Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XI/2014


 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 24 września 2014 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja została zwołana z trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Artur Buczek oraz Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwieni).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta Gminy – Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska. Uczestniczących w sesji obrazują załączone listy obecności.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

            - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

4.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad.1.

Otwarcie sesji dokonał Pan Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

 

 

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Zastępca Wójta Pani Beata Worotyłko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik, a mianowicie:

„załącznik Nr 1 mówi o ponadplanowych dochodach i tak: z tytułu dotacji na wsparcie języka angielskiego, jest to projekt, który otrzymała szkoła w Leszczawie Dolnej. W tym roku jest to kwota 6.364,00 zł, w przyszłym roku w lutym 200.546,00 zł jest to kwota, którą będziemy zabezpieczać w budżecie i w tym roku przeznaczamy ją w załączniku Nr 2 w całości na zakup materiałów związanych z tym projektem, natomiast w przyszłym roku na wynagrodzenie dla anglisty oraz zakup pomocy dydaktycznych. W załączniku Nr 1 wykazujemy dotację, którą otrzymaliśmy od Marszałka. Jest to dotacja na projekt pod nazwą ,,siłownia zewnętrzna autodoor fitness’’. W załączniku Nr 2 przeznaczamy je na zakup materiałów i wyposażenia do tej siłowni, dokładnie na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej: biegacze, drabinki, ławeczki, rowerki i inne wyposażenie. Jest to kwota 24.680,00 zł. Udział własny do tego projektu jest w załączniku Nr 4 i jest to kwota 13.265,50 zł, czyli jest to kwota 20% plus VAT, który jest niekwalifikowany.

W załączniku nr 3  jest to prośba, wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby w całym Podkarpaciu ujednolicić klasyfikację budżetową. W czerwcu br. przeznaczyliśmy środki na trasy rowerowe Programu Operacyjnego rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Teraz przenosimy je w całości z rozdziału 70005 na rozdział 63095 na Turystykę. Paragraf nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 4 mówi o przeznaczeniu kwoty 13.265,50 zł na udział własny do siłowni zewnętrznej oraz udziały własne w wysokości 244.896,10 zł z przeznaczeniem na:

- remont świetlicy wiejskiej w Brzeżawie – 36.930,04 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Starej Birczy – 20.181,73 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Lipie – 39.550,92 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie – 53.084,11 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Nowej wsi – 95.149,30 zł

 

Są to kwoty uzyskane w wyniku rozstrzygniętych przetargów. Tą kwotę w wysokości 258.161,60 zł zmniejszamy z Pałacu Humnickich, ponieważ to zadanie w tym roku nie będzie realizowane przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, dlatego uwolniła się ta kwota, którą będziemy płacić w I kwartale przyszłego roku.

 

             W związku z tym, że nie było żadnych pytań i uwag, Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

            Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXVI/45/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. 4.

Pan Przewodniczący zakończył LXXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

Protokołowała

Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 11:58:58
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 11:59:34

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl