Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:04


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr X/2014

 

Z obrad sesji Rady gminy w Birczy, odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz. 1000 do godz. 1215.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecni był Radny: Pan Andrzej Pacławski (usprawiedliwiony).

Ponadto sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska, Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Radna Rady Powiatu Przemyskiego Pani Krystyna Mac, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipie - Pani Jolanta Lichota, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie - Pani Ewa Beń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej - Pani Maria Pawliszyn, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żohatynie - Pani Edyta Płowy.

W sesji uczestniczyli również sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 – referują Dyrektorzy szkół, Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015 – referuje Przewodniczący Komisji Oświaty.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

- w sprawie zmian w Statucie Gminy Bircza.

8. Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

                                                            

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych Gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały wprowadzone dwa projekty uchwał, jedna dotyczyła wprowadzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bircza, a druga w sprawie zbycia niektórych nieruchomości Gminy Bircza (działki o nr 26, pow. 1,08 ha oraz działka o nr 90, o pow. 0,13 ha w Żohatynie).

            Jako pierwszy głos zabrał Radny Rady Gminy Pan Zbigniew Urban, który wnioskował o niewprowadzenie tej uchwały do porządku obrad, w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza obręb Żohatyn działka o nr 26, pow. 1,08 ha oraz działka o nr 90, o pow. 0,13 ha, ze względu na to, że nie ma wyjaśnienia,
a mieszkańcy na zebraniu wiejskim nie wyrazili zgody na sprzedaż tej działki. Pan Zbigniew Urban poprosił o niewprowadzenie tej uchwały do porządku obrad.

Po zapytaniu Radnych o dodatkowe zmiany Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania o wprowadzenie uchwał wnioskowanych przez Pana Wójta. Radni stwierdzili jednogłośnie wprowadzenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza obręb Żohatyn były dwa wnioski, jeden dotyczył wprowadzenia do porządku obrad sprzedaż działki o nr 26, pow. 1,08 ha oraz działka o nr 90, o pow. 0,13 ha w obrębie Żohatyn – wnioskował Pan Wójt, a druga - kontrpropozycje zgłosił Pan Zbigniew Urban. Po głosowaniu Pan Przewodniczący wprowadził do porządku obrad projekt uchwały dot. zbycia działki
w obrębie Żohatyn (10 głosów ,,za’’, 2 głosy ,,przeciw’’, 1 głos ,,wstrzymujący się’’).
Po głosowaniu porządku obrad po zmianach Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się.

 

 

Ad.3.

            Pan Przewodniczący w tym punkcie obrad zaproponował przyjęcie protokołów
z dwóch ostatnich  sesji Rady Gminy w Birczy bez czytania. Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji bez czytania przez Radę jednogłośnie.

 

 

Ad.4

            W tym punkcie porządku obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od 30 czerwca 2014 roku do dnia 25 sierpnia 2014 r., złożył Wójt  Gminy – Pan Józef Żydownik – jak niżej:

1.      Spotkał się z Dyrektorami Szkół po zakończeniu roku szkolnego w sprawie remontu szkół, projektów do wyposażenia oddziałów szkolnych oraz w innych sprawach związanych z placówkami szkolnymi na terenie gminy Bircza;

2.      Spotkał się w Przemyślu z koordynatorem projektu w sprawie przedszkola, który realizowany jest z funduszy unijnych;

3.      Nadzorował podczas wakacji remonty szkół, stwierdził, że są przeprowadzane zgodnie z planem, zostały prace związane z malowaniem Zespołu Szkół;

4.      Był w Rzeszowie w sprawie płatności drogi na Łazy;

5.      Był w Rzeszowie w sprawie rozliczenia pożyczki;

6.      Uczestniczył w kilku imprezach: Dni Lutowisk, Dni Dubiecka;

7.      Był w Warszawie w Ministerstwie Sportu, w sprawie środków finansowych na inwestycje sportowe (chodzi o kapitalny remont obiektu sportowego ,,PILAWA’’);

8.      Był w Rzeszowie z Panią Skarbnik w sprawie podpisania umów na świetlicy;

9.      W Przemyślu kilkakrotnie spotkał się z projektantem w sprawie kaplicy cmentarnej. Projekt kaplicy został już wybrany, znajduje się na stronie internetowej.
W/w projekt został zaakceptowany przez wszystkich księży. Dodatkowa informacja, którą Pan Wójt przekazał – w kaplicy będzie 4 chłodnie;

10.  Uczestniczył w zebraniu wiejskim  w Kuźminie;

11.  Był w Rzeszowie w sprawie remontu świetlic, został napisany wniosek o zwiększenie środków na wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowych prac w świetlicach, taki wniosek został pozytywnie rozpatrzony;

12.  Uczestniczył w targach turystycznych, które odbyły się w Ustrzykach Dolnych;

13.  Brał udział w kontroli przeprowadzonej przez Marszałka Województwa w sprawie kanalizacji sanitarnej w Leszczawie Dolnej. Kontrola oceniona pozytywnie, pieniądze zostały już przelane;

14.  Był w Rzeszowie w Urzędzie Województwa  i rozmawiał na temat środków dla powodzian, pieniądze otrzymała Lipa – jeszcze nie zostało wprowadzone;

15.  Był w Lesku na otwarciu basenów;

16.  Uczestniczył w uroczystości Święto Policji;

17.  Był  w Przemyślu w Zakładzie Energetycznym, prowadził z Dyrektorem rozmowy
w sprawie przyłącza energetycznego do Pałacu Humnickich;

18.  Poinformował, że Kontrola ZUS-u zakończyła się, wnioski są pozytywne dla gminy;

19.  Był w  Przemyślu w celach projektowych kaplicy ponieważ są małe zmiany, a dotyczą przyłącza kanalizacyjnego;

20.  Był w Rzeszowie i odebrał promesę na drogę w Lipie;

21.  Był w Urzędzie Pracy i wynegocjował dodatkowe umowy na roboty publiczne oraz staże. Od 1 września tego roku zostanie przyjętych 15 osób, gmina w tym zakresie nie ponosi żadnych kosztów, do każdego pracownika dopłaca jedynie ok.10-15 zł na ZUS;

22.  Był w Starostwie Powiatowym i kilkakrotnie rozmawiał nt. inwestycji kaplicy;

23.  Był w Przemyślu u konserwatora zabytków i rozmawiał na temat środków finansowych na cerkiew, poinformował, że pieniądze zostały zatwierdzone, wprowadzone uchwałą Rady Gminy;

24.  Był w Rzeszowie z Panią Skarbnik podpisać umowę na środki finansowe na tzw. siłownię zewnętrzną, która poszerzy atrakcje sportowe przy hali sportowej.

25.  Był w Przemyślu w Życiu Podkarpackim na temat bobrów, napisał pismo o 100 tysięcy zł rekompensaty za to, że trzeba budować nowe ujęcie w Łodzince Górnej
i Łodzince Dolnej. RDOŚ odpisała, że nie może tych środków przekazać,  w związku
z tym Pan Wójt napisał pozew do sądu o zaskarżenie Skarbu Państwa ponieważ art. ust. prawo o ochronie przyrody przewidział rekompensatę za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione, ale dot. osób fizycznych, nie dotyczą osób prawnych i tu Trybunał Konstytucyjny uchylił tę ustawę, Sejm zwleka
z wprowadzeniem stosownych zmian w związku z tym pozew poszedł do Sądu;

26.  Był w Przemyślu kilka razy na opracowaniu dokumentacji na szkołę w Hucie Brzuskiej. W związku z tym, że kilka przetargów nie doszło do skutku, Pan Wójt zdecydował o przeadaptowaniu tego obiektu na lokale mieszkalne i sprzedaniu ich. Zostało wydzielonych 6 lokali, będą sprzedawane w granicach 20-30 tys. zł;

27.  Pan Wójt za najważniejszą sprawę uznał wniosek, który został złożony do Marszałka. W 142 projektach został umieszczony na tzw. budowach wód geotermalnych. Pan Wójt był  dwa dni w Uniejowie, ma pozytywne z tego pobytu wnioski, po pierwsze gmina ta realizowała tą inwestycję przy Partnerstwie publiczno – prywatnym, ponieważ nie miała działek itd., w związku z tym obiektami wybudowanymi częściowo zarządza spółka komunalna, natomiast hotelami, restauracjami zarządzają osoby fizyczne. Ta inwestycja bardzo rozwinęła tę miejscowość. Miasto Uniejów jest z całym szacunkiem, ale co do powierzchni jak Leszczawa Dolna czy Stara Bircza. Spowodowało to rozwój gminy w zakresie turystyki, średnio przewija się od 1,5 – 3 tys. ludzi dziennie na tych basenach. Miesięczny wpływ bez osób prywatnych to ok.1 mln zł. Do tego wzrosła cena gruntów bo ludzie zaczynają budować hotele, Pan Wójt miał przed wyjazdem problemy z zakwaterowaniem się, dzięki pomocy miasta uzyskał miejsce do spania, natomiast w całej gminie wszystkie budynki agroturystyczne były zajęte, można powiedzieć zero bezrobocia. To jest inwestycja
i  Pan Wójt uważa, że musimy ją wprowadzić do budżetu na następny rok bo to jest jedyny motor, który spowoduje rozwój naszej gminy. Powstaną nowe miejsca pracy, nastąpi zwiększenie środków finansowych osób prywatnych, które będą budować hotele czy (będą sprzedawać działki innym osobom, które będą chcieli zainwestować). Uniejów ma też potwierdzone wody mineralne ale jeszcze nie rozpoczął produkcji wód, w przyszłości zamierza to zrobić. Na dzień dzisiejszy ta inwestycja była budowana przez 5 lat, rozpoczęto w 2007 r., a w 2012 r. zakończono i już przystępują do rozbudowy bo nie mogą pomieścić ludzi. Rok temu konkurencyjna gmina, oddalona o 15 km utworzyła wody geotermalne, rozmawiałem z Burmistrzem i nic nie spowodowało, że  przypływ ludzi jest mniejszy. To jedyny pomysł do rozwoju naszej gminy. Stawiam to na pierwszym miejscu, co spowoduje to miejsca pracy i dochody dla Gminy Bircza.

28.  Uczestniczył w dożynkach w Birczy, które odbyły się 24 sierpnia 2014 r.

 

 

Ad. 4.

Następnie Pan Przewodniczący przeszedł do 4 punktu obrad – informacji
o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 – referują Dyrektorzy szkół, Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Czesława Pankiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół
w Birczy, która powiedziała, że za tydzień rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2014/2015, każdy stara się, by szkoły były jak najlepiej przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, by dzieci dobrze spędzały czas, by nauczycielom dobrze się pracowało. Są 17 lat w tym budynku, który jest w miarę nowy – nowy ale wymaga remontów.

Mają prawie 500 lamp, na wakacjach wymienili w dwóch klasach, to jest po 12 lamp razem
z łańcuszkami, z haczykami - koszt jednej lampy ok. 70 zł, środki otrzymali z rady rodziców. Ponadto był prowadzony kiermasz ciast. Pani Dyrektor stwierdziła, że gdyby chcieli zakupić 500 lamp to byłby koszt ok. 35 tys. zł. Systematycznie, sukcesywnie coś robią. Jeżeli chodzi o malowanie  to pomalowali tylko jedną klasę, lamperię w holu. Systematycznie malują wszystkie klasy. W zimie z jednej ściany spadły płytki w kuchni, wszystko zostało wymienione. Pani Czesława Pankiewicz podkreśliła, że są specyficzną placówką: jest przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, kuchnia, hala, orlik, więc tych prac jest sporo. Okazało się, że na wakacjach  odbił się w kuchni sufit, więc doszła kuchnia do pomalowania, ale większość prac już jest  tam wykonanych. Częściowo zrobili mycie elewacji zewnętrznej, frontowej ściany, przymierzają się do pomalowania tego, ale to jest duży koszt, wiadomo że środki muszą mieć własne, tj. ok. 1 tys. m2, więc koszt jest duży. Pani Dyrektor oznajmiła, że najpierw myją, potem nakładają środek przeciwgrzybiczny, następnie spłukują ten środek, dopiero potem będą malować. W tym miejscu Pani Dyrektor podziękowała Panu Wójtowi

za wypożyczenie prywatnej zwyżki.

Udało się zrobić nabór do szkoły średniej, generalnie jest 16 292 uczniów. W tej chwili prowadzona jest modernizacja, dostarczane jest wyposażenie do szkoły, muszą jeszcze rozpakować i zamontować meble. Mają już umyte okna, wyprane firanki, zrobione porządki w pomieszczeniach, od dłuższego czasu panie już tam pracują. Na wakacjach w tym roku bez przerwy pracowało przedszkole tj. oddział  z projektu ,,Mały Człowiek – ważna sprawa’’.
W tym tygodniu planują umyć zabawki, wyprać dywan, dywany w innych klasach zostały już wyprane. Przy okazji wymiany lamp zmienili obwody, mają zastępczą siłownię zrobioną
z holu  i to rozdzielili na 2 obwody, żeby światła nie świeciły się wszędzie. Pani Dyrektor podziękowała za zabezpieczenie tych osób, które pomagały wykonać te wszystkie prace. Mieli sponsora i kupili środek przeciwgrzybiczny, resztę muszą już kupić sami. Pani Czesława Pankiewicz poruszyła temat związany z wodą nagrzewaną przez baterie słoneczne, poprosiła o przerobienie instalacji, gdyż przedszkole działa przez całe wakacje, w związku z tym wyłączają piec celem oszczędności oleju.

Odnośnie kadry  to jest zatrudnionych 49 osób, w tym kilka osób z obsługi, na hali, w kuchni, z administracji. Jedna nauczycielka poszła na urlop zdrowotny na podratowanie zdrowia zgodnie z kartą nauczyciela - zostało zrobione zastępstwo, 7 nauczycieli podwyższyło stopień awansu zawodowego, 4 nauczycieli z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego i 3 osoby ze stażysty na kontraktowego. Podział godzin już jest ułożony, jutro odbywają się egzaminy poprawkowe. Przygotowali wystawę pn.: ,,Podkarpacki wrzesień 39’’, mamy 75- lecie wybuchu II wojny światowej, Pani Dyrektor wszystkich zaprosiła na otwarcie wystawy, które planują 1 września o godz. 900 razem z rozpoczęciem roku szkolnego. Wystawa będzie do 19 września w naszej szkole w godzinach pracy. 1 września na zewnątrz obok hali sportowej, a później od 2 września w szkole na II piętrze.

 

Następnie głos zajęła Pani Monika Bodnar – Dyrektor Gimnazjum w Birczy, która powiedziała, że w gimnazjum podczas tegorocznych wakacji został przeprowadzony bardzo gruntowny remont, był to chyba największy remont odkąd funkcjonują w tym budynku od 13 lat. Na samym wstępie podziękowała Panu Wójtowi za pomoc w postaci pracowników, za częściowe sfinansowanie remontów przez gminę. Podziękowała za panie, które przez większość czasu na wakacjach sprzątały, bo musieli na bieżąco dbać o czystość, ze względu na to, że  realizowali dwa projekty wakacyjne dla 175 dzieci i półkolonie z wolontariatem studenckim, w związku z tym trzeba było dbać o czystość i pogodzić remonty
z wypoczynkiem letnim. Jeżeli chodzi o szczegóły remontów, to na parterze wykonano wentylację ścian, to było bardzo pracochłonne zajęcie, ponieważ trzeba było skuć do cegły całą wierzchnią warstwę, założyć wentylację, ułożyć regipsy, pomalować. Remonty
w gimnazjum trwały prawie całe wakacje i te prace miały miejsce w korytarzu na parterze,
w szatni,  w pracowni informatycznej, w świetlicy, w sekretariacie – tam ta wilgoć niestety się pokazała. Było więc sporo pracy, kilka klas zostało odświeżonych, dwie klasy całkowicie czyli lamperia, ściany, sufit, w trzech klasach tylko lamperie pomalowano. Były drobne prace w sanitariatach, gdzie naprawiono instalacje sanitarne, wymienione zostały tam gdzie była taka potrzeba - świetlówki, które zakupili z własnych środków. Zostały wyczyszczone
i naprawione rynny deszczowe, umyta została elewacja z dwóch stron. Pani Dyrektor uważa, że budynek jest dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o sprawy związane z technicznymi funkcjami, uważa że efekty tych remontów będą nam służyć przez dłuższy czas. Pani Monika Bodnar powiedziała, że można by było wspomnieć o wielu rzeczach, które chciałoby się zrobić np. sprawa parkietów. Jeśli chodzi o przygotowanie szkoły, o kadrę, podział godzin wszystko jest już dopięte. Podczas wakacji troje nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, 4 nauczycieli bo 3 na kontraktowe a 1 na nauczyciela mianowanego. Od września zaczynają 6 kolejnych projektów, 2 to jest kontynuacja, 4 to nowe projekty realizowane przez stowarzyszenie, ponieważ pozyskali kilka dotacji, natomiast to co gmina do tej pory prowadzi tj. Jagster i Comenius. Pozostałe są realizowane przez stowarzyszenie. Korzystając z okazji Pani Dyrektor zaprosiła na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Następnie głos zabrała Pani Jolanta Lichota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipie. Pani Dyrektor powiedziała, że  Szkoła im. Ks. Twardowskiego w Lipie do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 została już przygotowana, można wchodzić i już pracować. Wykonane zostały wszystkie zaplanowane prace, tzn. zostały pomalowane klasy, położone we wszystkich klasach panele, pomalowane drzwi, poprawione rynny. Wszystkie środki pozyskiwali z imprez, które organizowali w szkole. Jedynie rynny zostały wyremontowane na koszt gminy. Pani Dyrektor złożyła na ręce Pana Wójta podziękowania pracownikom administracji, którzy pomogli w tych remontach. Prace zostały wykonane w lipcu, Pani Dyrektor uważa, że już nie ma żadnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogłyby być zagrożeniem dla uczniów. Pani Jolanta Lichota podziękowała Panu Przewodniczącemu, Panom Radnym i Pani Radnej, którzy przychylnie patrzą na wszystkie potrzeby szkoły, którzy rozumieją  czym jest szkoła i co się w tej szkole robi. Robią wszystko aby przygotować szkołę dla uczniów, żeby czuli się w niej dobrze. Pani Dyrektor szczególnie podziękowała Panu Radnemu Janowi Lichocie za pracowników, którzy zostali przydzieleni na czas wykonywania tej pracy. Są to ludzie bardzo sumienni i wykonali swoją pracę bardzo dobrze. Pani Dyrektor podziękowała Pani ajentce bo całe wakacje ciężko pracowała
i doprowadziła szkołę do porządku. Cała organizacja pracy szkoły łącznie z podziałem godzin i podziałem czynności, wszystkimi sprawami administracyjnymi jest dopięta na ostatni guzik, wszystko jest przygotowane.

 

Następnie głos zajęła Pani Ewa Beń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Pani Dyrektor oznajmiła, że szkoła przygotowana jest do rozpoczęcia roku szkolnego, trwa
w dalszym ciągu remont budynku nr 2. Trzeba zamontować ubikacje, umywalki. W budynku  nr 2 tam gdzie jest oddział przedszkolny w grudniu wyremontowali częściowo tą klasę. W tej chwili udało się przy pomocy Pana Wójta, Pani Skarbnik dokupić panele, które kończą układać. Pani Dyrektor uważa, że do końca tygodnia te prace będą wykonane, szkoła będzie przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego, jeżeli chodzi o czystość itd. Nie skończą w tej chwili ubikacji, którą przygotowują do projektu, muszą poczekać aż dostaną sprzęt, czyli umywalkę i ubikację. Jedna ubikacja jest już gotowa, a druga będzie oddana do użytku  w nieco późniejszym terminie. Pani Dyrektor  podziękowała Radnemu i Sołtysowi Panu Mliczkowi, od którego dostali pieniążki ze wsi Sufczyna, za te środki zostały zakupione panele do klasy, gdzie będzie klasa I. Jeżeli chodzi o przygotowanie kadrowe, ilość kadry nie zmieniła się. W piątek nauczycielka odbyła egzamin na wyższy stopień nauczyciela mianowanego. W środę jest konferencja, więc wszystkie prace organizacyjne zostaną zakończone.

 

Następnie głos zabrała Pani Maria Pawliszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Leszczawie Dolnej. Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. W czasie wakacji zostało wykonanych wiele prac remontowych. Prace trwały przez okres 1 miesiąc, te prace wcześniej zaplanowali, wymieniono panele podłogowe w sali gimnastycznej, przeniesiono lampy oświetleniowe z sufitu na boczne ściany, odmalowano ściany i lamperie w sali gimnastycznej, odmalowano lamperie na klatce schodowej i podpiwniczeniu, wymieniono panele podłogowe w dwóch pomieszczeniach klasach lekcyjnych ok. 60 m2, zaadaptowano 2 pomieszczenia na oddział przedszkolny,
1 pomieszczenie przeznaczono na zajęcia, a drugie na plac zabaw. W ramach projektu otrzymali sprzęt. Odmalowano 6 sal lekcyjnych, odmalowano lamperie na korytarzach,
w pozostałych salach lekcyjnych, tam gdzie było to potrzebne. We wszystkich pomieszczeniach odmalowano drzwi, a w czterech pomieszczeń, które zostały przekazane
z innej szkoły, przywiózł je Pan Ćwian, za co Pani Dyrektor podziękowała. Zakupiono rolety, krzesło obrotowe do sali komputerowej, 2 szafy na pomoce naukowe. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników grupy remontowo-budowlanej działającej przy Urzędzie Gminy w Birczy pod nadzorem Pana Kierownika Stanisława Ćwiana. Prace były bardzo solidnie wykonane za co Pani Dyrektor podziękowała Panu Ćwianowi, Panu Wójtowi za przekazanie ludzi. Wykonywali też inne prace np. listwy przypodłogowe zamawiali
i wykonał je Pan Harłacz z Leszczawki, bo te które kupili były nieszczelne. Pani Dyrektor wspomniała o sali gimnastycznej. Pan Wójt wspólnie z Panem Ćwianem postanowili
o przeniesieniu lamp z sufitu na ściany boczne. Część materiałów tj. 50 litrów białej emulsji
i 10 puszek gładzi ekologicznej otrzymali z Urzędu Gminy, pozostałe materiały zakupione były ze środków własnych, uzyskanych przez szkołę tj. 7 tysięcy zł. Do wykonania jest jeszcze wiele prac remontowych, zaczęto prace nad poddaszem gdzie zagospodarowano 2 pomieszczenia: jedno na świetlicę i drugie na stołówkę, i już część prac została wykonanych np. zostały wymienione okna ze środków, które otrzymali z Biura Obsługi Inwestycyjnej. Pani Dyrektor podziękowała Panu Wójtowi bo dzięki współpracy
z tym Biurem i Panem Gąską, który pochodzi z Leszczawy, przekazał 2 tysiące zł już drugi raz i za te pieniążki wymienili okna. Zasługą Pani Teresy Dutkowskiej jest to, że usługi komunalne Buszkowice 62 przekazały na każdą szkołę ok. 600 zł. Szkoła Podstawowa
w Leszczawie Dolnej zakupiła ok.  25 m2 paneli do świetlicy. Został zakupiony już piasek
i cement na wykonanie wylewki, Pani Dyrektor poprosiła o wykonie tej wylewki, jeżeli pracownicy z grupy remontowo-budowlanej będą mieli chwilę czasu. Pani Maria Pawliszyn chciałaby aby ta świetlica mogła funkcjonować od listopada, trzeba będzie zakupić jeszcze umywalki, doprowadzić wodę oraz wykonać ubikację. Zaleceniem kontroli z Kuratorium Oświaty było brak świetlicy i zgłosiła Panu Wójtowi, że na świetlicę zostały zagospodarowane pomieszczenia. Świetlica z dniem 1 września miała być już otwarta ale było to niemożliwe bo trwały prace w szkole. Szkoła już jest przygotowana, firanki wyprane, okna umyte, wszystko było robione systematycznie po malowaniu. Szkoła doprowadzona jest do porządku, został jeszcze oddział przedszkolny. Jeśli chodzi o kadrę to kadra jest zabezpieczona, są nauczyciele kwalifikowani, 6 nauczycieli dyplomowanych oraz 7 nauczycieli mianowanych, nauczyciele dyplomowani mają pełne etaty, ksiądz ma na 4/18 etatu, 2 nauczycieli mianowanych mają pełne etaty, pozostali zatrudnieni są na niepełnych etatch, dwóch nauczycieli dostało wypowiedzenie, którzy mieli 18 godzin, teraz mają niepełne etaty 4/18. Od 1 września jest 90 uczniów, oddział przedszkolny liczy 14, w I klasie 10. W środę odbędzie się spotkanie z Radą Pedagogiczną, wszystko zostanie przekazane nauczycielom. Pani Dyrektor podziękowała swojej Radzie, nauczycielom, którzy byli bardzo zaangażowani w czasie wakacji. Były wyznaczane dyżury, nauczyciele nie musieli przybywać w szkole ale każdy nauczyciel miał dyżur po tygodniu, musiał być pod telefonem
 i pilnować swojej klasy. Ponadto każdy nauczyciel wybierał  kolory do swojej klasy. Organizowali akcję ,,tornister’’ i w związku z tym załatwili na 20 osób busa. Pani Dyrektor powiedziała, że kontakt z rodzicami mają bardzo dobry, mogą liczyć na ich pomoc przez cały rok. Od 1 września szkoła rozpoczyna realizację projektu z języka angielskiego i Fundacja Nina przekazuje na ten cel kwotę 15 tysięcy zł.

 

Następnie głos zabrała  Pani Edyta Płowy – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żohatynie. Szkoła w Żohatynie jest dobrze przygotowana do rozpoczęcia prac w nowym roku szkolnym, stan sanitarno-techniczny klas, pomieszczeń, korytarzy, sali gimnastycznych jest dobry, stan mebli, ich wyposażenie jest prawidłowy i bezpieczny.
W czasie wakacji dzięki pomocy rodziców udało się wykonać  bieżące remonty, prace malarskie, odmalowano 2 klasy, odmalowano całą stolarkę okienną i wszystkie drzwi
w wewnątrz budynku. W tej chwili trwają jeszcze prace przy ułożeniu płytek wejściowych do szkoły, zamontowanie nowych balustrad na tych schodach i zamontowanie zadaszenia nad wejściem. Trwają ostatnie prace porządkowe w szkole. Jest budowane boisko szkolne na którym trwają prace ziemne, czynności melioracyjne, jest do dość duże przedsięwzięcie
i korzystając z okazji Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom, które zaangażowały się w te działania, a także pomysłodawcom i inicjatorom tego przedsięwzięcia, na których wsparcie i pomoc można zawsze liczyć, a są nimi: Ran Radny Zbigniew Urban, Pani Sołtys Zofia Dudycz i Pan Prezes Stowarzyszenia prowadzącego szkołę Pan Hubert Kępa. W lipcu zakończyli realizacje projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach zmniejszania stopnia nierówności i rozpowszechnieniu edukacji przedszkolnej dzięki pozyskaniu w ten sposób funduszom  (było to ponad 85 tys. zł), udało się doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia, dostosować pomieszczenia do personelu i dla dzieci oraz wyposażyć oddział przedszkolny w zabawki, pomoce dydaktyczne, w artykuły plastyczne. Szkoła posiada pełne zabezpieczenie kadrowe. Od nowego roku szkolnego dzieci będą uczyły się w oddziale przedszkolnym i w oddziałach szkoły podstawowej. Dzieci dojeżdżające będą miały zapewniony dojazd (dzieci z Borownicy i Jawornika Ruskiego). W czasie wakacji zostały wykonane w szkole wszystkie niezbędne przeglądy BHP. Pani Dyrektor uważa, że szkoła jest w pełni przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym.

 

Kolejno głos zajęła Pani Prezes Stowarzyszenia Szkoły w Kuźminie
Pani Elżbieta Kunik, która powiedziała, że wykonali remont instalacji elektrycznej bo była w tragicznym stanie, z projektu dostosowali przedszkole, zakupione zostały wszystkie nowe krzesła i stoliki, wymienili podłogi (została tylko jedna podłoga do wymiany), odmalowali całą szkołę. Pan Wójt przekazał 30 l farby za co Pani Kunik podziękowała, podziękowała również za pracowników. Rodzice dali z siebie wszystko, można wchodzić i uczyć się .

 

            Następnie głos zabrał Pan Wójt, który stwierdził, że to co powiedzieli dyrektorzy to same fakty. Na bieżąco monitorował wszelkie remonty, utrzymywał kontakt z dyrektorami, nauczycielami. Pan Wójt podziękował dyrektorom i nauczycielom, rodzicom. Były wykonywane poważne remonty i uważa, że w najbliższych latach nie będzie potrzeby do nich wracać. Rozmawiał z nauczycielami, którzy dawali pieniążki na farbę. Pozostaje duże przedsięwzięcie na które będą składane wnioski o środki unijne w tym roku tj. dobudowanie stołówki do gimnazjum  w Birczy. Kolejną sprawą jest droga do Zespołu Szkół, Pan Wójt powiedział, że będzie starał się aby poprawić tę drogę. Została poprawa przy bieżni chodnika, uważa, że po porządkach po dożynkach  będzie to zrobione. Jest jeszcze 150 tys. zł na wykonanie placu zabaw, były ogłaszane już trzy przetargi i żadna firma nie zgłosiła się. Pan Wójt zlecił ogłoszenie czwartego przetargu, jeżeli nikt nie zgłosi się, firma zostanie  wybrana z wolnej ręki. Jeżeli chodzi o świetlice był problem z ich wykonaniem bo żadna firma miejscowa nie chciała wykonać tych prac. Pan Wójt podziękował dyrektorom, prezesom szkół niepublicznym, rodzicom. Poinformował, że utrzymywał kontakt z Panią Kunik
i z Panem Kępą.

 

            Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska, która odniosła się do strony finansowej oświaty i podsumowała ostatni  zakończony rok szkolny oraz przedstawiła prognozę finansową na nowy rok szkolny. Jeżeli chodzi o dowożenie uczniów do szkół to było płacone terminowo i wszystko jest uregulowane. Obsługa ajencyjna szkół troszeczkę z opóźnieniem i pozostał jeszcze jeden  miesiąc do uregulowania, Pani Skarbnik uważa, że najpóźniej na początku września zostanie czerwiec zapłacony, termin płatności jest do 30 lipca ale jest ciężko szczególnie teraz w drugim półroczu. Telefony, energia, Internet i inne drobne zakupy realizowane są na bieżąco  z wyjątkiem ostatniej dostawy oleju  dla Gimnazjum i Zespołu Szkół,  pisaliśmy do firmy o przedłużeniu terminu płatności, na początku września  koło 10, 15 września  zostanie to uregulowane. Świadczenia urlopowe  z terminem płatności do 31 sierpnia zostały wszystkim nauczycielom wypłacone, częściowo w drugiej połowie lipca i pozostałe na początku sierpnia z funduszu socjalnego. Pozostały jedynie  zapomogi finansowe  dla nauczycieli  ale one są niewypłacone, nie tylko ze  wzglądów ekonomicznych  ale ze względów prawnych, jesteśmy w trakcie kontroli, która  zakwestionowała fakt, że nie mogą być wypłacane zapomogi dla wszystkich nauczycieli jednakowe bez odprowadzenia składek Zusowskich.

 

Jeżeli chodzi o prognozę na przyszły rok szkolny i na końcówkę roku budżetowego oraz początek przyszłego roku budżetowego, to subwencja  na Birczę przypadająca 1.493.437,68 zł, jest już wykorzystana w 80 procentach, planowane wydatki na koniec roku  to 2.045.424,12 zł i ponad 560.000,00 zł będzie brakować. Szkoła średnia w Birczy, subwencja 222.800,00 zł wydatkowanych jest 59 procent, prognozowane wydatki 226.101,77 zł tutaj zabraknie 5.000,00 zł ale ta kwota jest nieadekwatna do realiów bo duży ciężar przypada na zespół szkół, więc tutaj są tylko wydatki płacowe i około płacowe. Koszt utrzymania gimnazjum w Birczy subwencja 2.174.811,51 zł, wykonanych już jest na 31 lipca ok. 60 procent, prognozowane wydatki  2.246.188,25 zł, ok. 71.000,00 zł zabraknie. Koszt utrzymania Leszczawy  wg subwencji 617.779,50 zł, wykonania 75 procent, prognozowane wydatki 785.604,55 zł, subwencja ok. 167.825,00 zł zabraknie. Koszt utrzymania  Szkoły Podstawowej w Lipie wg subwencji 427.054,98 zł wykonanych jest 92 procentach, prognozowane wydatki 680.248,78 zł, zabraknie ok. 253.194,00 zł. Koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w  Sufczynie subwencja -  445.983,95 zł wykonane 99 procent, wydatki prognozowane 756.697,87 zł, dołożyć trzeba ok. 310.714,00 zł, tutaj są nieuwzględnione wydatki związane z dożywianiem  uczniów, dowożeniem i stypendium za które trzeba będzie dołożyć.  

 

 

Ad. 6.

Pan Przewodniczący przeszedł po pkt. 6 obrad - ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Radny Pan Artur Buczek. Pan Radny powiedział, że wiele zostało powiedziane, pominął sprawy techniczne, przeszedł do meritum komisji. Komisja Oświatowa robiła objazd placówek oświatowych gminy w dniach od 20 do 23 sierpnia br. zgodnie z przyjętym planem prac komisji na rok 2013 i 2014, stwierdza że szkoły są przygotowane  do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, wykonano niezbędne remonty szkół. Pan Buczek podziękował grupie remontowej, jeżdżąc po szkołach 
i dowiadując się od dyrekcji, że bez nich nie wiele mogłoby się zrobić. W tym roku dużo mniej musieli dyrektorzy zaangażować rodziców, grupa remontowa zdała egzamin na ocenę celującą. Po podliczeniu należy wskazać, że środki pozyskane przez  dyrektorów szkół
z zewnątrz  na remonty to jest łącznie 18 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o podziały godzin to są dostosowane do potrzeb uczniów, najpierw są zaplanowane zajęcia obowiązkowe, później ponad obowiązujące zajęcia edukacyjne, których jest dość sporo. Trzeba pamiętać, że trwają projekty ale i nauczyciele w czasie roku szkolnego  są zobowiązani wykonywać prace, jak to się mówi wśród nauczycieli - godzin karcianych, z którego nauczyciele mają dosyć szeroką ofertę dla uczniów. Łącznie w placówkach edukacyjnych wychowuje się 742 uczniów. Trwają projekty  edukacyjne o których już była mowa, Pani Dyrektor z Gimnazjum szczególnie szczytuje w tych projektach, jeden projekt wykonywany jest całkowicie samodzielnie  z gimnazjum  w ramach stowarzyszenia, teraz będą cztery. Udało zachować się stanowiska pracy  w kadrze pedagogicznej, co jest sukcesem. Nie mniej jednak np.
w Leszczawie  Dolnej 2 etaty brakuje po 2 godziny  więc trzeba będzie jeszcze pracować  nad arkuszem  może da się jeszcze coś zrobić dla tych nauczycieli żeby mieć te etaty. Zdaniem Pana Buczka jak na razie radzimy sobie z niżem demograficznym  w wielkim skrócie. Kadra pedagogiczna jest wykwalifikowana, komisja nie widzi żadnych zastrzeżeń, arkusze organizacyjne są zatwierdzone i czekają na  wejście w życie. Oczywiście będą na bieżąco  weryfikowane przez  dyrektorów szkół. Ocena przygotowania szkół  do rozpoczęcia roku szkolnego  2014/2015 jest pozytywna , a że prace jeszcze trwają, komisja jest przekonana, że dzieci zostaną  od 1 września przywitane w pięknych, pachnących świeżością  obiektach edukacyjnych.

 

Pan Przewodniczący powiedział, że zanim zakończy punkt na temat informacji  placówek oświatowych,  w imieniu Rady oraz gminy złożył dyrektorom, nauczycielom, obsłudze administracyjno-technicznej  szczęśliwego nowego roku, aby można było zajmować się tylko tą pracą wychowawczą, dydaktyczną, a także żeby nie było żadnych zdarzeń  nadzwyczajnych. Pan Przewodniczący powiedział, że widoczne są działania,  chociażby nawet półkolonie  organizowane przez gimnazjum, uważa że to bardzo dobrze, że nasze dzieci były pod opieką  i miały okazje miło, przyjemnie  spędzać czas. Pan Bobowski wszystkim podziękował oraz życzył dalszych sukcesów.

 

 

 

Ad. 7.

            Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu pierwszej uchwały.

Z-ca Wójta Pani Beata Worotyłko odczytała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Bircza, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kolejno głos zabrała Pani Skarbnik – zmiana ta jest jak było mówione na sesji 30 czerwca  obowiązkowa do wprowadzenia ze względu na to, że zmienił się projekt PSeAP
i tylko ze względu na to, że wprowadzone zostały dodatkowe środki , które były niewykonane w  2013 roku, przeszły na 2014 rok. Pani Skarbnik powiedziała, że ma nadzieję, że ten projekt będzie w tym roku zakończony, trwał on trzy lata, oczywiście projekt ten realizuje Urząd Marszałkowski, przesyła środki - my zabezpieczamy środki własne i przekazujemy wykonawcom tj. na komputery, na drukarki, serwer.  Zmienił się załącznik  nr 2, który mówi o nakładach finansowych, ogółem  jest to kwota 611.072,00 zł, przez 3 lata nie zmienił się ale zmienił się limit zobowiązań, które wynosi na ten rok 571.204,00 zł  i taki jest w uchwale budżetowej od miesiąca czerwca. Przy okazji zmienił się  załącznik nr 1 dotyczący roku  2014, w lutym były wprowadzone wszystkie cyfry, wszystkie dochody wykonane wydatki, dochody i rozchody więc tutaj nic nie ulega zmianie, ulega zmianie jedynie 2014 rok  a to ze względu na realizacje wszystkich uchwał budżetowych, które były podejmowane  od miesiąca stycznia do sierpnia włącznie z uchwałą budżetową, która była podejmowana  20 sierpnia na sesji nadzwyczajnej. Dochody ogółem zmieniły się  w tej chwili mamy plan dochodowy  który wynosi 26.486.815,90 zł w tym dochody bieżące 23.235.642,83 zł.

Nie zmieniły się dochody z tytułu udziału podatku dochodowego, od osób prawnych, podatek od opłat, podatki od nieruchomości, z tytułu subwencji ogólnej, jedynie środki z tytułu środki przeznaczone na cele  bieżącym jest to kwota 7.226.252,42 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się ze względu na projekt PSeAP i wynoszą 3.251.173,07 zł, dochody ze sprzedaży majątków  nie zmieniły się, z tytułu dotacji przeznaczonej na  cele inwestycyjne  to kwota 2.066.633,07 zł. Wydatki bieżące są na poziomie 25.825.815,90 zł, w tym bieżące   21.684.161,54 zł, wydatki na obsługę gminy  nie zmieniły się, wydatki majątkowe jest to kwota 4.141.654,36 zł. Wynik budżetu również się nie zmienił i mamy nadwyżkę od  stycznia  661.000,00 zł, przychody również nie zmieniły się jest to kwota 700.000,00 zł, rozchody
z budżetu, spłaty kredytów  nie zmieniły się, kwota tego  też się nie zmieniła. Przeznaczeniem prognozy finansowej nadwyżki budżetowej też się nie zmieniły, spłaty kredytów nie zmieniły się, jedynie wydatki objęte  limitem to jest projekt PSeAP jest to  kolumna 11.3 na kwotę 571.204,00zł  są to wydatki majątkowe,  w kolumnie 11.3 i 11.2  wydatki kontynuowane inwestycyjne zmieniły się 1.965.058,09 zł. Dochody bieżące  na programie  finansowania współudziałem środków  unijnych jest to kwota 1.050.014,69 zł, dochody majątkowe 
z udziałem środków unijnych  jest to kwota 1.956.636,30 zł, i wydatki bieżące  na projekt  razem z udziałem  środków unijnych  jest to kwota 1.114.644,05 zł natomiast wydatki  majątkowe  z udziałem środków  unijnych jest to  kwota 2.903.097,07 zł, spłaty w ratach też się nie zmieniły. Pozostałe kwoty do roku 2020 nie ulegają zmianie.

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została jednogłośnie podjęta.

 

Następnie Pani Beata Worotyłko odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza (obręb Huta Brzuska, działka nr 569 o pow. 0,36 ha.), który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pan Buczek: ,,nie jest zbędna czyli jest niezbędna’’

Pan Przewodniczący: ,,nie jest niezbędna’’.

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

            Pani Beata Worotyłko odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza obręb Brzuska działka 452 o pow. 0,26 ha, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

            Pan Radny Ryszard Okołowicz – chciałem zapytać z jaka datą jest ten protokół
z zebrania wiejskiego.

 

            Pan Wójt- wszędzie jest chyba 2011, przesyłałem takie wykazy, które były analizowane na wszystkich zebraniach wiejskich i tam taka decyzja zapadła. Dokument jest do wglądu.

 

 

Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

            Pani Beata Worotyłko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycie niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza (obręb Huta Brzuska, działka nr 518,
o pow.0,28 ha), który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

           

Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

            Pani Beata Worotyłko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycie niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza (obręb Żohatyn, działka nr 26,
o pow.1,08  ha oraz działka nr 90 o pow. 0,13 ha), który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

 

            Głos zabrał Pan Zbigniew Urban – chciałem zwrócić uwagę na jeden ważny fakt, że  mieszkańcy miejscowości Żohatyn w dniu 01.06.2014 roku  nie wyrazili zgody  na zbycie  podanych tutaj nieruchomości  i wydaje mi się, że do tej pory  Rada Gminy, Pan Wójt tym wszyscy się kierowali, jednak opinia mieszkańców była ważna. W tej chwili  zaczyna dochodzić do małej dyktatury, zaczyna się od Żohatyna, a skończy się na Hucie Brzuskiej. Państwo Radni za tym głosujecie, ja to mówię akurat do Rady Gminy, bo Wójt może przedstawiać projekty uchwał ale to Wy głosujecie  i musicie mieć tą świadomość,  że tutaj wkracza dyktatura, nie wyobrażam sobie co tu będzie  za chwilę,  a nie daj Boże w następnej kadencji przy tym Wójcie, czy nie będzie liczył się ze zdaniem radnych, czy będzie miał wszystkich tak jak teraz wszystkich  na dobrą sprawę, czy będzie sprzedawał lokale, działki nie licząc się z opinią mieszkańców naszej gminy. Tak według mnie nie może być. Drodzy Państwo przejrzyjcie na oczy, to Wy robicie sobie źle, dzisiaj dotyczy to obrębu gdzie ja jestem  radnym, ale za chwilę będzie to dotyczyć się innej miejscowości i dojdzie do tego, że Radny z tej miejscowości będzie przeciwny a pozostali będą za, od tego tworzy się dyktatura. Pan Wójt nie wie czy mu brakuje środków, słyszę tutaj na ostatnim spotkaniu z Panem Przewodniczącym w sprawie dożynek, że jak  w Radzie Gminy brakuje znaczków, to gdzie my jesteśmy? Od was Radni zależy czy brakuje tych znaczków czy nie, bo jak jest budżet - są
w budżecie dochody i wydatki, są większe dochody niż wydatki to czym jest komisja rewizyjna? Pan Przewodniczący na dzień dzisiejszy  nie powinien mówić, że brakuje znaczków  tylko powinien zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. Protokół powinien być przedstawiony Radzie Gminy czy jakieś firmy przykładowo wykonują dodatkowe roboty wykraczające poza budżet gminy Bircza, a tutaj śmie twierdzić, że tak prawdopodobnie brakuje na firmę ,,JÓZEFCZYK’’ czy jakąś inną rodzinną firmę Pana Wójta, bo tak mi się wydaje, jak się nie ma na wypłaty to się szuka po działkach. Najlepiej działki sprzedać, lokale a wy to przyklaskujecie, tak nie powinno być. Wiem, że przyklaskujecie bo jest taka sprawa bo dziecko robi albo żona robi, albo mąż robi i dlatego tak się zachowujecie, w duchu myślicie inaczej ale raz trzeba się temu sprzeciwić, to nie może tak być, ludzie przejrzyjcie na oczy. Mieszkańcy wyrazili sprzeciw i wola mieszkańców powinna być uszanowana, dobrze że Pan Wójt przedstawił swoje oblicze przed wyborami, mieszkańcy gminy odpowiednio Panu  podziękują.

 

 

            Pan Wójt – po pierwsze ładne to przemówienie było ale na komitecie  Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej.

 Pan Urban – do partii nie należałem

 

 Pan Wójt - jak by Pan w partii wygłosił to przemówienie może by były oklaski. Panie Radny po pierwsze jeżeli ma Pan coś do firmy mojej małżonki, to niech Pan szybko pisze do prokuratury a nie wygłasza Pan tutaj kłamstwa o tej firmie, jeżeli ta firma coś ukradła, zrobiła nielegalnie, czego Pan tego nie pisze tylko opowiada głupoty? Czy jest to firma mojej małżonki czy inna firma jak każda inna startuje do przetargu, przestrzegając pewne procedury prawne, które obowiązują. Jeżeli chce Pan coś wiedzieć to 90 proc. sprzętu małżonki pracuje w grupie remontowej, żeby ta grupa remontowa mogła remontować szkoły itd.  Ja nie jeżdżę i nie kasuje pieniędzy. Jeżeli Pan tak uważa proszę pisać do prokuratury, jest demokracja. Druga sprawa polityka sprzedaży gruntów była prowadzona jak Pan był Przewodniczący Rady Gminy i za dawnych czasów tak było. Nie dopowiedział Pan do końca, czego mieszkańcy chcieli, po ustawieniu paru mieszkańców, mając opinie kilku ustawionych
i nawiedzonych mieszkańców, którzy mi podziękują. Zobaczymy kto komu podziękuje, mamy czas do 16 listopada. Pan jako w opozycji może być Pan zazdrosny, że gmina tak się rozwija, a opowiadanie głupot co Przewodniczącemu się wymknęło, że na znaczki brakuje, pracownik nieodpowiedzialny wysłał listy i został obciążony.  Urzędnik mi płaci za zniszczoną kartkę – pracownik musi być  odpowiedzialny, a to że Pan Przewodniczący chciał zapłacić za urzędnika  to jego sprawa. Pan zażądał ode mnie takiej alternatywy, że jeżeli działka zostanie sprzedana  to żeby te dochody poszły na  cel tej miejscowości. Sprzedaż  gruntów – o czym Pan dobrze wie – w pozycji budżet dochody z mienia komunalnego jak są ustalone? Że jak są z Huty to idą do Huty? Nie idą i Pan dobrze o tym wie., Musimy te środki finansowe przeznaczyć na system utrzymania oświaty. Pan o tym nie powiedział, że 3 mln 600 musimy dołożyć, skąd Wójt ma wziąć? Wójt ma napaść na bank żeby dołożyć?  Pan zażądał a ja nie mogłem na takie coś się zgodzić, jeżeli te środki są już rozdzielone, natomiast nie będę blokował kupna gruntów mieszkańcom Żohatyna. Zgłosili się chętni mieszkańcy z Żohatyna  kupno tej działki i ja nie będę im tego blokował. Taka jest moja decyzja. Zgodnie
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli chce Pan wiedzieć, że jestem dyktaturą  to proszę sobie przeczytać ustawę  o gosp. Nieruchomościami. Sprzedaż mienia komunalnego  należy do Rady Gminy, nie do zebrania wiejskiego itd. Zapytałem, miałem
i prawo wysłuchać mieszkańców i wysłuchałem, ale nie będę godził się na przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży ponieważ są już rozdzielone. Nie wiadomo w ogóle czy w tym roku zdążymy te działki sprzedać. Jeżeli Pan tak bardzo troszczy się o Birczę  dobrze by było, żeby pomagać tym mieszkańcom, Pan przyblokował mieszkańcom Żohatyna  kupno tej działki. Zobaczymy kto zostanie oceniony. Dziękuję.

 

 

            Pan Zbigniew Urban – chcę odnieść się do wypowiedzi Pana Wójta, jeżeli chodziło
o wykonywania różnego rodzaju robót to chodzi o to, że tak nie powinno być. Jeżeli Wójt jest Wójtem danej gminy  to chodzi o zachowanie pewnych zachowań moralnych. Tu jest gmina Wilkowyje. Mieszkańcy nie wyrazili zgody, prawda że mój wniosek skierowany do Wójta był taki aby część środków przeznaczyć na  miejscowość Żohatyn ze sprzedaży tych działek, mieszkańcy wyrazili by zgodę. Pan Wójt powiedział, że nie ma takiej opcji. Skoro Pan Wójt powiedział, że nie przekaże część środków na Żohatyn a tutaj mówi że brakuje mu środków na oświatę, to jak to ma się jedno do drugiego? Przed chwilą  dzięki Panu została zlikwidowana szkoła w Żohatynie i Pan chce sprzedać działkę w Żohatynie, żeby ratować inne szkoły. Czy jest to w porządku? Wg mnie nie jest to w porządku. Tam gdzie zlikwidowało się szkołę jest założone Stowarzyszenie to trzeba tej szkole pomóc. Dzięki Pani Dyrektor i Panu Prezesowi ta szkoła presperuje, ale to wszystko ze swoich środków, innym szkołom się pomaga i dobrze ale Wójt powinien patrzeć – ja to zawsze powtarzam przez pryzmat całej gminy, wszystkie szkoły powinien wziąć pod siebie. Jeżeli są jakieś szkoły zlikwidowane pomagać im trzeba, rada też nie powinna patrzeć tylko na swoje szkoły. Prawda, że  są zainteresowani wykupem działek w Żohatynie, tylko  mieszkańcy całej miejscowości wyrazili sprzeciw, gdy dowiedzieli się że nie dostaną za to ani złotówki przykładowo na szkołę. Dołożył Pan chociaż złotówkę na szkołę w Żohatynie? Przyjedzie Pan na spotkanie przedwyborcze i będzie Pan mówił co zrobił w gminie ale  zapytają Pana - co Pan zrobił dla Żohatyna? Ze swoich środków a nie z lasu wiejskiego Żohatyna. Mieszkańcy nie zgadzają się na sprzedaż działek, a jeżeli Pan tego nie uszanuje to będzie Pana problem w przyszłości. Dziękuję.

 

 

            Pan Wójt – żeby nie dzielić a łączyć to powiem tak: każdy widzi swój problem po swojej stronie, ja widzę go globalnie jako całej gminy i całości gminy, Pan łzy wylewa  na rejon na którym jest Pan Radnym, natomiast niech Pan popatrzy przez pryzmat całej gminy. Ani Żohatynowi, ani Jawornikowi , ani Borownicy przez okres kiedy jestem Wójtem krzywda się nie działa. Dziękuję.

 

            Po głosowaniu Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta stosunkiem głosów 10 ,,za’’ do 3 ,,wstrzymujących się’’ i 1 ,,przeciwny’’.

 

 Pani Beata Worotyłko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycie niektórych nieruchomości stanowiących własność gminy Bircza - obręb Żohatyn, niewydzielonych 518/1000 części działki o pow. 0,28 ha, wraz z lokalami użytkowym wraz 
z przynależnościami oraz częściami wspólnymi budynku), który stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

 

 

Pan Zbigniew Urban – jak otrzymałem projekt tej uchwały, aż we mnie zagotowało, jak można pisać takie głupoty Panie Wójcie, że mieszkańcy miejscowości Żohatyn w dniu
1 czerwca wyrazili zgodę na sprzedaż tej działki. Jak byłem na tym zebraniu, Pan też był 
i o tym nie było nic mówione, jak można pisać takie głupoty i nieprawdy? Pan podaje nieprawdę. Druga sprawa na ten temat była mowa w 2012 roku, mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż  nieruchomości – chodzi tutaj o dawny ośrodek zdrowia to będzie przeznaczony na sprzedaż jeżeli ktoś będzie zainteresowany z miejscowości Żohatyn. Nikt się nie zgłosił 
z tych mieszkańców, automatycznie temat ucichł, w protokole z zebrania wiejskiego nie było mówione, że wyrażają zgodę na sprzedaż tego osobom z poza miejscowości Żohatyn.
W poprzednią środę prawdopodobnie było to 20 sierpnia  2014 r. odbyło się zebrania mieszkańców wsi Żohatyn, na tym zebraniu mieszkańcy jednogłośnie wypowiedzieli się przeciwko sprzedaży lokalu wraz  z działką ze względu na to, że kiedyś w tym lokalu była poczta, ośrodek zdrowia. W tej chwili ośrodka zdrowia nie ma ale mieszkańcy czynią starania  aby ten ośrodek zdrowia ponownie powstał, jeżdżą za lekarzami  i wydaje mi się, że byłoby  nie na miejscu  gdyby ten lokal został sprzedany. Zlikwidowaliście Państwo szkołę, najlepiej ten Żohatyn zaorać, nie wiem dlaczego jest takie podejście do tego terenu  i tutaj gmina popełniła by straszny błąd. Wójt nie ma środków i szuka ich wszędzie, zlikwiduje szkołę
i jeszcze sprzedać działkę,  to jest inny temat  ale od Państwa zależy, drodzy Radni  do Was zwracam się z prośbą  o mądrość w tym temacie, nie dajcie zwariować się, wydaje mi  się, że jeżeli już raz podnieśliście rękę za likwidacją szkoły to nie popełnijcie drugiego błędu,  niech ten lokal zostanie bo, nie wiem czy Pan Wójt ma smak na ten lokal bo nie dawno co siostra Pana Wójta kupiła lokal po dawnej szkole  z działką w Jaworniku, nawet nie wiem za ile a też bym chciał to wiedzieć Teraz  po kolejnych przetargach też najlepiej kupić, a najlepiej rodzina. Żyjemy w państwie wolnym, demokratycznym nie dajcie się zwariować. Dziękuję.

 

 

Pan Wójt  - Panu Radnemu też proponuję kupić  sobie działki,  nie wnikam w to gdy działki kupuje Pan Radny. Nie będę tutaj emocji podnosił, Pana stanowisko znam już 30 lat
i  Pan raczej tutaj jączy  w tej radzie i w tej całej miejscowości, miesza Pan ludziom na tym terenie, głupoty opowiada. Pan się czepił sytuacji szkoły Żohatyn  i Pan powinien dobrze wiedzieć jaka sytuacja ma miejsce  w całym kraju odnośnie niżu demograficznego, bo np. Wójt mógł się nie zgodzić z Radą, która podejmowała decyzje  o utworzeniu
i wydzierżawieniu na szkołę niepubliczną, zgodziliśmy się i ta szkoła jest dofinansowana
z budżetu Państwa, chciałbym wiedzieć ile razy Pan rozmawiał o problemach szkoły z Panem Stefanem, nie jest Pan za bardzo zainteresowany, tylko robi nam tu Pan publikę. Po pierwsze chciałbym,  żeby Pan Radny tutaj powiedział, mieszkańcy już jako wspólnota mieszkaniowa wystąpiła o remonty, który będzie  troszkę kosztował, na razie dyplomatycznie wysłałem ludzi. To Pan o tym nie wie, że jeżeli majątek będzie marnowany  to mnie czeka prokuratura za niszczenie majątku komunalnego? Rozmawialiśmy z mieszkańcami na zebraniu, pół roku mieli kiedy mieszkańcy mogli podjąć decyzje, mieli propozycje wykupienia mieszkań, które zlokalizowane są na górze w budynku i z tego nie skorzystali. Majątek niszczeje, skoro Pan chce ośrodek zdrowia kupuje Pan  majątek i  utworzy Pan prywatny ośrodek zdrowia i  będzie Pan łupił pieniądze, bo Pan zazdrości jak ktoś kupi. Jeżeli ktoś się wzbogaca to trzeba  się cieszyć, chyba że jak Pan tutaj twierdzi, że jest to przestępstwo  jeszcze raz z kolei powtarzam, nie mów tu Pan ludziom, którzy nie są odpowiedzialni za przestępstwa, za takie przestępstwa jest prokuratura  i zgłaszaj Pan.

 

 

Pan Zbigniew Urban – nie mogę słuchać wypowiedzi Pana Wójta  bo  mówi Pan
o wzbogacaniu, a kto ma się wzbogacić na sprzedaży czy kupnie lokalu?  Śmie podejrzewać, że Pan i Pana rodzina. Teraz Pan mówi, że ja jestem przeciwny remontom? Na temat dachu rozmawialiśmy 8 lat temu i dlaczego Pan do tej pory nie zrobił tego dachu? Co Pan za głupoty opowiada? Dziękuję.

 

 

Pan Wójt – uważam, że nie ma co brnąć. Jedyny wyjście jakie mi zostało to zgłosić kupno do prokuratury, że Pan uważa iż zakup przez moją rodzinę  budynku starej szkoły, która się waliła było w drodze przestępstwa, niech zajmie się tym prokuratura.

 

 

Pani Zofia Dudycz Sołtys wsi Żohatyna - zebranie w zeszłym tygodniu odbyło się, mieszkańcy wyrazili sprzeciw, w 2012 roku było spotkania na którym zapadło, że ośrodek zdrowia miałby być do sprzedaży dla mieszkańców wsi Żohatyn, nikt się nie trafił, minęło 2,5 roku teraz zostało zwołane następne zebranie  i wyrażają sprzeciw.

 

 

 

Pan Zbigniew Urban – chciałem sprostować wypowiedź Pana Wójta, ja nie powiedziałem, zresztą jest to tutaj nagrane, że zostało popełnione przestępstwo, tylko powiedziałem że majątek jest kupowany przez rodzinę i tyle. Każdy ma prawo, czy ja powiedziałem, że zostało popełnione przestępstwo? Nie.

 

 

Pan Wójt –Można opluwać cały czas, ale…

 

 

Pan Zbigniew Urban – niech Pan zgłosi na siebie, przy okazji wiele innych spraw wyjdzie, bo każdy boi się zgłosić, niech Pan zgłosi na siebie.

 

 

Pan Artur Buczek – ja muszę emocje powstrzymać, co tu zaczyna się robić? Pan Przewodniczący nad tym wszystkim panuje, ja przygotowując się do sesji, czytam co tu pisze małym drukiem, nie pisze nic czyli nie ma zdania, pisze to wiem, jak ktoś kłamie to ludzie, nie wiem czy ktoś kłamie czy nie. Cały czas pije się do likwidacji szkół, ja podnosząc rękę za likwidacją szkoły, nie dotyczy tutaj tylko do Pana Zbyszka ale do wszystkich, nie musi Radny znać się na wszystkim, nie jest ekspertem w dziedzinie ekonomii, skoro mówił Skarbnik gminy, że nie da się inaczej, to się nie da inaczej. Dzisiaj nie wyciągajmy bzdur i też się czułem urażony, że ktoś coś pod kogoś głosował, nigdy nie głosował niczego pod kogoś  
i proszę więcej do tego tematu nie wracać. Za dużo tym temacie mówiłem, mówi się i nadal będzie się mówić i obojętnie kto, nie wciskać nikomu kitu, bo nie jesteśmy tutaj Rada Państwa polskiego tylko Rada Gminy Bircza, mówmy jak Birczanie -  nie wciskać kitu, że  ktoś głosował pod kogoś. Pół roku trwały moje pytania  i biegania, dzisiaj niech nikt mi nie mówi, że głosowałem pod kogoś. Ten temat uważam za zamknięty. Radny ma głosować tak jak tutaj pisze: Mieszkańcy wsi Żohatyn na zebraniu w dniu 01 czerwca 2014 r. stwierdzili, że działka ta NIE BĘDZIE, dlatego tutaj Panią Wice Wójt  poprosiłem, żeby się poprawiła  bo musi to być wyraźne, że działka ta będzie niezbędna na cele wiejskie bądź gminy dlatego głosuje za. Dziękuję Panu Przewodniczącego za to, że się z deka uniosłem. Kłamstwa wyjaśniajcie sobie tam gdzie trzeba.

 

 

Pan Zbigniew Urban -  w odpowiedzi do wypowiedzi Pana Buczka - w wyjaśnieniu jest kłamstwo. Jest protokół z zebrania wiejskiego.

 

 

Pan Artur Buczek – ja nie mam protokołu, ja mam to i na tym się opieram, spędzam jedną nockę na czytaniu materiałów, pytam się Skarbnika, pytam się szefa nikt, nic nie zgłaszał nagle dzisiaj wychodzą jakieś jaja, że to jest kłamstwo.

 

 

Pan Zbigniew Urban – proszę przeczytać sobie kopie protokołu  i zobaczy Pan czy coś tam jest napisane.

 

 

Pan Artur Buczek - Ufam temu kto to pisze pod spodem. Ja jako radny do Pana Przewodniczącego właśnie to daję.

 

 

Pan Zbigniew Urban – Panie Przewodniczący proszę odczytać protokół z zebrania wiejskiego.

 

 

Pan Artur Buczek - bo znowu ktoś powie, że Buczek głosował pod kogoś, nie mam ochoty tego słuchać. Mamy piłeczkę odbijać za chwilę będziecie wódkę pić i będzie wszystko ok., a z nas będziecie robić nie wiadomo kogo.

 

 

Pan Zbigniew Urban – nie mówmy o  wódce.

 

 

Pan Artur Buczek – tu nikt nie mówi o wódce, to nie jest Rada Państwa.

 

 

Pan Zbigniew Urban- nich Pan nie będzie takim obrońcą.

 

 

Pan Artur Buczek – nie jestem żadnym obrońcą, ja bronie siebie bo ja chce żeby nikt mi nie wciskał, że głosuję pod kogoś, Panie Zbyszku.

 

 

Pan Zbigniew Urban – wg wyjaśnienia Pana Wójta, że mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż w dniu 1 czerwca.  Czytam protokół z dnia 1 czerwca – dzisiejsze zebranie zostało zwołane  ponieważ dot. podjęcia uchwały na zebraniu wiejskim, które odbyło się 31  stycznia 2014 roku mieszkańcy  jednogłośnie wyrazili zgodę -  tu chodzi o drewno itd., nic na ten temat nie ma, już to Panu daję, zresztą dostaje Pan oryginał. W protokole nic nie ma na temat lokalu.

 

 

Pan Wójt – raz byliśmy na zebraniu…

 

 

Pan Zbigniew Urban – Pan przygotowuje projekt uchwały na podstawie protokołu  
z zebrania wiejskiego, a w protokole tego nie ma. To jest kłamstwo. Wójt Gminy Bircza okłamuje swoich radnych . Tak może być? No chyba nie.

 

 

Pan Wójt – są kolego pewne granice. Panie Przewodniczący proszę skorzystać
z regulaminu sesji . Tobie chyba słońce uderzyło na głowę dwa dni przed wyborami. Zobacz co Ty chcesz zrobić gminie, tej społeczności, a nie kłamać i jączyć.

 

Zbigniew Urban – to są fakty.

 

Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta przy 10 głosów ,,za’’, 2 ,,wstrzymujące się’’, 1 ,,przeciw’’.

 

Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Bircza.

 

            Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności 13 radnych.

 

 

 

Ad. 8.

 

Pan Radny Kazimierz Cap – chciałem tylko wiedzieć czy jest już coś wiadomo
w związku z tym, że w Sufczynie  jest remontowany most.  Jak będą dzieci dojeżdżać? Czy przez Żohatyn, czy będzie podstawiany autobus?

 

 

 

Pan Zbigniew Urban – Pan Wójt obiecuje położenie słupków - chodzi o kładkę
w miejscowości  Żohatyn,  już miała być wykonana ta kładka w ubiegłym roku po okresie zimowym. Stwierdził Pan, że jak tylko śnieg zejdzie zaraz będziemy robić. Pani Buczyńska chyba od 8 lat prosi Pana o kładkę. Prosi i na tym się kończy. Wiem, że Pan Wójt powie, że na kładki trzeba mieć projekty, tylko dodam na marginesie, że w naszej gminie jest kilkadziesiąt kładek i podejrzewam, że ani na jedną nie ma  projektu. Tutaj tak z dobrego serca Panie Wójcie pomógł by Pan. Ułożyć słupy a dalszą część wykonają już może sami, przynajmniej  pomóc, a nie obiecywać bo ile można obiecywać? Dziękuję.

 

 

Pan Wójt – odnośnie dojazdu dzieci  to trudno mi w tej chwili powiedzieć jak ten problem został rozwiązany. Pani Wice Wójt proszę zaraz ten problem rozwiązać, jeszcze dzisiaj w tej sprawie chce mieć odpowiedź.  Odnośnie kładki  moje stanowisko jest takie samo jak na zebraniu wiejskim .

 

 

Pan Zbigniew Urban – Pan obiecał, że położy słupy i do dnia dzisiejszego nie ma tego zrobionego. O to chodzi.

 

Oficjalnie pPana Wójta zapytam – skoro Pan zobowiązał się, że Pan przez rzekę ułoży słupy elektryczne, a pozostałe elementy zostaną wykonane w zakresie Pani Buczyńskiej. Zobowiązał się Pan na zebraniu wiejskim. Proszę mi powiedzieć czy będzie to zrobione, czy nie bo nie wiem co mam odpowiedzieć tej Pani. Niech Pan odpowie, że nie zrobi a nie na każdym zebraniu mówi Pan, że to zrobi.

 

 

Pan Wójt – dość jasno wyraziłem się, zostanie to wykonane tak jak powiedziane na zebraniu wiejskim. A jak chce Pan sobie jeszcze coś dodawać to niech Pan sobie dodaje.

 

 

Pan Radny Artur Buczek - korzystając z okazji, że jest z nami Pani Krystyna Mac myślę, że udzieli nam rzetelnych informacji, szczerze mówiąc nie chciałbym się z gazet dowiadywać kto jest nieprzychylny Birczy, że w przyszłych wyborach będziemy mieć
1 radnego powiatowego albo wcale. Kto jest w Przemyślu tak nieprzychylny Birczy? Chyba jako mieszkańcy powinniśmy to wiedzieć, bo za chwilę będą jeździć ze swoimi buziami na plakatach,  żeby wybierać ich do sejmu, senatu a później się okaże, że są to ludzie, którzy interes Dubiecka stawiają dużo wyżej niż Birczy czy innych gmin. Chciałbym abyśmy dostali informację kto tam taki jest, bo lubię wiedzieć z kim tańczę.

 

 

Radna Rady Powiatu Przemyskiego Pani Krystyna Mac – to jest czysta matematyka, chodzi o ilość radnych na okręgi, to jest tak samo jak u nas w gminie Bircza. Liczy się ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały przez ilość osób ujętych
w rejestrze wyborców. Okazało się, że w gminie Dubiecko, zabrakło dosłownie 120 osób,, żeby utrzymać trzy mandaty. Zgłaszałam ostatnio na sesji Rady Powiatu w Przemyślu, myślałam, że Dubiecko łącznie z Krzywczą żeby mieli razem 3 mandaty, Birczę połączyć
z Krasiczynem  i też żeby było 3 mandaty ale nie da się. Ponieważ Dubiecko i Krzywcza 
z matematycznych obliczeń wynikałoby, że mieliby 4 mandaty. Bircza plus Krasiczyn-  zabrakłoby do 3, myłoby 2,48 a musi być powyżej 2,50  żeby było 3 mandaty.  Każdy okręg  nie może liczyć mniej niż 3 mandaty. Okazało się że w gminie Żurawica i w gminie Orły - oni na tym skorzystają, więcej osób tam zameldowało się. Mamy 5 mandatów
 z terenu gminy Bircza, Dubiecko i Krzywcza i tyle tylko żeby nasi mieszkańcy nie głosowali na kandydatów z gminy Krzywcza i Dubiecko tylko, żeby poparli naszych z gminy Bircza. Specjalnie chodziłam, sprawdzałam a wiem na czym to polega. To jest tak samo jak w gminie Bircza, wolałabym żeby gmina Bircza była z gminą Krasiczyn ale nam zabrakło 2 proc., Obliczając to wszystko u nas jest  chyba 6900 osób zameldowanych na pobyt stały, a na pewno jest ujętych w rejestrze wyborców 5 200, dzieląc to przez to wychodzi 1.30, to nie zależne jest od nas. Siadłam, dano mi wszystkie liczby i wszystko przeliczyłam. Nie ma innej możliwości.

 

Pan Przewodniczący – akurat zgadza się to co Pani mówi, tylko że nasze uwagi dotyczyły czego innego. Zrobiono to w ostatniej chwili, dzień przed upływem terminu. Termin mijał 21, gdyby Rada Powiatu zrobiła to 21, to już by było za późno i nie można by było wprowadzić od okręgu, do nas zwrócono się miesiąc szybciej, natomiast ustawa obowiązywała od 2012 roku, a trzeba było to zrobić na stan mieszkańców na koniec kwartału. Do 2013 roku czyli na koniec grudnia. Wobec tego można by było tą uchwałę podejmować
i wyjść z propozycją w lutym, marcu, kwietniu a jak inne powiaty to robiły w Polsce to około czerwca. U nas zrobiono to w ostatniej chwili, zrobiono to w ten sposób, że poszliście Państwo po najniższej linii oporu, z tego względu że faktycznie w Dubiecku brakło mieszkańców, wobec tego przyłączyć Krzywczę do Dubiecka, do Birczy i to jest najprostsze. Natomiast nikt nie zastanawiał się, że można by było inne zrobić układy, tzn. układy w tym znaczeniu – ułożenie gmin, co nie oznacza, że musiałyby z sobą graniczyć. Można było bardziej sprawiedliwie wyliczać, tak żeby to było ok. 3,4 mandatów jak np. w Dubiecku, Birczy, Krzywczy naddatek jest 5,41, czyli 5 mandatów a 0,41 przepadło. Natomiast  Żurawica z Orłami  mają chyba 5,57. Matematyka jest prosta, zgadzam z się z Panią, że powyżej połowy podnosi się do góry, poniżej połowy do dołu, jest to bez granic. Co jest najgorsze? Że zrobiono to zgodnie z prawem, nie ma możliwości żadnych, żeby zarzucić naruszenie prawa Radzie Powiatu. Możemy odwoływać się do komisarza, mamy 5 dni od dnia otrzymania uchwały przemyskiej i uzasadnienia, możemy odwołać się do właściwego komisarza wyborczego, z kolei na jego życzenie mamy 5 dni na odwołanie się do Państwowej Komicji Wyborczej, ale jest to z góry sprawa przegrana bo zrobili wszystko zgodnie
z prawem.

 

 

Pani Krystyna Mac – naprawdę proponowałam, myślałam żeby Dubiecko i Krzywczę połączyć i przeznaczyć 3 mandaty, na Birczę i Krasiczyn 3 mandaty, na Żurawicę i Orły 6 mandatów, gmina Stubno i Medyka 3 mandaty. Wszystko przeliczyłam ale te setne…

 

 

Pan Przewodniczący – Szanowna Pani Radno, rozpocząć od tego trzeba, że Starostwo powiadamia tylko te gminy, których to dotyczyło, a dotyczyło to Birczy, Krzywczy i Dubiecka. Wobec tego na wszelkie inne wyliczenia, że np.3,14 miałaby Bircza z Fredropolem, było już za późno, już nic nie można by było zrobić. Zrobiono tak jak zrobiono, niestety.

 

 

Pan Artur Buczek – dziękuję za informacje. Nasi Radni  z Birczy byli przeciwni temu, ale wniosek jest taki, żeby dobrze patrzeć kto tu przyjeżdża z plakatem ze swoją buzią
 z koalicji przemyskiej i na nich nie głosować. Dziękuję.

 

 

Pan Przewodniczący – Szanowni Państwo, dożynki odbyły się w atmosferze deszczowej ale za to w zupełnie innej, w hali sportowej, wobec tego bardzo dużo pracy włożono w ich przygotowanie. Zarówno pracownicy GOKSiT z Panią Dyrektor Anną Kozanceką, pracownicy grupy budowlanej. Sponsorom bardzo dziękuję, gospodyniom wiejskim, wszystkim a szczególnie chciałem podziękować Wójtowi Gminy i Panu Sołtysowi Januszowi Demkiewiczowi. Faktycznie Państwo wręczyli mi wieniec i ja przyjmuje to jako uznanie dla całej gminy, dziękuję bo wszyscy przygotowali te dożynki. Dziękuję wszystkim.

 

 

 

Pan Wójt – zapomniałem podziękować wszystkim za pomoc w organizacji dożynek, oczywiście Staroście Panu Sołtysowi z Nowej Wsi, który włożył serce oraz Starościnie. Wszystkim pracownikom, Radnym dziękuję.

 

 

Pan Janusz Demkiewicz – Sołtys miejscowości Nowa Wieś – Panie Przewodniczący, po raz kolejny mnie docenili i już drugi raz byłem Starostą, bardzo dziękuję za to.

 

            Pan Przewodniczący zakończył punkt 8 obrad, przeszedł do punktu 9 i zamknął 75 sesję w Birczy.

 

 

 

 

Protokołowała

Monika Wnęk

 

           

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:57:18
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:58:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl