Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 16:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r., w Urzędzie Gminy w Birczy zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

2. Z  pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa podkarpackiego. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.

Miejsce prowadzenia rejestru:

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Oddział do spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, pokój 302, tel. 17 867 13 02.

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Urzędzie Gminy w Birczy wzór zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym  i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Urzędu posługującego się PJM lub SJM z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

3. Ze środków udostępnianych przez Urząd wspierających komunikowanie się.


Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

-       korzystanie z poczty elektronicznej,

-       przesyłanie faksów,

-       stronę internetową spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.


Załączniki:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 


Wzór zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

 

Wzór zgłoszenia osoby przybranej.

 

Autor: Jadwiga Haber – Słowińska, Sekretarz Gminy Bircza

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych środkach komunikowania sięPlik DOC 62.00 Kb
2. Wzór zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumaczaPlik DOC 31.50 Kb
3. Zgłoszenie osoby przybranejPlik DOC 33.50 Kb
Autor: Paweł Rogal
Data: 2014-09-17 12:46:52
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-09-17 12:49:28

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl