Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:47


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVI/2017

Protokół  Nr  XVI/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  28 sierpnia 2017 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz.900  do godz.1100.

W  sesji  uczestniczyli Radni w liczbie  14. Nieobecny był Radny Pan  Andrzej Pacławski (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wisniowska, Radni Powiatu: Pan  Zbigniew Urban oraz Pan Antoni Szałyga, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz, Dyrektor  Zespołu Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy  – Pani Monika Bodnar, Dyrektor SP Leszczawa Dolna – Pani Bożena Mielnikiewicz, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń,  Dyrektor NSP w Żohatynie  - Pani Edyta Płowy   oraz sołtysi  z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek  obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z pięciu  ostatnich sesji Rady Gminy w Birczy.
 4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 – referują Dyrektorzy szkół i Wójt Gminy Bircza.
 6. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 – referuje Komisja Oświaty.
 7. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY BIRCZA”;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza;
 3.  w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (działka ewid. nr 1211/1, o pow. 0,06 ha, obręb Kuźmina);
 4. w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (działka ewid. nr 74/5, o pow. 0,10 ha, obręb Brzuska).
 5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, witając Radnych oraz zaproszonych gości, a szczególnie przywitał nowego sołtysa w Birczy – Pana Bronisława Pankiewicza, wręczając mu jednocześnie list gratulacyjny.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji

 

            Następnie przed przyjęciem porządku obrad, Pan Przewodniczący poinformował, że  są odznaczenia przygotowane przez Prezesa Birczańskiego Klubu Sportowego  w Birczy z okazji 40-lecia  powstania klubu i tak:

 1. Srebrną – Panu Mieczysławowi Kwaśnickiemu,
 2. Brązową – Pani Jadwidze Haber-Słowińskiej oraz Pani Bogumile Sowa-Wiśniowskiej,
 3. Złotą – Panu Krzysztofowi Głowacz oraz Panu Andrzejowi Hreczka.
 4. Medale „Zasłużony Działacz  LZS” otrzymali: Pan Wojciech Bobowski i Pan Eugeniusz Kos.

Odznaczenia i medale zostały wręczone osobom obecnym na sesji, natomiast osobom, które nie były obecne, odznaczenia zostaną wręczone w innym terminie.

Po wręczeniu odznaczeń Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad, jak niżej:

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad Sekretarz Gminy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska w imieniu Wójta wnioskowała o wprowadzenie dwóch projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza”  płk. dypl.     w st. spocz, Józefowi  Mroczka,
 2. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bircza” przyjętego do realizacji uchwałą Rady Gminy w Birczy nr XXXIX/11/2017 Rady Gminy w Birczy z dnia 01 marca 2017 r. z późniejszą zmianą uchwałą Rady Gminy w Birczy nr XLV/37/2017   z dnia 10 maja 2017 r.

 

Pan Przewodniczący wnioskował  o skreślenie  z porządku obrad  punktu 4

„Informacja  Wójta o działalności za okres międzysesyjny”, ze względu na nieobecność Wójta  z powodu choroby.

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany do porządku obrad.

Również jednogłośnie  został przyjęty przez Radę porządek obrad po zmianach.

Ze względu na wprowadzone zmiany w porządku obrad , zmieniła się numeracja kolejnych punktów.

 

Ad.3.

            Protokoły z pięciu ostatnich sesji Rady Gminy  w Birczy zostały przyjęte jednogłośnie bez czytania.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Dyrektorzy szkół  przedstawili kolejno informacje          o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia  roku szkolnego 2017/2018 – jak niżej:

 

 1. Pani Czesława Pankiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół  w Birczy,  poinformowała,              że Zespół Szkół Nr 1 w Birczy w roku 2017/2018 będzie liczył 315 uczniów w 17 oddziałach, 3 klasy odeszły, a zostały utworzone  dwie siódme klasy i 1 oddział  przedszkolny.

Szkoła jako budynek jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, poszczególne sale lekcyjne  są przygotowane, wszystkie są wykorzystane. Do końca tygodnia wszystko zostanie wykonane.

Pani Dyrektor podziękowała Panu wójtowi za oddelegowanie  pracowników Urzędu Gminy      do różnych prac, informując jednocześnie, że współpraca  z nimi układa się   bardzo dobrze.

Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że w czasie wakacji zostało wykonanych wiele prac  remontowych. Zostało przeprowadzone postępowanie ofertowe na wybór oferenta  do sprzątania szkoły.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Czesławie Pankiewicz za przedstawienie informacji, a następnie poprosił o złożenie informacji przez Panią Monikę Bodnar, informując wszystkich, że Pani Monika Bodnar w drodze konkursu została wybrana na Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy, składając jej jednocześnie gratulacje oraz sukcesów w pracy.

Pani Monika Bodnar  poinformowała, że Zespół Szkół, który powstał  w budynku  wygaszającego Gimnazjum w Birczy i jeśli chodzi o sprawy techniczno-remontowe, został już przygotowany do nowego roku szkolnego. Wycyklinowano podłogi w 5-ciu  salach, zgodnie z zaleceniami  Sanepidu  z ubiegłego roku. Zostały zakupione krzesła i stoły z myślą o uczniach szkoły średniej, czyli większe i wyższe, w celu dostosowania  do wyższych uczniów. Klasy właściwie są przygotowane  na przyjęcie uczniów.

Pani Dyrektor poinformowała, że większych prac remontowych  nie wykonywano, ponieważ szkoła została dość dobrze wyremontowana i odmalowana w latach poprzednich, więc nie było takiej potrzeby.

Tutaj Pani Dyrektor podziękowała  Panu Wójtowi za oddelegowanie pracowników gminy do wykonania w/w prac, głównie przy skręcaniu stołów i krzeseł.

W ostatnim tygodniu  przed rozpoczęciem  roku szkolnego zostaną wykonane  pozostałe prace  porządkowe w celu przygotowania  klas do rozpoczęcia roku szkolnego. Dalej Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła liczy 9 oddziałów, 6 oddziałów  szkoły gimnazjalnej oraz 3 oddziały  szkoły średniej, czyli liczba oddziałów się nie zmieniła, natomiast zmienia się liczba uczniów, która  spadła o ponad 20 osób. Do załatwienia pozostało jeszcze  kilka spraw  formalnych, proceduralnych  w związku z tym, że  rozpoczyna pracę  nowa szkoła , więc rzeczy tego typu jak: NIP, Regon, pieczątki, regulaminy. Jeśli chodzi o kadrę  - jest kompletna, aneks jest przygotowany, także nauczyciele  przychodzą za tydzień rozpoczynać pracę. Dzięki dobrej współpracy  z Dyrektorkami szkół w terenie, nauczyciele będą dopełniać etaty                              w innych szkołach.

Ogólnie szkoła  jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, natomiast te sprawy formalno-proceduralne będą wymagały współpracy z Wójtem, Panią Sekretarz oraz urzędnikami. „Myślę, że zdążymy  ze wszystkim”.

Pani Dyrektor będąc przy głosie nawiązała do tego, że już  za kilka dni przestaje istnieć gimnazjum, które funkcjonowało przez 18 lat i którego miała zaszczyt i przyjemność być Dyrektorem. „Myślę, że jest to kawał historii, jeśli chodzi o oświatę w naszej  gminie, kawał historii dla mnie osobiście i wielkie doświadczenie, wielka szkoła, ale też wspaniały okres w moim życiu, który na pewno będę wspominać jako dobry czas, który mnie wiele nauczył.

Dlatego dzisiaj chciałam podziękować  za te 18 lat organowi prowadzącemu, Panu Przewodniczącemu, który był Przewodniczącym, kiedy szkoła powstawała, wspierał mnie, dziękuję za to wsparcie oraz innym Przewodniczącym  Rady Gminy, którzy  współpracowali ze mną w tamtym czasie – obecnemu tu Panu Zbigniewowi Urbanowi, Panu Andrzejowi Pankiewiczowi, także wszystkim Wójtom, z którymi miałam zaszczyt pracować: Panu Grzegorzowi Gągola, Panu Józefowi Żydownikowi, Panu Jerzemu Góralewiczowi, Radnym Rady Gminy, Radom Rodziców, z którymi współpracowałam, no i  przede wszystkim moim nauczycielom , bo udało nam się stworzyć zespół ludzi naprawdę chętnych do pracy, bardzo zaangażowanych, którzy nie szczędzili  czasu i sił, przecierali  szlaki i naprawdę dzisiaj mamy także  poczucie  dobrze spełnionego obowiązku. Przecieraliśmy szlaki  w różnych  dziedzinach, byliśmy pierwszą szkołą w gminie, która realizowała projekty międzynarodowe, prowadziła  programy stypendialne, założyła stowarzyszenie i mam nadzieję, że wszystkie działania będziemy kontynuować w ramach już nowego zespołu szkół, że te liczne nasze przyjaźnie, współprace, które zawarliśmy, wykorzystamy w tej nowej szkole, po to, żeby przede wszystkim skorzystali uczniowie, społeczność lokalna i mam nadzieję, że efekty będą równie dobre jak do tej pory. Dziękuję bardzo”.

            Pan Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przedstawienie informacji i dodał, że na pewno był to ciężki okres, na pewno wszyscy pamiętają jak wyglądał budynek, jak były same mury, no ale potem powstał pięknie odnowiony obiekt, a było wiele trudnych spraw, na pewno wszyscy pamiętają, że nauka odbywała się w Pałacu Humnickich , w Zespole Szkół, po prostu rozrzucona szkoła. Było naprawdę wiele trudnych momentów, ale Pani Jako Dyrektor wraz  z Gronem Pedagogicznym  świetnie sobie poradziliście i dlatego życzę, żeby podobnie było teraz, w tych  nowych wyzwaniach”.

Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Bożenę Mielnikiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej.

Pani Bożena Mielnikiewicz poinformowała, że w Szkole w Leszczawie Dolnej w zbliżającym się  roku szkolnym będzie się uczyć 66 uczniów i 16 osób w oddziale przedszkolnym. Liczba oddziałów nie uległa zmianie. Nie ma klasy pierwszej, więc pozostaje 6 klas i oddział przedszkolny. Wszyscy  nauczyciele pracują  na pełnych etatach, a ponadto  w szkole w Leszczawie uzupełniają  etaty nauczyciele z gimnazjum. Wszystkie przedmioty zostały przydzielone zgodnie z  posiadanymi kwalifikacjami. W  czasie  wakacji trwały liczne remonty, w ramach  tego wyremontowano: w 4 pomieszczeniach  ułożone zostały panele, pomieszczenia  zostały odmalowane, odmalowana została szatnia, zakupione zostały nowe meble do szatni. Najważniejszą sprawą  było wykonanie przejścia, które umożliwi dzieciom  korzystanie  ze świetlicy, czyli przejście  pomiędzy budynkami. Pani Dyrektor powiedziała, że była to trudna praca, dlatego bardzo podziękowała całej grupie remontowej z Urzędu Gminy która wykonywała te prace, a Panu Wójtowi za oddelegowanie tej grupy do szkoły w Leszczawie, a pracowali bardzo długo, bo od 2-go tygodnia wakacji do ubiegłego tygodnia, przywozili materiały i prace wykonywali bardzo dobrze. W tej chwili trwają jeszcze prace porządkowe, które wykonuje ajent i na pewno na dzień 1-go września wszystko będzie tak jak powinno być.

Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że od grudnia ubiegłego roku prowadzi z Wójtem rozmowy na temat zmiany kotłowni w szkole w Leszczawie. Dodała również, że jest to jedyna szkoła na terenie gminy, gdzie jeszcze do tej pory do ogrzewania szkoły używa się węgla.

Jest to bardzo poważna sprawa, o czym przekonała się ostatniej zimy, która trwała bardzo długo. Nie ma palacza a paleniem, zajmował się ajent.

Dawniej było tak, że byli zatrudniani palacze, którzy pracowali na zmianę, wówczas można było utrzymać temperaturę taką, żeby dzieci mogły się uczyć. Obecnie zajmował się tym ajent, o tym, że jest to bardzo trudna sprawa Pani Dyrektor przekonała się, kiedy to w styczniu nastąpiła awaria komina. Zgodnie z zaleceniami trzeba było wykonać nowy komin, do którego został zamontowany wkład, który został przystosowany już pod nową kotłownię olejową. Natomiast do tej pory nie udało się tej kotłowni zrobić. Jest to duży problem, ponieważ jest zgoda kominiarza o dopuszczenie tego komina do funkcjonowania tylko w tamtym sezonie grzewczym, w tym sezonie takiej zgody  nie  podpisze, ponieważ nie jest to możliwe. Jest to bardzo duży problem dla Pani Dyrektor, więc zwróciła się do Radnych o pomoc i poparcie w tym zakresie, żeby też mogli mieć tak jak inne szkoły ten komfort pracy.

W związku z powyższym problemem Pani Dyrektor poczyniła starania i już w styczniu było dwie firmy w szkole, które dokonały oględzin kotłowni i postarała się o to, żeby sporządzili dokładny kosztorys i wycenę wszystkich prac. Obydwa projekty zostały złożone na biurku  

u Wójta i Pani Dyrektor ma nadzieję, że się doczekają realizacji jeszcze w tym roku.

Był też Pan Przewodniczący Komisji Oświaty, który  za chwilę  na pewno powie, w jakim stanie znajduje się ta kotłownia.

Kończąc Pani Dyrektor Mielnikiewicz jeszcze raz zwróciła się z prośbą o przychylne popatrzenie w tym zakresie na szkołę w Leszczawie.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor Mielnikiewicz za przedstawioną informację, życząc jednocześnie, żeby te zamierzenia remontowe się spełniły.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Ewie Beń – Dyrektor szkoły Podstawowej w Sufczynie, Pani Beń poinformowała, że Szkoła Podstawowa w Sufczynie, jest w 80% przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, bo jeszcze prace remontowe trwają.

Zwiększyła się liczba oddziałów o 1, ponieważ dochodzi 7-ma klasa, czyli w nadchodzącym roku szkoła w Sufczynie będzie liczyć 8 oddziałów, 61 dzieci, z tym że w oddziałach przedszkolnych są dzieci 4,5 i 6-cio letnie.

Sprawy organizacyjne praktycznie są już pozamykane. W trakcie wakacji został przeprowadzony remont w szkole, wyremontowana została w całości jedna klasa, tam nastąpiła zmiana podłogi, odmalowane zostało całe pomieszczenie, które zostało przygotowane dla pierwszej klasy. Wyremontowany został korytarz i klatka schodowa w budynku Nr 1 , zgodnie z decyzją sanepidu, na klatce schodowej zostały położone płytki, na korytarzu wymieniono drzwi, wszystko zostało odmalowane, także sprawy remontu na ten rok można by powiedzieć, że są zamknięte.

Pani Beń podziękowała całej grupie remontowej z Urzędu Gminy, która pracowała przy remoncie szkoły, a jak stwierdziła Pani Dyrektor – ci ludzie pracowali bardzo solidnie.

W ogóle nie można ich pracy porównać z pracą ludzi, którzy wykonywali remonty w poprzednich latach, dlatego Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała tym ludziom, ponieważ to co zrobili, zrobili bardzo dobrze. Pani Beń podziękowała Panom Radnym za pomoc oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby ten remont został wykonany.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Beń za przedstawioną informację oraz poprosił o zabranie głosu Radnego Pana Jana Lichotę, który w imieniu nieobecnej Pani Jolanty Lichoty Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipie złożył informację o przygotowaniu tej placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pan Lichota poinformował, że szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lipie do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 jest przygotowana.

W okresie wakacji wykonane zostały drobne naprawy i zalecenia sanepidu. Na bieżąco koszona była trawa wokół szkoły przez p. ajentkę.

Uczniom poszczególnych klas dostosowano stoliki i krzesełka zgodnie z tabelą wzrostu.

Szkoła została sprawdzona przez komisję pod względem bezpieczeństwa. Nie ma żadnych elementów, które mogą zagrażać uczniom.

Rada pedagogiczna jest wykwalifikowana, godziny z poszczególnych przedmiotów zostały przydzielone nauczycielom – specjalistom w danej dziedzinie np. j.polski  - poloniście, itp.

Szkoła posiada aktualne przeglądy budynku np. kominowy, wentylacyjny, instalację elektryczną. Po 20-stym września zostanie dokonany przegląd kotłowni. Będzie to tuż przed sezonem grzewczym. Na bieżąco dokonywany jest przegląd placu zabaw.

Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu, Panom i Paniom Radnym oraz administracji obsługującej szkoły za każdy gest dobrej woli, pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw  oraz za pomoc w rozwiązaniu problemu

z ogrodzeniem wodociągu.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Pan Artur Buczek – Przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił ocenę przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, która stanowi załącznik do protokołu.

Pan Buczek podziękował Paniom  Dyrektorkom za współpracę w zakresie udzielenia informacji dot. poszczególnych szkół oraz ich przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Pan Przewodniczący zapytał, czy komisja rozważała jakieś wyjątkowe specjalne działanie, jeśli chodzi o pomoc w zakresie współpracy dot. szkoły średniej w Birczy, poza tym czy w jakiś sposób można uatrakcyjnić chęć uczenia się w naszej szkole, wszyscy wiemy, że sytuacja demograficzna jest jasna.

Pan Buczek uzupełnił jeszcze, że w gimnazjum wygaszającym jest 118 uczniów w klasie II i III, ale tutaj interesuje nas sytuacja w Liceum otóż w III klasie jest 21 uczniów, w klasie II – 22 uczniów, natomiast w kl. I Liceum na chwilę obecną mamy 7 uczniów, Ta liczba może wzrosnąć, ale nieznacznie bo wzorem lat ubiegłych dzieci przynoszą podania, bo jest to szkoła dla niektórych uczniów – drugiego wyboru. Także licząc optymistycznie, ta liczba może wzrosnąć do 15. Pan Buczek dodał, że wspólnie z Panem mjr Cholewką będą robić wszystko, żeby ta szkoła była bardziej atrakcyjna.

Kadra jest wykwalifikowana, natomiast jedynym mankamentem jest brak zainteresowania uczniów. Zespół Szkół w Birczy, w skład którego wchodziła szkoła średnia przez te wszystkie lata robiła co mogła, ale niestety młodzież w tym wieku, chciałaby być dalej od rodziców. Na to nic nie poradzimy.

Pan Buczek będąc przy głosie poinformował jeszcze o kotłowni w Szkole Podstawowej               w Leszczawie Dolnej oraz dodał, że w innych szkołach jest tak, że jeżeli jest zimno, to można podkręcić kurek i jest cieplej, natomiast w Leszczawie  jest 2 stare piece, które palą ile się da, a w pomieszczeniach nie osiąga się odpowiedniej temperatury.

Ta kotłownia została zbudowana gdzieś  w latach 70-tych, więc trudno się dziwić.

Pan Buczek jeszcze raz powtórzył,  że w innych szkołach można podkręcić, zwiększając temperaturę i dzieci mają ciepło, a w Leszczawie nie da się tego zrobić, dlatego trzeba  byłoby coś pomyśleć nad tym problemem na już.

            Po tym temacie Pan Przewodniczący Rady nawiązując do szkoły średniej, stwierdził, że zbyt mała  ilość uczniów  w tej szkole będzie dużym problemem oświaty  w gminie. Dlatego należy uczynić wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji.

            Pan Buczek potwierdził ten fakt, ale równocześnie powiedział, że jest optymistycznie nastawiony  do tego tematu i wierzy, że Pani Dyrektor  Monika Bodnar wykorzysta swoje zdolności i umiejętności, żeby te sytuację zmienić, a Pan Buczek ze swojej strony  zapewniał, że razem z Panem  Majorem Cholewką uczynią wszystko, co tylko będzie w ich mocy, żeby młodzież chciała się uczyć w tej szkole.

            Pan Przewodniczący  podziękował Przewodniczącemu Komisji Oświaty – Panu Arturowi Buczkowi za przedstawioną informację.

 

Ad.6.

             Podjęcie uchwał:

1) Jako pierwszy  Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu

„Zasłużony dla Gminy Bircza” – ks. prałatowi Stanisławowi Kot.

Pan Przewodniczący przedstawił  wniosek wraz z uzasadnieniem ks. Stanisława Kota.

Po odczytaniu wniosku Pan Przewodniczący powiedział: „że ks. Stanisław Kot faktycznie osiągnął to, co rzadko komu się udaje, a mianowicie połączyć ludzi i to jest bardzo ważne, każdego szanuje, bez względu na wyznanie, bez względu na funkcję. Jest człowiekiem, który przede wszystkim w człowieku widzi właśnie człowieka. A że jeszcze dobrze gospodarzy, że wpływa dobrze na mieszkańców gminy, właśnie przez takie zachowanie, uważam, że nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza” w pełni ks. prałatowi Stanisławowi Kotowi się należy”.

 

            Następnie głos zabrał  Radny Pan Jan Lichota, który powiedział między innymi, że mamy szczęście, że Dziekanem Dekanatu Birczańskiego jest właśnie ks. Stanisław Kot. Jest to osoba, która nie popiera żadnych sensacji, żadnych plotek, jest otwarty na problemy innych ludzi, potrafi  ich wysłuchać, nikogo nie lekceważy, jest kapłanem, który potrafi słuchać, jest cierpliwy, jest po prostu dobrym człowiekiem, chyba w żadnej osobie obecnej tu na sali nie powinno to budzić jakichkolwiek kontrowersji, że akurat ksiądz Dziekan zasługuje na takie wyróżnienie.

Pan Lichota stwierdził, że kiedy widzi ks.  Dziekana spacerującego po ulicy, zawsze kojarzy  mu się z osobą ks. Jana Twardowskiego.

            Radny Pan Stanisław Chrobak  zabierając głos  powiedział, że nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza” ks. prałatowi Stanisławowi Kotowi jest jak najbardziej trafnym wyróżnieniem gdyż jest to osoba, która bezinteresownie wspiera inne osoby, to jest ksiądz, do którego o każdej porze można  zapukać, to jest ksiądz, który czynił wiele starań w celu przeprowadzenia remontów w kościele, który dążył do wykonania parkingu przy kościele. Podczas organizacji turnieju charytatywnego w styczniu postarał się, żebyśmy my jako organizatorzy tego turnieju mogli porozmawiać z Biskupem, który to Biskup osobiście przyjechał do Birczy na ten turniej.

Według opinii Pana Chrobaka nadanie tego tytułu ks. prałatowi jest bardzo trafną decyzją, wspaniałym pomysłem i dodał w imieniu mieszkańców Starej Birczy, że na dożynkach gminnych zostanie przekazany  drugi wieniec dla ks. Stanisława Kota.

            Radny Pan Artur Buczek zabierając głos jednoznacznie stwierdził, że osoba ks. prałata Stanisława Kota jest jak najbardziej zasługującą na takie wyróżnienie.

Ks. prałat Stanisław Kot jest osobą, jest po prostu wzorem do naśladowania, nikt go nie unika, każdy chce się z nim  spotkać, kiedy przechodzi ulicą.

Na koniec swojej wypowiedzi Pan Buczek powiedział : „po ks. Franciszku Rębiszu mamy ks. proboszcza, mamy Dziekana’’.

            Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza’’ Ks. prałatowi Stanisławowi Kot.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LIII/58/2017 stanowi załącznik do protokołu.

2) Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza płk dypl. w st. spocz. Józefowi Mroczka.

Po przedstawieniu projektu uchwały, Pan Przewodniczący odczytał uzasadnienie do wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza”.

Ponadto Pan Przewodniczący dodał, że płk Mroczkę poznał w 2000 r. kiedy było nadawane imię płk Tadeusza Dłubacza. Wtedy tym im. zostało obdarzone nasze gimnazjum Płk Mroczka był jeszcze czynnym żołnierzem Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, a na tej uroczystości mszy św. przewodniczył Biskup Gen. Sławoj Leszek Głódź. Płk Mroczka był również w Birczy na uroczystości nadania sztandaru Gimnazjum w Birczy. Płk Mroczka nawet po przejściu na emeryturę zawsze uczestniczy na uroczystościach w Birczy z udziałem wojska. To, że wojsko tutaj przyjeżdża, to że oddaje cześć i honor poległym, czy to w walkach z bandami UPA, czy to w walkach w wojnie obronnej 1939r., te wszystkie przyjazdy wojska do Birczy na uroczystości, to wszystko dzieje się dzięki płk Mroczka. Pułkownik szczególnie sobie Birczę polubił  i dzięki temu możemy czcić pamięć o tych, którzy tutaj oddali życie. Wszyscy państwo wiedzą, że Bircza szczególnie jest jakoś tak doświadczona. 1939r – Borownica, tego samego dnia bitwa pod Wzgórzem Chomińskie, potem walki z bandami UPA i trwało to do 1947r.

Wobec tego szczególnie trzeba te zdarzenia upamiętniać. O wiele inaczej, o wiele gorzej by to było, gdyby nie udział Wojska Polskiego, to właśnie dzięki płk Mroczce to Wojsko Polskie zawsze tutaj jest, a to dodaje rangi tej uroczystości, a przez to i Birczy.

To, że dzisiaj podejmujemy uchwały o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza’’ ks. Stanisławowi Kot i Płk Józefowi Mroczka, to się ze sobą bardzo łączy, bo zawsze gdy się te uroczystości patriotyczne odbywają, a zwłaszcza w Biczy, zawsze odprawiana jest msza

i zawsze jest zaznaczone z jakiej okazji jest ta msza i dlaczego.

W związku z tym że odbywają się u nas te uroczystości i czczona jest pamięć poległych, jest jak najbardziej wskazane nadanie tego tytułu w/w osobom.

            Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział że dwa lata temu miał możliwość prowadzenia uroczystości patriotycznej w Borownicy i stwierdził że prowadzenie takiej uroczystości, kiedy obok jest Pan Płk Mroczka, jest czystą przyjemnością i czystym relaksem. Kończąc powiedział że jest to człowiek bardzo mądry, jest to człowiek orkiestra. Zawsze lubił po każdej uroczystości usiąść i porozmawiać o Birczy. Jest to człowiek kompetentny i zasługuje na takie wyróżnienie.

            Radna Pani Elżbieta Kunik powiedziała że Płk Mroczka również w Kuźminie bierze udział w uroczystościach patriotycznych.

            Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony przez Panią Sekretarz projekt uchwały.

Uchwała w sprawi nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza” płk. dypl. w st. spocz. Józefowi Mroczka została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LIII/59/2017 stanowi załącznik do protokołu

3) W dalszej części Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że ten projekt uchwały wiąże się z realizacją wniosku złożonego przez GREINPLAST PLUS. Wniosek związany jest z rozwojem firmy związku z rozbudową placu na skład materiałów budowlanych.

Radny Pan Chrobak zapytał, czy środki finansowe z czynszu, który uiszcza GREINPLAST PLUS można byłoby przeznaczyć na rzecz świetlicy w Starej Birczy.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że środki z tego tytułu w formie czynszu i podatku będą wpływać do budżetu gminy jako dochody, a wiadomo, że budżet rozdzielany jest przez Radę.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr LIII/60/2017 stanowi załącznik do protokołu.

4) kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawi zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki nr 1211/1 o pow. 0,06ha położonej w miejscowości Kuźmina.

Pani sekretarz wyjaśniła że ten projekt uchwały również wiąże się z realizacją wniosku złożonego do Wójta Gminy Bircza.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawei została podjęta jednogłośnie i jako nr LIII/61/20017 stanowi załącznik do protokołu.

5) Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki 74/5 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Brzuska.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że ten projekt uchwały wiąże się z realizacją uchwały zebrania wiejskiego w miejscowości Brzuska z dnia 08.07.2017r.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie jako Nr LIII/62/2017 stanowi załącznik do protokołu.

6) w dalszej części obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r, udzielając jednocześnie wyjaśnienia – jak niżej :

 

1. W dziale 600 rozdziale 60016 § 6290 wprowadzamy dotacje celowe na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, a przekazane przez PGL Lasy Państwowe przez Nadleśnictwo Bircza na budowę drogi w miejscowości Leszczawka w wys. 80tyś zł. W dziale 756 rozdziale 75615 § 0310 wprowadzamy ponad planowe dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 68.948.00zł, w dziale 852 rozdziale 85203 § 6260 wprowadzamy dotację z powiatu przemyskiego ze środków PFRON kwotę 75.000.00zł. Jest do dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.

W punkcie 1 ogółem zwiększamy dochody w kwocie 223.948.00zł.

 

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany :

- W dziale 600 w rozdziale 60016 § 6050 na zadanie : „przebudowa drogi gminnej nr 1 16006R Leszczawka „Rosuszka’’, Leszczawka „Górny Koniec” – Kuźmina – jest to dotacja Nadleśnictwa w wysokości 80.000,00zł. W dziale 400 rozdziale 40002 § 6060 wprowadzamy zadanie o nazwie : zakup filtra ze złożem multifunkcyjnym Aqua Multi WS 150- 298/762-AM” w ramach modernizacji wodociągu Gminnego w Łodzince Górnej – jest to kwota 20.805.00zł, w dziale 852 rozdziale 85203 § 6060 wprowadzamy zadnie inwestycyjne pod nazwą zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy” – środki PFRON – 75.000.00zł, środki własne 32.143.00zł (30%), razem jest to kwota 107.143.00zł.

W dziale 900 rozdziale 90015 wprowadzamy nowy paragraf inwestycyjny 6050 pod nazwą „budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina – Krościenko, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej” W wysokości 16.000.00zł. Łączna kwota wydatków wynosi 223.948.00zł.

 

3. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany :

- w dziale 851 ochrona zdrowia rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszamy kwotę 1000zł i w § 4220 przeznaczamy na zakup materiałów w tym rozdziale. Jest to zmiana na wniosek komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

4. Dochody wprowadza się na podstawie :

- umowy Nr 1/PWRMRIII/2017 z dnia 25.08.2017 roku o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. ,, Program wyrównywanie różnic między regionami III” – obszar D zawartej pomiędzy Powiatem Przemyskim a Gminą Bircza z przeznaczeniem na realizację ze środków PFRON Projektu pn. „zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy”,

-  Umowy nr 3/JST/2017 zawartej pomiędzy Gminą Bircza a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Bircza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „przebudowa drogi gminnej nr I 16006R Leszczawka Rosuszka – Leszczawka Górny Koniec – Kuźmina”.

            Pan Przewodniczący zapytał, czy środki w kwocie 68.948.00zł, to są środki z podatku z Arłamowa.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to zaległy podatek za rok 2014 i 2015.

Pan Przewodniczący ponownie, czyli 122.000.00zł i 68.000.00zł, to są dodatkowe pieniądze, Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, to są dodatkowe pieniądze.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako nr LIII/63/2017 stanowi załącznik do protokołu.

 

7) Ostatnim projektem uchwały, który przedstawiła Pani Sekretarz był projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bircza” przyjętego do realizacji uchwałą Rady Gminy w Birczy nr XXXIX/11/2017 Rady Gminy w Birczy z dnia 01 marca 2017 r. z późniejszą zmianą uchwałą Rady Gminy w Birczy nr XLV/37/2017 z dnia 10 maja 2017r.

Pani sekretarz również udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały, a mianowicie, że o aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bircza” zawnioskowały Parki Energii Słonecznej sp. z.o.o powołane przy parafiach rzymskokatolickich. Plan został zaktualizowany poprzez dopisanie zadań związanych z budową 7 farm fotowoltaicznych w miejscowościach Leszczawa Dolna i Brzeżawa o powierzchnie do 0,5 ha każda. Ww. aktualizacja została pozytywnie zweryfikowana przez WFOŚiGW W Rzeszowie a RDOŚ W Rzeszowie i Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie określili, że nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego planu. Pozytywna opinia wydana przez WFOŚiGW w Rzeszowie jest konieczna do ubiegania się o środki finansowe przez PES Sp. z.o.o , szczególnie pochodzących z Unii Europejskiej, w tym do RPO WP na lata 2014-2020.

Po udzieleniu wyjaśnienia Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako nr LIII/64/2017 stanowi załącznik do protokołu (obecnych 12 Radnych).

 

Ad.7    Zajęcie stanowiska w sprawie APELU  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do Prezesa Rady Ministrów dot. rewitalizacji dróg użytkowanych na terenie Bieszczad przez Lasy Państwowe.

            Pani Sekretarz odczytała treść Oświadczenia Rady Gminy w Birczy w sprawie apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do Prezesa Rady Ministrów.

            Po odczytaniu treści oświadczenia Pan Przewodniczący poinformował, że Gmina Ustrzyki występuje z takim Apelem do Prezesa Rady Ministrów, żeby usystematyzować opłaty, które ponosiłyby przedsiębiorstwa transportujące drewno – Lasy Państwowe, czy ktokolwiek inny, niszczący drogi gminne, żeby to było w sposób jednoznaczny usystematyzowane a nie tylko wtedy gdy np. Lasy Państwowe dofinansują remont jakiegoś odcinka drogi. Po prostu tu chodzi o to, żeby to był niby podatek, ale z przeznaczeniem na remont właśnie tych dróg w tych takich gminach zalesionych, dosyć biednych, niemających za co remontować tych dróg, które głównie są niszczone przez wywóz ciężkich ładunków.

Dla informacji Pan Przewodniczący podał że przejazd jednego samochodu ciężarowego o nacisku przekroczenia 12 ton na oś niszczy tak drogę jak 150 tyś samochodów osobowych, wobec tego bardzo ulegają zniszczeniu te drogi i stąd jest ten apel.

            Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie oświadczenie Rady Gminy w Birczy w sprawie APELU Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r.

Treść niniejszego oświadczenia została przyjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.8 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poinformował że pieniądze które zostały złożone przez Radnych w kwocie 1500,00zł zostały przekazane na Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i okolic. W treści jest zapisane : „Radni Rady Gminy w Birczy – wpłata na rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i okolic.

Pan Przewodniczący poinformował ponadto, że osobiście rozmawiał z Sołtysem Rytla Panem Łukaszem Ossowskim, który prosił, żeby Państwu Radnym podziękować, gdyż każda pomoc dla nich jest bezcenna i za tę pomoc bardzo dziękuję. Zobowiązał się, że osobiście przekaże te pieniądze dla osób najbardziej potrzebujących.

            Sołtys wsi Leszczawka – Pan Stanisław Skrętkowski zgłosił, że w jego miejscowości był wykonywany przepust, ściągnięto płyty, które miały być położone gdzie indziej. Miała przyjechać koparka i Pan Kipisz i miało to być zrobione. Niestety nie było ani Pana Kipisza, ani koparki i płyty też zniknęły. Pan Sołtys prosił o wyjaśnienie tej sprawy.

Pan Przewodniczący odpowiedział że postara się o to żeby Pan Kipisz  wyjaśnił tę sprawę.

            Pan Bronisław Pankiewicz – Sołtys miejscowości Bircza podziękował za zaproszenie na sesję, za list gratulacyjny, który mówi o możliwości współpracy z władzami Gminy,

z Panem Wójtem, z Panem Przewodniczącym.

Pan Pankiewicz poinformował że z mieszkańcami Birczy spotyka się co tydzień i dokładnie zna ich problemy. Żeby jednak nie przedłużać sesji poinformował, że te wszystkie problemy przekaże Panu Wójtowi i Panu Przewodniczącemu na piśmie. Pan Pankiewicz wspomniał również o Panu Marku Feduń z Birczy, który tuż przed sesją zgłosił do niego problem drogi informując, że Przewodniczący Rady Pan Bobowski tę sprawę zna.

Dalej Pan Sołtys powiedział, że w pełni popiera kandydatury : Ks. prałata Stanisława Kota

i płk. Józefa Mroczki o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza”. O w/w osobach Pan Sołtys wypowiedział się bardzo pozytywnie.

            Kończąc Pan Sołtys jeszcze raz powiedział że wszystkie wnioski oraz problemy zgłaszane przez mieszkańców miejscowości Bircza złoży na piśmie w sekretariacie urzędu Gminy celem zapoznania się i udzielenia odpowiedzi.

Pan Sołtys zwrócił się z prośbą, żeby nie być tylko urzędnikiem, ale również gospodarzem, bo gospodarz musi przejść, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi i wtedy będzie wiedział, co kogo boli.

Pan Przewodniczący podziękował Panu sołtysowi Pankiewiczowi  za zabranie głosu    

i powiedział, że bardzo się cieszy, że Pan sołtys chodzi i spotyka się z mieszkańcami.

Należy brać pod uwagę fakt, że wyborcy mają  swoje wymagania  i wówczas stajemy przed dylematem co wybrać, czy  np. przeznaczyć  pieniądze na ogrodzenie cmentarza, czy wybrać wykonanie chodnika przy drodze na ulicy Mjra Kusiaka, czy przeznaczyć pieniądze na to, żeby Pani Laszkiewicz nad cmentarzem mogła suchą nogą przejść, dostarczając żwir na tę drogę, czy wykonać drogę do pola. Takich dylematów – powiedział Pan Przewodniczący  - będzie bardzo dużo i często jest tak, że nie wiadomo co wybrać. „To nie jest tak, że  się nie zauważa, nie widzi, bo my również chodzimy po ulicach, mamy znajomych, kolegów i wiemy o tych sprawach, z tym, że nie zawsze są pieniądze, czasem trzeba iść na pewne ustępstwa. Myślę, że ja, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz i oczywiście Wójt  Gminy  z Panem sołtysem jako z osobą bardzo ważną, gdyż sołtys jest to funkcja niezwykle ważna, jest to jak gdyby szef jednostki pomocniczej największej miejscowości na terenie Gminy Bircza, będziemy musieli z Panem porozmawiać i ustalić pewne priorytety.

Teraz będzie rozbudowywana oczyszczalnia ścieków, pójdą inne rzeczy, nikt nie mówi o drogach, które będą robione, a jest jeszcze wiele dróg do wykonania. To wszystko przy tym napiętym budżecie. Pan sołtys chyba sobie zdaje sprawę z tego, że my ciągle jesteśmy z tyłu za innymi gminami, takimi jak np.: Orły, Żurawica, gdzie te rzeczy jak kanalizacja, wodociągi, drogi, chodniki dawno zostały wykonane, a my ciągle  się borykamy z tymi problemami, bo nie ma drogi tu, czy tam, czyli to działanie między innymi  wspierające Ustrzyki, to też zmierza w tym kierunku, żeby te drogi jakoś  wyglądały, bo najważniejszy jest dostęp do człowieka, dojazd karetki, dojazd autobusu itp., to jest takie bardzo ważne.

Drogi do pól też będą, sprawę Pana Fedunia  też znamy, inne sprawy też znamy, ale na wszystko są potrzebne pieniądze. Tak samo trzeba  było wydać  pieniądze do szkoły, jeszcze tam trzeba zrobić zjazd na dół”.

            Pan Przewodniczący kończąc powiedział, że Pan sołtys będzie miał okazję do zapoznania się ze wszystkimi problemami, zapraszając go do rozmowy. Wiedze też należy właściwie przekazywać. Na pewno, gdyby były pieniądze, wszystko byłoby dobrze, a jeżeli ich nie ma, czyli musi być dokonany wybór.

            Radny Pan Adam Wilgucki poinformował, że mieszkańcy osiedla Łodzinka przez bardzo długi okres czasu borykali się z wodą. Wody ciągle brakowało oraz była złej jakości.

Teraz po wykonaniu stosownych prac oraz zakupie odpowiedniego filtra, na pewno jakość wody się poprawi.

W związku z tym Pan Adam Wilgucki w imieniu mieszkańców Łodzinki podziękował wszystkim, którzy przyczynili  się do tego, a szczególnie Radnym za przyznanie środków na zakup filtra.

            Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący  zamknął pkt 7 porz. obrad.

 

Ad.8.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LIII sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2014-2018, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:48:38
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:49:25

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl