Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 11:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XV/2018

Protokół  Nr XV/2018

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, która odbyła się w dniu  1 sierpnia 2018 roku,             w  budynku Urzędu Gminy Bircza – w biurze Rady Gminy.

 

Sesja trwała od godz.900  do godz.920.

Sesja została zwołana w trybie atr.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy  Bircza.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13.  Nieobecni byli Radni: Pan Adam Kowalski i Pan Andrzej Pacławski   (nieobecności usprawiedliwione).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Grzegorz Gągola oraz Sekretarz Gminy Bircza – Pani Jadwiga Haber- Słowińska.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

  1. udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Gminy Dydnia.
  2. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  1. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Wojciech Bobowski, witając Radnych oraz zaproszonych gości.                                                                   Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Gminy Dydnia.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXVIII/78/2018  stanowi załącznik do protokołu. Uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej  w kwocie                                   20 0000 zł na zadanie pn.: „Remont drogi „K Cmentarza w KM 0+000 – KM 0+190                          w miejscowości Borownica  obręb ewidencyjny Ulucz, działki nr  54, 317/2, 318/1.

            Następnie Wójt odczytał uchwałę budżetową dot. przyznania w/w  kwoty na remont drogi, o której mowa wyżej. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok została podjęta jednogłośnie i jako Nr LXXXVIII/79/2018 stanowi załącznik do protokołu.

            Kolejnym projektem uchwały, który przedstawił Wójt, był  również projekt uchwały    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Pan Wójt wyjaśnił, że zmniejszenia i zwiększenia w załączniku Nr 3 do uchwały w dziale Transport i łączność wynikają   z kwot osiągniętych w przetargach na poszczególne zadania.

Natomiast dochody budżetu w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się na podstawie:                                      

- pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – znak DOLiZK-III-7741-4-25/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku przyznającego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowania z przeznaczeniem na realizacje zadań pn.:

  1. Remont drogi dz.nr ew. 1120/1 w km 0+000-0+280 w miejscowości Kuźmina „Kolonia”.
  2. Remont drogi  dz.nr ew. 536, 535 w km 0-000-0+500 w miejscowości Huta Brzuska „Żujowy Potok”.

Po udzieleniu wyjaśnienia prze Wójta, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, która jako Nr LXXVIII/80/2018 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4.

            Zakończenia LXXVIII sesji kadencji 2014-2018 dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Protokół Nr XV/2018 15.25 Kb
Autor: Teresa Ślimak
Data: 2018-08-30 08:43:14
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-30 08:45:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl