Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-03-2019, Niedziela, 10:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XX/2017

Protokół Nr XX/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  02 lisdtopada  2017 roku,  w budynku Urzędu Gminy Bircza, biuro Rady Gminy – pokój Nr 15.

 

Sesja trwała od godz.740  do godz.810.

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie  11. Nieobecni byli Radni: Artur Buczek, Pan Adam Kowalski,  Pan Andrzej Pacławski   oraz Pan Adam Wilgucki (usprawiedliwieni). 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani  Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
  4. Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz Wójta i Panią Skarbnik.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad, Pan Wójt wnioskował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza  – działka nr 444 o pow. 0,9100 ha oraz działka nr 447 o pow. 0,6300 ha), o łącznej powierzchni 1,5400 ha, położonych w miejscowości Sufczyna. Z wnioskiem o wydzierżawienie   na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym zwrócił się Pan Krzysztof Czerwiwiec zam. Leszczawa Dolna 118. Pan K. Czerwiwiec zamierza kontynuować działalność rolniczą oraz nadal chce podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po  zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3

W tym punkcie porz. obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, udzielając jednocześnie wyjaśnienia jak niżej :

1. W   dochodach budżetowych wprowadza się zmiany :

- dział  600 – Transport i Łączność, rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadzamy środki w § 2030 na zadania własne bieżące Jest. to dotacja w wysokości 140.000,00zł.

 

 

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmiany również w dziale 600 rozdziale 60078 w § 4270 wprowadzamy te dochody po stronie wydatków na zakup usług remontowych na zadanie pn. ,,Remont drogi dz. ewid. 274 w km 0+000-0+700 w miejscowości Jawornik Ruski ,, Rybne „

w wysokości 140.000,00zł.

 

3. Dochody budżetu zwiększa się na podstawie :

- pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – znak DOLiZK – III-7741-1-62/2017 z dnia 25 października 2017 roku przyznającego w ramach podziału środków na usuwanie skutków z dnia 25 października 2017 roku przyznającego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Remont drogi dz. nr ewid.274 w km 0+000-0+700 w miejscowości Jawornik Ruski ,, Rybne”.

Pani Skarbnik poinformowała również, że sesja ta musiała odbyć się tak szybko, ponieważ do dnia 4 grudnia 2017 roku muszą być dostarczone wszystkie dokumenty, aby uzyskać dotację.

Ponadto Pani Skarbnik dodała, że niezbędny będzie również wkład własny w wysokości co najmniej 20% dotacji, ale żeby ogłosić przetarg, musi być najpierw wprowadzona część środków do budżetu, Po udzieleniu wyjaśnienia, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr LVII/83/2017 rok w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LVII/84/2017 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4.

Pan Przewodniczący zakończył LVII sesję kadencji 2014-2018 w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:52:10
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:52:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl