Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
24-03-2019, Niedziela, 10:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XXIV/2017

Protokół Nr XXIV/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  08 grudnia  2017 roku,  w budynku Urzędu Gminy Bircza, biuro Rady Gminy – pokój Nr 15.

 

Sesja trwała od godz.800  do godz.1000.

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie  12. Nieobecni byli Radni: Pani Grażyna Ćwan, Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Hubert Kępa oraz Pan Adam Kowalski (usprawiedliwieni). 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola, Skarbnik Gminy Bircza – Pani  Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska. 

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017, związanych z realizacją  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Bircza” w roku 2018. 
  4. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz Wójta, Panią Skarbnik i Panią Sekretarz.                            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

Przed przyjęciem proponowanego porządku obrad Pan Wójt jako wnioskodawca sesji wnioskował o 10 minut przerwy.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady,  Pan Wójt wnioskował                              o wprowadzenie niżej wymienionych projektów uchwał:

  1. w sprawie uchylenia uchwały własnej,
  2. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Wniosek Wójta został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  wykraczających poza rok budżetowy 2017, związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Bircza” w 2017 roku.

Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie autopoprawki do przedstawionego wyżej projektu uchwały, a mianowicie zaciągnięcie zobowiązań w kwocie nie 20.000,00 zł, lecz w kwocie 5.000,00 zł.

Wobec powyższego uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXI/98/2017 stanowi załącznik do protokołu.

Jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej, która jako Nr LXI/99/2017 stanowi załącznik do protokołu. Tą uchwałą została uchylona uchwała Nr LVI/79/2017, podjęta na sesji w dniu 27 października 2017 r.  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dot.  zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej 1777R poprzez budowę chodnika” – w kwocie 100.000,00 zł.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXI/100/2017 w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Bircza-Huwniki- Granica Państwa - w kwocie 100.000,00 zł.

Jednogłośnie po udzieleniu szczegółowego wyjaśnienia przez Panią Skarbnik i Pana Wójta została podjęta uchwała Nr LXI/101/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4.

            Zakończenia LXI sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018 dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

             Teresa Ślimak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:57:53
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:58:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl