Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XXI/2017

Protokół  Nr  XXI/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  21  listopada 2017 roku w  hali sportowo-widowiskowej w Birczy ul. Parkowa 1.

Sesja trwała od godz.900  do godz.1200.

W  sesji  uczestniczyli Radni w liczbie  14. Nieobecny był Radny Zbigniew Dutkowski (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Pan Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP, w imieniu Posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza – Pan Arkadiusz Mazur, Pan Artur Brożyniak – IPN Rzeszów, Wojewodę Podkarpackiego reprezentowała Pani Małgorzata Guła,   Płk. Dypl. Józef Mroczka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie, zasłużony dla Gminy Bircza, Pan Władysław Maciupa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl, Pan Wiesław Bembenek – Wójt Gminy Dubiecko, Pan Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza, Pan Jan Janusz – Sekretarz Gminy Orły, Pan Zbigniew Kopczak -  Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza,  Ks. Prałat Stanisław Kot – Dziekan Dekanatu Bircza – zasłużony dla Gminy Bircza, Pan Aleksander Bielas -  były nauczyciel historii w Birczy, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Pani Małgorzata Dachnowicz – Prezes Stowarzyszenia  „Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu” oraz Pan Jan Dachnowicz, Pan Jerzy Góralewicz – Prezes Zarządu  Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Birczy i Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Pani Agata Lalik – Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Birczy, Pan Henryk Sowa – Radny Rady Powiatu Przemyskiego, Dyrektorzy Szkół – Pani Jolanta Lichota – SP Lipa, Pani Bożena Mielnikiewicz – SP Leszczawa Dolna, Pani Ewa Beń – SP Sufczyna, Pani Monika Bodnar – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy,  Pani Marta Kostka – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół im. w Birczy, Pan Tadeusz Bobek – Wójt Gminy Krasiczyn,  Pani Anna Fortuna – portal przemyski, Pan Paweł Bugira – Życie Podkarpackie, Pan Marek Młynarski  - Telewizja TVN 24, Pan Marek Cynkar -  Polskie Radio Rzeszów, sołtysi z terenu Gminy Bircza, mieszkańcy Gminy Bircza, uczniowie Zespołu Szkół  im.ks. Prałata PŁk. Tadeusza Dłubacza w Birczy, klasy gimnazjalne, klasy licealne  profil wojskowy, łącznie 70 osób, którzy sami wyrazili chęć uczestnictwa w tej szczególnej sesji, a także ich opiekunowie – Pani Lilianna pacławska oraz Pan maciej Duda.

W sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola,  Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber-Słowińska,  Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.
  4. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie usunięcia tablicy upamiętniającej Obrońców Birczy w latach 1945 -1946 na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

 

  1. Rozpatrzenie skargi dot. drogi gminnej nr 66 i 63 w miejscowości Żohatyn.
  2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Sufczyna, działka nr 473 o pow. 4,1400 ha);

2)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

      umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego Gminy Bircza (obręb Sufczyna,

      działka nr 405 o pow. 0.8500 ha, nr 429 o pow. 0,2500, nr 463 o pow. 0,2300 ha);

    3)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie   od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

          umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego  się w Birczy przy parkingu Urzędu

          Gminy w Birczy na ul. Szkolnej na okres 10 lat na rzecz firmy ALT-KOM Podkarpacki

          Operator Telekomunikacyjny;

    4)   w sprawie  zamiany niezabudowanej nieruchomości gruntowej uwidocznionej w księdze

          wieczystej PR1P/00104619/1, w której dziale II na zasadzie ustawowej wspólności

          majątkowej małżeńskiej wpisani są Mirosław Emil Sabat i Ewelina Anna Sabat, na

          nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Bircza uwidocznioną w księdze

          wieczystej PR1P/00043484/9.

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
  2. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając serdecznie wszystkich, którzy przybyli na tak ważną dla mieszkańców Gminy Bircza sesję.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

              Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował wprowadzenie po punkcie 4 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Pan Przewodniczący wnioskował o zdjęcie z porządku obrad i rozpatrzenie w późniejszym terminie punktu 5, tj. „Rozpatrzenie skargi dot. drogi gminnej Nr 66 i 63 w miejscowości Żohatyn”. Pan Wójt wnioskował o zdjęcie z porządku obrad, punktu 6, tj. podjęcie uchwał, żeby nie przedłużać. Pan Przewodniczący wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 7 – Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych. Wobec tego zmieniłaby się kolejność punktów  porządku obrad, tj. jako 5 . Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, jako pkt 6. Zakończenie obrad.

Wszystkie wyżej proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez Radę jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

 

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny – jak niżej :

1) Zaawansowanie prac przy rozbudowie oczyszczalni przebiega w sposób zadowalający, niedługo będzie możliwy montaż urządzeń i inwestycja w niedługim czasie będzie zakończona. Środki, które na ten cel otrzymaliśmy z unii europejskiej zostaną wykorzystane.

2) Ku końcowi zbliżają się prace związane z wykonaniem drogi do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś.

3) Pozyskaliśmy środki od Ministra Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego – jest to kwota 140.000,00 zł, które będą wydatkowane na kolejną drogę, przetarg się już odbył, w tej chwili musimy podjąć uchwałę, zwiększając środki na ten cel jako wkład własny. Chodzi tu o drogę Jawornik Ruski „Rybne”.

4) Z istotnych informacji, to projekt kaplicy przycmentarnej w Birczy, zostały złożone dokumenty dot. uzyskania powołania na budowę,

5) Jest wykonywana droga Leszczawka – Rosuszka przy udziale Lasów Państwowych, w niedługim czasie prace na tej drodze zostaną zakończone.

6) Również zostały zakończone prace przy wykonywaniu kolejnej drogi, tj. Korzeniec – Łazy – Boguszówka, powstał tam 1 km drogi asfaltowej.

7) Trwały prace nad projektem budżetu na 2018 rok

8) Z uroczystości, to odbył się Dzień Seniora, z imprez – turniej piłki w Lipie

9) Z ważniejszych uroczystości, która odbyła się z mszą św., to uroczystość 11 listopada, w którym to dniu złożone zostały kwiaty pod  pomnikiem w Birczy oraz zapalone znicze.

Właśnie nawiązując do soboty 11 listopada, Pan Wójt poinformował, że wspólnie z Radnymi, wspólnie z mieszkańcami w asyście harcerzy, szkół, kombatantów, przy udziale duchowieństwa z mszą świętą wspólnie obchodzone było święto 11 listopada, tj. 99 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę, kierując naszą pamięć na historię o ludziach, którzy walczyli za niepodległość Polski, w tym Birczy, gdy wracając do domu, dowiedział się z internetu, że Bircza jako miejscowość zniknęła z tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza. Było to wielkie zaskoczenie i zdziwienie. Początkowo myślał, że to żart, ponieważ w internecie niekiedy pojawiają się różne informacje.

Jednak kolejne telefony, jakie otrzymywał, potwierdzały tą informację. Przyjmując ją

z niedowierzaniem skontaktował się z Panem Przewodniczącym, żeby wspólnie podjąć jakieś kroki w tym temacie. W związku z tym w poniedziałek zorganizowane zostało spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy, przewodniczącymi Komisji, żeby wypracować tutaj jakąś drogę działania. Wszyscy czuliśmy się bardzo pokrzywdzeni – mówił dalej Wójt. Dowodem był fakt, że do Urzędu przychodzili mieszkańcy, gdzie ze łzami w oczach mówili o tych wydarzeniach, które miały miejsce o tych wydarzeniach 1945-1946. To byli mieszkańcy, rodziny osób którzy walczyli o Birczę którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. W związku z tym została podjęta decyzja, ażeby zwołać tę dzisiejszą sesję, wydaliśmy oświadczenie, które zostało podane do publicznej wiadomości, wystosowaliśmy odpowiednie pisma do kancelarii Prezydenta, do Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wyjaśnić tą sprawę. Proszę Państwa, stąd dzisiaj ta sesja, stąd zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie usunięcia tablicy upamiętniającej obrońców Birczy w latach 1945-1946 na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ja ze swojej strony jako młody mieszkaniec Birczy, jako przedstawiciel młodego pokolenia jestem zbulwersowany tym skandalicznym faktem i chciałbym, ażeby napis na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza Bircza 1945-1946 powrócił. Stąd dzisiejsza sesja – jeszcze raz powtórzył, kończąc swą wypowiedz Pan Wójt z nadzieją, że Pan Przewodniczący pozwoli mu jeszcze na dyskusję w tym temacie.

 

Pan Przewodniczący podziękował Wójtowi za zabranie głosu, przechodząc do punktu 4 porządku obrad „Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie usunięcia tablicy upamiętniającej Obrońców Birczy w latach 1945-1946 na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Pan Przewodniczący zabierając głos  Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Bobowski podziękował za zabranie głosu przez Pana Wójta. Następnie zamknął punkt trzeci porządku obrad,  przechodząc do punktu czwartego.

Pan Przewodniczący zaznaczył, że na przestrzeni lat Gmina Bircza i jej mieszkańcy byli wielokrotnie tragicznie doświadczani przez historię. Przypomniał, że w roku 1939 r. na Wzgórzu Chomińskie stoczyła się jedna z największych bitew kampanii wrześniowej, również tego samego dnia w Borownicy rozbito 17 Pułk Piechoty i śmierć poniósł jego bohaterski dowódca płk Beniamin Kotarba. Zaznaczył, że kolejne lata również nie były dla Birczy łaskawe, w latach 1941 i 1943 na okolicznych wzgórzach wymordowano blisko tysiąc Żydów. Przypomniał, że rok 1944 to koniec wojny w Birczy, nie był on jednak rokiem, który przyniósł spokój mieszkańcom gminy, gdyż właśnie wtedy rozpoczął się dla Birczy ciężki okres walk z bandami UPA. Pan Wojciech Bobowski odniósł się do tragicznych wydarzeń z kwietnia 1945 r., gdzie wymordowano 67 mieszkańców Borownicy. Przypomniał, że przed napadami band UPA Bircza broniła się trzykrotnie, pierwszy raz 22 października 1945 r., gdzie również w tym dniu zaatakowana została Kuźmina, kolejny napad miał miejsce 29 listopada, a trzeci największy z 6 na 7 stycznia 1946 r. Pan Przewodniczący zaznaczył, że mieszkańcy Birczy zostali dzielnie obronieni przez żołnierzy, funkcjonariuszy Milicji oraz przedstawicieli pomocniczych organizacji, przez wszystkich, którzy mogli bronić Birczy. Przypomniał, że właśnie za waleczną postawę w roku 1976 r. Bircza i jej mieszkańcy zostali odznaczeni Krzyżem Grunwaldu III klasy. Pan Przewodniczący odniósł się również do tego, że Gmina Bircza położona jest w trudnym terenie geograficznym, dlatego mieszkańcy naszej gminy mieli niełatwe życie w porównaniu z mieszkańcami miejscowości położonymi bliżej ośrodków miejskich. „Bircza, duża, rozległa terytorialnie miejscowość i jej mieszkańcy musieli ciągle pokonywać trudności, których nie musieli pokonywać mieszkańcy sąsiednich gmin (…)”. Podkreślił, że mimo tych wielu ciężkich doświadczeń, birczanie to ludzie twardzi i honorowi. Zaznaczył również, że mieszkańcy Birczy to ludzie dumni, dumni ze swojej przeszłości, dumni ze swojej miejscowości i ze swoich przodków. Dlatego uważa, że ta duma i honor w obecnej sytuacji zostały w sposób karygodny naruszone, a zdjęcie tablicy z nazwą miejscowości Bircza jest szczególnie upokarzające zarówno dla tych, którzy walczyli o Birczę, jak również dla ówczesnych jej mieszkańców. „Dzisiejsza sesja, jest po to, aby Bircza dała wyraz temu, że jest przeciwna takiemu postępowaniu, takim zachowaniom, zupełnie niezrozumiałym dla jej mieszkańców” – zakończył i poprosił o zabieranie głosu przez Radnych.                                                             

W pierwszej kolejności udzielił głosu Radnemu – Panu Janowi Lichocie, Pan Lichota zabierając głos powiedział że jako Radny i jako mieszkaniec tej małej ojczyzny, Gminy Bircza, chciałby się podzielić swoimi refleksjami. Zanim to zrobił, odczytał dwie zwrotki wiersza Marii Konopnickiej o ojczyźnie.     

„Jeśli chodzi o Ojczyznę, to wszyscy jesteśmy jej dziećmi, a Gmina Bircza jest jego małą ojczyzną, w której żyje nie z przymusu lecz z wyboru. Powiedział, że jest dumny, że tu może żyć i tu chce umrzeć”. Ma też osobiste doświadczenia poprzez swoich przodków o sytuacji z lat 1945-46. Radny Pan Lichota powiedział, że nie będzie mówić o historii, o prawdach historycznych, które są oczywiste, bo to każdy z nas wie, ale chce powiedzieć o tym, że wszyscy jak tu jesteśmy mamy obowiązek święty stawać za prawdą, którą teraz chciano stłamsić, a ta prawda teraz wychodzi. Gdyby nie było tablicy, a później manipulacji politycznych, to nikt by nie wiedział jaka jest nasza prawda historyczna birczańska.

Pan Przewodniczący powiedział o 22.10.1945 r., o 29.11., 6-7.01.1946 r. – w trzech napadach różne formacje nie dały się pokonać bandom UPA i nie pozwolimy na to i proszę Was wszystkich nie pozwólmy na to, tą pamięć upokorzyć. Bo jeśli my pozwolimy na to, żeby ich pamięć, ich godność, ich cześć upokorzyć, to my nie będziemy zasługiwać na to, żeby po tej ziemi polskiej chodzić.

Proszę wszystkich tu zgromadzonych, którym ojczyzna Polska jest głęboko w sercu, żebyśmy tej sprawie pomogli i żeby tablica na Grobie Nieznanego Żołnierza z napisem naszej miejscowości Bircza 1945-1946 znalazła się tam, gdzie jej miejsce. Wszystkim obrońcom ojczyzny, wszystkim obrońcom naszej małej ojczyzny, Gminy Bircza cześć i chwała, cześć ich pamięci – zakończył swoje wystąpienie Radny- Pan Jan Lichota.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Radnemu Panu Arturowi Buczkowi. Pan Buczek powiedział, że jest nauczycielem, wychowawcą młodzieży w szkole w Birczy, w tej szkole, w której się obecnie znajdujemy. Tu nie chodzi nikomu z nas o żadną politykę, tu chodzi uhonorowanie bohaterskich obrońców Birczy – powiedział. Kiedy dzieci w szkole dowiedziały się, że jest ten napis na najważniejszym grobie w Polsce, widział ich wzruszenie, ale kiedy niestety dowiedziały się z internetu, że napisu już nie ma, zaczęły zadawać pytania, czy nasi bohaterowie nie są tacy sami, jak Ci z Warszawy. Odpowiedział im, że to są tacy sami bohaterowie, że Polska jest tylko jedna, Polacy są  wszyscy równi, a bohater jest zawsze bohaterem i tego nikomu nie wolno zmieniać. Moja wiara w tą prawdę została w ostatnich dniach lekko nadszarpnięta.  Tu chodzi o pomnik, na którym każdą kropkę się konsultuje i nie można sobie tak umieszczać, bądź zdecydować jak kto chce ,w nocy czy w dzień - wszystko jedno. To są nasi bohaterowie, tu się urodziłem, tu się wychowałem i tu mam zamiar umrzeć. Rozmawiałem z ludźmi którzy to pamiętają. Głosi to napis na naszym pomniku: Żywi to pamiętają, żywi dziś czuwają” a kto  czuwa jak nie my. My nie możemy o tym zapomnieć, nam nie wolno o tym zapomnieć. Chodzę z podniesioną głową i jestem dumny, że mieszkam w mojej małej ojczyźnie na Podkarpaciu w Gminie Bircza w miejscowości Bircza.

Liczę tutaj na pomoc Prezydenta- powiedział Pan Buczek. My jesteśmy wszyscy Polską „A”.

Pan Buczek podziękował wszystkim w imieniu mieszkańców Birczy, którzy są z nami. Kończąc powiedział, że motto tej szkoły w której się znajdujemy brzmi: ”Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności jest odwaga. Drodzy Państwo, odwaga wydaje się tu być kluczowa”.

Radny Pan Stanisław Chrobak zabierając głos, powiedział że dzisiaj spotkaliśmy się w bardzo ważnej sprawie, musimy jednogłośnie być za przywróceniem tego napisu. Historii nie możemy zmieniać, bo została ona zapisana krwią naszych rodaków, którzy walczyli o naszą  ojczyznę .Pamiętajmy że napis na grobach powinien być jednoznaczny: „Zginęli z rąk band UPA”.

Kolejno Pan Przewodniczący udzielił głosu Posłowi na sejm RP- Panu Mieczysławowi Kasprzykowi. Pan Poseł zabierając głos szczególnie podziękował za zaproszenie na tą sesję i powiedział, że było to dla niego duże wyzwanie, ponieważ przyjechał z Warszawy wczoraj w godzinach wieczorowych i zaraz po sesji będzie musiał wracać do Warszawy, gdyż to tydzień sejmowy i trwają obrady. Natomiast nie mógłby sobie podarować tego, żeby nie być na dzisiejszej sesji, ponieważ ma tu wielu przyjaciół, znajomych, kolegów. Ponadto wielokrotnie brał udział w uroczystościach patriotycznych w Birczy i Borownicy. Pan Poseł powiedział, że dzięki obrońcom Birczy ta miejscowość istnieje i możemy się w niej spotykać. Nie ważne jest kto tu walczył, ale oni walczyli o polskość na tej ziemi, oni walczyli, żeby Bircza była Birczą, żeby Polska była Polską. Kiedy dowiedział się, że taka sytuacja miała miejsce, że została zawieszona tablica na Grobie Nieznanego Żołnierza, na której zabrakło miejscowości Bircza , od razu wspólnie z Piotrem Zgorzelskim, też Posłem PSL wystosowali list otwarty do Ministra Obrony Narodowej- Pana Antoniego Macierewicza, aby wyjaśnił przyczyny tego, bo tak naprawdę to nikt tego nie wie. W poniedziałek z Panem Pułkownikiem Mroczką, który znany jest mieszkańcom Birczy- zwołali konferencję prasową w Rzeszowie, ale zainteresowanie tym- jak określił Pan Poseł było takie lekkie. Pan Poseł zadeklarował, że będzie domagać się, aby miejscowość Bircza znalazła się na tej tablicy, bo gdyby jej w ogóle nie było, to można by tłumaczyć, że może jeszcze nie wszystko zbadane, może jeszcze procedury trwają, ale ta tablica była, ta tablica tam zawisła. Jak można było w przeciągu kilku dni, dwóch dni zmienić decyzję. To naprawdę musiało być przygotowane. Nie da się w przeciągu dwóch nocy uruchomić jakiś procedur, więc albo to była samowolka, albo jednoosobowa decyzja, więc to powinno być wszystko wyjaśnione. Pan Poseł Kasprzak jeszcze raz podziękował Panu Przewodniczącemu za zaproszenie i w imieniu swojego klubu poselskiego przekazał na ręce Pana Przewodniczącego list otwarty do Pana Macierewicza.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Posłowi Kasprzakowi za przybycie na sesję, podkreślając, że Pan Poseł jest zawsze z nami, podziękował za list otwarty i poprosił o zabranie głosu Pana Arkadiusza Mazura z biura poselskiego Pana Posła Andrzeja Matusiewicza.

Pan Arkadiusz Mazur w imieniu Posła Andrzeja Matusiewicza podziękował za zaproszenie i przeprosił, że Pan Poseł nie mógł osobiście uczestniczyć w tej sesji, ponieważ w tym dniu bierze czynny udział w Sejmowej Komisji Regulaminowej. Dalej Pan Mazur powiedział, że zaraz po powzięciu informacji o zdjęciu tablicy z nazwą Bircza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Poseł  Matusiewicz wystosował interpelację skierowaną do Ministra Obrony Narodowej- Antoniego Macierewicza  w celu ustosunkowania się do różnych wiadomości medialnych związanych z tą sytuacją. W tym momencie Pana Mazur  odczytał tę interpelację. Po jej odczytaniu Pan Mazur docenił zachowanie władz samorządowych Birczy i sąsiednich, które wykazały z nimi solidarność, ale apelował, aby powstrzymać się od komentarzy w oparciu o różne wiadomości medialne na ten temat do czasu wydania oświadczenia ze strony Ministra Obrony Narodowej. Pan Arkadiusz Mazur złożył interpelację na ręce Pana Przewodniczącego.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Mazurowi za zabranie głosu i prosił o przekazanie podziękowań Panu Posłowi Andrzejowi Matusiewiczowi, który podobnie jak Pan Mieczysław Kasprzak jest zawsze blisko nas i w takich właśnie trudnych chwilach jest z nami.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący udzielił głosu ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podziękował za zaproszenie na sesję i podkreślił, że chciałby zabrać głos nie jako polityk, bo nim nie jest, ale jako osoba, która od wielu lat dba o pamięć o ofiarach UPA. Zaznaczył, że niestety z przykrością musi stwierdzić, iż mimo prawdy powiedzianej na temat zbrodni w Katyniu, niestety prawda o ludobójstwie dokonanym przez UPA jest w dalszym ciągu zamiatana pod dywan. Wspomniał o uroczystościach na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, w których brał udział i w czasie których Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz ogłosił, że na Grobie Nieznanego Żołnierza zostaną zamontowane tablice pamiątkowe poświęcone organizacjom, które broniły Polaków w czasie ludobójstwa. Przypomniał, że ludzie walczący na tych terenach z nacjonalistami ukraińskimi byli takimi samymi ludźmi jak my. „Oczywiście byli oficerowie polityczni, byłe dowództwo polityczne wojska” (...), ale mówienie o walczących z UPA i określane ich mianem komunistów to obraza. Zaznaczył, że montaż tablic na grobie Nieznanego Żołnierza było spowodowane prośbami rodzin pomordowanych i wykonanie ich poprzedzone było szeregiem prac badawczych przeprowadzonych m.in. przez Panią Ewę Siemaszko- specjalistkę od spraw ludobójstwa. „Wszystko było na dobrej drodze. Tablice zostały wykonane. To była wielka radość dla nas wszystkich. Zawieszone 8 listopada tego roku (…) i dzień później Pani Ewa Siemaszko dowiedziała się, że zapadła decyzja o usunięciu Birczy (…)”. Podkreślił, że zamiana tablic to ogromny wysiłek organizacyjny, gdyż wykucie nowej tablicy wymagało podjęcia odpowiednich działań. Stwierdził z przykrością, że mimo licznych publikacji, które ukazały się w ostatnim czasie, nikt nie chce odpowiedzieć kto za to odpowiada. Uważa, że my jako obywatele mamy prawo wiedzieć, kto zdecydował, kto wydal polecenie, kto z kim skonsultował tą decyzję o zamianie tablic. Na koniec wypowiedzi stwierdził, że w chwili obecnej toczy się czwarta obrona o Birczę, gdyż przypuszcza, że obecna sytuacja jest wynikiem nacisku z Kijowa. Ks. Isakowicz-Zaleski wspomniał, że szef IPN w Kijowie nazwał obrońców Birczy czekistami, komunistami. „Możecie być państwo pewni, że sprawa Birczy stała się sprawą ogólnopolską. (…) chodzi z jednej strony o honor Rzeczypospolitej (…) ale równocześnie chodzi o to, żeby w wolnym kraju wyjaśnić kto i dlaczego decyduje, że ci są bohaterami, a ci są zdrajcami.” Przypomniał, że należy nazwać zło złem, a dobro dobrem, należy również pamiętać, że nie wszyscy Ukraińcy są źli i byli w tamtych czasach również sprawiedliwi Ukraińcy, którzy pomagali Polakom i za zło nie odpowiadają. Zaznaczył, że bohaterom należy się pamięć i nie chodzi o zemstę, tylko o należną cześć bohaterom.

Pan Przewodniczący podziękował ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu za wystąpienie, za obecność razem z nami, a skoro też był uprzejmy wymienić komitet społeczny, Komitet Pamięci Dobrego Imienia Obrońców Birczy przed UPA, Pan Przewodniczący odczytał nazwiska osób wchodzących w skład tego komitetu.

Pan Przewodniczący podziękował komitetowi za poparcie, informując jednocześnie, że komitet wysłał list do Wójta, gdzie jest napisane, że założyciele i członkowie komitetu w pełni solidaryzują się z władzami i mieszkańcami Gminy Bircza oraz wyrażają swój sprzeciw wobec nieprawdziwej i wybiórczej polityki historycznej. Wszyscy członkowie komitetu udzielają Państwu swojego wsparcia we wszystkich działaniach jakie podejmują władze gminy, a których celem jest powrót na tablicy nazwy Bircza. „Proszę o korzystanie z naszego wsparcia”.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wiesławowi Bembenek – Wójtowi Gminy Dubiecko. Pan Wójt Dubiecka – sąsiedniej gminy zabierając głos powiedział odnosząc się do tego co się stało, że tu nie chodzi o politykę, ale dla nich jako mieszkańców sąsiedniej gminy ten zapis Bircza jest symbolem tej walki, tych trudnych chwil mieszkańców tych terenów, również terenów Gminy Dubiecko oraz sąsiedniej Gminy Dynów, Pawłokoma itd. Dla nas ten zapis jest o tyle istotny, że wreszcie ktoś jasno mówi i konkretnie – tak, to miało miejsce.

Pan Wójt powiedział, że często na Wszystkich Świętych, na starym cmentarzu stoi koło miejsca, gdzie pochowany jest posterunkowy milicji, który miał chyba 28 lat. Czy on się zastanawiał, po której stronie politycznej jest. „Dzisiaj przyjechał do mnie do gminy przedstawiciel handlowy, który mówi do mnie, czemu wy nie atakujecie dosyć ostro, czemu nie mówicie co by było, gdyby nie pojawiło się to wojsko, nie było tej milicji, kto by bronił mieszkańców Birczy, co oni by zrobili, co by się działo w innych miejscowościach, gdyby nie doszło do tego, że pojawiły się te oddziały i broniły. Gdyby przyszły inne oddziały, też polskie, prawdopodobnie każdy by się cieszył, ten mieszkaniec liczył na pomoc, bo to było dla niego najważniejsze, chciał uratować jego rodzinę, najbliższych i chciał, żeby wszyscy mieszkańcy tych miejscowości spokojnie żyli na tej ziemi. Nie chcemy rozliczać nikogo za te fakty, niech historycy się tym zajmą i ocenią, nam chodzi o symbol, tak dla nas ważny, upamiętnienie tych trudnych chwil na tych terenach ziemi Birczy i okolic” – zakończył Wójt Gminy Dubiecko.

W dalszej części obrad o glos poprosił Pan Bronisław Pankiewicz – sołtys miejscowości Bircza, który przede wszystkim podziękował wszystkim, którzy wspierają nas i popierają ideę przywrócenia na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza napisu Bircza 1945-1946. Pan Sołtys poinformował, że w ciągu ostatnich kilku dni zebrał około 180 podpisów wśród mieszkańców Birczy, którzy są oburzeni i zbulwersowani tą wiadomością, ponieważ sami i ich rodziny pamiętają jak ciężkie chwile przeżyli.

Pan sołtys powiedział, że w Birczy wojna toczyła się przez 9 lat, życie wróciło do normalności dopiero w roku 1948- tak wynika z opowiadań ludzi starszych. To co się wydarzyło w ostatnich dniach, to jest czyn haniebny, ponieważ w tym czasie kiedy my obchodzimy święto niepodległości jako kraj, który jest wolny i suwerenny, jakieś siły w tym kraju doprowadzają do tego, żeby wymazać historię. Nie zmieniajmy historii. W rządzących teraz cały czas widać nienawiść i w związku z tym Pan sołtys apelował o zgodę, bo zgoda buduje, a nienawiść rujnuje. Kończąc - powiedział, że jeżeli wszyscy będziemy mówić jednym głosem w słusznej sprawie, to osiągniemy cel, którego wszyscy oczekujemy.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Sołtysowi oraz udzielił głosu Panu Wiesławowi Krajewskiemu- rolnikowi i mieszkańcowi miejscowości Bircza.

Pan Krajewski zabierając głos powiedział, że ciężko mu będzie mówić, bo musiał by się powtarzać za swoimi przedmówcami, że kochają Birczę, że tu się urodzili i tu chcą żyć, tu chcieli by umrzeć- „ mam nadzieję, że szczerze mówili ale czasami jako mieszkańcy tej ziemi i ludzie którzy jej życzą jak najlepiej pozostajemy widzieć rzeczy, które stanowią dla nas pewne szczegóły albo pewne rzeczy, które mijamy na co dzień i stają się nam niezauważalne, obce. Pan Krajewski w czasie swojej wypowiedzi poinformował, że pierwszym  Wójtem w Birczy był jego ojciec i pierwszy dom, który się spalił podczas I napadu, to był jego dom.

Pan Krajewski powiedział, że teraz zamiast debatować, zamiast obrażać się, zamiast mówić jakieś głupoty, zamiast szukać jakichś przyjaciół, tych co na pewno nic nie pomogą nam w tym, to może uderzmy się w piersi, naprawmy błędy i może będzie szansa, żebyście Państwo Radni i Pan Wójt, żeby Wam się to udało, żebyśmy wrócili, ale podejrzewam, że najpierw naprawmy swoje błędy”.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Krajewskiemu za zabranie głosu i następnie udzielił głosu Pani Małgorzacie Dachnowicz, która jest redaktorem „Głosu znad Sanu”.

Od ponad 11-tu lat wspólnie z kolegami, głównie z Panem Andrzejem Zapałowskim pisze na tematy OUN-UPA na terenie Powiatu Przemyskiego, ale nie tylko, o działalności kresowej. Pani Dachnowicz powiedziała, że dołączyła do Komitetu Pamięci Dobrego Imienia Obrońców Birczy i powiedziała również dlaczego ten komitet się zawiązał. Stwierdziła, że nie jest mieszkanką Birczy, ale jest mieszkanką tego kraju, a Bircza jest dla niej jak ojczyzna. Dla niej nie do pomyślenia jest to, że dzisiaj w wolnej Polsce po tej zbrodni, która miała miejsce ponad 70 lat temu, dzisiaj poniewiera się dobrym imieniem Polaków, naszych współbraci. Dla niej jest to kuriozum nie do wyobrażenia. Pani Dachnowicz stwierdziła, że tylko presją jesteśmy w stanie wymusić to, że Bircza ponownie wróci na tą tablicę. Stwierdziła również, że jest  tutaj po to, żeby powiedzieć Birczy, że cały komitet jest dumny. Dla niej osobiście Bircza zawsze była tą miejscowością, która zawsze wiedziała, co to jest polska racja stanu, nigdy się nie bała poprawności politycznej, zawsze szła pod prąd i potrafiła czcić swoich obywateli. I tym przekazem Bircza może być przykładem w Polsce, który pokazuje nie tylko innym samorządom jak dbać o pamięć swoich obywateli, ale właśnie Polsce. „I bardzo dobrze, że dzisiaj Bircza jest na ustach całej Polski, wykorzystajcie to państwo, a nas jako członków komitetu, jeżeli możemy w czymś pomóc, to bardzo prosimy, zwracajcie się do nas, w czym możemy, to pomożemy. Każdy, kto robi coś w tym temacie, skazany jest na pewien rodzaj cierpienia, na pewien rodzaj trudności, zawsze tak było”.

Na koniec Pani Dachnowicz powiedziała, że na ręce Pana Ministra Obrony Narodowej zostało złożone pismo od komitetu, które złożyła na ręce Pana Przewodniczącego.

Pan Przewodniczący podziękował Pani Dachnowicz za zabranie głosu, a następnie udzielił głosu Panu Wiesławowi Hop – mieszkańcowi Birczy.

Pan Hop- jak powiedział – nie zamierzał zabierać głosu, ale też jest mieszkańcem Birczy, jest pisarzem, należy do Związku Literatów Polskich i z tego względu chciałby zabrać głos. Pan Hop powiedział, że jest dzisiaj dumny, że jest bieczaninem, że jest dumny z władz gminy, a szczególnie z jego kolegów dwóch, a może trzech nawet i z Pana Przewodniczącego, za ich wspaniałe przemówienie, które tutaj słyszał. Pan Hop chciałby nawiązać do tego, bo też jest mieszkańcem Huty Brzuskiej i zna historię naszego regionu bardzo dobrze. Zna ją także z tego względu, że rozmawiał z wieloma obrońcami Birczy i zna ich historie. Nawiązując do wypowiedzi Pana Krajewskiego, przyznał mu, że ma swoje racje, „ja też nigdy nie należałem do partii, mój ojciec też nigdy nie należał do partii, był tylko zwykłym obywatelem. Jeśli chodzi o pomnik w Birczy, pamięta, że był nawet projekt, żeby go przenieść w inne miejsce i prawdopodobnie chodziło o to, że najpierw trzeba coś wymazać, coś usunąć, potem przenieść w inne miejsce i później pamięć całkiem o tym zaginie.

A jeżeli się coś robi, to trzeba przestrzegać obowiązującego prawa. Nie należy samowolnie wycinać czegoś, czy przesuwać, tylko trzeba trzymać się litery prawa.

Musimy działać zdecydowanie, żeby nasza pamięć o obronie Birczy nie zaginęła. Bo wydaje mi się, że jest wiele ludzi w różnych władzach, którzy nie zawsze chcą, żeby pamiętać o obrońcach Birczy była taka jaka ona naprawdę jest a jest naprawdę taka, którą powinniśmy pamiętać i czcić- zakończył Pan Hop.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Wiesławowi Hop za zabranie głosu i następnie udzielił głosu Wójtowi Gminy Przemyśl - Panu Tadeuszowi Huk, który powiedział, że historia nie jest czarno- biała, nigdy nie była i nie będzie, Ci którzy ją tworzą mają różne życiorysy, różną przeszłość i gdybyśmy dzisiaj analizowali życiorysy wszystkich tych którzy wzięli udział w bohaterskiej obronie Birczy w latach 1945-1946, być może byśmy się mocno zastanowili, czy wszyscy zasługują na pewno na 100% na to upamiętnienie, ale tak naprawdę, to ci ludzie bronili ludności polskiej. Bohaterów nie powinno się rozliczać w taki sposób, czego dokonali wcześniej.  Szanowni Państwo tutaj znaleźli się ludzie z różnych środowisk, z różnych grup, w ogromnej mierze  poza mieszkańcami  Birczy, mieszkańcy ziemi przemyskiej. Dla nas to usunięcie tablicy z napisem miejscowości Bircza przy Grobie Nieznanego Żołnierza było ciężkim przeżyciem, bo dla nas jest to symbol oporu  mieszkańców, ale i ówczesnej władzy przeciwko narodom, jakie dokonywały oddziały ukraińskie UPA. Dlatego solidaryzujemy się z wami tutaj w pełni , żeby tę nazwę  przywrócić, bo Bircza jest częścią naszej małej ojczyzny, naszej ojczyzny, którą jest ziemia przemyska”.

Pan Huk dodał, że bardzo gorąco  wspierają nasze działania, żeby tę nazwę przywrócić na tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza. „Gdyby w ogóle nie było tej propozycji, dziś nie byłoby tej sesji, byśmy o tym nie dyskutowali, natomiast, jeżeli się pojawiła i została w haniebny sposób  usunięta, to musimy się o to upominać.  Naszych bohaterów należy czcić i bardzo mocno to podkreślać Nie robimy tego przeciw komuś, tylko dlatego, że pamięć określa naszą świadomość  i tylko i wyłącznie  dzięki temu, że będziemy o nich mówić w sposób pozytywny, tylko dzięki i wyłącznie temu  możemy wychować na świadomych i dobrych obywateli  całe pokolenia przyszłych pokoleń”.

Pan Huk pogratulował  Birczy walki o upamiętnienie bohaterskiej obrony, życząc w tym powodzenia. Poinformował, że razem z Przewodniczącym Rady Gminy wystosowali pismo do Ministra Obrony Narodowej, protestujące przeciwko takiemu aktowi i żądające wyjaśnienia tej sprawy.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi Gminy Przemyśl i udzielił głosu Panu Władysławowi Maciupa – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, który stwierdził, że już nie wiele da się powiedzieć na ten temat, który tutaj wszystkich zgromadził. Powiedział, że chciałby ukłonić się Wójtowi Gminy Przemyśl, który chyba najbardziej połączył te dwa nurty, które ciągle ścierały  i ścierają się  z naszej przeszłości i raczył o tym zapomnieć, a pamiętać o tym, jaki był cel, nie kto to robił, ale jak to robili i dla kogo to robili. „Robili to ludzie dla nas i my powinniśmy za to im dziękować w formie takiej jakiej możemy, podziękowaliśmy pomnikiem, pamięcią, ciągłym wspominaniem o tym i to jest najważniejsze. My mieszkamy na tej ziemi, Bircza jest dla wszystkich symbolem. Ziemia Przemyska, to taka Bircza wielokrotnie powtórzona. Pan Wiceprzewodniczący reprezentujący Radę Powiatu Przemyskiego wraz ze Starostą Przemyskim  również wystosowali taki apel, pismo do władz Rzeczypospolitej z prośbą, aby zastanowić się nad krzywdą, jaką wyrządzono Birczy i tym, którzy o nią walczyli, którzy chcieli, żeby tu był pokój, żeby mogli się rozwijać”.

Kończąc swoją wypowiedź, podziękował Panu Przewodniczącemu za zaproszenie na sesję i  za możliwość wyartykułowania tych racji oraz usłyszenia racji innych, uznając je za ważne i warte poparcia.

            Pan Przewodniczący podziękował Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu za zabranie głosu.  

            Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola ponownie zabierając głos odniósł się do historii Birczy. Przyznał, że ówczesnym Wójtem był Pan Krajewski, a w AK walczył ojciec Pana Bobowskiego, który był Hubalczykiem. Zaznaczył, że było wielu wspaniałych Birczan, którzy działali na rzecz społeczności . Wspomniał również o swoim dziadku, który w czasie II wojny światowej został zesłany do obozu. Powiedział, „że my obecnie żyjący w Birczy, jako  potomkowie  tych osób, które walczyły  o Birczę, spotykamy  się tu dzisiaj w jakimś celu.

W takim celu, że napis Bircza 1945 – 1946  zniknął z tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przy symbolu. Grób Nieznanego Żołnierza, to symbol dla narodu polskiego,  tutaj proszę państwa ginęli żołnierze polscy, ginęli milicjanci, ginęli ludzie, którzy oddając swoje życie  w walce  o niepodległość  Polski, mieli nadzieję , że może  w takiej  Polsce kiedyś będą żyły ich dzieci, wnuki, że doczekają się tych czasów, w których my żyjemy teraz obecnie.

Prosił, żeby we właściwy sposób odebrać  cel spotkania  i znaczenie słów, które w czasie niego padły,  żeby tę naszą walkę odebrać  jako dążenie  do upamiętnienia żołnierzy, osób, mieszkańców Birczy, którzy zginęli, oddając swoje życie za niepodległą Polskę. To jest moim zdaniem kluczowe”.

Kończąc swoją wypowiedź, Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w te akcję, ażeby napis Bircza 1945 – 1946 został przywrócony na tablicy przy Groie nieznanego Żołnierza. Podziękował wszystkim obecnym  Wójtom Powiatu Przemyskiego za włączenie się do tej akcji, podziękował wszystkim tworzącym komitet, wszystkim, którzy przyjechali z daleka, Ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskienu, który cały czas wspiera nasze działania w sprawie upamiętnienia historii Gminy Bircza.

Myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, będziemy dążyć do tego, ażeby napis „Bircza 1945-1946 został przywrócony na tablicy przy grobie Nieznanego Żołnierza”.

            Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Andrzejowi Wrotniakowi – mieszkańcowi Jawornika Ruskiego, który poinformował, że rozdał wśród obecnych listę żołnierzy, którzy stacjonowali tutaj w Birczy, którzy bronili Birczy, za kilka dni polegli w Jaworniku Ruskim.

„W 2016 roku udało się wydobyć ze zbiorowej mogiły 14 osób. Część tych żołnierzy tam się znajdowała. Pod pozycją 11 znajduje się Stanisław Lewandowski – żołnierz, który stacjonował tu w Birczy. Był na urlopie 1 tydzień, wrócił do jednostki, na drugi dzień mieli akcję w Jaworniku, z której już nigdy nie wrócił. Ciężko to mówić, ale w 2016 roku udało się to wydobyć i wtedy trzeba było widzieć tych starszych ludzi nowo wzruszonych, po policzkach których spływały łzy. Czy kiedyś doczekamy tej chwili, żeby ich godnie uczcić, żeby zapalić znicze na ich grobach. W dalszym ciągu odnajdujemy kolejne miejsca działalności UPA, które znajdują się na tych terenach. Ludzie czekają i mają nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się odnaleźć ich bliskich poległych. Wiele ważnych rzeczy tutaj zostało powiedzianych i wierzę że napis Bircza – 1945 – 1946 na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza powróci. Ludzie wierzą, że prawda musi wyjść na jaw. Musi to wyjść i musi to być tak jak było pierwotnie.

Bircza musi się tam znaleźć” – zakończył Pan A. Wrotniak.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Agacie Lalik – przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół w Birczy, że jestem tutaj po to, żeby upomnieć się o rzecz haniebną.

Pani Lalik powiedziała między innymi: „Nie byłoby tej całej sytuacji, gdybyśmy się w ogóle tam nie znaleźli. Tej tablicy nie tworzyły osoby niekompetentne, tą tablicę stworzył ktoś kto ma wiedzę i rzeczą złą i haniebną jest nie umieszczenie nas tam, lecz zdjęcie. Jak my to nazywamy mamy młodzieży mówić, że władze Warszawy dziś podejmą decyzję a jutro z niej rezygnują”.

Pani Lalik powiedziała, że jej przedmówcy powiedzieli wszystko – po co tu jesteśmy i czego chcemy, a ona odczytała napisany przez siebie wiersz zatytułowany „Błaganie”, napisany w dniu 11 listopada 2017roku. Wiersz ten stanowi załącznik do protokołu.

Kolejno Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Jerzemu Góralewiczowi – Sekretarzowi Powiatu Przemyskiego oraz Przewodniczącemu Zarządu Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Birczy. Pan Góralewicz zabierając głos powiedział między innymi, że dzięki temu iż Bircza i okolice potrafiły bronić się tak skutecznie, może być dzisiaj obecny na tej sesji i zabierając głos w sprawie dla mieszkańców i obrońców Birczy niezwykle istotnej. To, że ci ludzie walczyli tu w Birczy, nieważne jakie to były formacje, ważne, że walczyli tu ludzie, którzy chcieli wspomóc mieszkańców tych miejscowości, które były cały czas nękane przez bandy UPA. W tym czasie nikt się nie zastanawiał pod jakim symbolem walczy, ważne było, żeby wspólnie zwyciężyć wroga, który na tym terenie zamierzał budować swoje niepodległe państwa. Dzięki temu spotkaniu, dzięki naszej reakcji napis Bircza 1945- 1946 powinien wrócić na tablicę przy Grobie Nieznanego Żołnierza – zakończył Pan Jerzy Góralewicz, w imieniu swoim własnym i w imieniu Związku Kombatantów, bo właśnie ten związek kombatantów to jest związek osób, które też w Birczy walczyły, właśnie ci ludzie zasługują na największe uznanie i największe pochwały. Dlatego do nas należy, aby zadbać o to. Jeśli chodzi o tablice w Birczy, nawet w okresie najgłębszej komuny u nas, władze polskie potrafiły Birczę docenić i tak jak już Przewodniczący wspomniał w 1976 roku, Bircza została odznaczona Krzyżem Grunwalda, a dzisiaj w wolnej Polsce tą Birczę się wymazuje. Nie możemy dopuścić do tego i powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta pamięć o Birczy funkcjonowała. – „dziękuję bardzo”.

Pan Przewodniczący poinformował, że napisali do nas pisma popierające : starosta Jarosławski, Wójt Gminy Orły, 24 mieszkańców Chodzieży. Napisał również Prezes IPN-u – Pan przewodniczący odczytał pismo poparcia. List poparcia napisał również Poseł na Sejm RP – Wojciech Bakun oraz Radny Rady miasta Przemyśla – Pan Tomasz Schabowski.

 

W dalszej części obrad Pan Przewodniczący powiedział, że proponuje zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie usunięcia napisu Birczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Pan Przewodniczący odczytał treść oświadczenia  w sprawie usunięcia napisu „Bircza 1945-1946” z tablicy pamiątkowej na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Oświadczenie Nr 2/2017  zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Przed ogłoszeniem przerwy Pan Przewodniczący podziękował wszystkim Państwu za udział w sesji. Podziękował młodzieży, wszystkim Państwu oraz szczególne słowa podziękowania skierował do osób zabierających głos, Ks. T. Isakowiczowi - Zaleskiemu, że tak z daleka przyjechał do nas. „Daliście nam państwo pokazać, że tak samo nasze sprawy Birczańskie są dla was bardzo ważne, podziękował Panu Posłowi Kasprzykowi, że w takim tempie przyjechał do nas i zaraz musi wracać do Warszawy. Podziękował Radnym, Sołtysom oraz urzędnikom, którzy przygotowali tę dzisiejszą sesję.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady, przechodząc do punktu 5 porządku obrad.

 

Ad.5.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, udzielając jednogłośnie szczegółowego wyjaśnienia. W związku z tym, że w projekcie uchwały są ujęte środki jako 20% wkład własny do remontu drogi Jawornik Ruski „Rybne” kwota 60.000,00 zł Radny Pan Hubert Kępa zwrócił się do Rady z prośbą o podjęcie tej uchwały. Ponieważ nie było więcej do przedstawionego projektu uchwały, Pan Przewodniczący podał pod głosowanie. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta jednogłośnie przy obecności 13 Radnych i jako Nr LVIII/85/2017 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6.

           

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LVIII sesję Rady Gminy w Birczy. Podziękował Państwu Radnym za udział w sesji, za mądre zabieranie głosu w dyskusji, podziękował za to, że zostało przyjęte to oświadczenie. Jest to niezmiernie ważne dla Birczy. Podziękował, że tak jednogłośnie Radni zagłosowali w tak istotnej dla Birczy sprawie. Pan Przewodniczący podziękował również sołtysom za udział w sesji. Zwracając się do Pani Sekretarz, podziękował za sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, podziękował urzędnikom oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała :

             Teresa Ślimak

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:53:05
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:54:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl