Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 12:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XIV/2018

Protokół  Nr XIV/2018

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, która odbyła się w dniu  12 lipca 2018 roku,  w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

 

Sesja trwała od godz.900  do godz.1020.

Sesja została zwołana w trybie atr.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13.  Nieobecni byli Radni: Pani Grażyna Ćwan oraz Pan  Jan Lichota (nieobecności usprawiedliwione).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Grzegorz Gągola, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Radni Rady Powiatu Przemyskiego – Pan Zbigniew Urban oraz Pan Antoni Szałyga, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza – Pan Zbigniew Kopczak, Dyrektorzy Szkół: Pani Monika Bodnar – Dyrektor Zespołu Szkół  im. ks. płk Tadeusza Dłubacza, Pani Ewa Beń – Dyrektor SP Sufczyna, Pani Krystyna Banaś – Kierownik ŚDS Bircza, w zastępstwie Kierownika GOPS Bircza – Pani Anna Szymaszek, Pani Marta Kostka  oraz Pan Grzegorz Gągola -  nauczyciele Zespołu Szkół   w Birczy, Pan Mariusz Drel, Pan Zbigniew Demkiewicz oraz Pan Antoni Segelin – mieszkańcy miejscowości Bircza oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.                                                                           Listy obecności uczestniczących w sesji stanowią załącznik do protokołu.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY BIRCZA”.
  2. nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY BIRCZA”.
  3. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  1. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta w punkcie 3, jednogłośnie jako ppkt 3 został wprowadzony przez Radę projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu  Wspierania Rodziny dla Gminy Bircza na lata 2018 – 2020.

Natomiast projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok przyjmie poz.4).

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poinformował, że dwa pierwsze projekty uchwał dotyczą nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza” – Panu Jackowi Boki oraz Panu Markowi Pruszakowi – mieszkańcom Elbląga.

Tytułem wstępu Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Elbląg, którą to uchwałą nadano placowi położonemu w Elblągu, stanowiącemu rondo uliczne – skrzyżowanie ulic: Niepodległości i Legionów nazwą: Rondo Obrońców  Birczy. (Uchwała   Birczy Nr XXXV/724/2018 Rady Miejskiej  w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 roku stanowi załącznik do protokołu). 

Po przedstawieniu w/w uchwały Pan Przewodniczący powiedział:  „że jest to bardzo duże  uznanie  i dla Obrońców Birczy  w latach 1945 – 46, ale to jest duże uznanie też  dla postawy mieszkańców Gminy Bircza. Aktualnie Bircza stała się jakby po raz drugi sławna po tamtego rocznym  listopadowym zdjęciu tablic z Grobu Nieznanego Żołnierza. Wtedy wszyscy jak tutaj siedzimy – Państwo Radni, Wójt Gminy Bircza – protestowaliśmy  przeciw temu skandalicznemu zachowaniu, które potem zostało w różny sposób  nagłośnione. Nagłośnione było też  i w prasie krajowej, które niekonieczne było pochlebne  dla mieszkańców Birczy. Nagle okazało się, że faktycznie  ta Bircza była broniona, ktoś bronił tej Birczy, ale to byli niewłaściwi obrońcy. Stawianie takiej tezy, to  w ogóle jest jakąś pomyłką.

Mało tego – przypisywano mieszkańcom Birczy różne złe intencje, tak jak w tegorocznej styczniowej „Historii do Rzeczy” w jednym z artykułów  Pan Arkadiusz Karbowiak  pisał, że mieszkańcy Birczy napadali i rabowali uchodźców z Cisowej i Borownicy.

            Wobec tego Rada Gminy, Wójt Gminy Bircza występowaliśmy do organów naczelnych i centralnych naszego Państwa o wyjaśnienie tych spraw. Najpierw pozostawało                                to w milczeniu, że najlepiej nic nie odpowiadać. Potem pojawiały się lakoniczne odpowiedzi, że zapadła decyzja czyjaś, ostatecznie wyjaśniano, że była to decyzja ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, że powinni naukowcy się zebrać i na ten temat debatować, być może, że jeszcze do tematu się powróci. W ostatnim czasie  Wojewoda Podkarpacki  wystąpił ponownie do Ministra  Błaszczaka o umieszczenie Birczy na tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza, załączając do tego wniosku opracowanie na temat Birczy, obrony Birczy autorstwa Pana Artura Brożyniaka. Niemniej jednak jakoś tak to szybko się odbywało, że niby sprawy się toczyły do przodu, ale ciągle gdzieś tam napotykano na jakieś opory.

Wiem, że Pan Grzegorz Piwowarczyk  razem z Panią Martą Kostka, zbulwersowani tym artykułem  w miesięczniku „Historia do Rzeczy”, wysłali odpowiedź bardzo obszerną, Pan Piwowarczyk  opracował taką niemalże dokumentację przebiegu napadu na Birczę, oczywiście redaktor naczelny tej gazety, tego miesięcznika pominął to milczeniem. Takich rzeczy oni w ogóle nie zauważają.

I teraz nagle okazuje się, że w dalekim Elblągu, mieście ponad 100.000 – nym  można nadać, można zauważyć Obrońców Birczy, konkretnie Obrońców  całej Gminy  przed napadami ukraińskich band UPA. Padły w Elblągu w marcu tego roku propozycje grupy mieszkańców, żeby nazwać rondo – pierwsza  nazwa – to rondo im Ofiar ludobójstwa OUN-UPA. Jednak po rozeznaniu  sprawy wnioskodawcy, a w imieniu wnioskodawców występował Pan Jacek Boki – okazało się, że ta nazwa raczej nie uzyska  akceptacji całej Rady Miejskiej i stąd następna propozycja:  „Rondo im. Obrońców Birczy. Okazało się, że ta propozycja uzyskała akceptację.

            Wobec tego 28 czerwca 2018r. 17 głosami „za”, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się Rada Miejska w Elblągu nadała rondu im. Obrońców Birczy u zbiegu ulic Niepodległości i Legionów.  Jako informację, Pan Przewodniczący podał, że głosowali za tą nazwą przedstawiciele PiS oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.  Głównym inicjatorem w imieniu tej grupy mieszkańców Elbląga jest ta osoba, której chcemy nadać tytuł „Zasłużony dla Gminy Bircza” jest Pan Jacek Boki. Bardzo wspierającym był Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu - Pan Marek Pruszek, czyli te 2 osoby, oczywiście cała Rada, bo  z tych wypowiedzi na tej Radzie wynika, że bardzo pozytywnie wyrażali się  o Birczy, o mieszkańcach Birczy  i o konieczności nadania tego imienia, dlatego żeby Birczę jakoś tak docenić i uhonorować, to jest po pierwsze, po drugie chciałem Państwu powiedzieć, że wczoraj w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, odbyły się uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie wyraźnie stanowisko Rządu zaprezentował Premier Mateusz Morawiecki. Co ciekawe podczas apelu pamięci wymieniono 2 miejscowości Birczę i Borownicę. Wobec tego jest jak widać  następuje zmiana w polityce i bardzo dobrze. Pan Przewodniczący powiedział, że to był wstęp do przystąpienia do podjęcia proponowanych uchwał.”

Najpierw przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu; „Zasłużony dla Gminy Bircza”- Panu Jackowi Boki. Wnioskodawcami projektu uchwały są Stanisław Chrobak, Artur Buczek, Elżbieta Kunik, Kazimierz Cap, Tadeusz Wilgucki, Adam Wilgucki, Wojciech Bobowski. O odczytanie uzasadnienia Pan Przewodniczący poprosił - Panią Jadwigę Haber- Słowińską - Sekretarz Gminy.                                                                                        

Pani Sekretarz zabierając głos powiedziała, że uzasadnienie projektu uchwały stanowi wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Bircza”. który Pani Sekretarz odczytała.  Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Po odczytaniu w/w wniosku Pan Przewodniczący dodał, że Pan Jacek Boki napisał, żeby powiedzieć na sesji, że cyt.: „proszę powiedzieć na sesji, że jestem synem szeregowego żołnierza II Armii Wojska Polskiego, uczestnika walk z bandami UPA na Lubelszczyźnie.”

Pan Przewodniczący poinformował, że wniosek został podpisany przez Wójta i przez niego.

Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu w powyższej sprawie.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Pan Artur Buczek. Powiedział, że w związku                           z uchwałami, które mają być podjęte w sprawie nadania tytułów: „zasłużony dla Gminy Bircza”- Panu Jackowi Boki i Panu Markowi Pruszakowi, stwierdził, że już wszystko zostało powiedziane przez Pana Przewodniczącego i odczytane we wniosku przez Panią Sekretarz, dlatego on chciałby  prosić Wysoką Radę o jednomyślność w tym temacie, ponieważ to idzie w świat, „a my jesteśmy zobowiązani wobec tych osób, aby je uhonorować, gdyż walczą z nami, walczą za nas i są dlatego wyjątkowi bo mogliby powiedzieć, że gdzieś ta daleka Bircza na drugim końcu Polski nas nie obchodzi, a jednak patrzcie jak bardzo ich obchodzi i my musimy tutaj być jednomyślni. Bardzo bym prosił, żeby te dwie uchwały podjąć przez aklamację. Mam taką nadzieję, że tak będzie.”

Radny Pan Stanisław Chrobak powiedział, że „mamy przykład, że interesują się nasza Gminą mieszkańcy z Polski. Mamy przykład i tutaj w imieniu rodzin pomordowanych przez bandy UPA jesteśmy dumni, że są z nami”.

Pan Grzegorz Gągola- Wójt Gminy Bircza dodał jeszcze co do tej historii nadania rondu w Elblągu nazwy „Obrońców Birczy”, że Pan Jacek Boki skontaktował się z nami w tej sprawie. Sprawa ta nie była taka jasna do końca, ponieważ nie wszyscy tam zgadzali się na to, żeby uhonorować nazwą Obrońców Birczy  to rondo. Byli radni, którzy mieli odmienne zdanie w Elblągu, jednak wsparcie tej inicjatywy takich ludzi jak Pan Jacek Boki, jak Pan Marek Pruszak udało się dużą większością głosów  w Radzie Miejskiej przegłosować projekt uchwały mimo sprzeciwu. Także tutaj wielkie podziękowania dla Radnych i dla inicjatorów. Myślę, że te tytuły, które dzisiaj mam nadzieję będą nadane, będą właśnie spiętrzeniem naszych podziękowań.

Pan Przewodniczący – „podziękowania muszą być wysłane do całej Rady, to jest bardzo niespotykana taka rzecz.”

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania tytułu; „Zasłużony dla Gminy Bircza”- Panu Jackowi Boki. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXVII/74/2018 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Bircza”- Panu Markowi Pruszakowi. Wnioskodawcami projektu uchwały byli Stanisław Chrobak, Artur Buczek, Elżbieta Kunik, Kazimierz Cap, Tadeusz Wilgucki, Adam Wilgucki, Wojciech Bobowski.

O przedstawienie uzasadnienia wniosku Pan Przewodniczący poprosił Panią Jadwigę Haber- Słowińską-  Sekretarz Gminy. Pani Sekretarz również powiedziała, że uzasadnienie projektu uchwały stanowi wniosek, który przestawiła i który stanowi załącznik do protokołu.  Wniosek podpisał Wójt Gminy Bircza i Przewodniczący Rady Gminy. W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Bircza”- Panu Markowi Pruszakowi.  Uchwała                        w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako NR LXXVII/75/2018 stanowi załącznik do protokołu.

Po podjęciu w/w uchwały Pan Przewodniczący powiedział, że teraz to rondo, to miejsce jest przygotowywane do nadania tego imienia, prawdopodobnie odbędzie się to w połowie września. Pan Przewodniczący ma nadzieję, że wiele osób wybierze się na tę uroczystość, bardzo  nas dotyczącą.

Kolejnym projektem uchwały, który przestawił Wójt był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bircza na lata 2018-2020. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Szymaszek - pracownik GOPS             w Birczy.

 Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako nr LXXVII/76/2018  stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r., udzielając jednocześnie wyjaśnienia. Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r., która jako            Nr LXXVII/77/2018 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Pan Przewodniczący Rady Gminy zakończył LXXVII sesję kadencji 2014-2018, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Protokół Nr XIV/2018 27.64 Kb
Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-08-30 08:40:55
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-30 08:42:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl