Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 03:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IX/2014


 

Z obrad sesji Rady gminy w Birczy, odbytej w dniu 20 sierpnia 2014 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz. 1930 do godz. 1945.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Nieobecni Radni w liczbie 0.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

– w sprawie podjęcia uchwały zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

4.      Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcie sesji dokonał Pan Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok.

Z-ca Wójta Pani Beata Worytyłko odczytała projekt uchwały Nr LXXIV/37/2014.

Pani Skarbnik wyjaśniła załącznik Nr 1, który mówi o dochodach w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Pomoc dla gminy Bircza od Nadleśnictwa Bircza wynosi 100.000,00 zł, dotacja na usuwanie  azbestu 7.534,23 zł, dotacja na cerkiew w Kotowie – od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 59.996,77 zł oraz od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 50.000,00 zł. Łączna kwota to 217.531,00 zł.

Załącznik Nr 2 mówi o wydatkach w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Pani Skarbnik podkreśliła, że w rozdziale 92120 cerkiew w Kotowie ma 2 odrębne zadania. Pierwsze z nich brzmi: ,,Remont i odbudowa zabytkowej cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Anny, usytuowanej na działce o nr 21 w miejscowości Kotów, gm. Bircza – Etap III’’, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przeznacza 59.996,77 zł na zadanie pn.: ,,Kotów, cerkiew św. Anny (XX w.): remont i konserwacja – etap I”. Konserwator wybiera sobie pewne prace i nazywa je ,,prace remontowo-konserwatorskie cerkwi pw. Św. Anny w Kotowie-III etap’’. Pani Skarbnik powiedziała, że są to jedno i te samo zadanie, każdy wybiera sobie pewne elementy do finansowania.

Załącznik Nr 3 mówi o wydatkach w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z w/w załącznikiem zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.920,57 zł a wynika ona z zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza’’  - 8.004,46 zł oraz z zadań z zakresu gospodarki odpadami – 3.916,11 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 11.920,57 zł, w tym na utworzenie punktu informacji turystycznej 0,90 zł, a wynika to z zaokrągleń podatku VAT, 10.119,77 zł na udział własny dotacji na cerkiew w Kotowie z podziałem na wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru i na prace remontowo-konserwatorskie cerkwi w Kotowie.

            Po udzieleniu wyjaśnienia, jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIV/37/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok – jako załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LXXIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

            Monika Wnęk

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:56:18
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:57:12

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl