Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VII/2014

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 30 czerwca 2014 roku w Hali Sportowej w Birczy.

 

 

Sesja trwała od godz. 1000  do godz. 1535

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny – Pan Zbigniew Urban (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Regionalny Dyrektor OŚ
w Rzeszowie – Pan Lech Kotkowski, Z-ca Regionalnego Dyr. OŚ w Rzeszowie – Pani Agnieszka Marcela, Z-ca Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie – Pan Marek Marecki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza – Pan Zbigniew Kopczak, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza – Pani Urszula Kapuścińska, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza – Pan Stanisław Rębisz, Prezes Koła Łowieckiego ,,Żbik’’ w Przemyślu – Pan Adam Chmielowski, Przedsiębiorca – Pan Stanisław Gajewski, Dyrektor Biura  Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego – Pan Tomasz Wardęga, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Bezdomnym w Przemyślu z/s w Birczy – Pan Antoni Szałyga, Prezes GS ,,SCh’’ w Birczy Pan Marian Pempuś.

W sesji uczestniczyli również sołtysi, ponadto Regionalny planista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Pani Barbara Antosyk, pracownik Nadleśnictwa Bircza – Pan Grzegorz Janusz, pracownik Nadleśnictwa Bircza – Pan Bogdan Skowronek, mieszkaniec Gminy Bircza – Pani Katarzyna Borysenko. Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Przedstawienie projektu pt.: „Plany Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000”, położonych na terenie Gminy Bircza:

a/ powstanie sieci Natura 2000 – podstawy prawne i zasady jej wdrażania, przedmiot ochrony,

b/ zarządzanie siecią Natura 2000, plany ochrony i plany zadań ochronnych,

c/ plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, położonych na terenie Gminy Bircza – OSO Pogórze Przemyskie, OZW Ostoja Przemyska – najważniejsze zapisy przygotowane przez wykonawcę, tj. Konsorcjum: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i Klub Przyrodników.

Zagadnienia te zostaną przedstawione przez Przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

d/ dyskusja,

6. Zabezpieczenie potoku Stupnica  oraz jego dopływów przed powodzią:

a/ wystąpienie Wójta Gminy Bircza,

b/ dyskusja,

c/ zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w tej sprawie.

7. Sprawa szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych na terenie Gminy Bircza:

a/ przedstawienie  zagadnienia  przez Wójta Gminy,

b/ dyskusja,

8.Podjęcie uchwał:

 

        - w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok.      

9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Ad. 2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Porządek po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 06.06.2014 r. do dnia sesji, złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

 1. Uczestnictwo w XIII Wiosennym Festynie Rodzinnym „Bądźmy Razem”, który odbył się w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej.
 2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim w miejscowości Żohatyn, poświęconym wykonaniu boisk w pobliżu Szkoły Podstawowej w Żohatynie i bieżących remontów tego obiektu.
 3. Uczestnictwo w zebraniu z mieszkańcami miejscowości Kuźmina, dotyczącym realizacji projektu pt. „ Dostęp do Internetu Światłowodowego dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, przemyskiego i rzeszowskiego w województwie podkarpackim ‘’.
 4. Spotkanie z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w sprawie omówienia dokumentów do przetargu na remonty świetlic  w miejscowościach: Nowa Wieś, Stara Bircza, Leszczawa Dolna, Lipa, Brzeżawa.
 5. Uczestnictwo w konferencji poświęconej budowie, renowacji i wyposażeniu zabezpieczenia obiektów sakralnych w miejscowości Krasiczyn.
 6. Udział w uroczystościach z okazji  obchodów  Święta Wolności w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Birczy.
 7. Spotkanie z Projektantem w sprawie omówienia koncepcji Domu Przedpogrzebowego
  w Birczy.
 8. Udział w Sesji Absolutoryjnej.
 9. Uczestnictwo w Posiedzeniu Stowarzyszenia Sołtysów  Powiatu  Przemyskiego,  dotyczącego sprawozdania   z  działalności w Przemyślu.
 10. Udział w obchodach 25 Rocznicy Wyborów Czerwcowych 1989 roku w  Ziemi Przemyskiej.
 11. Udział w XIII Wielkim Pikniku Charytatywnym  „Dzień amerykański”  w Przemyślu.
 12. Uczestnictwo w Seminarium na temat „ promocji gospodarki Polski Wschodniej 
  w Rzeszowie.
 13. Uczestnictwo w konferencji na temat programu „Strategie Rozwoju Bieszczad” wzrost poziomu warunków życia mieszkańców Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 14. Uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym finansowania inwestycji  infrastrukturalnych
   w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
 15. Udział w obchodach  100-Lecia Walk o Twierdzę Przemyśl w Przemyślu.
 16. Udział w zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żurawicy.
 17. Udział XXII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych w Solinie.
 18. Udział w posiedzeniu XIII Sesji Drugiej Kadencji Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w Przemyślu.
 19. Udział w pokazach maszyn komunalnych w Radymnie.
 20. Udział w obchodach święta Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Lipie.
 21. Udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Młode Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych.

 

 1. Udział w Seminarium „Film + Turystyka -  od inspiracji do strategii rozwoju regionu” w Rzeszowie.
 2. Udział w konferencji „Współpraca międzysektorowa jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Niemiec i Szwajcarii” w Rzeszowie.
 3. Udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/14 w Publicznym Gimnazjum nr 1, oraz  Zespole Szkół w Birczy.
 4. Udział w spotkaniu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, dotyczącym realizacji projektu pt. „Mały człowiek wielka sprawa”
 5. Udział w dniach otwartych Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
 6. Udział w spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów w Łomnej.
 7. Udział w sesji Rady Gminy Bircza poświęconej projektowi „Plany Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000”, zabezpieczenia potoku „Stupnica ”oraz jego dopływów przed powodzią, sprawa szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych na terenie Gminy Bircza.
 8. Udział w spotkaniu z Dyrekcją Szkół dotyczącym remontom budynków szkolnych w okresie wakacji, sprawdzeniu bezpieczeństwa na terenie obiektów szkolnych i terenów przyległych, realizacji programów unijnych oraz omówienia wyników nauczania
  w Szkołach i Gimnazjum.
 9. Udział w spotkaniu, w sprawie omówienia zakresu prac dotyczących kaplicy przycmentarnej.
 10. Udział w spotkaniu w Rzeszowie, w sprawie przyznania środków finansowych na remont  drogi w miejscowości Lipa w ramach środków usuwania skutków powodzi. Zlecenie opracowania realizacji dokumentacji na remont drogi
  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w obrębach Bircza działka o numerze ewidencyjnym361 i obręb Stara Bircza działka o numerze ewidencyjnym 511. Udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej oraz Agencji Rolnej w Rzeszowie, w sprawie przyznania dotacji na likwidację oczyszczalni ścieków w miejscowości Leszczawa Dolna.
 11. Udział w XIII Powojennych Targach Końskich w miejscowości Lutowiska.
 12. Udział w spotkaniu w Ministerstwie Sportu w Warszawie ,w sprawie przyznania środków finansowych na inwestycje z zakresu Sportu
  i Turystyki na terenie Gminy Bircza.
 13. Udział w spotkaniu w Rzeszowie, w sprawie aktualizacji prac przy remontach świetlic w miejscowościach: Lipa, Brzeżawa, Leszczawa Dolna.

 

Ad. 5.

           

Pan Przewodniczący Rady powiedział, że sprawa załatwiana było dwukrotnie, założenia ochrony środowiska mogłyby spowodować katastrofę na rynku pracy w Birczy, za mało jest przeprowadzanych konsultacji ze społeczeństwem. Aby naświetlić temat związany z programem Natura 2000 zostały zaproszone na sesję osoby posiadające wiedzę  w tej dziedzinie. Pan Przewodniczący podziękował Dyrektorowi RDOŚ Panu Lechowi Kotkowskiemu  za to, że chce wyjaśnić  kwestie w/w sprawie.

 

a)      i b)

Kolejno zabrał głos  Dyrektor RDOŚ Pan Lech Kotkowski. Podczas swojego wystąpienia podziękował za zaproszenie na sesję.  Podkreślił że temat, który omawiamy jest trudny, tylko poprzez rozmowę i dyskusję możemy  dojść do porozumienia, dzisiaj postaramy się wyjaśnić genezę Natury 2000, jak została zbudowana i jaki ma wpływ na teren Gminy Bircza. Dodał, że nie zrezygnują z tych terenów ponieważ RDOŚ musi realizować zadania nałożone na nich przez Unię Europejską.

            Następnie zabrała głos z-ca RDOŚ Pani Agnieszka Marcela. Podziękowała za zaproszenie, przedstawiła ogólne zagadnienia związane z Natura 2000 m.in. co to jest Natura 2000, przedstawiła podstawy prawne w tym zakresie, strukturę sieci Natura 2000, plany zadań ochronnych. Prezentacja multimedialna z wypowiedzi Pani Agnieszki Marcela, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na podsumowanie swojej wypowiedzi Pani Agnieszka Marcela powiedziała, że nie jest to łatwe zadanie i szkoda, że Gmina Bircza oceniła pracę z RDOŚ negatywnie.

             Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi Pani Agnieszki Marcela przytoczył art. 33 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. i zwrócił szczególną uwagę

na udział społeczeństwa w ochronie środowiska.

            Pani Agnieszka Marcela dodała, że w tej sprawie będą przeprowadzane dyskusje ze społeczeństwem.

 

Ad. 5. c)

            W tej części obrad jako pierwsza zajęła głos Pani Barbara Antosyk – Regionalny Planista RDOŚ w Rzeszowie. Przedstawiła plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, położonych na terenie Gminy Bircza – OSO Pogórze Przemyskie, OZW Ostoja Przemyska – najważniejsze zapisy przygotowane przez wykonawcę, tj. Konsorcjum: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i Klub Przyrodników.  Prezentacja multimedialna z wypowiedzi Pani Agnieszki Marcela, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

            Po wypowiedzi Pani Barbary Antosyk, głos zabrał rolnik z miejscowości Korzeniec Pan Wiktorian Ulanowski. Chciałby aby mapy były przyporządkowane do konkretnych działek, zapytał czy rolnicy będą mogli ubiegać się o rekompensaty za wyrządzone szkody przez zwierzynę leśną.

            Na powyższe pytania Pani Barbara Antosyk  odpowiedziała, że działanie będą przypisane do konkretnych działek, a jeżeli chodzi o rekompensaty będzie prowadzone porozumienia na zasadzie wzajemnego zrozumienia.

            Pan Przewodniczący podziękował za dyskusję. Przeczytał stanowisko Rady Gminy z 24 marca 2014 r., który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ponadto powiedział, że chce wiedzieć jakie są ograniczenia, nie jest łatwo opracować plany, określić jakie rośliny czy zwierzęta żyją, a później się okaże, że na danym terenie nic nie można robić. Można dojść do porozumienia , jeżeli jest zapis to trzeba tak zrobić ale jeżeli są warunki to trzeba uwzględnić interes ludzi.

Pan Wójt powiedział, że nie jest to ostatnie spotkanie, konsultacje społeczne. Gmina Bircza nie jest przeciwko formom ochrony przyrody, która jest naszym atutem, ale musi mieć charakter zrównoważony. Plan ochrony musi być stworzony na podstawie wspólnego zrozumienia, wspólnie ze społeczeństwem natomiast w tym przypadku RDOŚ sama opracowała plan. Pan Wójt odniósł się do Rozporządzenia Ministra Środowiska o ochronie Natura 2000. Z powodu braku konsultacji będziemy zaskoczeni późniejszą decyzją, brakuje mi tutaj tego co mówi rozporządzenie natomiast wykonawca sam opracowuje plany i nie podaje konkretnych wyłączeń z obszarów ochronnych i odsyła do internetu. Pan Wójt zaznaczył, że 80% mieszkańców naszej gminy to osoby starsze, które nie korzystają z internetu. Zapis dotyczący wyłączeń jest nieklarowny, przepisy dot. tej kwestii muszą być uszczegółowione. Plan musi być zrównoważony aby nie blokował działań ludzi. Poprosił żeby samorząd gminy uczestniczył w inwentaryzacji. Pan Wójt powiedział, że oczekuje wyodrębnienia konkretnych obszarów np. w miejscowości Nowa Wieś jest obszar - 1 ha na którym jest roślinka x. Chce aby to stanowisko zostało dopracowane wspólnie, przedstawione prezentacje nic nie mówią mieszkańcom. Ważne jest siedlisko ale ważny jest też człowiek, który w  tym środowisku żyje. Prawo jest prawem ale musimy bronić swojego, trzeba te działania podejmować z ludzkim podejściem.

            Następnie Pan Przewodniczący odczytał oświadczenie Wojewody Podkarpackiego, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

            Pan Wójt dodał - ,,brawa dla Wojewody, że stanął w naszej obronie’’.

            Radny miejscowości Bircza Pan Artur Buczek powiedział, że mamy rozbieżność interesów z RDOŚ, chcemy chronić siebie co jest normalne. Przedstawił rodziny naszej gminy jako ,,stanowisko lęgowe nr 1’’, dodał że rozumie nie jesteście Państwo stąd ale może będziecie chcieli się tutaj osiedlić. Nazywamy kogoś wykonawcą, ale nie wiemy kto nim jest. Zdaniem Pana Buczka RDOŚ podejmuje decyzje za kogoś.

            Następnie głos w dyskusji zabrał z-ca Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie Pan Marek Marecki, który uważa, że interesy ochrony przyrody są ważne i dlatego Lasy Państwowe będą musiały się dostosować. Jego zdaniem wykonawca powinien właściwie zdiagnozować przedmiot ochrony populacji i stan siedlisk na danym obszarze. Plany zadań ochrony mają najwyższą rangę ale uważa, że RDOŚ wydzieliło zbyt duży obszar lasów, który ma być chroniony. Z punktu widzenia Lasów Państwowych jest to połowa obszarów lasów  Nadleśnictwa Bircza.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza Pan Zbigniew Kopczak uważa, że wyłączenie ponad 33% obszarów lasów wiąże się z pozbawieniem pracy 1/3 ludzi zatrudnionych w Zakładzie Usług Leśnych. Na posiedzeniu Rady LKP były negatywne i krytyczne uwagi pod względem wykonawcy.

Następnie głos zabrał Radny miejscowości Lipa Pan Jan Lichota powiedział, że nie jest ekologiem, jeśli zostały nasze tereny wyszukane, na których istnieją gatunki roślin i zwierząt które są zagrożone a unikatowe to możecie pomagać żeby one nadal  były. Cieszymy się, że jesteśmy w UE, ale szkoda że nikt nie chce nas słuchać. Np. do Szkoły Podstawowej w Lipie nie przyszedł żaden ekolog, to LKP z Birczy przyjeżdżają i prowadzą piękne wykłady. Skoro nie chcemy to mamy powody. Nikt nie popatrzy na to ,że na naszym terenie bobry niszczą nam kładki, mosty i nikt się tym nie zainteresuje, a koszty remontów pokrywa gmina. W tym przypadku bóbr jest ważniejszy od ludzi.

Radny miejscowości Stara Bircza Pan Stanisław Chrobak powiedział: ,,proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że 33% powierzchni zostanie wyłączonych z użytkowania. Musicie liczyć się z tym że ludzie zostaną bez pracy, a my jako samorządowcy musimy walczyć.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Marcela, która odniosła się do wypowiedzi Pana Ulanowskiego, mieszkańca wsi Korzeniec, mówiąc że jeżeli ktoś chce uzyskać więcej odpowiedzi na temat programu Natura 2000, zawsze może przyjść do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zgodziła się z Panem Ulanowskim, że rekompensaty powinny być wypłacane ale w systemie prawnym nie ma takiego zapisu. Kolejno Pani Marcela odniosła się do wypowiedzi Pana Wójta, zwracając szczególną uwagę na to że nie mogą wskazać zakazów, czyli tego wszystkiego czego nie wolno robić ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie dają im  takiej możliwości. Następnie Pani Dyrektor RDOŚ odniosła się do wypowiedzi Pan Lichoty - ,,my chętnie pojechalibyśmy na szkolenia do szkół ale mamy za dużo pracy, jesteśmy zawaleni pracą. W wielu sprawach się nie zgadzamy ale to wynika z braku rozmów, uważam że powinniśmy się szanować’’.

Kolejno głos zabrał Pan Wójt. Na początku swej wypowiedzi odniósł się do Rozporządzenia Rady Ministrów, uważa że należy rozwiązywać problemy, żeby mieszkańcy mogli zaakceptować obszary objęte Natura 2000. Nalegał aby sporządzić aktualizację, zweryfikować dane dla Gminy Bircza. Dopóki nie będzie miał konkretnych, zdiagnozowanych obszarów nie zatwierdzi planu o którym jest mowa. Podkreślił, że daje im jeszcze jedna szansę, wyciąga rękę, zastrzega , że będzie robił odwołania, które trwają 5 a nawet 20 lat. ,,Zamyka dyskusję żeby temat doprowadzić do końca, ale pod warunkiem że będzie weryfikacja danych i otrzymam dokumentację. Prawo jest prawem a życie jest życiem’’ – powiedział Wójt.

Następnie głos zabrała z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza Pani Urszula Kapuścińska. Odniosła się do współpracy z RDOŚ, prosili o materiały, których w rezultacie  nie otrzymali, w związku z czym nie mają możliwości przygotowywać się do tych zapisów ochronnych. Drugą spraw, którą poruszyła Pani Kapuścińska to sprawa 33% wyłączenia lasów z użytku. Będą walczyć o zmniejszenie powierzchni lasów, które maja być włączone do programu Natura 2000.

Pani Agnieszka Marcela dodała, że proponuje jeden miesiąc na zapoznanie się
z materiałami źródłowymi dla Nadleśnictwa i Wójta. Zagwarantowała o chęci współpracy
z Gminą Bircza i Nadleśnictwem.

Pan Przewodniczący powiedział, że opracowanie planów dla Gminy Bircza jest bardzo ważne dlatego z taką ostrożnością musimy do tego podchodzić. Kiedyś brano pod uwagę szerokie konsultacje z mieszkańcami, chcemy aby mieszkańcy korzystali z wiedzy RDOŚ
 i wiedzy leśników. ,,Słyszałem coś o 30 dniach proponuje aby Państwo opracowali plan w 30 dni i przyjechali z nim ponownie do nas. Dziękuje Pani Dyrektor za przyjechaliście do nas i nie boicie się krytyki, dyskusji. Nie chcemy aby za kilka lat ktoś przyszedł do nas i powiedział –co wy zrobiliście? Zróbmy dokładną dokumentację i wtedy porozmawiamy’’ – powiedział na zakończenie Pan Przewodniczący.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Marcela. Podziękowała za zaproszenie na sesję, wyraziła swoje zadowolenie z tego, że ta dyskusja miała miejsce. Tłumaczyła że ta prezentacja miała na celu zapoznanie się ogólnie z tematem Natura 2000.

 


Ad. 6.

Pan Wójt odniósł się do wyjaśnienia dot. nieprawdziwych informacji podawanych przez Rzecznika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odnośnie potoku Stupnica. Na początku przedstawił stan prawny zgodnie z którym właścicielem potoku jest Skarb Państwa a w ich imieniu zarządza RZGW w Krakowie. Prawo wodne mówi, że właściciel ma dbać
o stan techniczny wód. W związku z tym Gmina Bircza nie powinna ponosić kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez powodzie, powinny je pokrywać RZGW.

Pan Przewodniczący powiedział, że z RZGW są cały czas problemy. Ludzie zwracają się do nas np. Pan Kasprzyk, któremu woda zabrała grunt, a  my nie możemy nic zrobić bo nie jesteśmy właścicielami.

Kolejno głos zabrał Pan Zbigniew Urban. Powiedział, że przy ul. Rzecznej w Birczy parę metrów brzegu rzeki jest wyłożonych kamieniami, później jest przerwa następnie jest znowu wyłożony brzeg. Ubolewa nad tym, że nie ma przedstawicieli z RZGW aby wyjaśnić zaistniałą sprawę. Na koniec swojej wypowiedzi odniósł się jeszcze do programu Natura 2000 i podkreślił, że wszystkie strony muszą być zadowolone.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał stanowisko Rady Gminy w sprawie potoku Stupnica z dnia 30 czerwca 2014 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko przedstawione przez Pana Przewodniczącego.

 

Ad. 7.

Jako pierwszy zabrał głos Pan Wójt, który powiedział, że jeżeli człowiek nie będzie ingerował w środowisko naturalne to zwierzęta nie wyrządzą szkody. Uważa, że odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną powinien wypłacać Skarb Państwa a nie koła łowieckie, bo gdyby koła łowieckie wypłacałyby odszkodowania to zbankrutowałyby w pierwszym roku swej działalności. Pan Wójt stwierdził, że musimy podjąć działania aby pomóc mieszkańcom, chcemy turystyki i trzeba w tym pomóc, chcą produkować produkty regionalne a zwierzęta niszczą wszystkie uprawy. ,,zwierzyna która wejdzie na posesję właściciela powinna zostać jego własnością’’ – powiedział Wójt.

Następnie głos zabrał Prezes Koła Łowieckiego ,,Żbik’’ Pan Adam Chmielowski. Stwierdził, że koła łowieckie nie stać na wypłatę wysokich kwot odszkodowań dla rolników, sytuacja wygląda w ten sposób że  od 2010 roku wypłaciliśmy 12.000,00 zł, od 2013 roku było wyrządzonych 70 szkód.  Ponadto poruszył problem zorganizowania systemu ubezpieczeń.

Kolejno głos zabrał zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza Pan Stanisław Rębisz. Uzupełniając wypowiedź swojego poprzednika zaproponował aby od stycznia 2015 roku wprowadzić obowiązek płacenia składek na koło łowieckie. ,,Temat jest ciężki, gdy zaczynałem pracę było tak, że odszkodowania wypłacało Państwo a 30% pokrywały Koło Łowieckie. Było to dobre rozwiązanie. Odnosząc się do naszej gminy, 1/3 gminy to część wyłączona np. nadleśnictwa, a 2/3 powierzchnia łowiecka’’ – powiedział Pan Rębisz. Przedstawił statystyki z 4 lat, wg nich wynika, że na terenie gminy Bircza tendencja jest spadkowa jeżeli chodzi o wypłacanie szkód, bardzo mocno zmniejszyła się szkodliwość ponieważ były organizowane odstrzały zwierząt.

Następnie głos w dyskusji zabrał pan Zbigniew Kopczak,  który powiedział że przez odstrzały próbują zmniejszyć szkody wyrządzone przez zwierzęta, posiadają pastuchy aby zniwelować negatywne skutki. Nadleśnictwo przekazuje siatkę rolnikom w celu zabezpieczenia upraw. Apelował również do sołtysów aby na gruncie zainteresowanych wspólnie oraz indywidualnie zapobiegać szkodom.

Po wypowiedzi Pana Kopczaka głos zabrał Z-ca Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie – Pan Marek Marecki , powiedział, że z roku na rok zwierzyny przybywa i postuluje aby odstrzeliwać 10% zwierzyny rocznie. ,,Dyrekcja w tym roku zorganizowała szkolenia, 34 osoby mogą być przeszkolone. Wspólnie przez ten problem przebrniemy’’ – powiedział PanMarecki.

Kolejno Pan Wójt stwierdził, że muszą nastąpić zmiany w przepisach żeby za szkody płacił Skarb Państwa a nie Koła Łowieckie. Dzików jest już mniej ale sytuacje należy jeszcze poprawić od strony Huty Brzuskiej ponieważ najwięcej szkód jest zgłaszanych z tamtych rejonów.

Następnie Pan Chmielowski powiedział, że Polski Związek Koła Łowieckiego wystąpił z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy aby w okresie zapowietrzenia nie zabraniać polowania.

Przewodniczący rady Gminy Pan Bobowski przedstawił dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczył wsparcia samorządu gminy Bircza, działania kół łowieckich z czterech okręgów
w sprawie wyrażenia zgody na polowania w okresie zapowietrzenia. Zebrani radni jednogłośnie przyjęli wniosek. Drugi wniosek (wójta) dot. przeniesienie wypłaty odszkodowań z koła łowieckiego na Skarb Państwa.

Pan Zbigniew Urban poprosił o  opinię koła łowieckiego w tej sprawie.

Pan Adam Chmielowski powiedział, że opinia koła łowieckiego jest pozytywna. Zebrani radni jednogłośnie przyjęli wniosek.

 

Ad. 8.

Z-ca Wójta Pani Beata Worotyłko przeczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Po udzielenia wyjaśnienia wyjaśnień przez Panią Skarbnik uchwała
w powyższej sprawie została podjęta prze radnych jednogłośnie i jako nr LXXII/34/2014 stanowi załącznik do protokołu. Również załącznik do protokołu stanowi uchwała nr LXXII/35/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok która została podjęta przez rade jednogłośnie.

 

Ad. 9.

Pan Zbigniew Urban powiedział, że w Borownicy usunęło się pobocze, poprosił
o wystosowanie pisma w tej sprawie.

Pan Wójt powiedział, że dokonał kontroli dróg gminnych i przepustów, na drogę powiatową Stara Bircza – Wara kończy się okres gwarancyjny, a nie zostało zrobione to co powinno było być zrobione. Ponadto przedstawił projekty kaplicy przycmentarnej w Birczy. Na razie nie zatwierdził koncepcji wykonania kaplicy, uważa, że termin wykonania trzeba przedłużyć. Wybrane zostały dwa projekty – kaplicy tradycyjnej i nowoczesnej. Informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń. Wszelkie uwagi dot. projektu kaplicy mieszkańcy gminy mogą kierować do Urzędu Gminy. Ponadto rozmawiał
z Księdzem Dziekanem na temat projektów i wspólnie zdecydowali, że zostaną przy projekcie tradycyjnym.

Pan Artur Buczek powiedział, że odnośnie projektu kaplicy są zadowoleni, ale trzeba zmienić koncepcje wieżyczek.

 

Ad.10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył  LXXII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

Monika Wnęk

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:53:07
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:53:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl