Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 11:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIII/2018

Protokół  Nr XIII/2018

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, która odbyła się w dniu 06 lipca 2018 roku, w budynku Urzędu Gminy Bircza – pokój Nr 15.

 

Sesja trwała od godz.800  do godz.830.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11.  Nieobecni byli Radni: Pan Hubert Kępa, Pan Adam Kowalski, Pan Jan Lichota oraz Pan Andrzej Pacławski  (nieobecności usprawiedliwione).

Ponadto w sesji uczestniczył: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola.

Sesja została zwołana w trybie atr.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę        i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  2. W sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego,

       4. Zakończenie obrad.

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały     w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Bircza.

            Pan Wójt wyjaśnił, że poprzednia uchwała, podjęta na sesji  w dniu 08 czerwca 2018 roku  w sprawie ustalenia dopłat do taryf  została unieważniona  w całości przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Rzeszowie  uchwałą Nr XVII/1856/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, ponieważ RIO stoi na stanowisku, że jeżeli  obowiązują stare taryfy, to nie można  podejmować nowej uchwały  w sprawie dopłat do taryf, która obowiązywałaby  do 31 grudnia  2018 roku. Dlatego też został przygotowany projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków, który będzie obowiązywać do dnia  wejścia w życie  nowej taryfy  zatwierdzonej przez organ regulacyjny.

            Po udzieleniu wyjaśnienia  przez Wójta, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę                         w powyższej sprawie, która jako  Nr LXXVI/72/2018 stanowi załącznik do protokołu.

            Pan Przewodniczący przedstawił  projekt uchwały w sprawie uzgodnienia odstępstw  od zakazów  dla użytku ekologicznego, informując jednocześnie, że wnioskodawcami projektu uchwały są Radni: Kazimierz Cap, Stanisław Chrobak, Artur Buczek, Grażyna  Ćwan, Elżbieta Kunik, Tadeusz Wilgucki, Ryszard Hajnold  oraz Wojciech Bobowski.

            Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że Nadleśnictwo Bircza  zwróciło się          z wnioskiem  dot. uzgodnienia  realizacji inwestycji dla celu publicznego na terenie  uznanym za użytek ekologiczny. Ta inwestycja, to: „Zbiornik retencyjny z doprowadzeniem                                i odprowadzeniem wody wraz z ujęciem wody  i odcinkową zabudową  potoku  Dobrzanka na działce  nr 1/99 w Malawie”.

Dalej Pan Przewodniczący powiedział, że ten projekt planuje się realizować w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Funduszu  Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2014 – 2020, projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

            W związku z tym, że ten zbiornik  planowany jest na obszarze chronionym, wobec tego wszelkie zmiany muszą  być uzgodnione z organem stanowiącym, czyli z Radą Gminy, gdyż to Rada Gminy podejmowała uchwałę w dniu 30 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych (uchwała Nr LIII/91/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.).

            W tym przypadku proponujemy  uchwałę w sprawie odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego – powiedział Pan Przewodniczący.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako                                     Nr LXXVI/73/2018 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący odczytał również pismo dot. lokalizacji inwestycji, które zostało sporządzone na wniosek Nadleśnictwa i wraz z uchwałą zostanie  przesłane do Nadleśnictwa Bircza.

Ad.4.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył LXXVI sesję Rady Gminy w Birczy, kadencji 2014 – 2018, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Protokół Nr XIII/2018 22.83 Kb
Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-08-30 08:05:25
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-30 08:17:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl