Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
17-02-2019, Niedziela, 17:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2014

Sesja trwała od godz. 900 do godz. 1100.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.                                                                                  Ponadto w sesji uczestniczyła Pani Jadwiga Haber-Słowińska – Sekretarz Gminy oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza, jak załączone listy obecności.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

     a/ zgłaszanie kandydatów,

     b/ wybór komisji skrutacyjnej,

     c/ przeprowadzenie  głosowania,

     d/ ogłoszenie wyników głosowania.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji  Rady Gminy oraz

     określenia przedmiotu ich działania.

5.  Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy.

6.  Powołanie składów osobowych oraz ukonstytuowanie się stałych Komisji Rady Gminy.

7.  Zakończenie obrad.

    

 

Ad. 1.

            Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz Panią Sekretarz i Sołtysów.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad. 2.

            W tym punkcie porządku obrad na pytanie Pana Przewodniczącego, „czy ktoś ma uwagi dla proponowanego  porządku obrad”, Radny Pan Zbigniew Dutkowski poprosił
o udzielenie mu głosu.

Pan Dutkowski  wnioskował w imieniu 4 Radnych, tj. w imieniu swoim, P. Kępy, P. Kunik
i P. Okołowicza o przerwę w obradach w punkcie  2 podpunkcie „a” do piątku  do godz. 10
⁰⁰.

Wniosek swój Pan Dutkowski uzasadnił tym, że na sesję nie został zaproszony Wójt Gminy Bircza, Sołtysi zostali zaproszeni, ale nie ma Skarbnika, nie wiadomo, czy też nie została zaproszona, Pani Sekretarz chyba dzisiaj została zaproszona.

„Żeby Wójt dowiadywał się od sołtysa, że dzisiaj jest sesja, to jest bardzo przykre. Proszę ten wniosek przegłosować.”

Pan Przewodniczący odpowiedział : „dobrze przegłosuję, ale zanim przegłosuję, chciałbym jeszcze Pana Radnego poinformować o jednej rzeczy. Otóż zgodnie ze Statutem Gminy w § 27,§ 28 i § 29 nie ma instytucji zapraszania do osób takich jak Radni, pracownicy Urzędu i Wójt  – to jest po pierwsze. Po drugie w § 28 jest napisane : „w sesjach Rady uczestniczy obowiązkowo Wójt oraz na jego polecenie Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz inni pracownicy”.

Dalej Pan Przewodniczący powiedział, że Wójt został w skuteczny sposób powiadomiony
o sesji przez Panią Teresę Ślimak.

Pytałem Panią Teresę Ślimak, czy powiadomiła Wójta – stwierdziła, że „tak”, piszemy dodatkowe pismo, powiedziała, że chyba nie ma potrzeby, gdyż Wójt przyjął do wiadomości. Wobec tego nie ma powodu do tego, żeby sesję przerywać – to jest pierwsza rzecz, druga rzecz – sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że nowy Wójt został zaprzysiężony w czwartek,
a zaproszenia były rozdawane Państwu  w piątek.

Wobec tego przy odrobinie dobrej woli nic się nie działo, żeby przyjść na sesję i nie było sensu, żeby budować z tego powodu spisku, czy czegokolwiek, bo moim zamiarem nigdy nic takiego nie jest i nie było. Natomiast postąpiłem zgodnie z prawem i nie można przekładać sesji dlatego, że postąpiono zgodnie z prawem, § 28 Statutu Gminy wyraźnie o tym mówi. Wobec tego, raz, że nie widzę takiej potrzeby, dwa, że Panie Radny Zbyszku Dutkowski, uważam, że nie jest za dobrze, jeżeli się chce rozpoczynać współpracę i od razu skonfliktować Przewodniczącego z Wójtem, gdy ja do takiego konfliktu nie dążę, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – podatki muszą być uchwalone do 15 - go grudnia. Dzisiaj zostanie rozpisana sesja, po to, żebyśmy 15 - go grudnia br. się spotkali i zdążyli uchwalić podatki. Projekty uchwał dostarczone zostały do Rady w piątek po południu, więc ludzką siłą nie było możliwości, żeby rozpisać sesję w piątek, więc rozpisujemy dzisiaj. Gdyby z mojej strony była jakakolwiek chęć złośliwości, powiedziałabym, że zgodnie z prawem sesja odbędzie się 16 – go grudnia i wtedy podatki nie byłyby w terminie opublikowane i nie byłaby to wina Rady.

Stąd dzisiaj moja prośba do Państwa Radnych, że uchylę terminowi przepisu § 27 pkt 4, który mówi o tych 7 – miu  dniach.

Stąd też moja prośba będzie do Państwa, że dzisiaj rozpiszemy tą sesję, będzie ona zwołana
1 dzień szybciej, tj. w poniedziałek za tydzień, abyśmy mogli zgodnie z prawem podjąć uchwałę, którą nowy Wójt złożył w biurze Rady, żebyśmy mogli mieć te podatki uchwalone 15 – go grudnia. Termin ten jest dlatego tak ważny, że 16.12.2014r obraduje Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i zdążymy im przekazać nasze uchwały,               a 17.12.2014 r. ukażą się to w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wobec tego nie można, jest wielką nieuczciwością posądzanie mnie o to, że ja nie chciałem zaprosić, albo nie zaprosiłem Wójta. Ja jestem daleki od tego, żeby komukolwiek okazywać niechęć.      W ogóle tego nie rozumiem, Wójt jest wybrany, działamy i nie rozumiem o co chodzi. Ja wykazuję dobrą wolę, a na starcie dzisiaj słyszę, że trzeba Sesję przełożyć, bo Wójt nie był powiadomiony. Nie, gdyż Wójt był powiadomiony i wiedział o tym terminie. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, że do tej pory grzecznościowo pisaliśmy  zaproszenia, ale jeżeli przepis mówi o tym, że powiadamia się Wójta, znaczy, że Wójt uczestniczy obowiązkowo, a na jego polecenie Sekretarz i Skarbnik gminy lub inni pracownicy Urzędu, Wobec tego ja nie będę ingerować, kto przyjdzie na sesję,  gdyż to jest sprawa Wójta.

Bo jeśli ma być zgodnie z prawem, to zgodnie z prawem.

Taki wytyk, wiecie Państwo, to jest uważam wysoce niegodziwy. Ale jeżeli chcecie Państwo przełożyć sesję, proszę bardzo.”

Radny Pan Z. Dutkowski – Panie Przewodniczący, Pan mówi za siebie, ale nie mamy drugiej osoby, która by powiedziała, czy ją Pan zaprosił, czy nie. Pan pięknie mówi, a ja wiem, były spotkania i całe składy komisji są już ustalone i Pan mówi, że chce współpracować. Przecież Pan doskonale wie, jest was 11 – tu Radnych, spotkaliście się, nas odsyłano na bok. P Pan przyszedł na pierwsze posiedzenie Rady ze swoją pieczątką, z pieczątką Przewodniczącego Rady, Pan wiedział, że Pan będzie wybrany, ja też wiedziałem. Ja dzisiaj wiem kto będzie zastępcą, kto jest w komisji rewizyjnej. Nie róbmy tego, że Pani Teresa zaprasza, kultura tego wymaga, Pan jest piętro wyżej. Panie Wójcie – mamy Sesję, mamy takie sprawy, a jak będziemy tak robić, przez sekretarkę powiadamiać, to nie dobrze wróży. Trzeba było zacząć współpracować, a nie jak słyszę, jakie rzeczy się dzieją poza nami.

Proszę przegłosować wniosek.”

Pan Przewodniczący jeszcze raz zabierając głos w tej sprawie powiedział : „bardzo nie miło, że rozpoczynamy od jakiegoś konfliktu, że zarzutem jest, iż na pierwszą sesję przyniosłem pieczątkę. Ja nie noszę pieczątki, nie mam takiego zwyczaju, a jeżeli przyniosła Pani Teresa, to bardzo dobrze,  trzeba było rozpisać sesję.

Pan Dutkowski – „skąd Pani Teresa wiedziała, że Pan zostanie wybrany przewodniczącym?”

Pan Przewodniczący – „gdybym nie został wybrany Przewodniczącym, to podpisałby ktoś bez pieczątki.”

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze ma jeszcze jakieś wnioski.

Radny Pan Okołowicz zabierając głos powiedział: „że chciałbym ten konflikt załagodzić i że sam Pan Przewodniczący mówił, że zapraszał Pan w poprzedniej kadencji  Wójta grzecznościowo, więc może trzeba było chociaż na tą pierwszą sesję grzecznościowo Wójta zaprosić. Następna sprawa, ja wiem, że terminy gonią, ale może by się dało w ramach porozumienia przełożyć tę sesję chociaż do jutra, do wtorku. Jesteśmy wybranymi przez społeczeństwo i wspólnie powinniśmy wspierać to społeczeństwo.

Pan Przewodniczący – „jeszcze raz Panu odpowiadam, czy wy naprawdę Szanowni Państwo jakoś nie potrafcie sobie tego tak wyobrazić – „czwartek – zaprzysiężenie nowego Wójta – piątek jest czas tylko na ewentualne rozpisanie sesji. Nie każdy jednak jest cały czas w Gminie i ja też. Wobec tego stąd moje pytanie było „czy Wójt powiadomiony”. Poza tym liczyłem, że do tego czasu z Wójtem porozmawiam i jakby tej sprawy w ogóle nie będzie. No ale sprawa wyszła inaczej, wobec tego trudno. Ponieważ trzej Radni wymienieni wyżej byli przy wyjściu, Radny Pan Buczek powiedział: „Panowie co wy robicie, przecież wy macie mandat od społeczeństwa, ja sobie wziąłem dzisiaj urlop bezpłatny, żeby uczestniczyć w sesji. Proszę wrócić na salę obrad, Pan Przewodniczący prowadzi sesję.”

            Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli coś się rodzi w bólach, to może to będzie dobra wróżba na przyszłość. Wobec tego proszę nie demonstrować w ten sposób swojej niechęci z tego względu, że wszyscy chcą pracować, wszyscy mają mandat do pracy. Nikt nikogo nie dyskryminuje, powiedziałem to na początku, widocznie za cicho, albo ten mikrofon jest słabo pogłośniony, że państwo nie słyszeliście. Natomiast nie należy to do chluby Rady, że zostaną obrady przerwane, że Radni wyjdą.”

Pan Przewodniczący przeprosił za tę krótką przerwę nieregulaminową oraz powiedział, że przystępujemy do realizacji 3 – go punktu porządku obrad : „Wybory wiceprzewodniczącego Rady.”

Pan Przewodniczący dodał, że wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady odbywają się w sposób tajny, natomiast wybór komisji – w sposób jawny. Pan Przewodniczący zgodnie z porządkiem obrad, poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady.

            Radny Pan Jan Lichota – zgłosił jako kandydata na wiceprzewodniczącego Rady – Panią Grażynę Ćwan, uzasadniając, że Pani G. Ćwan przez ostatnie 4 lata pełniła tę funkcję w sposób godny. W odczuciu Pana Radnego Lichoty, powinna to dalej robić, o czym wszyscy zdecydują w głosowaniu.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatów, Pan Przewodniczący ogłosił, że jedynym kandydatem na wiceprzewodniczącego Rady Gminy, jest Radna Pani Grażyna Ćwan.

Do komisji Skrutacyjnej zgłoszono:

-  Pana Huberta Kępę – nie wyraził zgody.

-  Pana Tadeusza Wilguckiego

-  Panią Elżbietę Kunik

- Pana Ryszarda Okołowicza

Wobec powyższego powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pan Tadeusz Wilgucki

- Pani Elżbieta Kunik

- Pan Ryszard Okołowicz.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przewodnicząca komisji – Pani Elżbieta Kunik objaśniła sposób głosowania.

            W wyniku tajnego głosowania Pani Grażyna Ćwan została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Birczy, uzyskując 15 głosów.

Pan Przewodniczący pogratulował Pani Ćwan.

Pani Grażyna Ćwan podziękowała Radnym za zaufanie, zapewniając, że będzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy najlepiej jak tylko potrafi.

 

Ad. 4.

            W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu ich działania. Ponadto Pan Przewodniczący powiedział, że te komisje są identyczne jak w poprzedniej kadencji.

Po odczytaniu w/w projektu uchwały Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr III/3/2014 w sprawie ustalenia rodzajów stałych  komisji Rady oraz określenia przedmiotu ich działania jak załącznik do protokołu.

 

Ad. 5. „Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy.”

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Radny Pan Lichota zgłosił Radnego Pana Zbigniewa Dutkowskiego.

Pan Zbigniew Dutkowski zgłosił Radnego Pana Huberta Kępę.

Pani G. Ćwan zgłosiła Radnego Pana Andrzeja Pacławskiego.

Pan K. Cap zgłosił Pana Tadeusza Wilguckiego.

Rada  jednogłośnie ustaliła, że Komisja Rewizyjna będzie liczyć 3 osoby,  w tym przewodniczący i dwóch członków.

Pan Przewodniczący prosił o przegłosowanie poszczególnych kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej i tak:

1)      Pan Zbigniew Dutkowski – 14 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący

2)      Pan H. Kępa – 4 głosy „za” i 11 głosów przeciw

3)      Pan A. Pacławski – 13 głosów „za” i 2 głosy wstrzymujące

4)      Pan T. Wilgucki – 12 głosów „za”, 2 głosy przeciw i 1 głos wstrzymany.

Pan Przewodniczący ogłosił, że w skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani :

            Pan Zbigniew Dutkowski

            Pan Andrzej Pacławski

            Pan Tadeusz Wilgucki

Pan Przewodniczący ogłosił 3 minuty przerwy w celu ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej. Pan Dutkowski poprosił o dłuższą przerwę.

Wobec tego nie został zrealizowany punkt 5 i przystąpiono do punktu 6, tj. powołanie składów osobowych oraz ukonstytuowanie się stałych Komisji Rady Gminy.

 

Rozpoczęto od powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Pan Stanisław Chrobak – zgłosił Pana Jana Lichotę

Pan Zbigniew Dutkowski zgłosił Pana Huberta Kępę

Pan Andrzej Pacławski zgłosił Pana Adama Wilguckiego

Pan Tadeusz Wilgucki zgłosił Pana Adama Kowalskiego

W/w Panowie Radni wyrazili zgodę.

Przystąpiono więc do przegłosowania każdej kandydatury :

Pan Jan Lichota – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się,

Pan Hubert Kępa – 7 głosów „za”, 7 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się,

Pan Adam Wilgucki – 10 głosów „za”, 5 głosów wstrzymujących się,

Pan Adam Kowalski – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

W związku z tym, że Pan H. Kępa otrzymał 7 głosów za, 7 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się, musi być powtórzone głosowanie.

Do 2002 roku był taki przepis, że w tym przypadku głos przewodniczącego liczył się podwójnie. Teraz już tego nie ma. Wobec tego jeszcze raz można zrobić reasumpcję głosowania, bądź ogłosić  5 minut przerwy i powtórzyć głosowanie.

Pan Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy. W tym czasie zostały wręczone Radnym zawiadomienia o sesji na 15 grudnia 2014 roku. Po przerwie powtórzone zostało głosowanie w celu wyboru Pana Huberta Kępę do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

„za” – 5 głosów

przeciw – 9 głosów

1 głos wstrzymujący się

P. Adam Wilgucki – 10 głosów „za”

P. Adam Kowalski – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się

W związku z powyższym w skład Komisji Budżetu Komisji i Rozwoju Gospodarczego zostali powołani :

            Pan Jan Lichota

            Pan Adam Kowalski

            Pan Adam Wilgucki

 

Do Komisji Oświaty zgłoszono następujące kandydatury :

Pan Pacławski Andrzej zgłosił Pana Artura Buczka

Pan Artur Buczek zgłosił Pana Huberta Kępę

Pan Adam Kowalski zgłosił Pana Jana Lichotę

W/w wyrazili zgodę.

W związku z tym Pan Przewodniczący prosił o przegłosowanie :

Pan Artur Buczek – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się,

Pan Hubert Kępa – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się,

Pan Jan Lichota- 13 głosów „za”, 2 głosy wstrzymujące się (Pani Kunik, Pan Lichota)

Do Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny zgłoszono następujące kandydatury:

- Pan Jan Lichota zgłosił Pana Kazimierza Capa,

- Pan Artur Buczek zgłosił Pana Stanisława Chrobaka,

- Pan Stanisław Chrobak zgłosił Pana Ryszarda Okołowicza.

W/w wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w kandydatów :

- Pana Kazimierza Cap – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się,

- Pan Stanisław Chrobak – 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się,

- Pan Ryszard Okołowicz - 14 „za”, 1 głos wstrzymujący się.

Pozostała jeszcze do wyboru Komisja Ładu i Porządku Publicznego, do której zgłoszono niżej wymienionych kandydatów:

- Pan Jan Lichota zgłosił Pana Stanisława Chrobaka,

- Pan Kazimierz Cap zgłosił Pana Ryszarda Hajnolda.

- Pan Stanisław Chrobak zgłosił Panią Elżbietę Kunik, Pani Elżbieta Kunik nie wyraziła zgody.

- Pan Stanisław Chrobak zgłosił Pana Adama Kowalskiego.

W/w (oprócz Pani E. Kunik) wyrazili zgodę.

Pan Przewodniczący podał pod głosowanie w/w kandydatów:

- Pan Stanisław Chrobak - 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się,

- Pan Ryszard Hajnold 14 - głosów „za”, 1 głos przeciw,

- Pan Adam Kowalski - 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.

 

Następnie Pan Przewodniczący powiedział : „wysoka Rado dokonaliśmy wyboru składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Birczy.

 

Ogłaszam 5 minut przerwy w celu ukonstytuowania się poszczególnych komisji, w tym również Komisji Rewizyjnej.” 

 

Po ukonstytuowaniu się stałych Komisji, ich składy przedstawiały się następująco :

 

1)      Komisja Rewizyjna:

Andrzej Pacławski  - przewodniczący

Zbigniew Dutkowski – członek

Tadeusz Wilgucki  - członek

 

2)      Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

Jan Lichota  - przewodniczący

Adam Kowalski – członek

Adam Wilgucki  - członek

 

3)      Komisja Oświaty:

Artur Buczek  - przewodniczący

Hubert Kępa   - członek

Jan Lichota    - członek

 

 

 

4)      Komisja Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny:

Kazimierz Cap -  przewodniczący

Stanisław Chrobak – członek

Ryszard  Okołowicz  - członek

 

5)      Komisja Ładu i Porządku Publicznego:

Stanisław Chrobak  - przewodniczący

Ryszard Hajnold   - członek

Adam Kowalski   - członek

 

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy została podjęta jednogłośnie i jako Nr III/4/2014 stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy została podjęta jednogłośnie i jako Nr III/5/2014 stanowi zał. do protokołu.

Pan Przewodniczący życzył wszystkim dobrej pracy, przemyślanych decyzji, przemyślanych opinii, bo to wszystko co wy napiszecie jest bardzo ważne, bo zawsze potem Rada będzie się tym kierować – powiedział Pan Przewodniczący

„Wobec tego myślę, że podejmowane decyzje przez Was będą oparte na fakturach, będą oparte na prawie, będą oparte na głębokim poczuciu odpowiedzialności. Tak uważam i wiem, że tak będzie. Jeszcze raz serdecznie Państwu gratuluję wyboru, gratuluję przewodniczącym, ale też wiem, że będą to bardzo ciężkie obowiązki.”

 

Ad. 7.

            Przed zakończeniem obrad Pan Przewodniczący poinformował, że Radni w terminie 30 – tu dni od dnia złożenia ślubowania składają oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach do Przewodniczącego Rady.

 

           

 

Pan Przewodniczący jeszcze raz zaprosił wszystkich na sesję Rady Gminy w Birczy na dzień 15 grudnia 2014 roku.

 

„Wysoka Rado zamykam III Sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2014 - 2018. Dziękuję Państwu za udział, za wytrzymałość. Dziękuję Państwu za pełną odpowiedzialności postawę.”

 

 

 

 

 

Protokołowała :

Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2015-01-08 12:44:05
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2015-01-08 12:45:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl