Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
17-02-2019, Niedziela, 17:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2014

Sesja trwała od godz. 830 do godz. 900.

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Tadeusz Wilgucki (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola, Skarbnik Gminy Bircza - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska – jak załączone listy obecności.

 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

4.     Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności  Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

 W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2014 rok.
Wyjaśnienia do przedstawionego projektu uchwały udzieliła Pani Skarbnik, a mianowicie, że: „mamy oszczędności na dodatkach mieszkaniowych, wypłata za miesiąc grudzień została już zrealizowana 10-go grudnia i zostały nam oszczędności w wysokości 6.287,04 zł, mamy też oszczędności na zakupie gruntu pod cmentarz komunalny w miejscowości Bircza, była zaplanowana  kwota pierwotna  20.000,00 zł, a udało nam się kupić ten grunt za 18.000,00 zł, więc kwota 2.000,00 zł jest uwolniona. Zmniejszamy również  w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w § 4279 – jest to wkład własny  do remontu świetlic w miejscowości Lipa 39.550,92 zł i w miejscowości Nowa Wieś 95.149,30 zł, a to ze względu na to, że przesunęły się nam terminy realizacji i płatności będą  na przełomie  stycznia – lutego 2015 roku. Więc mamy te udziały własne uwolnione w wysokości łącznej 134.700,22 zł                                i przeznaczamy je: na  przedszkole, gdyż od tego roku jest obowiązek płacenia za dzieci uczęszczające  do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałych  na terenie naszej gminy i tak np. Urząd Miejski w Przemyślu zwraca się z prośbą o refundację  kosztów, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” i w tym roku jest nam niezbędna  kwota 1.289,20 zł. Ponadto, jak już mówiłam na wcześniejszych sesjach, mamy wyższą dotację na szkołę w Kuźminie  i jest to już ostatnie zwiększenie  na miesiąc grudzień dla Kuźminy  w wysokości 19.524,96 zł  i duża kwota  niezbędna jest na wynagrodzenia  dla administracji publicznej na miesiąc grudzień – 122.173,10 zł.”

Pani Skarbnik nadmieniła, że jest to kwota netto do wypłaty, nie ma tu kwoty zobowiązań ZUS-u i podatku, które będą płatne  w miesiącu styczniu 2015 roku za miesiąc grudzień 2014 roku.

Pani Skarbnik dodała również, że chciałaby, żeby pracownicy w dniu dzisiejszym otrzymali wynagrodzenia, ale niestety przed sesją jeszcze  subwencji nie było. Pani Skarbnik wyraziła nadzieję, że jednak subwencja dzisiaj wpłynie na konto gminy i pracownicy otrzymają wynagrodzenia za miesiąc grudzień.

            W związku z tym, że nie było żadnych uwag do projektu uchwały, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie  przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie  na 2014 rok została podjęta jednogłośnie  i jako Nr V/9/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

            Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady  jeszcze raz złożył  wszystkim serdeczne  życzenia , zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dużo życzliwości ludzkiej oraz podziękował wszystkim Państwu Radnym za udział w sesji z tego względu, że

sesja była zwołana w trybie nagłym.

„Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlepszego.”

            Pan Przewodniczący Rady zakończył V sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2014-2018, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2015-01-08 12:58:29
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2015-01-08 12:59:25

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl