Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVIII/2017

Protokół Nr XVIII/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  18 października  2017 roku,  w budynku Urzędu Gminy Bircza, biuro Rady Gminy – pokój Nr 15.

 

Sesja trwała od godz.1800  do godz.1830.

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie  13. Nieobecni byli Radni:   Pan Andrzej Pacławski   oraz Pan Adam Wilgucki (usprawiedliwieni). 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani  Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg  gminnych na terenie Gminy Bircza w roku 2018.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

                Do proponowanego porządku obrad, Pan Wójt wnioskował  o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2017 rok.

Wniosek Wójta został przyjęty przez Radę jednogłośnie (12 Radnych głosowało za przyjęciem wniosku Wójta, ponieważ Radny Pan A. Buczek spóźnił się).

Porządek obrad po zmianach został  przyjęty przez Radę jednogłośnie. (12 Radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad).

 

Ad.3.

                W tym punkcie porządku obrad  Pan Wójt przedstawił  projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  wykraczających  poza rok budżetowy 2017, związanych  z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w roku 2018, w kwocie 100.000,00 zł.

Pan Wójt wyjaśnił, że w tym projekcie uchwały chodzi o utrzymanie przejezdności dróg gminnych.

                Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została przyjęta  przez  Radę jednogłośnie i jako Nr LV/68/2017

stanowi załącznik do protokołu

 

Ad.4.

                Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Wyjaśnienia do projektu uchwały udzielił  Pan Andrzej Atamańczuk, a mianowicie, że jest konieczność   wymiany  bram garażowych  zarówno w OSP Bircza jak i OSP Sufczyna:

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Birczy  - dofinansowanie zadania  pn.: „Wymiana bram garażowych  w Ochotniczej Straży Pożarnej  w Birczy” w ramach programu: „Zapewnienie gotowości  bojowej jednostki ochrony  przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu  ratowniczo-gaśniczego”    -                                                                                 kwota 6.326,00 zł

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Birczy  - dofinansowanie zadania  pn.: „Wymiana bram garażowych i wykonanie podjazdu do garażu  w Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sufczynie” w ramach programu: „Zapewnienie gotowości  bojowej jednostki ochrony  przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu  ratowniczo-gaśniczego”    -  kwota  8.015,00 zł.

Radni uznali, że rzeczywiście  jest konieczność wymiany tych bram garażowych, w związku z tym nie było z ich strony  sprzeciwu.

               Pan  Przewodniczący   poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy   na  2017 rok, została podjęta przez Radę jednogłośnie  i  jako Nr LV/69/2017 stanowi załącznik do protokołu 13 Radnych głosowało za podjęciem uchwały).

 

Ad.5.

               W związku z wyczerpaniem porządku obrad,  Przewodniczący Rady zakończył LV sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2014-2018, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

Protokołowała:

               Teresa Ślimak

 

 

                                                                   

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:50:49
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:51:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl