Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 13:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2014

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 31 października 2014 roku, w Sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja trwała od godz. 830 do godz. 900.

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy  o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Artur Buczek, Pan Stanisław Chrobak, Pan Czesław Mliczek, Pan Ryszard Okołowicz, Pan Jerzy Pisz, Pan Adam Wilgucki.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta Gminy Bircza Pani Beata Worotyłko, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska.

Uczestniczących w  sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

- w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

4.     Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, a mianowicie poinformowała, że w I półroczu wprowadzaliśmy środki europejskie na zadanie ,,Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Bircza’’ w wysokości około 414 tysięcy złotych i teraz jesteśmy po przetargu i wiele dokumentów przewyższa wartość określoną w instrukcji i należy je zakwalifikować do wydatków majątkowych, a nie bieżących. W związku z tym wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
o przekwalifikowanie tych wydatków bieżących na majątkowe i 20 października br. otrzymaliśmy zgodę, zwróciliśmy te środki i będą one z powrotem wpływały na nasze rachunki bankowe, ale już w postaci wydatków o dochodów majątkowych i tak: 801 – oświata
i wychowanie, 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki unijne zmniejszamy na dochodach bieżących w wysokości 120.710,37zł, środki krajowe w wysokości 21.301,83 zł i przeznaczamy je na dochody majątkowe i tak 6207 w wysokości 120.710,37 zł
i 6209 w wysokości 21.301,83 zł.

W załączniku Nr 2 również zmniejszamy z zakupów materiałów i wyposażenia, czyli wydatków bieżących na łączną kwotę 142.012,20 zł i dajemy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych również tą są kwotę 142.012,20 zł.

W załączniku Nr 3 z kolei przekwalifikujemy z materiałów i wyposażenia na pomoce dydaktyczne. Są to tablice i inne wyposażenie, które kwalifikuje się jako pomoce naukowe
i zmniejszamy z § 4217 i 4219 na łączną kwotę 28.808,00 zł i dajemy na pomoce dydaktyczne też z końcówką 7 i 9 również kwotę 28.808,00 zł.

Ponadto zmniejszamy na projekcie unijnym ,,Comenius’’ realizowanych przez Gimnazjum 2.000,00 zł z usług pozostałych na podróże służbowe zagraniczne, ponieważ nauczyciele wraz  z uczniami ostatnio byli w Belgii i jeżdżą po wszystkich krajach europejskich i w związku
z tym będą wypłacane delegacje, ale zagraniczne’’.

W związku z tym, że nikt nie zadawał pytań, po wyjaśnieniu Pani Skarbnik, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Z-cę Wójta.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXIX/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął LXXIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2014-12-16 12:01:40
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-12-16 12:02:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl