Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-12-2023, Sobota, 03:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna: art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości            i porządku w gminach (Dz.U.2017, poz. 1289)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 "Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości"  powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis. W celu prawidłowego oznaczenia przedsiębiorcy do wniosku należy załączyć aktualną kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzajów odbieranych odpadów komunalnych (rodzaje odpadów należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
• oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017 poz. 1289).

Oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

II. OPŁATY:

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827):

50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru;

25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności (tj. 50% stawki określonej od wpisu)

17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii ( Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity jw.).

Opłatę skarbową można uiścić  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bircza - Bank  Spółdzielczy/O Bircza 08 9113 1014 2003 5000 0228 0001

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Odpadami

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań.

◦ posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
◦ utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
◦ spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
◦ zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej,
◦ przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów,
◦ w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
◦ określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 r., poz.122).

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek o wpis do rejestru działalnościPlik DOC 56.50 Kb
2. OświadczeniePlik DOC 26.00 Kb
Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2018-01-11 08:51:38
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-01-11 08:52:05
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2018-01-11 08:52:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl