Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-02-2020, Czwartek, 05:10


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XXV/2017

Protokół Nr XXV/2017

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu  20  grudnia  2017 roku,  w budynku Urzędu Gminy Bircza, biuro Rady Gminy – pokój Nr 15.

 

Sesja trwała od godz.800  do godz.1000.

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan  Jan Lichota oraz Pan Ryszard Okołowicz (usprawiedliwieni). 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola oraz Skarbnik Gminy Bircza – Pani  Bogumiła Sowa-Wiśniowska.  

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski,

Witając Radnych, Pana Wójta i Panią Skarbnik.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, udzielając jednocześnie szczegółowego wyjaśnienia.

Dodatkowego wyjaśnienia do przedmiotowego projektu uchwały udzielił Pan Wójt.

            Po udzieleniu wyjaśnienia, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, która jako Nr LXII/102/2017 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.  

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej  budową  urządzeń infrastruktury technicznej.

Ponieważ w § 2 projektu uchwały brak było określenia procentu różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu, Pan Wójt wnioskował o 5 minut przerwy, celem uzupełnienia zapisu w § 2 projektu uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Wójta.

            Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i Pan Wójt ponownie przedstawił projekt uchwały, gdzie w brakującym miejscu wpisane było 2%.

            Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Wójta.

            Po krótkiej dyskusji Radni jednogłośnie odrzucili projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej ( 13 Radnych głosowało za odrzuceniem w/w projektu uchwały).

 

Ad.5.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LXII sesję kadencji 2014-2018, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała :

            Teresa  Ślimak

           

 

 

 

 

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-03-21 13:58:22
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-03-21 13:58:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl