz przeprosił Wójta za swoje zachowanie.

Pan Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Uchwałę w powyższej sprawie podjęto przy 12 głosach ,,za’’

i 1 głosie wstrzymującym się i jako Nr LXIX/19/2014 stanowi  załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – kwota 160.000,00 zł. Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik – uchwała  w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok  została podjęta jednogłośnie i jako Nr LIX/20/2014 stanowi załącznik do protokołu.  

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIX/21/2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - kwota 328.301,00 zł wprowadzająca środki od Marszałka w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego PROW na lata 2007-2013 na remont świetlic w miejscowościach: Brzeżawa, Stara Bircza, Lipa, Leszczawa Dolna – etap II i Nowa Wieś oraz środków na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu w wysokości 6.000 zł na organizację konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrzyków dziecięcych ,,Tropem Jasia i Małgosi’’.

 

Ad.6.

W tym punkcie porządku  obrad Pan Wójt poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła przetarg  na opracowanie Planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska i Pogórze Przemyskie. Przetarg wygrała Fundacja Dziedzictwa Narodowego z/s w Leszczawie Dolnej. W tej sprawie LKP Bircza (Nadleśnictwo Bircza) w dniu 28.03.2014 r. przy udziale przedstawicieli RDOŚ i innych oraz Fundacji odbędzie się spotkanie poświęcone temu tematowi. W związku z powyższym Rada powinna zająć stanowisko w tej sprawie. Projekt stanowiska przedstawił Wójt – jako załącznik do protokołu.

Po przeczytaniu stanowiska Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o przedyskutowanie i przegłosowanie.

Radny Pan Stanisław Chrobak – wnioskował o powołanie komitetu protestacyjnego w tej sprawie.

Radny Pan Zbigniew Urban zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Wójta, wg niego stanowisko to powinno być podpisane przez Przewodniczącego żeby na 28.03.2014 rok było gotowe.

Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że wszystkie prace zmierzają w kierunku utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, dzieje się to powoli, ale skutecznie. Zdaniem Pana Przewodniczącego sprawa ta powinna być przedyskutowana w szerszym gronie samorządu gminy, jednostkami pomocniczymi oraz przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. W związku z powyższym zgadza się z Wójtem i jego przedmówcami, żeby przedstawione stanowisko przegłosować i przedstawić na spotkaniu w dniu 28.03.2014 r.

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Wójta, żeby będąc na spotkaniu w LKP Bircza zasugerował spotkanie z Radą Gminy Bircza.

Następnie Pan Przewodniczący poddał głosowaniu przedstawione wyżej stanowisko. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń  do procedury opracowywania Planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH 180012 i Pogórze Przemyskie PLB 180001 zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7. 

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt zwrócił się do Radnych i Sołtysów, by przekazali mieszkańcom, by oznakowali swoje budynki numerami, ponieważ często się zdarza, że karetka pogotowia nie może trafić pod właściwy adres, kurierzy, dlatego jest gorąca prośba w tej sprawie.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że Minister Obrony Narodowej zwrócił się z propozycją pomocy w zakresie budowy mostów i kładek. W tej sprawie zostanie wystosowane stosowne pismo, że wyrażamy zgodę na takie przedsięwzięcie.

Wracając do sprawy odśnieżania dróg, Pan Wójt wymienił wszystkie firmy, które brały udział w odśnieżaniu w ubiegłym roku a mianowicie: ,,Droglas” Łyszczarz, A. Sokołowski, Eugeniusz Kos, Helena Grodecka, Fedków Józef –Wola Korzeniecka, Piotr Pisz-Kuźmina, Majcher Józef – Huta Brzuska, Hyliński – Żohatyn, Burdziak Piotr – Jasienica. Wszyscy otrzymują wykaz firm i rozliczenie za odśnieżanie dróg, żeby uniknąć pewnych niedomówień. Będzie to dokument podpisany przez Wójta i Skarbnika, i może ewentualnie posłużyć do organów ścigania.

Pan Urban zabierając głos przypomniał, że 2 lata temu zgłaszał, żeby Radni i Sołtysi danej miejscowości swoim podpisem potwierdzili wykonanie odśnieżania, to byłoby bardziej wiarygodne.

Pan Wójt – takie dokumenty są.

Pan Chrobak zwrócił się do Wójta z prośbą, by ten wykaz był zrobiony miejscowościami.

Pan Przewodniczący poinformował, że w tym wypadku chodzi o pieniądze publiczne

i w związku  z tym nie będzie żadnego nadużycia, podając do publicznej wiadomości, ile kto zarobił.

Radna Pani Teresa Madej podziękowała Panu Wójtowi za wyrażenie zgody na  nieodpłatne wynajęcie busa na 29.03.2014 r. celem wyjazdu do Rokszyc.

Pan Janusz Demkiewicz sołtys Nowej Wsi zwrócił się z prośbą o zakup farby na pomalowanie mostów i przystanków w tej miejscowości i czy byłaby taka możliwość, żeby te prace wykonali pracownicy zatrudnieni do prac społeczno-użytecznych.

Pan Wójt odpowiedział twierdząco, że po tych ludzi się zatrudnia, żeby wykonywali różne prace na rzecz danej miejscowości. Dlatego trzeba tym ludziom zapewnić odpowiedni sprzęt i materiały. Ponadto Rady i Sołtys powinni mieć kontrolę nad tymi ludźmi, organizować im pracę oraz być z nimi w stałym kontakcie. W roku bieżącym zatrudnionych jest 50 osób, więc niemożliwością jest, żeby prace tych ludzi nadzorował Wójt. Do tej pory nie było problemów, to w tym roku na pewno też nie będzie –dodał Wójt. Ja wyrywkowo też będę starał się sprawdzić co ci ludzie robią.

Radny pan R. Okołowicz zabierając głos zwrócił się z prośbą o to, żeby nie zapominać o świetlicy w Jasienicy, nawiązał do sprawy świetlicy w Brzusce oraz prosił o wywiezienie śmieci z cmentarza w Sufczynie.

Radny pan Adam Wilgucki – zwrócił się z zapytaniem do Radnego Powiatu – Pana Józefa Piotrowskiego,  czy i kiedy będą udrożnione rowy przy drodze powiatowej oraz zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu mostów w miejscowości Wola Korzeniecka, gdyż kiedyś dojdzie do wypadku lub uszkodzenia samochodu.

Radny Pan Chrobak – gdy dojdzie do uszkodzenia samochodu wzywa się Policję, sporządza notatkę z kolizji i rości się pretensje do właściciela drogi.

Radny Pan Tadeusz Wilgucki – interweniował żeby w jakiś sposób wpłynąć na właściciela sklepu w miejscowości Korzeniec, ponieważ wokół tego sklepu panuje straszny bałagan, sugerował, żeby sprawdzić wiarygodność podpisania umowy na wywóz odpadów.

Pan Wójt odpowiedział w skrócie:

- świetlica w Brzusce – faktem jest, że składowane tam były materiały, ale jeszcze przed remontem w świetlicy tej porozbieranej były toalety, poodbijane płytki i co jest najgorsze, nie wiadomo kogo obarczyć winą za ten stan rzeczy.

- odnośnie wywozu śmieci z cmentarza w Sufczynie, poprosił Panią Wójt o sprawdzenie tej sprawy.

Przy tym temacie Pan Wójt poinformował, że po zakończeniu umowy z obecną firmą na wywóz odpadów komunalnych, będzie zlecał wykonanie tego zadania naszej spółce komunalnej, nad którą ma kontrolę.

- odnośnie porządku koło sklepu w Korzeńcu – każdy przedsiębiorca składał deklarację odnośnie odpadów. Tutaj pole do popisu ma Komisja Ładu i Porządku Publicznego.

Pan Okołowicz ponownie zabierając głos, poinformował, że śmieci z kontenerów z cmentarza są wywożone, tylko obok kontenerów stoją kwiaty doniczkowe.

Pan Wójt powiedział, że zleci naszym pracownikom, żeby uprzątnęli te kwiaty.

Obecny na sesji sołtys miejscowości Bircza, a zarazem pracownik ZGKiM w Birczy poinformował, że kwiaty doniczkowe nie są zabierane dlatego, żeby gmina nie ponowiła dodatkowych kosztów.

Następnie głos zabrał Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski, który poinformował, że remonty cząstkowe dróg powiatowych będą wykonywane do końca maja br., natomiast prace dotyczące czyszczenia rowów będą wykonywane na przełomie miesiąca września i października. Pan Piotrowski poinformował także, że będzie remontowany most w Sufczynie oraz podał w przybliżeniu jaki będzie koszt tego remontu. Poza tym dodał, że Wójt jest zapraszany na  Konwent Wójtów oraz sesje Rady Powiatu, na których dowiedziałby się wielu rzeczy.

Pan Przewodniczący odpowiedział Panu Piotrowskiemu, że Wójt nie musi brać udziału w Konwencie Wójtów, ani uczestniczyć w sesjach Rady Powiatu, ponieważ Pan Piotrowski jest Radnym Powiatu i powinien w pełni reprezentować Wójta na sesjach, a nie na odwrót.

Radny Pan Stanisław Chrobak prosił, żeby przy objeżdżaniu dróg powiatowych nie pominąć drogi Stara Bircza – Wara.

Pani St. Naleśniak – sołtys wsi Jasienica prosiła o wyżwirowanie drogi gminnej na końcu wsi, tj. około 90 metrów od drogi powiatowej.

Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi poinformował, że za świetlicą w Nowej Wsi – musi być wykonane odwodnienie, ponieważ woda spływająca z góry podpływa pod drogę.

Radny Pan Buczek stwierdził, że temat ten ciągnie się od lat, w końcu Powiat musi coś z tą sprawą zrobić, najlepiej byłoby powołać komisję, która podejmie decyzję i raz na zawsze te sprawę zakończyć.

Pan Przewodniczący podsumowując powyższy temat, stwierdził, że są różne sposoby na załatwianie takich spraw.

 

 

 

Ad.8.

 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył LXIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:47:52
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:48:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl